Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Проект - Сторінка 14

Проект

Сторінка14/65
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   65

Порядок визначення строків, встановлених Кодексом


1. Перебіг терміну починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

2. Термін, обчислюваний роками, збігає у відповідні місяць і число останнього року терміну.

3. Термін, обчислюваний місяцями, збігає у відповідне число останнього місяця терміну. Якщо закінчення терміну, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, термін збігає останнього дня цього місяця.

4. Якщо закінчення терміну припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем терміну є перший після нього робочий день.

5. Перебіг терміну, закінчення якого пов'язане з подією, що повинна неминуче настати, збігає наступного дня після настання події.

6. Останній день терміну триває до 24 години, але коли в цей термін слід було вчинити певну дію в контрольному органі, суді, на пошті, в іншій державній установі, де робочий час закінчується раніше, термін збігає в момент закінчення цього часу.

Строки давності та їх застосування

1. Контролюючий орган, крім випадків, визначених частиною 2 цієї статті, має право самостійно визначити суму податкових зобов'язань платника податків у випадках, визначених цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати податкових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму податкових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого податкового зобов'язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

2. Податкове зобов'язання може бути нараховане або провадження у справі про стягнення такого податку може бути розпочате без дотримання строку давності, визначеного у частині першій цієї статті, якщо:

2.1) податкову декларацію за період, протягом якого виникло податкове зобов'язання, не було подано;

2.2) судом встановлено факт скоєння злочину посадовими особами платника податків або фізичною особою - платником податків, у тому числі фізичною особою - підприємцем, щодо умисного ухилення від сплати зазначеного податкового зобов'язання.

3. Відлік строку давності зупиняється на будь-який період, протягом якого платник податків перебуває поза межами України, якщо такий період є безперервним та дорівнює чи є більшим за 180 днів.

4. У разі коли податкове зобов'язання нараховане контролюючим органом до закінчення строку давності, визначеного у пункті 1 цієї статті, податковий борг, що виник у зв'язку з відмовою у самостійному погашенні такого податкового зобов'язання, може бути стягнутий протягом наступних 1095 календарних днів від дня узгодження такого податкового зобов'язання. Якщо платіж стягується за рішенням суду, строки стягнення встановлюються до повного погашення такого платежу або визначення боргу безнадійним.

5. Заяви про повернення надміру сплачених податків або про їх відшкодування у випадках, передбачених цим Кодексом, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, що настає за днем здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування.

6. Граничні строки для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених податків, підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків, якщо такий платник податків протягом зазначених строків:

6.1) перебував за межами України;

6.2) перебував у плаванні на морських суднах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден;

6.3) перебував у місцях позбавлення волі за вироком суду;

6.4) мав обмежену свободу пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально;

6.5) був визнаний за рішенням суду безвісти відсутнім або перебував у розшуку у випадках, передбачених законом.

Штрафні санкції, визначені цим Кодексом, не застосовуються протягом строків продовження граничних строків подання податкової декларації згідно з нормами цього пункту.

7. Норми частини 6 цієї статті поширюються на:

7.1) платників податків - фізичних осіб;

7.2) посадових осіб юридичної особи у разі, коли протягом зазначених граничних строків така юридична особа не мала інших посадових осіб, уповноважених відповідно до законодавства України нараховувати, стягувати та вносити до бюджету податки, а також вести бухгалтерський облік, складати та подавати податкову звітність.

8. Порядок застосування норм частин 6 - 7 цієї статті встановлюється центральним контролюючим органом.

Списання безнадійного податкового боргу

1. Списанню підлягає безнадійний податковий борг, у тому числі пеня, нарахована на такий податковий борг, а також штрафні санкції.

2. Під терміном "безнадійний" розуміється:

2.1) податковий борг платника податку, визнаного в установленому порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у зв'язку з недостатністю активів банкрута;

2.2) податковий борг фізичної особи, яка:

  1. визнана у судовому порядку безвісно відсутньою або померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути направлено стягнення згідно із законом;

  2. померла, у разі недостатності майна, на яке може бути спрямовано стягнення згідно із законом;

  3. понад 720 днів перебуває у розшуку;

2.3) податковий борг юридичних і фізичних осіб, стосовно якого минув строк позовної давності, встановлений цим Кодексом;

2.4) податковий борг юридичних або фізичних осіб, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин);

2.5) податковий борг юридичних осіб, визнаних фіктивними відповідно до закону.

3. У разі коли фізична особа, визнана у судовому порядку безвісно відсутньою або померлою, з'являється або коли фізичну особу, яка перебувала у розшуку понад 720 днів, розшукано, списана заборгованість таких осіб підлягає відновленню та стягненню у загальному порядку без дотримання строків позовної давності.

4. Органи стягнення відкликають розрахункові документи, якими передбачено стягнення пені, штрафних санкцій та безнадійного податкового боргу, списаних відповідно до цього Кодексу.

5. Органи державної податкової служби щокварталу здійснюють списання безнадійного податкового боргу. Порядок такого списання визначається центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України.

Податковий контроль
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   65

Схожі:

Проект затверджено
Проект Правил ведення нотаріального діловодства (з додатками) та Типової номенклатури справ

Проект державна митна
...

Проект на тему «Подих весни»
Тому важливо ознайомлювати дитину з якомога більшою кількістю зразків літературної творчості. Пропонуємо до вашої уваги літературний...

Регламенту щодо медичних виробів тов «дм-проект»
Тов «дм-проект», 03148, Україна, м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 9, к. 414, код за єдрпоу 35507428 – уповноважений представник Dragerwerk...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Проект за методикою Іntel «Шпигунські пристрасті»
Розробка теми дозволила детальніше ознайомити учнів з проблемами сучасності. Даний проект також дозволив урахувати художні смаки...

Проект наказу Мінекономіки: "Про затвердження Типового положення...
...

Проект за Програмою intel «Скільки я коштую»
Розробка теми дозволила детальніше ознайомити учнів з проблемами сучасносної сім'ї. Даний проект також дозволив урахувати художні...

Конкурс проектних пропозиціій для нетехнічного компоненту проекту...
У випадку, якщо претендент упевнений в тому, що запропонований ним проект відповідає встановленим вимогам, то він подає повний проект...

Конкурс проектних пропозиціій для нетехнічного компоненту проекту...
У випадку, якщо претендент упевнений в тому, що запропонований ним проект відповідає встановленим вимогам, то він подає повний проект...

Хто буде реалізовувати проект? Якщо ви є членами однієї го, напишіть її назву
Реєструється після отримання попереднього варіанту проекту електронною поштою. Попередній проект має бути надісланий на електронну...

Пояснювальна записка Шановні колеги! Представляємо до вашої уваги...
Представляємо до вашої уваги освітній екологічний проект «В світі дерев» алгоритм роботи щодо ознайомлення з деревами найближчого...

Проект перспективної програми виховання І розвитку особистості та...
Проект перспективної програми виховання І розвитку особистості та учнівського колективу

ПроектБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт