Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Видача нотаріусом свідоцтва про придбання заставленого майна з прилюдних торгів (аукціонів)

Видача нотаріусом свідоцтва про придбання заставленого майна з прилюдних торгів (аукціонів)

Олена КОТИК,

приватний нотаріус, м. Житомир

Видача нотаріусом свідоцтва
про придбання заставленого майна
з прилюдних торгів (аукціонів)


Стаття 72 Закону України «Про нотаріат» № 3425-ХІІ від 2 вересня 1993 р. передбачає видачу нотаріусом свідоцтва про придбання нерухомого майна, яке було предметом застави (іпотеки) (назву цієї статті змінено на підставі Закону № 3201-IV від 15 грудня 2005 р.).

Це свідоцтво в тексті ст. 72 має декілька варіантів своєї назви, а саме: у частині першій цієї статті законодавець надає поняття «свідоцтво про придбання жилого будинку (квартири)», у частині другій – «свідоцтво про придбання нерухомого майна», у третій частині це свідоцтво вже має назву «свідоцтво про придбання жилого будинку (квартири) з прилюдних торгів», а частина четверта містить назву «свідоцтво про придбання нерухомого майна».

Якщо проаналізувати тексти Цивільного кодексу України, Законів України «Про заставу» № 2654-ХІІ від 2 жовтня 1992 р., «Про іпотеку» № 898-IV від 5 червня 2003 р., «Про нотаріат», «Про виконавче провадження» № 606-XIV від 21 квітня 1999 р. зі змінами, «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» № 979-IV від 19 червня 2003 р. (зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України № 2378-IV від 20 січ­ня 2005 р., № 3201-IV від 15 грудня 2005 р.), дійдемо висновку, що законодавець в жодному законі не передбачив детальної регламентації процедури й порядку проведення аукціону (прилюдних торгів) з продажу заставленого майна.

Також вищезазначені закони не надають точної назви документа, яким підтверджується реалізація заставленого майна та факт переходу права власності на це майно до набувача

У статтях 20, 21 Закону України «Про заставу», які регулюють порядок звернення стягнення на заставлене майно, зовсім не передбачено видачу нотаріусом свідоцтва про придбання майна в разі реалізації його через публічні торги (аукціон), а лише є посилання на чинне законодавство:

«Реалізація заставленого майна, на яке звернено стягнення, провадиться державним виконавцем на підставі виконавчого листа суду або наказу господарського суду, або виконавчого напису нотаріусів у встановленому порядку, якщо інше не передбачено цим Законом чи договором. (Частина сьома статті 20 зі змінами, внесеними згідно із Законами № 287/94-ВР від 14.12.94, № 496/95-ВР від 22.12.95, № 2056-III від 19.10.2000, № 762-IV від 15.05.2003)».

Реалізація заставленого майна провадиться спеціалізованими організаціями з аукціонів (публічних торгів), якщо інше не передбачено договором, а державних підприємств та відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації, всі акції яких перебувають у державній власності, – виключно з аукціонів (публічних торгів). (Частина перша статті 21 зі змінами, внесеними згідно із Законами № 4035-12 від 25.02.94, № 2056-III від 19.10.2000)».

У частині 5 ст. 47 Закону України «Про іпотеку» передбачається, що «на підставі акта про реалізацію предмета іпотеки нотаріус видає покупцеві свідоцтво про придбання нерухомого майна».

Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» у ст. 8 передбачає, що результат реалізації предмета іпотеки оформлюється свідоцтвом про придбання нерухомого майна, і воно є правовою підставою для реєстрації у встановленому законом порядку права власності покупця на придбану нерухомість.

Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 3 березня 2004 р. (зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства юстиції № 40/5 від 24 травня 2004 р.; № 33/5 від 7 квітня 2005 р.; № 88/5 від 15 серпня 2005 р., № 111/5 від 28 грудня 2006 р.) (далі – Інструкція) має розділ 25 «ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРИДБАННЯ АРЕШТОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА, А ТАКОЖ ЗАСТАВЛЕНОГО МАЙНА З ПУБЛІЧНИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНІВ). ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРИДБАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ».

У цьому розділі Інструкції в пунктах 244–249 знаходимо ще п’ять назв свідоцтва, а саме:

свідоцтво «про придбання заставленого майна, яке складається лише з рухомого майна» (п. 244);

«свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з публічних торгів» п. 245);

«свідоцтво про придбання заставленого майна на аукціоні» (п. 246);

«свідоцтво про придбання нерухомого майна, що було предметом іпотеки» (п. 249);

«якщо публічні торги (аукціон) оголошено такими, що не відбулися, нотаріус видає відповідне свідоцтво про придбання такого майна стягувачеві» (п. 247).

Якщо звернутися до п. 5 Інструкції, де є перелік нотаріальних дій, що вчиняються нотаріусами України з використанням спеціальних бланків нотаріальних документів, то знаходимо лише одну назву, а саме «свідоцтво про придбання майна з публічних торгів (аукціонів)». І насамкінець, у п. 62 Інструкції, де є перелік документів або їх дублікатів, що підтверджують право власності на житловий будинок, квартиру, дачу, садовий будинок, гараж, інші будівлі і споруди, що відчужуються, знаходимо: «свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з публічних торгів; свідоцтво про придбання заставленого майна на аукціоні (публічних торгах)».

Чинні форми реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на правочинах і засвідчуваних документах, затверджені наказом Мін’юсту № 1/5 від 10 січня 2005 р.) передбачають можливість видачі нотаріусом лише двох видів свідоцтв, а саме: «Форма № 20. Свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з публічних торгів. Форма № 21. Свідоцтво про передачу майна стягувачу за рахунок погашення боргу».

Тимчасове положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно (Назва в редакції наказу Мін’юсту № 36/5 від 17 травня 2004 р.) містить у собі дві назви свідоцтв: «свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, видані державними та приватними нотаріусами» та «свідоцтво про придбання об’єктів нерухомого майна на аукціонах з реалізації заставленого майна, видані державними та приватними нотаріусами».

Як наслідок, виникають питання: який саме документ, яке свідоцтво має видати нотаріус у разі реалізації заставленого майна? за якою процедурою повинна проводитись ця реалізація?

Спробуємо знайти відповіді в Законі України «Про виконавче провадження»зі змінами, внесеними згідно із Законами України № 1095-IV від 10 липня 2003 р. та № 1416-IV від 3 лютого 2004 р., ст. 52 якого передбачає, що «…звернення стягнення на заставлене майно в порядку примусового виконання допускається за виконавчими документами для задоволення вимог стягувача-заставодержателя.… Реалізація заставленого майна провадиться в порядку, встановленому цим Законом». Аналізуючи текст цього Закону (статті 61, 62), знаходимо лише порядок реалізації арештованого майна та майна, що є предметом іпотеки, шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах.

Інструкція про проведення виконавчих дій (затверджена наказом Міністерства юстиції України № 74/5 від 15 грудня 1999 р., зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15 грудня 1999 р. за № 865/4158; зі змінами та доповненнями) регламентує у п. 5.3.6., що реалізація заставленого майна здійснюється в порядку, установленому п. 5.12 цієї Інструкції, тобто як реалізація арештованого майна.

Чинний підзаконний акт, прийнятий на виконання ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження», який регулює реалізацію арештованого майна через аукціон, має назву «Порядок реалізації арештованого майна», затверджений наказом Міністерства юстиції України № 42/5 від 15 липня 1999 р. зі змінами та доповненнями, внесеними згідно з наказами Міністерства юстиції України № 67/5 від 27 жовтня 1999 р., № 2/5 від 11 січня 2005 р., № 36/5 від 13 квітня 2005 р. Відповідно до цього Порядку, арештованим є майно боржника, на яке звернено стягнення і яке підлягає примусовій реалізації. Після повного розрахунку за придбане майно, на підставі протоколу державний виконавець складає акт про проведений аукціон і подає його на затвердження начальнику відповідного органу державної виконавчої служби. Право власності на майно переходить до переможця аукціону після повного розрахунку за придбане майно. Але ж цей Порядок не містить назви документа, яким оформлюється перехід права власності в разі реалізації майна на аукціоні.

Але є ще один підзаконний акт, який був прийнятий ще 1997 року (зміни в нього вносилися лише у 1998 році), який регулює проведення аукціону з продажу майна, переданого у заставу. Це Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна, затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 1448 від 22 грудня 1997 р., зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України № 1294 від 17 серпня 1998 р. Це Положення, на мій погляд, є морально застарілим та найслабкішим ланцюжком у нормативному регулюванні процесу реалізації заставленого майна. Висновок такий зроблено після вивчення цього підзаконного акту, який не відповідає змінам у чинному законодавстві, що сталися у 2003–2006 рр.

На мою думку, порядок реалізації заставленого майна нині регулюється тільки Законом України «Про виконавче провадження» та Інструкцією про проведення виконавчих дій.

Аналізуючи вищенаведене, можна дійти такого висновку.

1 Закону, що регламентує порядок реалізації заставленого майна, а також видачу нотаріусом відповідного свідоцтва, не існує. Лише декілька статей у Законі України «Про виконавче провадження» надають порядок реалізації заставленого майна.

2 Порядок реалізації заставленого майна, передбачений «Порядком реалізації арештованого майна» не є повним регламентом реалізації арештованого та заставленого майна, а Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна є морально застарілим і не відповідає чинному законодавству (Цивільному кодексу України, Законам України «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», «Про виконавче провадження»).

3 Вивчаючи порядки реалізації заставленого, арештованого майна та майна, що є предметом іпотеки, можна дійти висновку, що законодавець виділяє проведення аукціону для реалізації рухомого майна, а прилюдних торгів – для реалізації нерухомого майна.

4 Заставленим майном на сьогодні є майно, яке не має статусу нерухомого, оскільки, згідно зі ст. 575 Цивільного кодексу України, «іпотекою є застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи», а відповідно до Законів України «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», усе нерухоме майно є предметом іпотеки.

5 Предметом застави, згідно з чинним Законом України «Про заставу», є майно, яке, відповідно до законодавства України, може бути відчужено заставодавцем та на яке може бути звернено стягнення: майно та майнові права, цінні папери; майно, яке стане власністю заставодавця після укладення договору застави, у тому числі продукція, плоди та інші прибутки (майбутній урожай, приплід худоби тощо), якщо це передбачено договором. Предметом застави підприємств державної форми власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, та їх структурних підрозділів, що знаходяться в процесі корпоратизації, можуть бути їхні товари в обороті або в переробці. Предметом застави товарів в обороті або у переробці можуть бути сировина, напівфабрикати, комплектуючі вироби, готова продукція тощо. Застава повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об’єктів, майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено, регулюється за правилами, визначеними Законом «Про іпотеку» (зміни внесені згідно із Законом № 3201-IV від 15 грудня 2005 р.).

Предметом застави не можуть бути національні культурні та історичні цінності, що перебувають у державній власності і занесені або підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання; вимоги, які мають особистий характер, а також інші вимоги, застава яких забороняється законом; об’єкти державної власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, а також майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, що знаходяться в процесі корпоратизації.

6 Закон України «Про нотаріат» не передбачає видачу нотаріусом свідоцтва про придбання заставленого майна з аукціону.

7 Немає відповідної форми нотаріального свідоцтва у підзаконних актах.

8 Пункти 5, 62, 244–249 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України мають різні назви нотаріальних свідоцтв, які не відповідають діючому законодавству.

9 Не має форми свідоцтва, яке видається нотаріусом стягувачеві, якщо аукціон оголошено таким, що не відбувся.

10 Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій у пунктах 244–249 називає акт, який складає державний виконавець, «актом про проведення публічних торгів (аукціонів)», проте як Закон України «Про виконавче провадження» у ст. 62-2 та «Інструкція про проведення виконавчих дій» у п. 5.14.1 називають його «актом про реалізацію предмету іпотеки», а в частині 6 п. 5.11 цієї ж Інструкції такий акт має вже назву «акт про проведення прилюдних торгів».

11 Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій містить термін «публічні торги», що не відповідає закону України «Про виконавче провадження», який передбачає проведення «прилюдних торгів».

Моє бачення вирішення цієї проблеми:

Для видачі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону) не має значення правовий статус майна – заставлене, арештоване, чи таким, що є предметом іпотеки. З моменту реалізації цього майна його статус змінюється. Це вже майно, на яке звернене стягнення.

Має значення лише сам факт проведення аукціону (реалізація рухомого майна) чи прилюдних торгів (реалізація нерухомого майна) або факт того, що вони не відбулися. Тому свідоцтво, яке видає нотаріус набувачеві майна, повинне посвідчувати саме факт придбання майна (законність переходу майна від однієї особи до іншої) і може мати загальну назву, яку містить п. 5 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій, а саме: «свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону)».

У зв’язку з цією позицією пропоную:

 – внести зміни в назву глави 9 та ст.72 Закону України «Про нотаріат»;

 – внести зміни в ст.21 Закону України «Про заставу»;

 – внести зміни в п. 62, п. 244–249 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій;

 – внести зміни в ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження»;

 – розробити нові форми нотаріальних свідоцтв;

 – зміст Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна, № 1448 від 22 грудня 1997 р. привести у відповідність до чинного законодавства.

З цього приводу, пропоную свій варіант таких змін.

1 Назву глави 9 та ст. 72 Закону України «Про нотаріат» викласти в такій редакції:

«ГЛАВА 9. Видача свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону).

Стаття 72. Видача свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону).

Свідоцтво про придбання майна з аукціону видається нотаріусом за місцем проведення аукціону на підставі акту про проведений аукціон, затвердженого начальником відповідного органу державної виконавчої служби.

Придбання майна з прилюдних торгів оформлюється нотаріусом за місцезнаходженням цього майна шляхом видачі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів.

Якщо прилюдні торги (аукціон) не відбулися, свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону) видається стягувачеві на підставі постанови, яку виносить державний виконавець та затверджує начальник відповідного органу державної виконавчої служби, і акту передачі майна стягувачеві, який виносить державний виконавець за фактом такої передачі.

Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів видається на підставі акта про реалізацію предмета іпотеки.

Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону) є правовою підставою для проведення державної реєстрації у встановленому законом порядку права власності покупця на придбане майно».

2 Розділ 25 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій викласти в такій редакції:

«РОЗДІЛ 25. ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРИДБАННЯ МАЙНА З ПРИЛЮДНИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ).

244. Придбання нерухомого майна з прилюдних торгів оформлюється нотаріусом за місцем знаходження такого майна шляхом видачі набувачеві свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів. Видача свідоцтва про придбання майна, яке складається лише з рухомого майна, здійснюється за місцем проведення аукціону шляхом видачі набувачеві свідоцтва про придбання майна з аукціону.

245. Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів видається нотаріусом на підставі складеного державним виконавцем акта про реалізацію майна, який затверджує начальник (заступник начальника) органу державної виконавчої служби

В акті зазначаються:

ким, коли і де провадилася реалізація нерухомого майна (нерухомості);

стисла характеристика реалізованого нерухомого майна (нерухомості);

прізвище, ім’я та по батькові (найменування юридичної особи), адреса покупця;

сума коштів, внесена переможцем торгів за придбане нерухоме майно (нерухомість);

прізвище, ім’я та по батькові (назва юридичної особи) боржника, його адреса;

дані про правовстановлювальні документи, що підтверджують право власності боржника на нерухоме майно (нерухомість).

На підставі копії цього акта нотаріус видає покупцеві свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів.

246. Свідоцтво про придбання майна на аукціоні видається нотаріусом стосовно рухомого майна на підставі акта про проведений аукціон, виданий організатором аукціону. Акт про проведення аукціону має містити інформацію:

ким, коли і де проводився аукціон;

перелік і стисла характеристика реалізованого майна;

початкова й остаточна ціна реалізації майна;

прізвище, ім’я, по батькові (назва юридичної особи) боржника, його адреса;

прізвище, ім’я, по батькові (назва юридичної особи), адреса покупця;

сума, внесена переможцем аукціону за придбане майно.

До акта додається список учасників аукціону.

Крім того, у разі реалізації на аукціоні майна, що підлягає реєстрації, в акті зазначаються: дані про правовстановлювальні документи, що підтверджували право власності боржника на майно: назва правовстановлювального документа, ким виданий, посвідчений, дата видачі, посвідчення, номер за реєстром, орган реєстрації, дата й номер реєстрації.

247. Якщо публічні торги (аукціон) оголошено такими, що не відбулися, складається акт про те, що публічні торги (аукціон) не відбулися, а майно передається стягувачеві за оцінкою, за якою воно було передано на реалізацію. Про передачу майна стягувачеві в рахунок погашення боргу державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби. За фактом такої передачі державним виконавцем складається акт. Постанова і акт є підставою для видачі нотаріусом відповідного свідоцтва.

248. Якщо майно підлягає обов’язковій державній реєстрації, нотаріус зазначає про це в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює таку реєстрацію.

249. Оформлення свідоцтва про придбання нерухомого майна, що було предметом іпотеки, шляхом видачі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів здійснюється нотаріусом за місцем знаходження такого майна на підставі копії складеного державним виконавцем акта про реалізацію предмета іпотеки, затвердженого начальником (заступником начальника) органу державної виконавчої служби.

В акті про реалізацію предмета іпотеки має бути зазначено:

що реалізація предмета іпотеки відбулась із дотриманням вимог Закону України «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»;

ким, коли і де проводилася реалізація предмета іпотеки;

характеристика реалізованого предмета іпотеки за даними служби, яка реєструє права власності на нерухомість;

прізвище, ім’я, по батькові (назва юридичної особи), адреса покупця;

сума коштів, унесена за придбане нерухоме майно;

прізвище, ім’я та по батькові (назва юридичної особи) боржника, його адреса;

відомості про документ, на підставі якого право власності на предмет іпотеки належало іпотекодавцю».

3 У пункті 62 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій виключити слова «свідоцтвом про придбання арештованого нерухомого майна з публічних торгів; свідоцтвом про придбання заставленого майна на аукціоні (публічних торгах)» додати в цьому пункті після слів «спадковим договором» слова «свідоцтвом про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону)».

4 Частину 5 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження» викласти у такій редакції:

«Реалізація заставленого нерухомого майна провадиться в порядку, встановленому цим Законом у статтях 62-1, 62-2, а реалізація заставленого рухомого майна провадиться в порядку, встановленому цим Законом у ст. 61».

У чинних формах свідоцтв є посилання на підзаконні нормативні акти, якими регулюється проведення прилюдних торгів (аукціону). На мою думку, вчинення нотаріальної дії – видача свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону), має здійснюватися нотаріусом лише на підставі Закону. В наданих мною зразках я посилаюся лише на статті законів, що регулюють це питання.

Надаю розроблений мною зразок свідоцтва про придбання майна з аукціону (стосується заставленого майна).
Зразок 1

свідоцтва про придбання майна з аукціону

(стосується заставленого майна)

свідоцтво про придбання майна з аукціону

(Повне зазначення місця, число, місяць, рік – прописом)

Я, (прізвище та ініціали), нотаріус _______ нотаріальної контори (найменування, назва нотаріального округу), відповідно до ст. 72 Закону України «Про нотаріат», ст.61 Закону України «Про виконавче провадження», на підставі акта про проведений аукціон, затвердженого (найменування відділу (підрозділу) державної виконавчої служби) «___» ____________ 20__ року, посвідчую, що (прізвище, ім’я, по батькові /назва юридичної особи/), який мешкає (розташоване) за адресою _________________________________, належить право власності на майно, яке складається з: (майно, на яке видається свідоцтво, та його характеристика), яке придбано (прізвище, ім’я, по батькові /назва юридичної особи/) за (сума, унесена переможцем аукціону, словами), що раніше належало (прізвище, ім’я, по батькові /назва юридичної особи/) на підставі (назва та реквізити документа, що підтверджує право власності).
Свідоцтво підлягає державній реєстрації в (найменування органу, який здійснює реєстрацію).

Зареєстровано в реєстрі за № ______
Стягнуто (державного мита, плати)
Нотаріус

Печатка Підпис

Замість свідоцтва про придбання майна з аукціону, якщо аукціон оголошено таким, що не відбувся, нотаріус видає свідоцтво про передачу майна стягувачеві.

Зразок 2

свідоцтва про передачу майна стягувачеві

свідоцтво про передачу майна стягувачеві

(Повне зазначення місця, число, місяць, рік – прописом)

Я, (прізвище та ініціали), нотаріус ____________________________ нотаріальної контори (найменування, назва нотаріального округу),відповідно до ст. 72 Закону України «Про нотаріат», ст.61 Закону України «Про виконавче провадження»,на підставі на підставі акта про передачу майна стягувачеві в рахунок погашення боргу, затвердженого (найменування відділу (підрозділу) державної виконавчої служби) «___» ____________ 20__ року, посвідчую, що (прізвище, ім’я, по батькові /назва юридичної особи/), який мешкає (розташоване) за адресою _________________________________, належить право власності на майно, яке складається з: (майно, на яке видається свідоцтво, та його характеристика), яке передано у рахунок погашення боргу (прізвище, ім’я, по батькові /назва юридичної особи/) на суму (сума, унесена переможцем торгів, словами), що раніше належало (прізвище, ім’я, по батькові /назва юридичної особи/) на підставі (назва та реквізити документа, що підтверджує право власності).

Свідоцтво підлягає державній реєстрації в (найменування органу, який здійснює реєстрацію).

Зареєстровано в реєстрі за № _____

Стягнуто (державного мита, плати)

Нотаріус

Печатка Підпис
Мною було переглянуто кілька постанов Верховного Суду України про розгляд скарг на постанови Вищого господарського суду України про звернення стягнення на заставлене майно

Так Судовою палатою у господарських справах Верховного Суду України 10 червня 2003 р. по справі № 6/2/16 зроблено висновок, що відповідно до ст. 3 Закону України «Про заставу», застава має похідний характер від забезпеченого нею зобов’язання. Статтею 28 цього ж закону передбачено, що право застави припиняється з припиненням забезпеченого заставою зобов’язання.

Отже, оскільки забезпечене заставою зобов’я­зання за кредитним договором не виконано, відсутні правові підстави для припинення застави та на заставлене майно необхідно звернути стягнення.

Відповідно до ст. 178 Цивільного кодексу Української РСР, виконання зобов’язання може забезпечуватись неустойкою, заставою і поручительством. Тобто договір застави і договір поруки є самостійними видами забезпечення зобов’язань. «Вісник господарського судочинства», № 1, 2004 р.

Так Постановою Верховного Суду України 13 травня 2003 року по справі № 17-2-32/02-8711 зроблено висновок, що, оскільки положення закону про те, що нотаріальне посвідчення договору застави нерухомого майна здійснюється за місцезнаходженням нерухомого майна, має правовим наслідком здійснення такого посвідчення нотаріусом, на території нотаріального округу якого знаходиться об’єкт нерухомості, то посвідчення приватним нотаріусом Г. Б. І. договору застави нерухомого майна, яке знаходилось у межах його нотаріального округу, з виїздом за межі округу, не суперечить закону.

«Бізнес: законодавство та практика», № 2, 2004 р.

Для нотаріусів буде доречним ознайомитися з висновком Судової палати у господарських справах (Постанова від 29 квітня 2002 року):

«Статтею 12 Закону України «Про заставу» встановлено, що у договорі застави має бути зазначено найменування, місцезнаходження сторін, суть забезпеченої заставою вимоги, її розмір і строк виконання зобов’язання, опис предмета застави, а також будь-які інші умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін повинна бути досягнута згода. Наведені умови викладено в пункті 1 договору застави, їх подальша зміна не тягне за собою недійсність договору. Зміна строків виконання зобов’язань за кредитним договором за взаємною згодою сторін не є підставою для визнання недійсним договору застави. Безпідставними є доводи касаційної скарги щодо неповідомлення МПП «Геракл» про продовження строку дії кредитного договору між АКБ «Причорномор’я» та ПП «Ірістон». Так матеріали справи свідчать, що директором ПП «Ірістон» та МПП «Геракл» є одна і та сама особа – Ц. , якому було відомо про відповідні доповнення до кредитного договору, про що свідчать його підписи під цими угодами.

Що стосується посилання в скарзі на вказівку в договорі застави назви поручителя, яка не відповідає його статутній назві, та неправильне зазначення адреси заставленого майна, то ці обставини не є підставою для визнання договору недійсним. Вищенаведені дані були внесені до договору з відома МПП «Геракл», що підтверджується наявністю відбитку печатки підприємства та підпису посадової особи під реквізитами сторін.

Необґрунтованими є доводи скаржника про недійсність договору застави у зв’язку з відсутністю умов щодо страхування предмета застави. Так статтею 10 Закону України «Про заставу» передбачено обов’язок заставодавця страхувати заставлене майно, яке залишається в його володінні, а пункт 21 спірного договору зобов’язує сторони керуватись чинним законодавством України з усіх питань, не врегульованих договором. Тобто, умова щодо страхування заставленого приміщення врегульована статтею 10 Закону України «Про заставу»»

«Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах», випуск 3, 2003 р.

У Постанові Верховного Суду України від 4 березня 2002 р., справа 2/43, йдеться про визнання недійсним договору застави нерухомого майна, належного державі, не посвідченого нотаріально. «Вісник господарського судочинства», № 1, 2004 р

Стосовно відповідальності майнового поручителя за договором застави може бути доречним ознайомлення нотаріусів із Постановою Верховного Суду України від 25.02.2002 року, справа № 17-2-2/412 (02/034):

«Відповідно до статті 178 Цивільного кодексу виконання зобов’язань може забезпечуватись згідно з законом або договором неустойкою (штрафом, пенею), заставою і поручительством.

Указана норма містить вичерпний перелік забезпечення виконання зобов’язання, і кожний вид такого забезпечення є самостійною цивільно-правовою формою, поняття якого розкривається в окремих статтях глави 16 Цивільного кодексу.

Зокрема, стаття 181 Цивільного кодексу зазначає, що застава – це такий вид забезпечення зобов’язання, коли в силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов’язання одержати задоволення з вартості заставленого майна перед іншими кредиторами.

Частиною 2 статті 11 Закону України «Про заставу» передбачено, що заставодавцем може бути як сам боржник, так і третя особа (майновий поручитель).

Отже майновим поручителем є заставодавець, особа якого не співпадає з особою боржника у забезпеченому заставою зобов’язанні. Його права й обов’язки визначаються договором. Укладення в цьому випадку додатково договору поруки законом не вимагається».

«Бізнес: законодавство та практика», № 2, 2004 р.

Постанов Верховного Суду щодо оскаржень реалізації предмету застави на аукціоні, а також визнання недійсним свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону), виданого нотаріусом, мною не виявлено.МЕН №2 2007-го року

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Управління юстиції у Харківській області Міністерства юстиції України
Узагальнення нотаріальної практики щодо видачі нотаріусами Харківської області свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів)...

Закону України «Про нотаріат», а саме
Видача свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів відбувається у випадках чітко встановлених нормативними актами

Проблемні питання при видачі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів

Методичні рекомендації з питань видачі свідоцтв про придбання майна...
Рішення Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області

Видача свідоцтва про придбання з прилюдних торгів нерухомого майна, на яке було накладено арешт
Яють І приватні нотаріуси (ст. 36). Більш детально порядок видачі таких свідоцтв урегульовано частинами 1 І 3 ст. 72 вказаного Закон...

Видача свідоцтва про придбання нерухомого майна, що є предметом іпотеки
Так частина 5 ст. 47 Закону України №898-iv від 5 червня 2003 р. «Про іпотеку» передбачає, що на підставі акта про реалізацію предмета...

Договір застави
Заставодержатель має право у випадку невиконання Заставодавцем своїх зобов'язань за Договором, одержати задоволення за рахунок заставленого...

Судова палата у цивільних справах
Київського міського нотаріального округу – особа 3, про визнання недійсними результатів прилюдних торгів та свідоцтв про право власності...

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "бiзнес-консалтинг"
Руденко Ольги Василівни що діє на підстві Постанови Господарського суду в Закарпатській області, від 13. 12. 2012р у справі №5008/191/2011,...

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна...
Товарна Біржа «Перша Товарна Біржа» оголошує про проведення відкритих торгів (аукціону) без зниження початкової вартості з продажу...

Регламент проведення аукціонів з реалізації
Правилами торгів біржовим товаром за технологією одностороннього аукціону в Товарній секції Універсальної товарної біржі “Контрактовий...

Право
Реалізації цих завдань сприяє інститут зобов'язаль­ного права. Його правові норми регулюють майнові відно­сини, що виникають у разі...

The Nordic Embassies in Kiev (Danish, Finnish, Norwegian and Swedish)...
З якого часу Фірма розпочала туристичну діяльність (надайте наступні документи: свідоцтво про реєстрацію + завірена нотаріусом копія,...

Вчинення виконавчих написів нотаріусом
Для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють...

Заяви до відділу освіти про згоду на усиновлення
Ск україни, мені нотаріусом роз’яснені. Нотаріусом також роз’яснено, що угода про надання усиновлювачем плати за згоду на усиновлення...

Вих. №15/07-14/516-oг/МЮ/вгсу від 15. 07. 2014 року міністерство юстиції україни
Поштова, 2, Ленінський р-н, повідомляє про проведення аукціону (електронних торгів) на веб-сайті організатора торгів тб «Електронні...

Вих. №08/05-14/321-oг/МЮ/вгсу від 08. 05. 2014 року міністерство юстиції україни
Суворова, буд. 4, оф. 4-5, повідомляє про проведення аукціону (електронних торгів) на веб-сайті організатора торгів тб «Електронні...

Вих. №29/05-14/386-oг/МЮ/вгсу від 29. 05. 2014 року міністерство юстиції україни
Кіровоград, вул. Кірова,буд. 73, к. 1А, повідомляє про проведення аукціону (електронних торгів) на веб-сайті організатора торгів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт