Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Ння знижок на продукцію, що випускається під торговою маркою gsk, надалі «Продукція», для Споживачів

Ння знижок на продукцію, що випускається під торговою маркою gsk, надалі «Продукція», для Споживачів
НОВИЙ ДОДАТОК
Додатковий договір № _______
до Договору __________ № _________ від «__» _________ 200__ року

м. ______________ «____» _________200_ року
___________________________, юридична особа, створена за законодавством України, зареєстрована за адресою: Україна, ____________________________ (надалі –«Продавець»), в особі __________, який(а) діє на підставі __________, з однієї сторони,
та
___________________________, юридична особа, створена за законодавством України, зареєстрована за адресою: Україна, ____________________________ (надалі – «Покупець»), в особі __________, який(а) діє на підставі __________, з іншої сторони,
уклали цей Додатковий договір № _______ (надалі – «Додатковий договір») про наступне:

ОСКІЛЬКИ компанія “GlaxoSmithKline_______”, дистриб’ютором продукції якої є Продавець, запровадила соціальний проект «GSK Orange Card», який проводиться з метою надання знижок на продукцію, що випускається під торговою маркою GSK, надалі – «Продукція», для Споживачів, надалі – Проект,
ОСКІЛЬКИ Сторони бажають узгодити порядок визначення ціни для розрахунків за Продукцію, що буде продаватися за Проектом,
Сторони домовились про наведене нижче:


  1. Ціни на Продукцію для цілей продажу Споживачам у межах Проекту, надалі – «Ціна у межах Проекту», визначено у Додатку № 1 до цього Додаткового договору (далі – «Додаток № 1»). Знижка, зазначена у Додатку №1 надається за умови дотримання Покупцем роздрібних цін для Споживачів на рівні не вище рекомендованої ціни у межах проекту для споживача.
  1. Знижка, зазначена у Додатку №1 надається за умови затвердження і дотримання наступного порядку підтвердження Покупцем продажу Продукції Споживачам у межах Проекту:

Cпоживач та Покупець, що приймають участь у проекті, отримають індивідуальні картки учасників проекту. Споживач надає Покупцю рецепт на лікарьский засіб та свою картку під час здійснення покупки що надає йому право на купівлю пільгового товару. Підтвреження покупки здійснюється на сайті компанії http://apteka.orangecard.com.ua в Інтернеті. Під час здійснення, покупки Покупець сканує картку Споживача та свою картку, підтверджує


НОВИЙ ДОДАТОК
назву препарата, його кількість та назву Продавця від якого товар був отриманий. Після підтвердження транзакції Покупцем продаж вважається здійсненним.


  1. Встановити наступний порядок визначення ціни для розрахунків між Покупцем та Продавцем за Продукцію, продаж якої Споживачам у межах Проекту підтверджено Покупцем відповідно до п. 2 цього Додаткового договору:

Ціна Продукції для цілей розрахунків Покупця з Продавцем у межах Проекту, надалі – «ЦП», зазначена у Додатку № 1 до цього Додаткового договору і визначається виходячи з закупівельної ціни для продажу широкому загалу, надалі – «Загальна ціна», що зазначена у Додатку № 1 до цього Додаткового договору, з урахуванням знижки для Покупця у випадку продажу Продукції Споживачам у межах Проекту.
5. Знижки Покупцю згідно цього Додаткового договору надаються Продавцем один (або два) раз(и) на місяць, до 5-го (та 20-го) числа кожного місяця, на підставі звіту реалізації Продукції, узгодженого з ТОВ «Глаксосміткляйн Фармасьютікалс Україна», шляхом ____________.
6. Розрахунки Сторін, пов’язані з виконанням цього Додаткового договору, проводяться в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Всі інші умови Договору __________ № _________ від «__» _________ 200__ року (надалі – «Договір») залишаються незмінними і Сторони підтверджують його зобов’язальний характер для них.
Будь-які та всі зміни та доповнення до цього Додаткового договору повинні бути здійснені у письмовій формі, підписані обома Сторонами цього Додаткового договору та скріплені їх печатками.
Цей Додатковий договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами, є невід’ємною частиною Договору та діє протягом строку дії Договору.
Цей Додатковий договір укладено у двох автентичних примірниках, по одному для кожної Сторони, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Адреси, банківські реквізити та підписи Сторін.
Продавець: Покупець:

__________________ _________________

____________________ ____________________

Від імені Продавця Від імені Покупця

Ім’я _____________ Ім’я _____________

Посада ___________ Посада ___________

МП МП

НОВИЙ ДОДАТОК
Додаток № 1

до Додаткового договору № _______ від „__” _________ 200__ року

до Договору № _________ від „__” _________ 200__ року

Ціни на Продукцію, що дійсні з 1 жовтня 2012р., що реалізовуватиметься Споживачам у межах Проекту
за п.

Найменування Продукції

Загальна ціна, грн.*

Знижка

для

Покупця, грн.Ціна у межах Проекту для Покупця з урахуванням знижки, грн.*


Рекомендована ціна у межах Проекту для Споживача, грн.

1.

Аводарт, капс. 0,5 мг х 30

200, 96

75,96

125,00

150,00

2.

Аводарт, капс. 0,5 мг х 90

402,13

74,86

327,27

360,00*Ціни продукції для Покупця в рамках Проекту можуть бути нижче, якщо існують домовленості про інши знижки, які надаються Продавцем Покупцю
Адреси, банківські реквізити та підписи Сторін.
Продавець: Покупець:

__________________ _________________

____________________ ____________________

Від імені Продавця Від імені Покупця

Ім’я _____________ Ім’я _____________

Посада ___________ Посада ___________

МП МП


поділитися в соціальних мережахСхожі:

2. строки та порядок поставки продукції
На умовах даного договору Постачальник зобов'язується передати у власність Покупцеві продукцію, визначену у п. 2 цього Договору (надалі...

Напередодні 15 березня, який відзначається світовою спільнотою як...
Всесвітній день прав споживачів під гаслом “Споживачі – за справедливість!”, делегати І учасники iii-ого Всеукраїнського З’їзду Союзу...

Настанова з розроблення та поставлення
Цей стандарт поширюється на продукцію (матеріали та вироби) будівельного призначення (далі продукція)

Порядок та строки виконання робіт та поставки продукції
Договором, зобов’язується виконати роботи з виготовлення поліграфічної продукції та передати Замовнику у власність виготовлену поліграфічну...

17. 02. 2012 р за наслідками колегії Держспоживінспекції України...
Увагу наголошено на тезах реформування системи захисту прав споживачів, зокрема, вирішення проблемних питань споживачів та посилення...

Робоча програма навчальної дисципліни “Безпечна експлуатація електроустановок споживачів ”
Ціль забезпечення майбутніх фахівців методичним основам безпечної експлуатації електроустановок споживачів при виконанні різних видів...

Перелік документів, необхідних для отримання свідоцтва про визнання
Дсту 3946-2000 Система розроблення І поставляння продукції на виробництво. Продукція харчова – для українського виробника

Тзов “Цифрал Україна”, надалі “продавець”( платник податку на прибуток...
Продавець надає товар під реалізацію покупцю, а покупець приймає товар під реалізацію через власну торгівельну мережу

1. Подання комплекту документів на сертифікацію продукції, що випускається...
Подання комплекту документів на сертифікацію продукції, що випускається серійно, в системі Укрсепро

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів київ 1998
Введено: Замість «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів», затверджених Головдерженергонаглядом Міненерго...

Заявка на проведення сертифікації продукції, що випускається серійно...

Заявка на проведення сертифікації продукції, що випускається серійно...

Навча ння за кордоном
Для успішного навчання у британському вузі необхідний високий рівень володіння англійською мовою, який допоможе розуміти академічні...

Навча ння за кордоном
Для успішного навчання на курсах a-level та Foundation необхідний високий рівень володіння англійською мовою, який допоможе розуміти...

Електробезпека
Посібник складено із запитань та відповідей основ електрики, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил безпечної...

З пересилання
Порядок та умови надання послуги з пересилання відправлень «Прискорена пошта» (надалі – Порядок) визначає загальний порядок та умови...

З пересилання
Порядок та умови надання послуги з пересилання відправлень «Прискорена пошта» (надалі – Порядок) визначає загальний порядок та умови...

Закону України "Про захист прав споживачів"
Про захист прав споживачів (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №1, ст. 1; 1995 р., №14, ст. 90; 1995 р., №23, ст. 182; 1997...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт