Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Додаток 1 до документації конкурсних торгів - «04» квітня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

«04» квітня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

Сторінка2/5
1   2   3   4   5

Додаток 1

до документації конкурсних торгів

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ТА ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ


Кваліфікаційні критерії

та вимоги

Перелік документів, необхідних для оцінки відповідності кваліфікаційним критеріям та вимогам

1. Кваліфікаційні критерії
*Усі пропозиції конкурсних торгів які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим Частиною І пункту 6 Розділу ІІІ документації конкурсних торгів та за відсутності інших, передбачених Законом, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.


Частина І

Кваліфікаційні критерії до учасників встановлюються згідно із ст. 16 Закону. Учасник для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям надає наступні документи *.
1. Документи, підтверджуючі наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

1.1. Інформаційна довідка про технічні можливості учасника; наявність ресурсної та матеріально-технічної бази для виконання умов договору про закупівлю.
2. Документи, підтверджуючі наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

2.1. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про персонал підприємства Учасника з зазначенням кількості, рівня освіти, досвіду, кваліфікації працівників Учасника.
3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

3.1. Інформаційна довідка про основних покупців обладнання, які є об`єктом конкурсних торгів за останні 3 роки (за наявності господарської діяльності за зазначений період або за період фактичного здійснення такої діяльності) із наданням копій відгуків покупців та/або копій відповідних укладених договорів.
4. Наявність фінансової спроможності учасника підтверджується наступними документами.

4.1. Завірена підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткою копія балансу підприємства (форма №1) за останній звітний період (тільки для юридичних осіб) у відповідності статті 13 Закону Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні №996-XIV.

4.2. Завірена підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткою копію звіту про фінансові результати (форма №2) за останній звітний період (тільки для юридичних осіб) у відповідності статті 13 Закону Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні №996-XIV.

4.3. Завірена підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткою копію звіту про рух грошових коштів (форма №3) за останній звітний період (тільки для юридичних осіб) у відповідності статті 13 Закону Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні №996-XIV, а у разі відсутності такого звіту підтвердження (лист у довільній формі) з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України про те, що фінансова звітність Учасника не містить звіту про рух грошових коштів.

4.4. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, що є дійсною на момент розкриття конкурсних пропозицій.


2.Вимоги:

**Документи, зазначені в Частини ІІ обов’язково надаються у складі пропозиції учасника. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника в разі відсутності документів зазначених в п.1 і п.2.

***Документи, зазначені в п. п. 3, 4, 5 Частини ІІ обов’язково надаються у складі пропозиції учасника. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника в разі відсутності зазначених документів.


Частина ІІ**

Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, учасник подає в складі своєї пропозиції відповідно до вимог ст. 17 Закону наступні документи.

1. Підтверджуючі документи про те, що учасник або учасник попередньої кваліфікації не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

1.1. Оригінал Довідки податкового органу про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків, зборів та платежів на території України та на території країни походження - для іноземного суб’єкта господарювання. (чинна на дату розкриття конкурсної пропозиції).
2. Підтверджуючі документи про те, що учасник або учасник попередньої кваліфікації провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

2.1. Нотаріально завірена копія установчого документу в повному обсязі (статут, положення).

2.2. Нотаріально завірена копія установчого договору про діяльність засновників по створенню підприємства, установи, при умові, що у Статуті не зазначено засновників і їх частка у статутному фонді.

2.3. Документ про державну реєстрацію – оригінал або нотаріально завірена копія виписки з єдиного державного реєстру (видана не раніше ніж за 30 днів до дати розкриття).

2.4. Нотаріально завірена копія довідки про включення до ЄДРПОУ(тільки для юридичних осіб).

2.5. Нотаріально завірена копія довідки про взяття на облік платника податків.

2.6. Нотаріально завірена копія свідоцтва про реєстрацію платника податків на додану вартість.
3. Підтверджуючі документи про те, що учасник або учасник попередньої кваліфікації не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура ***.

3.1. Оригінал довідки, виданий відповідним державним уповноваженим органом про відсутність рішення у встановленому законом порядку про визнання Учасника банкрутом та відкриття відносно нього ліквідаційної процедури (видана не раніше ніж за 30 днів до дати розкриття).
4. Документи, що підтверджують повноваження учасника (представника учасника) на укладення договору про закупівлю.

4.1. Документи, що підтверджують правомочність представника учасника на укладання договору про закупівлю: копію протоколу рішення засновників, копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду, копія паспорту, оригінал довіреності або ін. документ (тільки для юридичних осіб).

4.2. Оригінал довіреності уповноваженої особи учасника або інший документ, який підтверджує право участі в торгах та підпису документів в тому числі по результатах торгів, в якій буде зазначено прізвище, ім’я по батькові, посада.
5. Довідка або інший документ (за підписом учасника або видана уповноваженим органом) що містить в собі відомості про те, що фізичну особу - Учасника або службову (посадову) особу Учасника, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.
Примітки:

1. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

2. Учасники торгів - нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених додатком 1 документації конкурсних торгів подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Такі документи надаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом.Додаток 2
1   2   3   4   5

Схожі:

«12» червня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Засідання комітету з конкурсних торгів від «11» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «11» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-022

«30» квітня 2013 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

«16» червня 2011 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-11 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-10 Редукціон

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Вироби пластмасові інші, н в.І. у. (Канцелярські товари пластикові в асортименті)

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Прилади та інструменти навігаційні, метрологічні, геофізичні та подібної призначеності

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (Сепаратори газові в асортименті)

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Убмр «Укргазспецбудмонтаж» (угсбм): м. Красноград, Харківська обл., вул. Українська, 45, 63304

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Убмр «Укргазспецбудмонтаж» (угсбм): м. Красноград, Харківська обл., вул. Українська, 45, 63304

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Убмр «Укргазспецбудмонтаж» (угсбм): м. Красноград, Харківська обл., вул. Українська, 45, 63304

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Засідання комітету з конкурсних торгів
Члени комітету з конкурсних торгів – Римашевський А. В., Галайда Л. О., Андрієць О. Ю., Любезнова І. М., Бутовська І. В., Петрученко...

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівельБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт