Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Протокол №1 загальних зборів трудового колективу Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №89

Протокол №1 загальних зборів трудового колективу Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №89

ПРОТОКОЛ № 1

загальних зборів трудового колективу

Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №89
« 24 » травня 2015 р.
Присутні на зборах – 64 особи.
Президія зборів у складі:

Голова зборів – Костенко Валентина Григорівна, вчитель

Секретар зборів – Лєгостаєв Леонід Микитович, вчитель.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про попередні результати роботи Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №89 та підготовку звіту за 2014-2015 н. рік.

Інформує: заступник директора з НВР Расторгуєва О.О.

2. Про роботу дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням на базі Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №89.

Інформує: заступник директора з ВР Лозенко С.М.

3. Про оздоровлення учнів пільгових категорій влітку 2015 р.

Інформує: соціальний педагог Совенко С.В.
По першому  питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: заступника директора з НВР Расторгуєву О.О., яка проінформувала про рівень навчальних досягнень учнів на кінець 2014 – 2015 н.р., ознайомили з основними матеріалами, які будуть використані в аналітичному звіті про виконану педагогічну та господарську роботу за 2014 – 2015 н. рік на загальношкільній батьківській конференції.

ВИСТУПИЛИ: керівники шкільних предметних методичних об’єднань Назаренко О.О., Мараховська В.І., Бас Н.А., які доповнили інформацію та схвалили план підготовки звіту директора на загальношкільній батьківській конференції.

УХВАЛИЛИ:

  1. Роботу школи за 2014 – 2015 н.р. визнати задовільною.

Голосували одноголосно.

По другому  питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: заступника директора з ВР Лозенко С.М., яка проінформувала про організа-цію дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням «Дивосвіт» на базі Криворізь-кої загальноосвітньої школи I-III ступенів №89 та намітила основні напрямки діяльності трудового колективу навчального закладу по якісному проведенню оздоровчої кампанії «Літо-2015».

ВИСТУПИЛИ: вчителі Трамбицька Н.М., Прохода О.Г., Ломачевська М.Ю., які підтримали діяль-ність школи по організації активного відпочинку школярів у дитячому закладі відпочинку з денним перебуванням «Дивосвіт» улітку 2015 році.

УХВАЛИЛИ:

1. Визнати роботу Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №89 з організації літньої оздоровчої кампанії у дитячому закладі відпочинку з денним перебуванням «Дивосвіт» на належному рівні.

Голосували одноголосно.

По третьому  питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: соціального педагога Совенко С.В., яка проінформувала про організацію оздоровлення учнів пільгових категорій влітку 2015 року.

УХВАЛИЛИ:

  1. Інформацію соціального педагога Совенко С.В., прийняти до уваги та виконання.

  2. Класним керівникам тримати на постійному контролі відправлення дітей до таборів відпочинку та зустрічі їх після перебування в оздоровчих таборах.

Голосували одноголосно.

Голова зборів : __________ Костенко В.Г.

Секретар зборів: _________ Лєгостаєв Л.М.


ПРОТОКОЛ № 2

загальних зборів трудового колективу

Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №89
« 31 » серпня 2015 р.

Присутні: 61 чол.

Президія зборів у складі:

Голова зборів - Назаренко Ольга Олександрівна, вчитель.

Секретар зборів – Костенко Валентина Григорівна, вчитель.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд і затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Криворізької загальноос-вітньої школи I-III ступенів №89.

2. Про стан підготовки школи до нового навчального року.

По першому  питанню порядку денного:

1. СЛУХАЛИ: директора школи Балюк В.І., яка запропонувала текст Правил внутрішнього трудового розпорядку, опрацьований відповідно до чинного законодавства про працю ініціативною групою та запропонувала затвердити ці Правила рішенням зборів і неухильно їх виконувати.

ВИСТУПИЛИ: голова профспілкового комітету Звєгінцева І.О., вчитель історії, у якості представника трудового колективу, яка відмітила, що правила розроблені відповідно до чинного законодавства про працю і Типових правил внутрішнього трудового розпорядку; викладені обов'язки адміністрації навчального закладу по відношенню до працівників по дотриманню норм законодавства про захист законних інтересів працівників. Запропонувала затвердити текст Правил.

УХВАЛИЛИ: Затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку Криворізької загально-освітньої школи I-III ступенів №89 в редакції від «31» серпня 2015 р. і визнати їх нормами, обов'язковими для виконання всіма працівниками, незалежно від часу їх перебування у трудових відносинах на роботі у навчальному закладі.

Голосували одноголосно.

По другому  питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: інформацію завгоспа Уліско І.В. про стан підготовки школи до нового навчального року. Усі заплановані заходи з поточного ремонту вчасно виконані та своєчасно одержано Пас-порт готовності.

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до уваги. Сприяти підтримці належного санітарно-гігієнічно-го стану приміщень під час проведення навчально-виховного процесу.

Голосували одноголосно.


Голова зборів : __________ Назаренко О.О.

Секретар зборів: _________ Костенко В.Г.

ПРОТОКОЛ № 01

загальних зборів трудового колективу

Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №89
« 24 » травня 2016 р.
Присутні: 63 чол.

Президія зборів у складі:

Голова зборів – Совенко С.В., соціальний педагог.

Секретар зборів – Уліско І.В., завгосп школи.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт  комісії з питань охорони праці про роботу в 2015 – 2016 навчальному році.

Доповідач: заступник директора з навчально-виховної роботи Расторгуєва О.О.

2. Затвердження колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом на 2016 – 2019 роки Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №89. Обрання повноважного представника трудового колективу на підписання колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку.

3. Різне.
 По першому  питанню порядку денного:                                               

СЛУХАЛИ: відповідальну за охорону праці, безпеку життєдіяльності, заступника директора з навчально-виховної роботи Расторгуєву О.О., яка проінформувала про роботу колективу школи з охорони праці за 2015-2016 навчальний рік.

ВИСТУПИЛИ: 1. Вчитель Нестор В.В., яка зазначила, що дуже велика увага в закладі приділяється питанню охорони праці. Кожного кварталу комісія перевіряє стан роботи з охорони праці в закладі та об'єкти підвищеної небезпеки та складає акти. Вона зазначила, що робота в закладі з питань охорони праці ведеться на належному рівні.

2. Заступник директора з ВР Лозенко С.М. у виступі відмітила необхідність посилення роботи закладу з профілактики дорожнього та побутового дитячого травматизму.

3. Вчитель Трамбицька Н.М., яка зазначила, що в школі приділяється велика увага роботі з попередження дитячого травматизму. Аналізуючи причини нещасних випадків, дуже прикро усвідомлювати те, що більшості нещасних випадків можна було б запобігти. І профілактична робота буде ефективною, коли в цьому будуть брати участь не тільки педагоги, але  й батьки та громадськість. Отже, вони не тільки повинні мати чітке уявлення про причини нещасних випадків і заходи щодо їх запобігання, але й зуміти при необхідності надати правильну першу допомогу.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію відповідальної за охорону праці, безпеку життєдіяльності, заступника директора з навчально-виховної роботи Расторгуєвої О.О., з питань охорони праці за 2015 – 2016 навчальний рік взяти до відома.

2. Стан роботи з попередження дитячого травматизму за 2015-2016 навчальний рік в навчальному закладі вважати задовільним.

3. План заходів з охорони праці та профілактики травматизму на 2016 – 2017 н.р. схвалити.

4. Проводити активну роботу з батьками щодо запобігання всім видам дитячого травматизму.

5. Навчально – виховний процес в ЗНЗ проводити дотримуючись відповідних інструкцій щодо охорони праці, життя і здоров’я дітей.

Голосували одноголосно.

По другому  питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: голову профспілкового комітету Звєгінцеву І.О., вчителя історії, яка запропонувала схвалити колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом на 2016 – 2019 роки Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №89.

ВИСТУПИЛИ: Коваленко О.С., Грабова О.В. та Хлєбнікова А.І., які запропонували затвердити колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом на 2016 – 2019 роки Криворізької загаль-ноосвітньої школи I-III ступенів №89 та уповноважити представника трудового колективу Звєгінцеву І.О. підписати його від імені трудового колективу.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом на 2016 – 2019 роки Криво-різької загальноосвітньої школи I-III ступенів №89.

2. Доручити представнику трудового колективу  Звєгінцевій І.О. підписати від імені трудового колективу колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом на 2016 – 2019 роки Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №89.

Голосували одноголосно.

 

Голова зборів    Совенко С.В.  

                                                          

Секретар                                   Уліско І.В.         

ПРОТОКОЛ № 2

загальних зборів трудового колективу

Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №89
« 29 » вересня 2016 р.

Присутні: 64 чол.
Президія зборів у складі:

Голова зборів – Бас Наталія Анатоліївна, вчитель.

Секретар зборів – Хапатько Оксана Миколаївна, бібліотекар.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд і затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Криворізької загальноос-вітньої школи I-III ступенів №89.

2. Про організацію харчування учнів школи та здійснення громадського контролю за якістю при-готування їжі.
По першому  питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: директора школи Балюк В.І., яка ознайомила присутніх членів трудового колективу з текстом Правил внутрішнього трудового розпорядку, опрацьований відповідно до чинного законодавства про працю творчою групою трудового колективу, запропонувала затвердити ці Правила рішенням зборів і неухильно їх виконувати.

ВИСТУПИЛИ: 1. Звєгінцева І.О., голова профспілкового комітету, вчитель історії, у якості представника трудового колективу, яка відмітила, що правила розроблені відповідно до чинного законодавства про працю і Типових правил внутрішнього трудового розпорядку. Викладені обов'язки адміністрації навчального закладу по відношенню до працівників щодо дотримання норм законодавства про захист законних інтересів працівників. Запропонувала затвердити текст Правил внутрішнього трудового розпорядку.

2. Дмитрієва К.Б., кухар, яка підтримала затвердження Правил внутрішнього тру-дового розпорядку.

3. Івченко В.М., відзначив, що Правила внутрішнього трудового розпорядку регу-люють трудові відносини в колективі і він підтримує їх затвердження.

УХВАЛИЛИ: Затвердити текст Правил внутрішнього трудового розпорядку Криворізької загаль-ноосвітньої школи I - III ступенів №89 в редакції від «29» вересня 2016 р. і визнати їх нормами, обов'язковими для виконання всіма працівниками, незалежно від часу їх перебування у трудових відносинах на роботі у навчальному закладі.

Голосували одноголосно.

По другому  питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: заступника директора з навчально-виховної роботи Расторгуєву О.О., яка проінформувала про організацію харчування школярів. Належний рівень організації харчу-вання є також дуже важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі. Харчування учні отримують якісне та в достатньому об’ємі, отримують весь необхідний набір харчових продуктів. В закладі створено необхідні умови для організації якісного харчування дітей. Перспективне меню двотижневе, в якому передбачено різноманітне харчування дітей. Є в наявності картотека страв, затверджена санітарно-епідеміологічною станцією. Адміністрацією школи та громадськістю щоденно контролюється якість завезених продуктів та приготування страв. З вище зазначеного можна зробити висновки, що робота з організації харчування знаходиться на достатньому рівні.

ВИСТУПИЛИ: Рибак О.В., Оніщенко О.В., Коваль О.О., які поділилися досвідом організації харчування учнів класів.

УХВАЛИЛИ: 1. Організація харчування учнів у Криворізькій загальноосвітній школі І – ІІІ ступе-нів № 89 знаходиться на належному рівні.

2. Медичній сестрі Макаренко Т.В. щоденно контролювати якість продуктів, які за-возяться до їдальні, та страв.

3. Класним керівникам постійно вести роз’яснювальну роботу з батьками по повно-му охопленню школярів гарячим харчуванням.

4. Посилити громадянський контроль за організацією та якістю харчування учнів.
Голова зборів    Бас Н.А.  

                                                          

Секретар                             Хапатько О.М.  

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Протокол № Загальних Зборів трудового колективу товариства з обмеженою відповідальністю

Довідка про результати комплексних перевірок загальноосвітньої школи-інтернату...
Од та від 25. 11. 2014 року №437-од затверджено склад експертної групи з проведення комплексної перевірки загальноосвітньої школи-інтернату...

Криворізької міської ради
...

До відродження народних традицій через інтерес школярів
Автор: Огнівець Надія Григорівна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №105

Міністерство освіти І науки України
Антонова Г. В., вчитель вищої категорії, «вчитель-методист» Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №126

Нака з
Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Удянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Угловського М. М....

Протокол №16 загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства “автекс”
Місце проведення загальних зборів: 49044. м. Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська, буд. 11, кімната 1

Звіт Загребельної Юлії Миколаївни, директора Зіньківщинської загальноосвітньої...
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Звіт про роботу пришкільного табору відпочинку "Радість"
Табір відпочинку "Радість" працював на базі Знам′янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат I-III ступенів

Уроку
Підготували учитель світової літератури Баранова Тетяна Олександрівна та вчитель інформатики Мусієнко Наталія Миколаївна Ватутінської...

Протокол №1 загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства...
Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, на підставі укладеного з реєстратором договору, була створена реєстраційна...

Статут пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської...
Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області (далі – Навчальний заклад)...

Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх...
ДСанПіН поширюються на загальноосвітні навчальні заклади I, I ii, I iii ступенів, спеціалізовані школи I, II, III ступенів, гімназії,...

Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх...
ДСанПіН поширюються на загальноосвітні навчальні заклади I, I ii, I iii ступенів, спеціалізовані школи I, II, III ступенів, гімназії,...

Затверджено на засіданні педагогічної ради Шахтарської загальноосвітньої...
...

Учитель початкових класів Чугуївської загальноосвітньої школи I iii...
Потяг до всього живого закладений у неї від самого народження. Учні початкової школи радіють І сонячному зайчикові, І першій весняній...

Пучковська Тетяна Василівна, вчитель інформатики Нововолинської загальноосвітньої...
Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Нововолинської міської ради Волинської області

Витяг з протоколу №51 загальних зборів акціонерів публічного акціонерного...
Дата, час І місце проведення загальних зборів: 10 квітня 2013 року за адресою місцезнаходження товариства: м. Одеса, пр. Шевченка,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт