Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Єльцової Ольги Михайлівни за 2015/2016 навчальний рік Як директор ліцею, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Законами України «Про освіту»

Звіт директора Зміївського професійного енергетичного ліцею Єльцової Ольги Михайлівни за 2015/2016 навчальний рік Як директор ліцею, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Законами України «Про освіту»

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
Звіт

директора Зміївського професійного енергетичного ліцею

Єльцової Ольги Михайлівни

за 2015/2016 навчальний рік

Як директор ліцею, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Статутом ліцею, Контрактом,Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника ПТНЗ. На виконання наказів Міністерства освіти і науки України «Про затвердження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів від 28.01.2015 №55»,. «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом і громадськістю» від 23.03.2005 №178 звітую про свою роботу в 2015/2016 навчальному році.

Сучасна професійно-технічна освіта повинна бути спрямована на підготовку фахівців в умовах постійного розвитку ринку праці.

У зв’язку з цим, виникає необхідність підготовки робітника нової формації та реформування професійно-технічної освіти, що працює на відтворення трудового потенціалу країни.
Формування учнівського колективу
Формування контингенту учнів в ліцеї здійснюється відповідно до обсягів державного замовлення, договорів про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між замовником робітничих кадрів та професійно-технічним навчальним закладом та згідно з діючими Правилами прийому до Зміївського професійного енергетичного ліцею за професіями на базі 9–ти класів з наданням повної загальної середньої освіти та на базі 11-ти класів.

На початок 2015/2016 навчального року контингент учнів складав 334 чол. З них на 1 курс навчання прийнято 140 чол.


Професія

курс

ПЗСО

БЗСО

всього

1

2

3

Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів; електрозварник ручного зварюванння

27

25

23

0

75

75

Муляр; електрозварник ручного зварювання

60

24

25

30

79

109

Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій

27

0

24

0

51

51

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

0

24

0

0

24

24

Кухар

0

26

23

0

49

49

Лаборант хімічного аналізу

26

0

0

0

26

26

Всього

140

99

99

30

304

334


План набору виконано на 95%.

Випуск у 2016 році склав 125 учнів. До державних кваліфікаційних атестацій було допущено 125 учнів.

Отримали дипломи кваліфікованого робітника 122учнів , довідки – 3 учні. Дипломи з відзнакою отримали 7 учнів.

Отримали кваліфікацію з двох професій 89 учнів.

Отримали атестати про повну загальну середню освіту 102 учнів.

Втрати контингенту з різних причин склали 17 осіб.

Працевлаштувалися на робочі місця – 89 чол.

Продовжили навчання у ВНЗ – 23 чол.
Організація навчально-виробничої діяльності
Навчально-виробнича діяльність в ліцеї проводиться згідно з річним планом роботи педагогічного колективу. План роботи навчального закладу розроблений відповідно до вимог Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, розглянутий та затверджений на засіданні педагогічної ради.

В педагогічному кабінеті є навчально-методична документація з планування навчально-виробничої діяльності – методичні рекомендації щодо планування, зразки планів роботи, довідникова література.

Поурочно-тематичні плани розроблені викладачами і майстрами виробничого навчання на кожен предмет і з кожної професії, розглянуті на засіданнях методичних комісій і повністю відповідають вимогам робочих навчальних планів і робочих навчальних програм.

Навчально-виробнича діяльність в ліцеї проходить згідно розкладу занять, затвердженого директором ліцею і погодженого з районною санітарно - епідеміологічною станцією. Розклад занять відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

Розклад забезпечує стовідсоткове виконання навчальних планів, але допускається корегування, наприклад, деякі лабораторні роботи замінюються уроками теоретичного навчання в зв’язку з відсутністю необхідного обладнання. План лабораторних робіт виконується на 70 % .

Протягом 2015/2016 н.р. проводилися заходи по забезпеченню якісного виконання навчальних програм і планів, а саме:

  1. Проведення інструктивно-методичних нарад з майстрами в/н з питань організації навчально-виробничого процесу у 2015/2016 н.р. заступником директора з НВР, старшим майстром ліцею.
  1. Проведення індивідуальних консультацій з викладачами і майстрами в/н заступником директора з НВР, методистом, старшим майстром, головами методичних комісій ліцею.
  1. Проведення консультацій з предметів загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки.
  1. Проведення конкурсів фахової майстерності «Кращий за професією»:


Конкурс за професією «Електрозварник ручного зварювання»

І місце – Строна Ілля Євгенійович, група С – 14.

ІІ місце – Гонтар Андрій Андрійович, група С – 14.

ІІІ місце – Новіков Давид Вячеславович, група С – 13.
Конкурс за професією «Слюсар»

І місце – Ночевний Олександр Олександрович, група С – 14.

ІІ місце – Сучков Дмитро Вікторович, група С – 13.

ІІІ місце – Зотов Сергій Євгенійович, група С – 15.
Конкурс за професією «Електромонтер»

І місце – Саладовніков Олексій Валерійович, група С – 24.

ІІ місце – Гацько Олександр Юрійович, група С – 24.

ІІІ місце – Турчанінов Валерій Олександрович, група С – 24.
Конкурс за професією «Муляр»

І місце – Ромащенко Тимофій Анатолійович, група С – 73.

ІІ місце – Педенко Максим Андрійович, група С – 74.

ІІІ місце – Масалов Валентин Сергійович, група Т – 175.
Конкурс за професією «Кухар»

І місце – Синецька Вікторія Анатоліївна, група С – 93.

ІІ місце – Луганіна Ольга Віталіївна, група С – 93.

ІІІ місце – Сенченко Анастасія Олегівна, група С – 94.

Конкурс за професією «Лаборант хімічного аналізу»

І місце – Панченко Юлія Олегівна, група С – 65.

ІІ місце – Удалих Анастасія Геннадіївна, група С – 65.

ІІІ місце – Петровець Ольга Володимирівна, група С – 65.
В конкурсах взяли участь 37 учнів ліцею з I, II, III курсів.

На підставі вищевикладених у таблиці результатів конкурсів фахової майстерності можна зробити висновок, що рівень знань і вмінь призерів конкурсів майже кожної професії окрім електромонтерів збільшився у середньому на 21%, а саме:

  • Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів

на 18%

  • Електрозварник ручного зварювання на 28%

  • Муляр на 23%

  • Кухар на 16%

Конкурс фахової майстерності за професією «Лаборант хімічного аналізу» показав високий результат у 94%.

Разом з цим показники конкурсу фахової майстерності з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» знизилися на 17%.

  1. Проведення пробних кваліфікаційних робіт:
з/п

Група

Професія

Розряд

Рівень навчальних досягнень

початковий

середній

достатній

високий

1.

С – 15

Слюсар з ремонту устаткування котельних та пило підготовчих цехів

другий

0

1

18

7

2.

С – 75

Муляр

третій

0

0

23

7

3.

С – 14

Електрозварник ручного зварювання

другий

0

1

16

8

4.

С – 24

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

другий

0

0

21

3

5.

С – 74

Електрозварник ручного зварювання

другий

0

4

18

2

6.

С – 94

Кухар

третій

0

1

13

12

7.

С – 13

Слюсар з ремонту устаткування котельних та пило підготовчих цехів

четвертий

0

1

9

12

8.

C – 53

Електрослюсар з ремонту і обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій

четвертий

0

0

19

5

9.

C – 73

Електрозварник ручного зварювання

другий

0

0

23

1

10.

C – 93

Кухар

четвертий

0

0

7

15

11.

Т – 175

Електрозварник ручного зварювання

другий

0

3

20

7

Муляр

третій

0

4

17

9


Отримали підвищені розряди 5 учнів.


  1. Проведення поетапних атестацій:
з/п

Група

Професія

Розряд

Рівень навчальних досягнень

початковий

середній

достатній

високий

1.

C – 75

Муляр

третій

0

7

14

9

2.

C – 14

Електрозварник ручного зварювання

другий

0

8

10

7

3.

C – 24

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

другий

0

6

15

3

4.

C – 74

Електрозварник ручного зварювання

другий

0

13

9

2

5.

C – 94

Кухар

третій

0

7

10

9

6.

C – 53

Електрослюсар з ремонту і обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій

третій

0

3

21

0

7.

Т – 175

Електрозварник ручного зварювання

другий

0

3

20

7
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи зміївського професійного енергетичного ліцею на 2016/2017 навчальний рік
Конституцією України, Законом “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Положенням про методичну...

Звіт директора хтл №9
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І ми зібралися, щоб зробити певні підсумки роботи педагогічного колективу ліцею, оцінити...

План роботи зміївського професійного енергетичного ліцею на 201
України, Законом “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Положенням про методичну роботу...

Засідання комітету з конкурсних торгів Зміївського професійного енергетичного...
Виступила: секретар комітету з конкурсних торгів Гацько В. В., яка надала присутнім проект річного плану закупівель товарів, робіт,...

«Розвиток виховного середовища ліцею через співпрацю школи та родини...
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підвести підсумки роботи колективу ліцею, оцінити діяльність директора...

Звіт директора
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...

Звіт Капранчук Т. М., директора
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Звіт директора Іванівського нвк
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Щодо результатів атестаційної експертизи Красноармійського міського ліцею «Надія»
Міністерства освіти І науки України від 30 січня 2015 року №67, зареєстрованим Міністерством юстиції України 14 лютого 2015 року...

Конспект семінару: Останні зміни щодо пдв. Податок на прибуток: практичні...
Чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника...

Звіт директора спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів №159
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність...

На загальних зборах педагогічного колективу, батьківської громадськості
Маріупольської міської ради від 19. 05. 2015 року №388 «Про проведення звітів керівників навчально-виховних закладів» сьогодні проводиться...

Вул. 50 років Радянської Армії, 9, м. Кіровоград, 25004, телефон (0522) 36-44-41, e mail
Шановні присутні! Закінчився 2015-2016 навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підвести підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Звіт Загребельної Юлії Миколаївни, директора Зіньківщинської загальноосвітньої...
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Закон України «Про освіту»
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка»
Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка» Сербіної Н.І. за 2015-2016 навчальний рік

Звіт за 2015-2016 н р
У відповідь на лист департаменту освіти І науки Львівської обласної державної адміністрації від 28. 11. 2017 №4-2601-2748 щодо надання...

У якому рядку декларації з пдв за червень необхідно відобразити невраховану...
Відповідь: Згідно алгоритмів дфс ряд. 20. 1 = Ряд. 24 декларації попереднього звітного періоду + графа 6 рядка 24 уточнюючого розрахунку...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт