Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір доручення

Договір доручення

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ

м. _____________ ___ __________ 20___р.
___________________________________________________________________ (надалі іменується «Довіритель»), з одного боку, та

___________________________________________________________________ (надалі іменується «Повірений»), з другого боку, уклали цей Договір доручення (надалі іменується «Договір») про таке.
1. Предмет Договору

За цим Договором Повірений зобов'язується від Імені і за рахунок Довірителя безоплатно здійснити такі юридичні дії:

взяти участь в установчих зборах об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м. Київ, вул. _________________________________, буд. №______, які відбудуться в приміщенні ___________________________________________ за адресою: м. Київ, вул. ___________________, буд. №______, "__" ________ 201__ року о ___:___.

Для виконання цього договору Повіреному надаються усі права щодо створення ОСББ, скликання та проведення Установчих зборів, що надані Довірителю як власнику квартири та/або нежитлового приміщення, та визначені ст. 6 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», а саме: подавати документи та реєструватись для участі в Установчих зборах ОСББ; висувати кандидатів у виборні органи Установчих зборів та самого ОСББ; вносити пропозиції, щодо проектів рішень Установчих зборів; підписувати листи, заяви, клопотання, протоколи та інші документи; подавати від мого імені заяви, заперечення, зауваження, доповнення; голосувати від мого імені, вчиняти інші дії, пов’язані з виконанням цього Договору.
2. Обов’язки Повіреного

Повірений зобов’язаний:

а) здійснити дії, визначені у п. 1 цього Договору, відповідно до вимог Довірителя, на умовах, погоджених Довірителем;

б) повідомляти Довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання його доручення за цим Договором.
3. Обов’язки Довірителя

Довіритель зобов'язаний:

а) видати Повіреному довіреність на здійснення дій, визначених у п. 1 цього Договору;

б) забезпечити Повіреного інформацією, необхідною для виконання Повіреним його зобов'язань за цим Договором;

е) прийняти від Повіреного результати виконання його зобов'язань за цим Договором.
4. Відповідальність Сторін. Спори.

У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини, Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зо­бов'язання.

Усі спори, пов'язані із цим Договором, вирішуються в порядку, визначеному чинним в Україні законодавством.
5. Термін дії договору та інші умови.

Цей Договір набуває чинності з дня його підписання й діє до __________20__р.

Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

Правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору й не врегульовані ним, регламентуються нор­мами чинного законодавства.

Цей Договір складений на одній сторінці у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Виходячи з вимог Закону України «Про захист персональних даних», Сторони Договору надають одна одній згоду на обробку своїх персональних даних.
6. Місцезнаходження і реквізити Сторін


Довіритель:

Повірений:


ДОВІРЕНІСТЬ

що є невід’ємною частиною договору доручення від _____________ 20___ р.
м. Київ "___" ______________ 201__р.

Я, ______________________________________________________________________________

(паспорт: серія _____ № ____________виданий _______________________________________

________________________________________________________________________________,

проживаю за адресою: _________________________________________________________,

(надалі «Довіритель»),
цим дорученням доручаю ________________________________________________________

(паспорт: серія _____ № ____________виданий _______________________________________

________________________________________________________________________________,

проживає за адресою: ____________________________________________________________,

(надалі «Повірений»),

взяти участь в установчих зборах об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м. Київ, вул. _________________________________, буд. №______,

які відбудуться в приміщенні ________________________________________ за адресою:

м. Київ, вул. __________________________________, буд. №______,

"____" _____________ 201__ року о ___:___,
а саме: подавати документи та реєструватись для участі в Установчих зборах ОСББ; висувати кандидатів у виборні органи Установчих зборів та самого ОСББ; вносити пропозиції, щодо проектів рішень Установчих зборів; підписувати листи, заяви, клопотання, протоколи та інші документи; подавати від мого імені заяви, заперечення, зауваження, доповнення; голосувати від мого імені, вчиняти інші дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності.
Повноваження по цій довіреності не можуть бути передані іншим особам.
Довіреність видана до "___"_____________ 201__р.
Підпис Повіреного посвідчую __________________.
Довіритель _________.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Доручення Доручення (довіреність)
Офіційне доручення укладається на спеціальному чи загальному бланку формату А4 або А5 (залежно від обсягу тексту) з обов'язковим...

Договір доручення

Договір доручення

Договір-доручення на купівлю-продаж товару
Повірений бере на себе зобов'язання укласти від імені та за рахунок Довірителя Договір купівлі-продажу товару з третьою особою, надалі...

Дата складання доручення. Доручення
Права, які надані уповноваженій організації в даному Дорученні обмежуються тільки наведеною вище діяльністю

Договір – доручення на транспортно-експедиційного обслуговування...
Українсько – німецька фірма „Контек Лтд”, надалі „Перевізник”, в особі директора Чорного Богдана Даниловича, що діє на підставі Статуту,...

Договір №0000-0 (зразок)
Філія днвп «Об'єднання Комунар» ткф «Берізка», іменоване надалі «Постачальник», в особі директора Рєпко Л. Л., що діє на підставі...

Договір-доручення №
Довірителя, надає послуги по організації перевезення вантажів в міжміських І міжнародних сполученнях посередництвом транспортних...

Договір-доручення №
Довірителя, надає послуги по організації перевезення вантажів в міжміських І міжнародних сполученнях посередництвом транспортних...

Уклали даний Договір про нижченаведене
Юрченка Миколи Миколайовича, який діє на підставі Доручення №001 від 06. 08. 07. та відповідно до ліцензії даутк аг №580610 від 05....

Договір оренди транспортних засобів
«Сторони»), уклали цей Договір оренди транспортного засобу (далі іменується «Договір») про таке

Жне доручення

Трудовий договір з неповнолітнім трудовий договір
«Фермерське господарство Степове» в особі директора Петренка Миколи Івановича, що діє на підставі Статуту (далі — Роботодавець),...

Бюро приймає доручення Клієнта

З іншої сторони, уклали даний договір перевезення надалі “Договір”
Даний Договір регулює взаємовідносини Сторін при наданні Перевізником Замовникові послуг з перевезення вантажів

Договір про виконання робіт
«замовник», з іншої сторони, разом «Сторони», уклали цей договір, далі «Договір», про наступне

Договір довічного утримання та спадковий договір. Спільні риси та...
Слід зазначити, що за своєю юридичною природою договір довічного утримання близький до договору ренти

Договір №ххх про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту)
Виконавець, з другого боку, надалі разом пойменовані – Сторони, або кожна окремо – Сторона, уклали даний договір (надалі Договір)...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт