Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Кодекс введено в дію з 1 червня 1972 року

Кодекс введено в дію з 1 червня 1972 року

Сторінка1/52
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

Кодекс законів про працю України

Кодекс введено в дію з 1 червня 1972 року
Законом Української РСР
 від 10 грудня 1971 року № 322-VIII

Кодекс законів про працю України визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці.

Глава I
 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання Кодексу законів про працю України


Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини.

Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників.

Стаття 2. Основні трудові права працівників


Право громадян України на працю, — тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, — включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою. Держава створює умови для ефективної зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці і підвищенню трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує перепідготовку осіб, вивільнюваних у  результаті переходу на ринкову економіку. 

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Працівники мають право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові і безпечні умови праці, на об’єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, на участь в управлінні підприємством, установою, організацією, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на матеріальну допомогу в разі безробіття, на право звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством, та інші права, встановлені законодавством. 

Стаття 21. Рівність трудових прав громадян України


Україна забезпечує рівність трудових прав усіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.

Стаття 3. Регулювання трудових відносин


Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Особливості праці членів кооперативів та їх об’єднань, колективних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, працівників підприємств з іноземними інвестиціями визначаються законодавством та їх статутами. При цьому гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідів надаються в порядку, передбаченому законодавством про працю. 

Стаття 4. Законодавство про працю


Законодавство про працю складається з Кодексу законів про працю України та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Кодекс введено в дію з 1 червня 1972 року
Кодекс законів про працю України визначає правові засади І гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями...

Кодекс введено в дію з 1 червня 1972 року
Кодекс законів про працю України визначає правові засади І гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями...

Кодекс введено в дію з 1 червня 1972 року
Кодекс законів про працю України визначає правові засади І гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями...

Кодекс введено в дію з 1 січня 1984 року
Кодексу застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного...

Зміна №6 до «Правил визначення вартості будівництва» дбн д 1-1-2000...
Затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19. 03. 2009 №114 та введено в дію з 1 квітня...

Кодекс цивільного захисту україни
Вводиться в дію з 1 липня 2013 року, Указ Президента №5403-v від I2 жовтня 2012 року

Анкета для погодження призначення на посаду заступ­ника ке
Постанова Кабінету Міністрів України від 18. 12. 013 №939, якою введено в дію «Порядок організації та забезпечення режиму секретності...

Товариства з обмеженою відповідальністю «фінод» від «10» лютого 2017...
Правила розроблені відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання...

Кодекс цивільного захисту україни
З 5 жовтня 2016 року до цього Кодексу будуть внесені зміни згідно із Законом України від 2 червня 2016 року n 1404-viii

Галузевий стандарт вищої освіти підготовки на другому (магістерському)...
Зазначається назва стандарту вищої освіти, назва, дата та номер наказу, яким стандарт затверджено та введено в дію

Житловий кодекс української рср
Вводиться в дію Постановою вр n 5465-x ( 5465-10 ) від 30. 06. 83, Ввр, 1983, n 28, ст. 574 }

Порядок підготовки нотаріально оформлених документів для їх консульської легалізації
Україні І за кордоном, затвердженої наказом Міністерства закордонних справ України від 04 червня 2002 року n 113, зареєстрованої...

3 червня 2015 року
Особа 1 до особа 2 про стягнення коштів, набутих без достатніх правових підстав, за заявою особа 1 про перегляд ухвали Вищого спеціалізованого...

Приклади
Особа працювала на підприємстві з 2007 року та була звільнена 15 червня 2015 року. Зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна...

Приклади
Особа працювала на підприємстві з 2007 року та була звільнена 15 червня 2015 року. Зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна...

Податковий кодекс україни розділ
Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755vі // Офіційний вісник України вiд 10. 12. 2010 2010 р., №92, том 1, стор....

Тести з математики, історії України, фізики, хімії, географії, біології,...
Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які вирішили стати студентами...

Кодекс законів про працю України (КЗоТ). Глава XII. Праця жінок....
Вводиться в дію Постановою вр №2695-xii ( 2695-12 ) від 14. 10. 92, Ввр, 1992, №49, ст. 669 )База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт