Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

3. Звіт за місяць

3. Звіт за місяць

11 Продовження додатка 4

“Вихідний № у страхувальника _____________

№ аркуша звіту _______

Таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб


1. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний
номер облікової картки платника податків2. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду України


(найменування страхувальника)

3. Звіт за місяць:


рік:

4. Тип: початковаскасовуюча

додаткова

5. №

з/п

6. Грома-дянин Украї-ни

(1-так, 0-ні)

7. Кате-горія особи*

8. Договір ЦПХ за основним місцем роботи

(1-так, 0- ні)

9. Номер облікової картки ЗО

10. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО

11. Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та відпусток

12. Дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке  у звітному періоді працевлаштований даний працівник **

13. Підстава для припинення трудових відносин

дата початку

дата закінчення

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
* Категорія особи: 1 – наймані працівники з трудовою книжкою; 2 – наймані працівники (без трудової книжки); 3 – особи, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру;

4 – особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку; 5 – особи, яким надано відпустку по вагітності і пологах; 6 - особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

**Заповнюється у разі працевлаштування особи на нове робоче місце, яке організовано у зв’язку зі створенням нового суб’єкта господарювання (крім того, який створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань та вмінь працівника.


14. Дата формування у страхувальника:

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

15. Кількість заповнених рядків на аркуші

16. Керівник
М. П.

(реєстраційний номер облікової картки платника податків)
(підпис)
(прізвище, ініціали)
17. Головний бухгалтер
”.


(реєстраційний номер облікової картки платника податків)
(підпис)
(прізвище, ініціали)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звітний період один місяць, протягом якого Виконавцем надавались послуги за цим Договором

Звіт незалежного аудитора
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва приватного акціонерного товариства «страхова...

Фірмовий бланк з
Дата видачі / вихідний номер (довідка повинна бути видана не раніше, ніж за місяць до подачі в Консульство)

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

4. Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації...
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) подається до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт...
Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (далі Звіт) подають...
Порядок заповнення Форми звіту №1-рс «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»

Звітність з пдфо І єсв
Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Наказ дпау від 23. 12. 2010 р. N 996. З 31. 01. 2011 р

Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу
У зв’язку з цим я в (число, місяць) цього року припинила з ним шлюбні стосунки І перестала вести спільне господарство

Приклад заповнення Анкети-самооцінки (окремих пунктів)
Звіт учасника Конкурсу (далі звіт) складається в стислій формі обсягом від 15 до 30 сторінок комп’ютерного набору

Фінансовий звіт
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Фінансовий звіт
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

За який місяць потрібно звітувати за новою формою?
В якому розділі потрібно виправляти помилки по донарахуванню або зменшенню бази оподаткування, допущені в попередніх періодах?

Інструкція із складання форм державних статистичних спостережень...
Звіт про роботу автотранспорту" та №51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" встановлює...

Затверджую
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №7-пв (один раз на чотири роки) «Звіт...

Єсв: особливості подання звітності та обов’язкова плата
При цьому сума єдиного внеску за місяць не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (704 грн)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт