Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Пояснювальна записка до проекту Трудового кодексу 17

Пояснювальна записка до проекту Трудового кодексу 17

Сторінка1/26
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
прямоугольник 1прямая соединительная линия 4

Мпрямоугольник 2ІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

МЕМОРАНДУМ ТЕХНІЧНИХ ЗАУВАЖЕНЬ

ДО ПРОЕКТУ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ 2015 (УКРАЇНА)

(неофіційний переклад)

Квітень 2016 р.

Зміст


Зміст 2

Резюме рекомендацій 3

Технічна допомога МОП щодо реформи трудового права в Україні 17

Передумови та обґрунтування реформи Трудового кодексу в Україні 17

Пояснювальна записка до проекту Трудового кодексу 17

Правовий висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України 18

Попередні зауваження 18

Попередня допомога МОП щодо реформи законодавства про працю в Україні 18

Застосовні міжнародні трудові норми 19

Національний тристоронній консультативний процес 20

Загальні зауваження 20

Особливі зауваження 26

I. Основоположні принципи та права в сфері праці 26

Свобода об'єднання та право на ведення колективних переговорів 26

Заборона дискримінації та заохочення гендерної рівності 32

 • Різниця між захистом вагітності та правами працівників із сімейними обов'язками 39

 • Право на приватне життя 41

Заборона примусової праці 43

Заборона на використання дитячої праці та зайнятості неповнолітніх 44

Інспекція праці та основоположні принципи і права в сфері праці 45

Прикінцеві положення 46

II. Регулювання трудових відносин 48

Визначення трудових відносин та трудового договору 48

Права і обов'язки сторін 52

Відсторонення, призупинення та припинення трудових відносин 57

 • Індивідуальні звільнення 57

 • Колективні звільнення 64

Робочий час (робочі години) 66

Винагорода та мінімальна заробітна плата 68

Безпека та гігієна праці 70

Інші умови праці 73

Інспекція праці 74

ДОДАТОК I – Ратифікація конвенцій МОП 79

ДОДАТОК II – Порівняльна таблиця технічних коментарів МБП від 2003 та 2009 83


Резюме рекомендацій


У наведеній нижче таблиці містяться рекомендації Бюро щодо положень проекту Трудового кодексу України. При її розробці керувалися структурою Меморандуму про технічні зауваження. У першій частині таблиці містяться рекомендації загального характеру, в основному, щодо регулюючого характеру проекту Трудового кодексу, та наголошується необхідність знизити рівень деталізації деяких положень. Друга частина рекомендацій розділена за двома напрямками. Перший набір конкретних рекомендацій відноситься до основних принципів та прав у сфері праці – таких як свобода об’єднання та право на ведення колективних переговорів, заборона дискримінації та гендерна рівність, скасування примусової праці та заборона дитячої праці. У другому наборі конкретних рекомендацій розглядається регулювання трудових відносин, зокрема, визначення трудових відносин та зміст трудового договору, права та обов'язки сторін, призупинення та припинення трудових відносин, оплата праці та мінімальний розмір оплати праці, безпека та гігієни праці, інспекція праці, індивідуальні трудові спори, відповідальність працівників, а також штрафні санкції.

Меморандум про технічні зауваження до проекту Трудового кодексу 2015 р. (Україна)
- Резюме рекомендацій –
Загальні зауваження


 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 1: Бюро рекомендує скористатися поточною редакцією Трудового кодексу, щоб зменшити рівень деталізації деяких положень проекту Трудового кодексу. Сучасні підходи до регулювання розроблені таким чином, щоб по можливості уникати перевантаження законодавства. Для реалізації цього на законодавчому рівні використовуються загальні стандарти, в той час як докладні положення розглядаються в цільових правилах та практичних кодексах, а також при веденні колективних переговорів. МОП рішуче виступає за те, щоб відповідне регулювання балансу Трудового кодексу України здійснювалося на основі соціального діалогу.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 2: Бюро рекомендує додати зміст та перелік визначень основних термінів на початку Трудового кодексу, відповідно до кращої міжнародної практики.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 3. Бюро рекомендує при розробці Трудового кодексу зосередитися на обов'язку роботодавця забезпечувати і підтримувати безпечні та здорові умови праці. Це загальне зобов'язання повинно доповнюватися більш конкретними зобов'язаннями, як це було запропоновано в ратифікованій Україною Конвенції №155 про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище 1981 р., а також в супровідній Рекомендації №164 про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище 1981 р..
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 4. Бюро рекомендує при розробці Трудового кодексу наголосити на необхідності прийняття адекватних захисних заходів в галузі безпеки та гігієни праці з метою усунення або зниження ризику. Бюро також рекомендує вжити належних заходів для забезпечення того, щоб працівники та їх представники мали право висловити свою думку з питань охорони та гігієни праці, а також брати участь у заходах, що стосуються безпеки та гігієни праці (як це передбачено в Статті 5 (2) (е) Конвенції МОП №176). Бюро рекомендує забезпечити узгодженість положень Трудового кодексу, пов'язаних з охороною праці, із Законом України "Про охорону праці". Бюро, як і раніше, готове, на прохання Уряду, надавати технічну допомогу у цьому відношенні.


Особливі зауваження


  1. Основоположні принципи та права в сфері праці


Свобода об’єднання і право на ведення колективних переговорів


 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 5: Бюро настійно рекомендує, щоб реформа Трудового кодексу не призводила до зменшення свободи об’єднання та права на ведення колективних переговорів; і щоб зміни, що очікуються у Трудовому кодексі в сфері колективних трудових відносин, зокрема, щодо права на страйк, здійснювалися у відповідному спеціальному законодавстві. Крім того, Бюро рекомендує, щоб гарантії, передбачені відповідними міжнародними трудовими нормами, були включені в спеціальні закони, що стосуються свободи об'єднання та ведення колективних переговорів. До відповідних міжнародних трудових норм відносяться ратифіковані Україною Конвенція № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію 1948 р., Конвенція № 98 про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів 1949 р., та Конвенція № 154 про сприяння колективним переговорам 1981 р., та не ратифікована Україною Конвенція № 151 про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі 1978 р., а також Рекомендація № 91 щодо колективних договорів 1951 р., Рекомендація № 92 щодо добровільного примирення та арбітражу 1951 р., та Рекомендація № 163 щодо сприяння колективним переговорам 1981 р.. Бюро готове надати необхідну технічну підтримку в тристоронньому процесі розробки вищезгаданого законодавства.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 6: Спираючись на Статтю 1 Конвенції №98 про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів 1949 р., Статтю 1 Конвенції №111 про дискримінацію в галузі праці та занять від 1958 р., а також на Статтю 4 Конвенції №158 про припинення трудових відносин 1982 р., всі ратифіковані Україною, в проекті Трудового кодексу рекомендується чітко вказати, що для припинення трудових відносин не є вагомими, зокрема, такі підстави:

 1. членство в профспілці або участь у профспілковій діяльності у неробочий час або, за згодою роботодавця, в робочий час;

 2. намір стати представником працівників, поточна або минула діяльність у цій сфері;

 3. подача скарги або участь у судовому процесі проти роботодавця, пов'язані з ймовірним порушенням законів або правил, або із зверненням до компетентних адміністративних органів;

 4. раса, колір шкіри, стать, сімейний стан, сімейні обов'язки, вагітність, релігія, політичні переконання, національне або соціальне походження, а також

 5. відсутність на роботі в період відпустки по вагітності та пологах.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 7: Бюро рекомендує, у випадку, якщо на одному підприємстві присутні представники профспілок та виборні представники працівників, прийняти відповідні заходи для забезпечення того, щоб наявність виборних представників не використовувалася для підриву позиції представників профспілок, і для того, щоб заохочувати співробітництво в усіх відповідних питаннях між вибірними представниками та представниками профспілок (Стаття 5 Конвенції №135 про захист прав представників працівників на підприємстві та можливості, що їм надаються 1971 р.. Також у всіх випадках, коли роботодавець має право прийняти правила в односторонньому порядку, Бюро рекомендує вказати, що роботодавець спочатку повинен проконсультуватися з профспілками (або, за їх відсутності, з представниками працівників); Трудовим кодексом повинні визначатися випадки, коли роботодавець може прийняти правила в односторонньому порядку, а також питання, які можуть регулюватися таким чином.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 8: Бюро рекомендує узгодити Статтю 343 із Статтею 1 (2) проекту Трудового кодексу з метою з'ясувати, чи буде порядок вирішення колективних трудових спорів прописаний у спеціальному законі або Трудовому кодексі.


Заборона дискримінації та заохочення гендерної рівності


 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 9: Бюро рекомендує внести зміни до Статті 2 проекту Трудового кодексу, з метою забезпечити застосування принципу "рівної оплати за працю рівної цінності" замість рівної оплати за рівну працю, відповідно до Конвенції № 100 про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності 1951 р., ратифікованої Україною. Поняття "праця рівної цінності" включає в себе, але не обмежується поняттям "рівної праці". Крім того, Бюро рекомендує узгодити Статтю 2 проекту Трудового кодексу із Статтею 21 (2), з метою чітко прописати в ній принцип "рівної оплати за працю рівної цінності". Бюро також рекомендує включити визначення "винагорода", що відповідає Статті 1 (а) Конвенції № 100.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 10: Бюро рекомендує внести поправки до Статті 3 проекту Трудового кодексу з наступною метою:

  • повніше відобразити в проекті Трудового кодексу визначення поняття дискримінації, яке міститься у Статті 1 (1) Конвенції МОП №111 про дискримінацію в галузі праці та занять 1958 р.;

  • включити до п. 1 Статті 3 проекту Трудового кодексу, принаймні, всі заборонені підстави для дискримінації, відповідно до Статті 1 (1) (а) Конвенції МОП №111;

  • додати вагітність та сексуальну орієнтацію до ряду заборонених підстав для дискримінації;

  • роз’яснити в проекті Трудового кодексу різницю між поняттям "рівної оплати" та поняттям "рівного ставлення"; а також

  • доцільно включити принцип "розподілу тягаря доведення" та захисту від віктимізації до превентивних механізмів, покликаних забезпечувати захист від антипрофспілкової дискримінації.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 11: Бюро рекомендує пов'язати Статтю 3 проекту Трудового кодексу із Статтею 351 проекту Трудового кодексу щодо повноважень інспекції праці, з метою забезпечити надання службам інспекції праці достатніх повноважень для моніторингу належного застосування анти-дискримінаційних практик на робочому місці, в тому числі у відношенні утиску та сексуальних домагань.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 12: Бюро рекомендує узгодити Трудовий кодекс із Законом "Про засади запобігання та протидії дискримінації" (Закон №5207-VI від 6 вересня 2012 року), з тим щоб уникнути будь-якого можливого конфлікту між цими двома документами.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 13: Бюро рекомендує розширити Статтю 21 (1) (2) проекту Трудового кодексу з тим, щоб охопити всі умови працевлаштування відповідно до Конвенції МОП № 111 про дискримінацію в галузі праці і занять 1958 р.. Переглянутий варіант цього положення можна сформулювати наступним чином: "Право на рівні можливості та рівне ставлення до нього при вирішенні питання щодо працевлаштування і відбору, винагороди за працю рівної цінності, інших умов оплати і праці, навчання, професійного зростання або звільнення".
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 14: Бюро рекомендує забезпечити в проекті Трудового кодексу, щоб обмеження праці жінок були пов'язані виключно із охороною материнства, і не базувалися на стереотипних припущеннях щодо видів праці, підходящих для жінок.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 15: Бюро рекомендує укладачам кодексу переглянути систематичні винятки з випробувального терміну для категорій працівників в пунктах 7 і 8 Статті 40 (1) проекту Трудового кодексу.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 16: Бюро рекомендує забезпечити, щоб права та умови праці для працівників з інвалідністю встановлювалися без дискримінації.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 17: Спираючись на Статтю 1 (а) Конвенції МОП № 111 про дискримінацію в галузі праці і занять 1958 р., ратифікованої Україною, яка забороняє будь-яке розрізнення, недопущення або перевагу в сфері праці та зайнятості, зокрема, за ознакою іноземного походження, Бюро настійно рекомендує використовувати в проекті Трудового кодексу терміни "особи", "робітники" та/або "працівники", замість термінів "громадяни" та "іноземці".
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 18: Бюро настійно рекомендує внести зміни до Статті 346 (1) проекту Трудового кодексу щодо визначення права всіх працівників України - а не тільки громадян України - на адекватні, безпечні та здорові умови праці. Конвенція № 155 про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище 1981 р., ратифікована Україною, застосовується до всіх працівників охоплених галузей економічної діяльності (Стаття 2).


Різниця між захистом вагітності та правами працівників з сімейними обов'язками


 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 19: Бюро рекомендує в проекті Трудового кодексу надати право отримувати соціальні виплати при народженні дитини в рівній мірі чоловікам та жінкам.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 20: Бюро рекомендує застосовувати в проекті Трудового кодексу єдиний підхід щодо віку дітей в положеннях, що стосуються працівників з сімейними обов'язками.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 21: Бюро настійно рекомендує заборонити роботодавцям вимагати від працівника проведення тесту на вагітність при працевлаштуванні або для збереження зайнятості, та забезпечити застосування передбачених законодавством відповідних санкцій до роботодавців, які порушують заборону.


Право на приватне життя


 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 22: Бюро рекомендує внести зміни до Статті 30 проекту Трудового кодексу, щоб вказати, що будь-яке обмеження права працівника на недоторканність приватного життя має бути пропорційним можливій ​​шкоді законним інтересам роботодавця; та що працівників слід інформувати про характер, масштаби та цілі контролю, що був введений роботодавцем.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 23: Бюро рекомендує внести зміни до Статті 51, щоб встановити, що роботодавець зобов'язаний забезпечити конфіденційність відомостей про особу, що подаються під час прийняття на роботу.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 24: Бюро рекомендує передбачити в проекті Трудового кодексу сувору конфіденційність медичних даних.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 25: Бюро рекомендує доповнити проект Трудового кодексу чіткою забороною скринінгу на ВІЛ при працевлаштуванні, в тому числі додати санкції у відношенні до роботодавців, які порушують заборону.


Заборона примусової праці


 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 26: Для того, щоб повністю відобразити Статтю 2 (2) (с) Конвенції №29 про примусову чи обов’язкову працю 1930 р., ратифіковану Україною, Бюро рекомендує внести зміни до Статті 4 проекту Трудового кодексу про те, що зазначена особа не може бути прийнята на роботу або передана в розпорядження приватних осіб, компаній або компаній.


Заборона на використання дитячої праці та зайнятості неповнолітніх


 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 27: Бюро рекомендує роз'яснити складну систему, що базується на трьох різних мінімальних вікових групах (16, 15 та 14 років) для працевлаштування або праці в Україні (див., зокрема, Статтю 20 проекту Трудового кодексу). Бюро також рекомендує видалити пункт 3 Статті 20 проекту Трудового кодексу, з метою забезпечити, щоб молоді в Україні віком менше мінімального віку для роботи за наймом або іншої роботи, як зазначено в Статті 2 ратифікованої Україною Конвенції МОП №138 про мінімальний вік для прийому на роботу 1973 р., а саме 16 років, не дозволялося здійснювати економічну діяльність.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 28: Бюро рекомендує скористатися реформою Трудового кодексу, щоб встановити перелік видів легких робіт, які можуть виконуватися дітьми віком від 14 років.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 29: Бюро рекомендує включити до проекту Трудового кодексу положення про обмеження кількості годин, протягом яких дітям віком до 14 років дозволяється виконувати художні виступи.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 30: Бюро рекомендує додати до проекту Трудового кодексу визначення поняття "неповнолітній".


Інспекція праці та основоположні принципи і права в сфері праці


 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 31: Бюро рекомендує внести зміни до кола повноважень інспекторів праці з метою включення, в першочерговому порядку, всіх основоположних принципів та прав в сфері праці, а також всіх основних завдань, передбачених Конвенцією №81 про інспекцію праці у промисловості й торгівлі 1947 р. та Конвенцією №129 про інспекцію праці в сільському господарстві 1969 р., ратифікованими Україною.


Прикінцеві положення


 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 32: Бюро настійно рекомендує забезпечити відсутність у проекті Трудового кодексу будь яких відступів від основоположних принципів та прав у сфері праці.


  1. Регулювання трудових відносин


Визначення трудових відносин та трудового договору


 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 33: Бюро рекомендує внести зміни до Статті 31 проекту Трудового кодексу, які передбачають, що в разі виникнення питання щодо того, чи є договір, що відноситься до праці, трудовим договором, таке питання має бути вирішене в першу чергу шляхом посилання на факти, пов'язані з виконанням робіт та винагородженням працівника, незалежно від того, чи характеризуються відносини якою-небудь протилежною домовленістю, договірного або іншого характеру, яка, можливо, була узгоджена між сторонами. Бюро також рекомендує, щоб при розробці свого підходу до цього питання державні та судові органи зверталися до Рекомендації №198 про трудові правовідносини 2006 р.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 34: Бюро готове надати допомогу уряду щодо регулювання аутсорсингу в Україні. Регулювання аутсорсингу і тимчасових агентських відносин є серйозною проблемою в усьому світі. Бюро настійно рекомендує розробити нормативно-правову базу з питань аутсорсингу та тимчасових агентських відносин, подібну до кращих міжнародних практик. Вказівки з Міжнародних трудових норм в цих областях викладені в Конвенції №181 про приватні агентства зайнятості 1997 р., не ратифікованій Україною, і Керівництві МОП для приватних агентств зайнятості 2007 р..


Права і обов'язки сторін


 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 35: Бюро рекомендує забезпечити, щоб перелік основних прав та обов'язків працівників і роботодавців, викладений в Статтях 21, 22, 24 і 25 проекту Трудового кодексу, не розглядався як вичерпний. Один із шляхів уникнути неправильного тлумачення в цьому відношенні - замінити "включають" на "є наступні" в кожному положенні. (Прим. перекладача – відноситься до англомовної версії)
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 36: Бюро рекомендує включити до Статті 25 проекту Трудового кодексу зобов'язання роботодавця надавати договір працівнику. Договір повинен містити положення про оплату та умови зайнятості. Зокрема, у договорі повинні бути чітко вказані тривалість договору, оплата праці, тривалість робочого дня, перерви для відпочинку, щотижневі періоди відпочинку та можливі види особистих відпусток, а також процедури для розгляду скарг та дисциплінарної відповідальності.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 37: Бюро рекомендує видалити або, принаймні, істотно переглянути Статтю 37 проекту Трудового кодексу, з метою узгодження з кращими практиками та характером ринкової економіки. Той факт, що в країнах з ринковою економікою підприємства істотно відрізняються, надзвичайно ускладнює, та, ймовірно, робить не практичною стандартизацію опису посадових інструкцій та класифікацію робочих місць центральним органом виконавчої влади, як в даний час передбачено в проекті Трудового кодексу.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 38: Бюро рекомендує переглянути Статтю 62 проекту Трудового кодексу, та, зокрема, замінити посилання на "перерва… менше двох тижнів" на більш широкий вираз - наприклад, "короткотермінова перерва" - для того, щоб надати суду більшу гнучкість, при необхідності оцінки того, чи продовжені строкові договори повинні бути повторно класифіковані як постійні договори. В інших країнах закон обмежує загальну тривалість продовжених строкових договорів протягом певного періоду або кількість можливих продовжень.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 39: Бюро настійно рекомендує забезпечити, щоб будь-яка зміна істотних умов праці не дозволялася без згоди працівника.Відсторонення, призупинення та припинення трудових відносин
Індивідуальні звільнення


 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 40: Бюро рекомендує скоротити кількість положень, що стосуються припинення трудових відносин в проекті Трудового кодексу, зосередивши увагу на основних принципах та правилах, з метою забезпечення більшої правової визначеності для працівників та роботодавців. Зокрема, можливо переглянути наступні питання:

   • Уточнити Главу 6, Книга 2 проекту Трудового кодексу щодо процедури звільнення працівників. У главі міститься ряд правил та перехресних посилань, що ускладнюють її розуміння;
   • Спрощення регулювання терміну повідомлення, що надається в разі припинення трудових відносин. Наразі цей термін встановлюється за допомогою великої кількості положень та правил, що в значній мірі залежать від типу договору;
   • Роз'яснення норм, застосовних до припинення трудових відносин з працівником, який працює за сумісництвом (Стаття 45 (5) проекту Трудового кодексу), зокрема щодо тривалості періоду попередження. У більш загальному плані, незрозуміло, чому для працівників, які працюють за сумісництвом, повинне встановлюватися особливе правило щодо тривалості періоду попередження (тобто, не пізніше ніж за два тижні), а не загальне правило;
   • Доповнити проект Трудового кодексу положеннями, які:

     • Встановлюють правила процесуальних гарантій від необґрунтованого звільнення, як це передбачено Статтями 7 і 8 Конвенції МОП №158. Рекомендується встановити, що працівника не можна звільнити з причин, пов'язаних з поведінкою або продуктивністю працівника, доки йому не нададуть можливість захищатись у зв’язку з висунутими проти нього звинуваченнями, крім випадків, коли від роботодавця не можна обґрунтовано чекати надання працівникові такої можливості;

     • Встановлюють, що працівник, який вважає, що його звільнили необґрунтовано, має право оскаржити це рішення, звернувшись до такого безстороннього органу, як суд, трибунал у трудових питаннях, арбітражний комітет чи до арбітра; та

     • Встановлюють, відповідно до Статті 9 (2) Конвенції МОП №158, тягар доведення необґрунтованості звільнення повинен лежати або на роботодавці або апеляційний орган повинен наділятися повноваженням виносити рішення про причину звільнення з урахуванням поданих сторонами доказів.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 41: Бюро рекомендує замінити Статтю 92 проекту Трудового кодексу на такий текст: "У разі необґрунтованої відсутності протягом одного або двох днів поспіль роботодавець може попередити працівника, що він/вона буде негайно звільнений у разі нез’явлення на роботу протягом шести місяців після першої необґрунтованої відсутності".


Колективні звільнення


 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 42: Бюро рекомендує, якщо такого посилання в проекті Трудового кодексу немає, в нього потрібно включити положення, що вимагає від роботодавця повідомляти компетентний орган, коли роботодавець планує розірвання договору з причин економічного, технологічного, структурного або аналогічного характеру, і вказати цей орган в проекті Трудового кодексу.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 43: Бюро рекомендує дати визначення в проекті Трудового кодексу терміну "мале підприємництво".
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 44 Бюро рекомендує дати визначення в проекті Трудового кодексу поняття "масове звільнення" (або "колективне звільнення").


Робочий час (робочі години)


 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 45. Бюро рекомендує забезпечити кращу організацію положень проекту Трудового кодексу, що відносяться до робочого часу. У ряді прикладів, і без будь-якої видимої причини, той же самий предмет розглядається в різних положеннях. Це відноситься, наприклад, до праці в нічний час. Це може викликати у працівників та роботодавців проблеми з визначенням відповідних прав та обов'язків. Бюро рекомендує більш послідовну та узгоджену організацію статей в цих розділах. Крім того, Бюро рекомендує звернутися до не ратифікованої Україною Конвенції МОП №171 про нічну працю 1990 р. з метою у повному обсязі та суттєво вирішити питання про працівників, що працюють у нічний час.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 46. Бюро рекомендує уточнити визначення тривалості щорічної відпустки для того, щоб гарантувати, що всім працівникам надається справедлива та пропорційна кількість днів щорічної відпустки. В нижченаведених зауваженнях Бюро (див. розділ про робочий час (робочі години)) докладно описані два методи розрахунку щорічної відпустки.


Винагорода та мінімальна заробітна плата


 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 47: Бюро рекомендує доповнити Статтю 216 проекту Трудового кодексу положеннями про встановлення мінімальної заробітної плати, згідно з Конвенцією №131 від 1970 р., ратифікованою Україною, а також згідно з положеннями Конвенції №26 про запровадження процедури встановлення мінімальної заробітної плати 1928 р. та Конвенції №99 про процедуру встановлення мінімальної заробітної плати в сільському господарстві 1951 р., не ратифікованої Україною. Проект Трудового кодексу повинен бути доповнений положеннями з наступних питань:
 1. Широкі консультації та безпосередня участь представницьких організацій роботодавців та працівників у впровадженні, застосуванні та модифікуванні процедури встановлення мінімальної заробітної плати (Стаття 4 Конвенції МОП №131). Формулювання пункту 4 Статті 216 проекту Трудового кодексу потребує деякого посилення в цьому відношенні;
 1. Принцип, згідно з яким мінімальна заробітна плата має силу закону й не підлягає зниженню (Стаття 2 (1) Конвенції МОП №131), з тим, щоб працівник, який отримував заробітну плату, що була меншою за мінімальну ставку, мав право на відшкодування в судовому порядку суми, яку він/вона недоотримав(ла);
 1. Вживання відповідних заходів, таких як належне інспектування для забезпечення ефективного застосування всіх положень, які стосуються мінімальних ставок заробітної плати на практиці (Стаття 5 Конвенції МОП №131); та
 1. Відповідно до Статті 10 Конвенції №117 про основні цілі та норми соціальної політики 1962 р., яка вступить в силу в Україні наприкінці 2016 року, "Заохочується встановлення мінімальної заробітної плати в колективних договорах, що вільно укладаються між профспілками, які репрезентують заінтересованих працівників, та роботодавцями або організаціями роботодавців". До вступу в силу Конвенції МОП №117 в Україні, настійно рекомендується чітко включити цей принцип до Трудового кодексу.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 48: Бюро рекомендує внести зміни до Статті 232 проекту Трудового кодексу, щоб гарантувати, з міркувань безпеки та гігієни праці, обов’язкове надання компенсаційного відпочинку, незалежно від грошової компенсації, у випадку, коли надурочна робота збігається з щотижневими періодами відпочинку.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 49. Бюро настійно рекомендує включити до Статті 262 проекту Трудового кодексу гарантії, викладені в Конвенції МОП №95 та Рекомендації №85, щоб гарантувати врахування економічних потреб працівника та його/її сім'ї при визначенні максимальної суми, яка може бути юридично відрахована з заробітної плати або окладу працівника за будь-який період часу.


Безпека та гігієна праці


 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 50: Бюро рекомендує внести зміни до Статті 275 проекту Трудового кодексу, для того, щоб ввести в дію в повному обсязі Статтю 13 Конвенції №155 про безпеку й гігієну праці та робоче середовище 1981 р., ратифікованої Україною, з метою захисту від неправомірних наслідків працівників, які залишили роботу, щодо якої вони мали достатні підстави вважати, що вона становить безпосередню й серйозну небезпеку для їхнього життя або здоров'я. Працівник повинен сам, без необхідності підтвердження, вирішувати, як це передбачено цією Статтею, чи він обґрунтовано вважає, що ситуація становить безпосередню та серйозну небезпеку. Якщо небезпека сприймається як неминуча, не слід вимагати ніякого підтвердження від будь-якого іншого органу. Бюро також рекомендує забезпечити захист працівників та їхніх представників від дисциплінарних заходів унаслідок здійснених ними належним чином дій відповідно до національної політики (Стаття 5 (е) Конвенції МОП №155).
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 51: Бюро рекомендує, щоб Уряд розглянув питання чи будуть реалізовані в Трудовому кодексі або в спеціальному законодавстві з безпеки та гігієни праці нещодавно ратифіковані конвенції МОП з питань безпеки та гігієни праці, тобто, Конвенція №155 про безпеку й гігієну праці та робоче середовище 1981 р., (ратифікована у 2012 р.); Конвенція №174 про запобігання великим промисловим аваріям 1993 р. (ратифікована у 2011 р.); та Конвенція №176 про безпеку та гігієну праці в шахтах 1995 р. (ратифікована у 2011 році). Бюро нагадує, що в сучасних підходах до питань безпеки і гігієни праці, небезпеки та ризики повинні бути ідентифіковані, та, наскільки це можливо на практиці, повинні бути вжиті зусилля з метою зниження ризиків. Бюро рекомендує наголосити в Трудовому кодексі на обов'язку роботодавця щодо профілактики професійних ризиків. Хоча компенсація має важливе значення, пріоритетом повинна бути розробка профілактичної культури безпеки та гігієни праці в Україні. Бюро також рекомендує взяти до уваги останні зауваження, сформульовані Комітетом експертів МОП з питань застосування конвенцій та рекомендацій (КЕЗКР) (опубліковано в 2016 р.) до конвенцій МОП №155, 174 та 176, а також до Конвенції №161 про служби гігієни праці від 1985 г..
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 52: Бюро рекомендує доопрацювати проект Трудового кодексу та включити до нього посилання на повідомлення про будь-які об'єкти підвищеної небезпеки, як це передбачено в Статті 8 Конвенції №174 про запобігання великим промисловим аваріям 1993 р., ратифікованої Україною. В якості альтернативи, посилання на цей принцип можна включити в інші спеціальні законодавчі акти.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 53: Бюро рекомендує, щоб у Трудовому кодексі чи в іншому застосовному праві соціального забезпечення було гарантовано, що невиплата обов'язкового державного соціального страхування роботодавцем не позбавляє працівника переваг соціального забезпечення, на яке він/вона мав(ла) б право, у разі якби роботодавець сплатив обов'язкове державне соціальне страхування.


Інші умови праці


 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 54: В інтересах простоти Бюро рекомендує видалити Статтю 153 проекту Трудового кодексу. Будь-яка робота, яка виконується на додаток до стандартних робочих годин має регулюватися положеннями, що стосуються надурочних робіт. Бюро підтримує точку зору, висловлену в консультативному висновку Головного науково-експертного управління Верховної Ради України в цьому відношенні.


Інспекція праці


 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 55: Бюро рекомендує забезпечити відповідність проекту Трудового кодексу новій структурі системи адміністрації праці та інспекції праці. В цьому відношенні, Бюро також посилається на попередні коментарі МОП від 2003 та від 2009 рр. (Додаток II). Бюро готове надавати технічну підтримку та допомогу в розробці нових положень або у перегляді існуючих положень згідно з цією оцінкою та відповідними ратифікованими міжнародними стандартами.


Індивідуальні трудові спори та відповідальність найманих працівників


 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 56: Бюро рекомендує видалити Статтю 391 проекту Трудового кодексу. Замість цього можна додати, що в разі виникнення індивідуального трудового спору, працівник має право передати його до суду, коли попередня примирна процедура не змогла провести до згоди. У різних країнах згідно законодавства заявник повинен скористатися послугами посередника перед тим, як вирішувати індивідуальний трудовий спір в трудовому суді (іноді це називається "процедурою адміністративного примирення").
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 57: Бюро рекомендує роз'яснити процедуру примирення для індивідуальних трудових спорів в проекті Трудового кодексу, а також забезпечити, щоб процедура примирення була результатом досягнення консенсусу між сторонами та підлягала добровільному дотриманню.
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 58: Бюро рекомендує передбачити в Статті 396 проекту Трудового кодексу, щоб вимоги працівників захищались на основі привілею, тобто таким чином, щоб вони задовольнялися з активів неплатоспроможного роботодавця до того, як будуть задоволені вимоги непривілейованих кредиторів, як це передбачено в Статті 5 Конвенції №173 про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця 1992 р., ратифікованої Україною. Бюро також відзначає зауваження, зроблене в консультативному висновку Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, згідно з яким, у порівнянні з чинним Трудовим кодексом, це положення звужує "коло осіб, які можуть і за певних обставин зобов'язані забезпечувати право працівників на отримання своїх пільг".


Прикінцеві положення і штрафи


 • РЕКОМЕНДАЦІЯ 59: Бюро рекомендує включити до проекту Трудового кодексу положення, що стосуються штрафних санкцій, які застосовуються до порушень Трудового кодексу.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства фінансів України
Відповідно до концепції Програми діяльності Кабінету Міністрів України, новою економічною політикою уряду передбачено скорочення...

Інструкція №58, що відповідає положенням зазначеної вище статті проекту...
Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року...

Пояснювальна записка до проекту національного стандарту України
Системи охоронної сигналізації. Частина 2 Сповіщувачі охоронні Пасивні інфрачервоні сповіщувачі (перша редакція)

Пояснювальна записка Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 7-9...
Медвідь П. М. старший вчитель, вчитель трудового навчання Хорошівської зош І-ІІІ ступенів

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. №70”

Пояснювальна записка Замовник
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Пояснювальна записка
О. А. Шум, директор окзо дніпропетровська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1для дітей

Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи
Екологічно-безпечні методи відновлення територій І акваторій забруднених нафтопродуктами

Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи
Загальні принципи функціонування системи поводження з тпв у Вінницькій області 14

Пояснювальна записка
Кабінету Міністрів України Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми

Пояснювальна записка
Збірник завдань для державної підсумкової атестації з технологій. Технологічний профіль. Спеціалізація: «Продавець непродовольчих...

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України...
Порядкування структури заробітної плати працівників бюджетної сфери, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури...

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників
Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року...

Пропозиції км україни до проекту Податкового кодексу України з урахуванням...
Оприлюднена редакція проекту Податкового кодексу України, надрукована в газеті «Урядовий кур’єр» від 03. 08. 2010 (із змінами від...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи пояснювальна записка
Природознавство” (5—6 кл.), в якому учні набувають мінімуму знань про речовини І хімічні явища

Зі змінами, внесеними у 2015 році для 9 класів пояснювальна записка
Відповідно, у сьогоднішній загальноосвітній системі предмет “українська література” набуває особливої актуальності

Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним...
Дефектування та відновлення робочих поверхонь шестерні барабанної лебідки черв’ячної

Зі змінами, внесеними у 2015 році для 8-9 класів пояснювальна записка
Відповідно, у сьогоднішній загальноосвітній системі предмет “українська література” набуває особливої актуальностіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт