Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

«Підвищення ефективності І якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження креативної освіти та моніторингу освітньої діяльності»

«Підвищення ефективності І якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження креативної освіти та моніторингу освітньої діяльності»

ПРЕДМЕТНО МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ:
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ОБЛАСТІ:
«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»

ПРОБЛЕМА РАЙОНУ:
«Підвищення ефективності і якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження креативної освіти та моніторингу освітньої діяльності»


ПРОБЛЕМА ПРЕДМЕТНО МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ:
«Забезпечення якості фізичної освіти через впровадження інноваційних технологій навчання для розвитку творчого потенціалу учнів в системі креативної освіти»
ПРЕДМЕТНО МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ:
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ОБЛАСТІ:
«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»

ПРОБЛЕМА РАЙОНУ:
«Підвищення ефективності і якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження креативної освіти та моніторингу освітньої діяльності»


ПРОБЛЕМА ПРЕДМЕТНО МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ:
«Забезпечення якості фізичної освіти через впровадження інноваційних технологій навчання для розвитку творчого потенціалу учнів в системі креативної освіти»


Завдання предметно методичної комісії

вчителів фізики та астрономії на 2012-2013н.р.

 1. Визначити одним з найважливіших пріоритетних напрямів в роботі РПМК вчителів фізики та астрономії – створення умов для розвитку творчих здібностей вчителів та учнів.

 2. Вдосконалити розроблену в районі стратегію впровадження «школи педагогічної майстерності», спрямованої на розвиток творчості учня, а також на підвищення якості знань з фізики та астрономії.

 3. Організувати вивчення творчих досягнень кращих вчителів району та поновити скарбничку педагогічних ідей.

 4. Розвивати інтереси учнів до науково-дослідницької та експериментальної роботи.

 5. Удосконалювати систему методичної роботи в школах, впроваджувати інтерактивні методики та методики моніторингових досліджень якості знань та вмінь учнів.

 6. Стимулювати створення умов для вчителів фізики та астрономії з метою впровадження в процес навчання нових інформаційних технологій.

 7. На основі аналізу результатів моніторингових досліджень та ЗНО спланувати роботу кожного вчителя на розвиток інтелектуальних та комунікативних якостей учнів, підвищення їх розвитку і саморозвитку, здатності до самонавчання.

 8. Вчителям фізики та астрономії ви своїй практичній діяльності керуватись нормативними документами Міністерства освіти і науки України, які надруковані у довідниках учителя фізики та астрономії.

 9. Вивчити рекомендації щодо викладання фізики та астрономії у 2012-2013н.р..

 10. Актуалізувати роботу вчителів по залученню учнів до участі в олімпіадному русі, конкурсах, роботі в МАН.

Тематика засідань предметно методичної комісії

вчителів фізики та астрономії на 2012-2013н.р.

I засідання 28 серпня 2012р. (Межівська СЗШ №1 І-ІІІ ст.№1)

Установча нарада

«Якісна природнича освіта основа розвитку та самореалізації педагогів і учнів сучасної школи»

 1. Про підсумки роботи РПМК вчителів фізики та астрономії у 2011-2012 навчальному році. (Загребельна Р.О. – методист відділу освіти)

 2. Про пріоритетні напрямки роботи районної предметно методичної комісії вчителів фізики та астрономії на ІII етапі обласного та районного науково-методичного проектів. ( Волкова Т.В. – керівник предметно методичної комісії вчителів фізики та астрономії)

 3. Обговорення і затвердження плану роботи РПМК вчителів фізики та астрономії на 2012-2013р. ( Волкова Т.В. – керівник предметно методичної комісії вчителів фізики та астрономії)

4.Ознайомлення з режимом електронної школи для дітей з обмеженими властивостями. ( Волкова Т.В. – керівник предметно методичної комісії вчителів фізики та астрономії)

5. Про участь педагогів у конкурсі «Вчитель року».

(Загребельна Р.О. – методист відділу освіти)
II засідання грудень 2012р

(Українська СЗШ І-ІІІ ст.)

Вернісаж педагогічних знахідок

1.Використання методів інтерактивного навчання для формування творчої активності інноваційної особистості. (Островська С.А., Українська

СЗШ І-ІІІст.)

2.Використання інноваційних технологій при формуванні життєвих компетенцій школярів.(вчитель фізики Мордалюк В.В., Словянська

СЗШ І-ІІІ ст.)

3.Про результативність участі школярів району в інтелектуальних конкурсах з предмету. ( Волкова Т.В. – керівник предметно методичної комісії вчителів фізики та астрономії)

4.Участь учнів у творчих конкурсах та проектних роботах. (Загребельна Р.О. – методист відділу освіти)
III засідання березень 2013р. (Зорянська СЗШ )

Методична скарбниця

 1. Оновлення навчально-виховного процесу з фізики засобами ІКТ. (Кривонос В.В. – Зорянська СЗШ І- ІІІ ст.)

 2. Забезпечення інформаційно- комунікаційною підтримкою викладання предмету.(Дресь Н.М.. – Новопавлівська СЗШ І –ІІІ ст.)

3.Аналіз результатів шкільних,районних та обласних олімпіад з фізики та астрономії. (Загребельна Р.О. – методист відділу освіти)
IV засідання травень 2013р.

(Районний відділ освіти)

Засідання відкритого педагогічного клубу

1.Оновлення форм роботи на уроці фізики засобами креативного навчання. ( Волкова Т.В. – керівник предметно методичної комісії вчителів фізики та астрономії)

2. Знайомство з інструкцією про проведення навчальної практики, підсумкової державної атестації з фізики та астрономії. (Методист відділу освіти - Загребельна Р.О.)

 1. Створення «інформаційних банків» передового педагогічного досвіду. (Гвоздь З.М. – вчитель Іванівської СШ І-ІІІ ст.)

4. Внесення пропозицій щодо удосконалення організації роботи РПМК вчителів фізики та астрономії на наступний навчальний рік. (Вчителі фізики)
П Л А Н

ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ ПРЕДМЕТНО

МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ

Тема: Створення сучасного освітнього середовища та його вплив на вивчення природничих дисциплін в умовах стандартизації природничої освіти.

Мета: Проаналізувати ефективність роботи і отриманих результатів роботи над обласною науково-методичною проблемою формування інноваційної особистості, та технології підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з природничих дисциплін.
Форма проведення : установча нарада
Місце проведення: Межівська СЗШ №1 І-ІІІ ступенів
Дата проведення: 28 серпня 2012 року
Час проведення: 10.30 – 12.00Зміст роботи


Час прове-дення


Відповідальний

1.

Аналіз напрацювань членів РПМК за 2011-2012 навчальний рік.


10.30

Загребельна

Р. О. –методист відділу освіти

2.

Особливості роботи педагогів на ІІI етапі реалізації завдань обласного та районного науково - методичного проектів.


10.55

Волкова Т. В.-

керівник РПМК вчителів фізики

3.

Обговорення п.4.2.6 «Розвиток освітнього і наукового простору» Проекту Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року

11.20

Волкова Т. В.-

керівник РПМК вчителів фізики

4

Новинки методичної літератури

11.30

Нестерук О.А. - вчитель фізики Новопідгороднянської СЗШ

5.

Затвердження плану роботи РПМК на 2011-2012 навчальний рік.


11.40

Волкова Т. В.-

керівник РПМК

вчителів фізики

6.

Ознайомлення з режимом електронної школи для дітей

з обмеженими властивостями.

11.50

Загребельна

Р. О. –методист відділу освіти


7.

Про участь педагогів у конкурсі «Вчитель року»

11.55

Волкова Т. В.-

керівник РПМК

вчителів фізикиР Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

УЧАСНИКІВ ЗАСІДАННЯ РПМК ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ТА АСТРАНОМІЇ
за темою:
Створення сучасного освітнього середовища та його вплив на вивчення природничих дисциплін в умовах стандартизації природничої освіти.

Керівникам навчальних закладів освіти:

1.Забезпечити функціонування цілісної системи психолого-педагогічного супроводу особистості учня на всіх етапах його розвитку.

2.Продовжити роботу щодо впровадження у вчителів нового педагогічного мислення, використання в роботі продуктивних технологій, перспективного педагогічного досвіду та застосування інформаційних технологій при викладанні фізики.Вчителям фізики: 1. Визначити одним з найважливіших пріоритетних напрямків в роботі РПМК - створення умов для розвитку творчих здібностей вчителя та учня.

 2. Вдосконалити розроблену в районі єдину стратегію впровадження «школи педагогічної майстерності», спрямованої на розвиток творчості учня, а також на підвищення якості знань з фізики та астрономії.

 3. Організувати вивчення творчих досягнень кращих вчителів району та поновити «скарбничку педагогічних ідей.

 4. Розвивати інтереси учнів до науково-дослідницької та експериментальної роботи.

 5. Удосконалювати систему методичної роботи в школах на основі аналітично-прогностичної роботи, впроваджувати інтерактивні методики та методики моніторингових досліджень якості знань та вмінь учнів.

 6. Стимулювати створення умов для вчителів фізики та астрономії з метою впровадження в процес навчання нових інформаційних технологій.


.

ПРОЕКТ

КОНЦЕПЦІЯ

ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Концепція

Здобувши незалежність, Український народ заклав передумови побудови сучасної держави, що здійснює економічну, соціальну і гуманітарну політику в інтересах своїх громадян. Проте успадкована зминулого системна криза, повільність процесів європейської та євроатлантичної інтеграції негативновплинула на відтворення і розвиток її людського потенціалу. Так, у 2008 р. за світовим індексом людського розвитку Україна посіла 82 місце серед 179 країн, за якістю життя – 68 місце серед 104 країн.

За оцінками Світового банку Індекс економіки знань, який розраховується за показниками розвитку інноваційної системи, освіти і людських ресурсів, інформаційно–комунікаційних технологій та економічного режиму і державного управління, для України становить 5,55. Для провідних країн світу він перевищує 8,21 (Швеція, Сполучені Штати Америки, Фінляндія, Ірландія, Великобританія,Канада, Франція, Німеччина, Японія та Нідерланди).

Частка України на світовому ринку наукомісткої продукції є меншою 0,1%, питома вага обсягу виконаних науково–технічних робіт складає біля 1% ВВП України, інноваційна активність промислових підприємств залишається надзвичайно низькою, матеріально–технічна база наукових організацій швидко старішає. Як наслідок, за даними глобального індексу конкурентоспроможності у 2007 р. серед 131 країни Україна, займаючи за рівнем вищої освіти та фахової підготовки 53 місце, за технологічним розвитком посіла 93, а за інноваціями – 65 місце.

Кількість науково–технічних статей, надрукованих українськими вченими в провідних світових наукових журналах у 2006 р., становила 4 044 (проти 96 449 – вченими Великобританії, 23 033 – вченими Росії, 14 240 – вченими Ізраїлю). Українські університети практично не представлені у світових і європейських рейтингах.

Зберігається відставання у сфері інформаційно–комунікаційних технологій. Основними проблемами сфери є стихійність процесів впровадження телекомунікаційних мереж та комп’ютеризації, низька керованість ними з боку держави, неврегульованість підготовки та працевлаштування ІТ–спеціалістів.

Вразливість інформаційного простору щодо зовнішніх впливів, слабка орієнтованість на задоволення суспільних потреб, низький рівень присутності у глобальному медіа–просторі, висока інформаційна і технологічна залежність від іноземних держав та медіа–структур створює низку реальних загроз національній безпеці України.

Культурний простір продовжує продукувати в громадян України істотні відмінності у світоглядних, ціннісних орієнтаціях, поглядах на минуле і майбутнє країни, на шляхи її подальшого розвитку.

Присутність у національному культурно–символічному просторі рудиментів імперсько–радянської тоталітарної доби продовжує дезорієнтувати національну свідомість українців. Низька конкурентоспроможність та затребуваність національних культурних індустрій зумовлює домінування у мовно –к ультурному просторі України зарубіжної культурної продукції, що породжує низку економічних та соціокультурних проблем. Українська культура повільними темпами інтегрується в європейський та світовий культурний простір.

Гальмування економічних реформ спричинили суттєві структурні диспропорції у використанні трудового потенціалу та значне зростання диференціації доходів населення. Регіональна диференціація рівня людського розвитку призводить до нерівності можливостей та посилення міграційних процесів. Скорочення населення відбувається високими темпами, доповнюючись міграційними втратами населення продуктивного віку та високого професійно–кваліфікаційного рівня.

12 Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року. ПроектПроблеми переходу до ринкової економіки мали наслідком те, що за браком фінансових, виробничих та матеріальних ресурсів держава виявилась неспроможною забезпечити виконання низки взятих на себе зобов'язань.

Метою Концепції є визначення принципів та пріоритетів, обґрунтування соціально–економічних та соціокультурних засад гуманітарного розвитку України як необхідної передумови реалізації потенціалу кожного її громадянина, забезпечення конкурентоспроможності держави і нації в сучасному світі.

ПРИНЦИПИ ТА ПРІОРИТЕТИ

ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

У глобалізованому світі третього тисячоліття шанс на успіх перед Україною відкриває лише ефективна реалізація її людського потенціалу.

Як європейська за своєю цивілізаційною належністю нація Україна має спиратися у своєму розвитку на європейську людиноцентричну систему цінностей, яка не раз доводила свою ефективність.

Чергове її підтвердження – успіх наших сусідів, країн Центральної і Східної Європи, які продемонстрували динамічний випереджальний розвиток і стійкість суспільства в умовах кризи.

У європейському світогляді інтелект, освіта, професійний досвід, соціальна мобільність беззаперечно визнаються головною складовою національного багатства та основним ресурсом соціально–економічного розвитку. В останні десятиліття до цих традиційних індикаторів конкурентоспроможності додалась здатність до креативності та інновацій у професійній діяльності і соціальному житті,запорукою якої є високий творчий потенціал суспільства.

Виходячи з свого європейського вибору, Україна започатковує процес змін, поділяючи основні ідеїі принципи Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та Європейської соціальноїхартії, покладаючи в основу свого подальшого розвитку інтереси людини, її прагнення жити і творитив гармонії зі своїми цінностями, з суспільством і природою.

Спираючись на цей підхід, Україні необхідно суттєво змінити бачення ролі людини в політичному, економічному і соціальному житті країни. Українській державі необхідна цілісна політика гуманітарного розвитку, адекватна модернізаційним викликам.

Гуманітарний розвиток – це модель розвитку, орієнтована на максимальне розкриття потенціалу кожної людини і соціуму в цілому, створення гідних умов для реалізації всіх інтелектуальних, культурних, творчих можливостей людини і нації.

У політичному вимірі перехід до гуманітарного розвитку передбачає досягнення найвищих ступенів свободи особистості і водночас її готовність брати відповідальність за себе, свою родину, місцеву громаду і країну.

В економічному вимірі гуманітарний розвиток означає постійне зростання частки інтелектуального продукту у національному продукті, утвердження інноваційності в якості домінуючої моделі економічної поведінки.

У соціальному вимірі гуманітарний розвиток означає створення для людини, як головного національного ресурсу, умов реалізації всіх її можливостей. Виходячи з такого підходу має формуватися політика можливостей в освіті, професійній реалізації, адресність охорони здоров’я і соціального захисту.

У культурному вимірі гуманітарний розвиток означає: забезпечення розвитку творчих здібностей людини; актуалізацію історико–культурної спадщини; забезпечення широкого доступу до надбанькультури; збереження культурного різноманіття.

Основними принципами гуманітарного розвитку України є:

• людиноцентризм як система поглядів, яка визначає цінність людини та її можливості в якості критерію оцінки ефективності держави та зрілості суспільних інститутів, визнає невід’ємне право кожноїлюдини на вільний розвиток особистості та реалізацію всіх її здібностей;

• забезпечення реальності прав і свобод людини і громадянина, в тому числі гендерної рівності,встановлення гарантій рівності громадян перед законом, відповідальності посадових і службових осібза їх порушення;

• встановлення рівних можливостей для гармонійного розвитку людини, забезпечення справедливості, гарантування належної якості життя незалежно від статі, віросповідання, етнічної належності, регіону проживання;

• надання можливостей для підвищення соціального статусу особистості, в тому числі шляхом вдосконалення її освітнього рівня та професійно–кваліфікаційних характеристик;

• розширення простору свободи, утвердження людської гідності, розкриття комунікативного потенціалу української культури як триєдиний спосіб формування національної ідентичності та соціалізації людини;

• розвиток та якнайповніше використання культурних надбань нації у багатогранності зв’язків з іншими національними культурами, відкритість для міжкультурної взаємодії з метою забезпечення

належного місця України у європейському і глобальному гуманітарному просторі;

• взаємодія між державою та громадянським суспільством, бізнесом та владою з метою створення необхідних соціально–економічних умов для підвищення якості життя населення, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, захисту її прав і свобод.

Національні пріоритети гуманітарного розвитку України зорієнтовані на формування сучасної конкурентоспроможної нації. Їх реалізація передбачає:

• формування нової якості життя Українського народу шляхом створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, реалізації нею всіх своїх професійних можливостей, досягнення високих

соціальних стандартів, впровадження пріоритетів здорового способу життя, гармонізації людськогоі природного середовища, збереження та зміцнення здоров’я громадян України, підтримки сім’ї тасприяння народжуваності;

• формування суспільства знань, де знання та можливості їх практичного застосування стануть

важливим засобом самореалізації і розвитку особистості та ключовими чинниками прискореного розвитку держави і суспільства;

• розвиток креативного потенціалу людини і суспільства;

• соціальну активність громадян, формування розвиненого громадянського суспільства;

• культурну та політичну консолідацію української нації в якості модерної європейської спільноти;

• Концепція спирається на ідеї і принципи Європейської Конвенції про захист прав і основнихсвобод людини та Європейської соціальної хартії, узгоджена з діючими державними та відомчими програмами і законодавчими актами в сфері гуманітарного розвитку.

3. Заохочення народжуваності, підтримка та розвиток сім’ї

Підвищення народжуваності має принципово важливе значення для якісного оновлення суспільства,надання гуманітарному розвитку орієнтації на довгострокову перспективу формування сучасної конкурентоспроможної української нації. Створення повноцінних умов для розвитку дітей в умовах гармонійноїсім’ї є оптимальним шляхом забезпечення стабільності та наступності культурно–етичного середовища.

Основними завданнями у цій сфері є:

• поліпшення репродуктивного здоров’я населення на основі валеологічної освіти підростаючого покоління, пропаганди здорового способу життя, впровадження відповідних програм ранньої діагнос-

тики та якісного лікування порушень репродуктивного здоров’я населення;

• поліпшення якості та рівня медичного забезпечення материнства і дитинства, поліпшення матеріально–технічної бази акушерських та педіатричних закладів; забезпечення їх необхідними медикаментами; розширення спектру медичних послуг, які надаються сім’ям, що проживають у сільській місцевості;

• підтримка добробуту сімей з дітьми: забезпечення надання допомоги при народженні дитини,допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомоги на дітей одиноким матерям, тимчасової державної допомоги дітям, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

• поліпшення житлово–побутових умов сімей, зокрема надання цільових довгострокових кредитів на купівлю або будівництво житла для молодих сімей; підвищення ефективності механізму пільгового кредитування цих сімей залежно від чисельності дітей в сім’ї; розробка сучасних нормативів та умов надання соціального житла, вдосконалення системи адресної допомоги в оплаті цього житла для малозабезпечених сімей з дітьми;

• формування системи суспільних та особистих цінностей, орієнтованих на сім’ю з двома й більше дітьми;

16 надання пріоритетної підтримки сім’ям з дітьми з метою забезпечення молодому поколінню рівного доступу до освіти, медичного обслуговування, професійної підготовки, що дозволить сформувати людський потенціал, який відповідатиме потребам трансформованої економіки країни;

• забезпечення пріоритетного розвитку сімейних форм влаштування дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

4. Створення дієвої системи доступної неперервної освіти як базису соціальної і професійної

мобільності населення

В умовах трансформації економіки і з підвищенням ролі новітніх технологій у виробництві освіта

є необхідною умовою та основним засобом перетворення людського потенціалу в якісний людський капітал. Освіта, що відповідає потребам суспільства та ринку праці, відіграє потужну роль у гуманітарному розвитку, оскільки дозволяє сформувати у кожної людини здатність швидко адаптуватися до сучасних соціально–економічних реалій та забезпечувати собі належну якість життя.

Основними завданнями у цій сфері є:

• удосконалення практики формування державного замовлення на підготовку фахівців вищими навчальними закладами для представників соціально вразливих верств населення;

• забезпечення рівного доступу до якісної безкоштовної освіти представників різних соціальних верств населення, регіонів тощо;

• заохочення громадян щодо здійснення витрат на отримання освіти для себе та членів сім’ї шляхом створення відповідних кредитних, страхових програм, системи податкового кредиту;

• застосовування децентралізованого підходу до професійної підготовки з метою врахування потреб регіональної економіки та задоволення освітніх потреб місцевого населення;

• запровадження гуманістичного характеру освіти на основі вільного розвитку особистості, вихованні соціальної активності та патріотизму;

• здійснення якісних змін в системі підвищення кваліфікації та підготовки кадрів, забезпечення їх відповідності тенденціям розвитку ринку праці та потребам людини удосконалювати свій освітній та кваліфікаційний рівень протягом всього життя.

5. Створення умов для гідної результативної праці

Створення умов для гідної результативної праці є провідним важелем забезпечення практичної реалізації людського потенціалу нації. Реалізація права людини на працю відіграє визначальну роль

у процесі її соціалізації, створює мотивацію для самовдосконалення та розвитку творчого потенціалу нації. Оптимізація структури зайнятості, трансформація системи оплати праці та удосконалення регулювання ринку праці не лише дозволять досягти суттєвого підвищення рівня життя широких верств населення, але й сприятимуть наближенню соціальної структури до європейських зразків: подоланню масштабної бідності, створенню чисельного середнього класу, зменшенню рівня соціального розшарування.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Реалізація Концепції дасть можливість

у напрямі формування нової якості життя:

• створити умови для належної реалізації можливостей та здібностей кожного члена суспільства;

• підвищити рівень життя населення і наблизити його до рівня розвинутих країн та європейських

соціальних стандартів;

• поліпшити здоров’я нації, зменшити смертність та збільшити тривалість життя громадян;

• утвердити тенденції збільшення рівня народжуваності;

• стабілізувати та поліпшити стан навколишнього природного середовища

• зменшити безробіття до рівня, збалансованого із структурою і якістю національного трудового потенціалу;

• радикально поліпшити структуру зайнятості на користь частки високооплачуваних працівників;

• досягти рівня заробітної плати, адекватного реальній вартості робочої сили;

• подолати масштабну бідність та зменшити рівень соціального розшарування до середньоєвро-пейського показника;

• створити потужний середній клас та соціальну структуру європейського зразка;

• радикально скоротити зовнішню трудову міграцію та повернути більшість мігрантів на Батьківщину;

• запровадити європейських стандартів якості надання соціальних послуг;

у напрямі формування суспільства знань:

створити і розвивати інформаційне (мережеве) суспільство на базі інформаційно–комунікаційних технологій;

ефективно упроваджувати нові результати наукових досліджень і розробок для інноваційного розвитку всіх галузей економіки;

забезпечити комплексну реалізацію освітнього й наукового потенціалу провідних національних університетів;

забезпечити конкурентоспроможності освіти, науки і технологій;

активно модернізувати культурну політику, зміцнити моральні засади українського суспільства та сприяти соціальній і громадянській активності людини;

у напрямі демократичного розвитку суспільства:

привести у відповідність систему конституційних прав і свобод людини та громадянина до новітніх міжнародних стандартів у цій сфері, з урахуванням міжнародних договорів, ратифікованих Україною;

сформувати демократичне, консолідоване суспільство, де знання та можливості їх практичного застосування стануть важливим засобом самореалізації і розвитку особистості та незамінними чинниками сталого і прискореного розвитку держави.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

з фізики та астрономії

Оцінювання навчальних досягнень учнів проводиться відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України «Про затвердження критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

Під час визначення рівня навчальних досягнень з фізики оцінюється: 1)рівень володіння теоретичними знаннями; 2)рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв'язування задач чи вправ різного типу (розрахункових, експериментальних, якісних, комбінованих тощо); 3)рівень володіння практичними вміннями та навичками під час виконання лабораторних робіт, спостережень і фізичного практикуму.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів при розв'язуванні задач

Визначальним показником для оцінювання вміння розв'язувати задачі є їх складність, яка залежить від: 1) кількості правильних, послідовних, логічних кроків та операцій, здійснюваних учнем; такими кроками можна вважати вміння (здатність); усвідомити умову задачі; записати її у скороченому вигляді; зробити схему або малюнок (за потреби); виявити, яких даних не вистачає в умові задачі, та знайти їх у таблицях чи довідниках; виразити всі необхідні для розв'язку величини в одиницях СІ; скласти (у простих випадках — обрати) формулу для знаходження шуканої величини; виконати математичні дії й операції; здійснити обчислення числових значень невідомих величин; аналізувати і будувати графіки; користуватися методом розмінностей для перевірки правильності розв’язку задачі; оцінити одержаний результат та його реальність.

 1. раціональності обраного способу розв'язування;

 2. типу завдання (з одної або з різних тем (комбінованого), типового (за алгоритмом) або нестандартного).

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів при виконанні лабораторних і практичних робіт

При оцінюванні рівня володіння учнями практичними вміннями та навичками під час виконання фронтальних лабораторних робіт, експериментальних задач, робіт фізичного практикуму враховуються знання алгоритмів спостереження, етапів проведення дослідження (планування дослідів чи спостережень, збирання установки за схемою; проведення дослідження, знімання показників з приладів), оформлення результатів дослідження - складання таблиць, побудова графіків тощо; обчислювання похибок вимірювання (за потребою), обґрунтування висновків проведеного експерименту чи спостереження.

Рівні складності лабораторних робіт можуть задаватися:1) Через зміст та кількість додаткових завдань і запитань відповідно до теми роботи; 2) через різний рівень самостійності виконання роботи (при постійній допомозі вчителя, виконання за зразком, докладною або скороченою інструкцією, без інструкції); 3) організацією нестандартних ситуацій (формулювання учнем мети роботи, складання ним особистого плану роботи, обґрунтування його, визначення приладів та матеріалів, потрібних для її виконання, самостійне виконання роботи та оцінка її результатів).

Обов’язковим при оцінюванні є врахування дотримання учнями правил техніки безпеки під час виконання фронтальних лабораторних робіт чи робіт фізичного практикуму. Тематичне оцінювання здійснюється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми відповідно до вимог навчальних програм на основі поточних оцінок. Поточне оцінювання здійснюється за виконання різних видів діяльності (усні, письмові відповіді експериментальні роботи, домашні завдання тощо). Окрема оцінка за ведення зошитів з фізики не виставляється.

Наводимо мінімальну кількість тематичних робіт та лабораторних ,що оцінюються: 7 клас - 35/4/8; 8 клас – 70/ 6/ 8; 9 клас – 70/ 6/ 8; 10 клас – 105 / 8/ 6; 11 клас – 122/ 8/.

Необхідність збільшення кількості тематичних та лабораторних робіт, що підлягають оцінюванню, визначаються вчителем. Необов’язково виставляти оцінки в класному журналі за ті лабораторні роботи, які мають репродуктивний характер, спрямовані на спостереження фізичних процесів, ознайомлення учнів з будовою приладів. Якщо учень був відсутнім на уроці на якому проводилась лабораторна робота чи інша експериментальна робота, вчителем визначається доцільність відпрацювання.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Забезпечення системного підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі
А часу, яка спрямована на забезпечення адекватності навчально-виховного процесу та його результатів до сучасних вимог суспільства....

З учасниками навчально-виховного процесу
Безпека життєдіяльності під час навчально – виховного процесу передбачає створення безпечних умов при проведенні всіх видів діяльності,...

Робота колективу, спрямована на підвищення якості навчально-виховного процесу
До 15 год щоденно інформувати відділ освіти райдержадміністрації про стан роботи табору (тел. 4-19-24). Скирда І. Д

Аналіз роботи методичного кабінету за І півріччя 2015 року
«Удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення результативності І якості навчально-виховного процесу шляхом...

Самоосвіти та відповідні матеріали
...

Розділ 10. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності
Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у двнз «Ужгородський національний університет» розроблено...

Наказ
Міністерства освіти І науки України від 05. 05. 2008 №371, у І семестрі 2014/2015 н р продовжено роботу щодо упровадження компетентісного...

Положення розглянуто та ухвалено на засіданні вченої ради
Цей Порядок є складовою системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти І регулює організацію освітнього...

Звіт про роботу методичних формувань вчителів початкових класів у 2008-2009 н р
Саме тому, з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу початкової ланки у районі було створено та організовано роботу...

Затверджено
Національна доктрина розвитку освіти, Державна програма «Вчитель», «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних...

Затверджено
Національна доктрина розвитку освіти, Державна програма «Вчитель», «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних...

Нака з
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І закладах освіти та Положення...

Освіти І науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу І розкритті...

Освіти І науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу І розкритті...

Освіти І науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу І розкритті...

Самоосвіти, над якою буде працювати класний керівник
«Удосконалення навчально-виховного процесу на основі реалізації компетентнісно-орієнтовного підходу до учнів та впровадження комп’ютерних...

Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...

Матеріали нетрадиційної педради. Методична панорама «Формування успішного...
Педагогічна рада є ефективним засобом управління, який мобілізує зусилля педагогічного колективу на виконання освітньої місії школи,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт