Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інструкція із складання форм державних статистичних спостережень №2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту" та №51-авто (місячна)

Інструкція із складання форм державних статистичних спостережень №2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту" та №51-авто (місячна)

Інструкція  із складання форм державних статистичних спостережень № 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту" та № 51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом"

Затверджено наказом Державного комітету статистики України 
від 29.09.2003 р. № 319

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10.10.2003 р. за № 918/8239

(зі змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Держкомстату
 від 23.11.2004 р. № 636)

(В редакції станом на 02.04.2009 р.)

1. Загальні положення


Інструкція щодо складання форм державних статистичних спостережень № 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту" та № 51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" встановлює порядок обліку роботи вантажних, пасажирських перевезень та роботи спеціального вантажного та легкового автотранспорту.

2. Галузь використання


Інструкція поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання та їх відокремлені підрозділи.

Інструкція застосовується:

щодо складання форми № 2-тр - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами всіх форм власності, незалежно від організаційно-правової форми господарювання (надалі - "підприємство"), які експлуатували автомобільний транспорт (власний або орендований) у звітному році;

щодо складання форми № 51-авто - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами всіх форм власності, основним або одним із видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення.

3. Документи первинного обліку


Підставою для складання звітів є документи первинного обліку:

- дорожній лист вантажного автомобіля (типова форма № 1 (міжнародна)),

- дорожній лист вантажного автомобіля (типова форма № 2 (що діє в межах України)),

- товарно-транспортна накладна (типова форма № 1-ТН),

- талон замовника при роботі автомобіля за погодинною формою оплати транспортних послуг (типова форма № 1-ТЗ),

затверджені спільним наказом Міністерства транспорту України та Міністерства статистики України від 29.12.95 № 488/346;

- дорожній лист службового легкового автомобіля (типова форма № 3), затверджений наказом Державного комітету статистики України від 17.02.98 № 74, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.03.98 за № 149/2589;

- товарно-транспортні накладні на переміщення спирту етилового форма № 1-ТН (спирт), високооктанових кисневмісних домішок форма № 1-ТН (вкд), алкогольних напоїв форма № 1-ТН (алкогольні напої), затверджені наказом Мінтрансу України від 17.08.2004 № 736 "Про затвердження форм товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.08.2004 за № 1032/9631.

4. Порядок складання звітів


4.1. Звіт за формою № 2-тр "Звіт про роботу автотранспорту" складається за звітний рік.

До звіту включаються дані про роботу:

- вантажних автомобілів, пов'язану з виконанням вантажних перевезень, у тому числі міжнародних, на власному та орендованому (без водіїв) транспортному засобі, на комерційній основі (тобто за плату) і для власних потреб; враховуються також обсяги перевезень, виконані пікапами та фургонами на шасі легкових автомобілів та на автопричепах;

- пасажирських автобусів на маршрутах, за разовими замовленнями інших юридичних осіб та в порядку індивідуального обслуговування фізичних осіб, включаючи екскурсійні та туристичні перевезення пасажирів на комерційній основі (тобто за плату) і для власних потреб;

- легкових автомобілів службових і таксомоторів;

- спеціальних автомобілів. До спеціальних належать автомобілі, які за своєю конструкцією та обладнанням призначені для виконання спеціальних робочих функцій, які випущені заводом-виготовлювачем або переобладнанні з вантажних, пасажирських в спеціальні. Спеціальні автомобілі в технічному паспорті мають позначку ДАІ - "спеціальний". До спеціальних легкових належать автомобілі, що сконструйовані на шасі легкових. До спеціальних нелегкових належать автомобілі, що сконструйовані на шасі вантажних автомобілів або автобусів.

4.2. Звіт за формою № 51-авто "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" складається за місяць та спочатку року (оперативні дані).

До звіту включаються дані про роботу:

- вантажних автомобілів, пов'язану з виконанням вантажних перевезень на власному та орендованому (без водіїв) транспорті, у тому числі міжнародних, за договорами та разовими замовленнями з інших підприємств (організацій) на комерційній основі (тобто за плату);

- пасажирських перевезень автобусами на маршрутах, разовими замовленнями інших юридичних осіб та в порядку індивідуального обслуговування фізичних осіб, включаючи екскурсійні та туристичні перевезення пасажирів на комерційній основі (тобто за плату).

4.3. До звітів за формою № 2-тр та формою № 51-авто включаються дані про перевезення пасажирів за всіма видами сполучення (внутрішньоміському, приміському, міжміському та міжнародному).

До звітів не включаються дані про роботу власного рухомого складу, який передано в оренду без водія іншим підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам.

5. Заповнення форм


5.1. Заповнення розділу 1 "Робота і використання рухомого складу" форми № 2-тр та показників форми № 51-авто

У графі 2 показується використання і робота вантажних автомобілів за договорами і разовими замовленнями, які сплачені через філії та представництва банку, при цьому підпорядкування підприємства та його клієнта до уваги не береться.

У графі 3 виділяють використання і роботу вантажних автомобілів для власних потреб підприємства.

Рядок 700 - "Наявність автомобілів у господарстві на кінець року (власних та орендованих), одиниць" - заповнюється станом на кінець звітного року та включає всі власні автомобілі як вітчизняного, так і закордонного виробництва незалежно від їх технічного стану (справні і несправні), від місця перебування (знаходяться на підприємстві або у відрядженні), а також узяті в оренду, за винятком тих, які здані в оренду іншим підприємствам та фізичним особам.

Рядок 710 - "у тому числі орендованих, одиниць" - окремо виділяють автомобілі, взяті в оренду.

Рядок 800 - "Автомобіле-дні перебування в господарстві, тис." - визначають підсумовуванням всіх календарних днів перебування кожного автомобіля в господарстві, включаючи вихідні й святкові дні.

Рядок 810 - "Автомобіле-дні в роботі, тис." - визначають підсумовуванням усіх календарних днів перебування кожного автомобіля в роботі (за дорожніми листами автомобілів).

Рядок 820 - "Автомобіле-тонно-(місце)-дні перебування в господарстві, тис." - визначають як суму добутків автомобіле-днів перебування у господарстві кожного автомобіля на його вантажопідйомність (пасажиромісткість). Якщо у звітному періоді перевезення вантажів (пасажирів) не здійснювались, підприємство обов'язково повинно заповнювати рядки 800, 820.

Рядок 830 - "Час у наряді, тис. год." - визначають згідно з даними дорожніх листів про загальний час знаходження автомобілів на лінії, яка дорівнює різниці між часом заїзду та виїзду автомобілів з гаражу, за винятком часу на заправку паливом, технічний огляд автомобілів у господарстві, цілоденних простоїв у дальніх рейсах (при наявності відповідних відміток у дорожніх листах), а також на обід та відпочинок.

Рядок 840 - "Загальний пробіг, тис. км" - визначають згідно з даними дорожніх листів за різницею показників спідометра при заїзді автомобілів у гараж і виїзді на лінію і підрахуванням цих даних за всіма дорожніми листами за звітний період.

Рядок 841 - "у тому числі пробіг з вантажем (пасажирами, платний), тис. км" - визначають як суму пробігів з вантажем (пасажирами, платний) згідно з даними дорожніх листів відповідно до затверджених списків маршрутів перевезень і довідників шляхових органів.

Рядки 842 ÷ 847 - "із рядка 840 пробіг, який виконано на: ..." - із загального пробігу виділяють пробіг автомобілів залежно від фактично використаного при цьому палива.

Рядок 850 графи 1 ÷ 3 (форма № 2-тр) та рядок 01 (форма № 51-авто) - "Перевезено вантажів, тис. тонн" - перевезення вантажів визначають за фактичною вагою вантажу (брутто) за кожну поїздку з урахуванням роботи автопричепів за підтвердженням первинних документів на списання та оприбуткування вантажу, товарно-транспортної накладної або розрахунково (як виняток) за класом вантажу та вантажопідйомністю.

Рядок 850 графи 4 ÷ 6 (форма № 2-тр) та рядки 03, 04 (форма № 51-авто) - "Перевезено пасажирів, тис. пас" - перевезення пасажирів включають роботу пасажирських автобусів на маршрутах, за разовими замовленнями інших юридичних осіб та в порядку індивідуального обслуговування фізичних осіб, включаючи екскурсійні та туристичні перевезення пасажирів на комерційній основі (тобто за плату) і для власних потреб. До звіту за формою № 51-авто включається робота автотранспорту тільки на комерційній основі (див. п. 4.2 Інструкції). Обсяги перевезених пасажирів на маршрутах визначають згідно з Інструкцією про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутах, затвердженою наказом Мінстату України від 27.05.96 № 150 та зареєстрованою в Мін'юсті України 30.05.96 за № 258/1283 (із змінами і доповненнями). Включаються дані про перевезення платних і безплатних пасажирів.

Рядок 860 графи 1 ÷ 3 (форма № 2-тр) та рядок 02 (форма № 51-авто) - "Вантажооборот, тис. ткм" - визначають як суму добутків фактично перевезеного вантажу на відстань перевезення за кожну поїздку.

Рядок 860 графи 4 ÷ 6 (форма № 2-тр) та рядки 05, 06 (форма № 51-авто) - "Пасажирооборот, тис. пас. км" - визначають як суму добутків фактично перевезених пасажирів на відстань перевезення за кожну поїздку. Пасажирооборот виконаний від перевезень пасажирів на маршрутах визначають згідно з Інструкцією про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутах, затвердженою наказом Мінстату України від 27.05.96 № 150 та зареєстрованою в Мін'юсті України 30.05.96 за № 258/1283 (із змінами і доповненнями).

Рядки 851, 861 - "у тому числі в міжнародному сполученні" - із загального обсягу вантажної роботи виділяють перевезення вантажів та вантажооборот у міжнародному сполученні.

Рядок 870 - "Доходи від експлуатації автомобілів, тис. грн." - включаються всі грошові надходження за виконання в звітному році перевезень вантажів, пасажирів тощо як стороннім організаціям, так і робітникам свого підприємства, оформлені через філії та представництва банку або касу підприємства. У суму доходів не включається плата за оренду рухомого складу.

5.2. Заповнення розділу 1.1 "Групування пасажирських перевезень автобусами за видами сполучення" форми № 2-тр

Включаються дані про пасажирські перевезення за видами сполучення - внутрішньоміські, з нього в обласному (республіканському) центрі, приміські, міжміські та міжнародні перевезення.

У графах 2, 3 "міське сполучення" відображені перевезення пасажирів на маршрутах у межах території населеного пункту. Окремо виділяються перевезення пасажирів у межах обласного (республіканського) центру.

У графі 4 "приміське сполучення" відображені перевезення пасажирів на маршрутах завдовжки до 50 кілометрів незалежно від адміністративно-територіального поділу, крім міських маршрутів.

У графі 5 "міжміське сполучення" відображені перевезення міжміські внутрішньообласні та міжобласні:

до міжміських внутрішньообласних належать перевезення пасажирів на маршрутах, довжина яких перевищує 50 кілометрів і які проходять у межах території Автономної Республіки Крим, області;

до міжміських міжобласних належать перевезення пасажирів на маршрутах, які виходять за межі території Автономної Республіки Крим, області.

У графі 6 "міжнародне сполучення" відображені перевезення пасажирів на маршрутах, які виходять за межі державного кордону.

При заповненні цього розділу необхідно виконувати такі контролі:

рядок 850 графи 4 дорівнює рядку 1050 графи 1;

рядок 860 графи 4 дорівнює рядку 1060 графи 1.

5.3. Заповнення розділу 2 "Витрати палива на експлуатацію автомобілів" форми № 2-тр

Включаються дані про витрати палива на пробіг і транспортну роботу автомобілів та на роботу двигунів спеціального обладнання, встановленого на автомобілях. Підставою для заповнення є дорожні листи, заправні відомості, а також норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 № 43 (із змінами і доповненнями).

Якщо на підприємстві облік витрат палива ведеться у вагових одиницях, то для переведення в об'ємні одиниці використовуються такі перевідні коефіцієнти:

1 літр бензину = 0,74 кг,

1 літр дизпалива = 0,825 кг,

1 літр зрідженого газу = 0,53 кг,

1 м3 стисненого газу = 0,8 кг.

Внутрішньогаражні витрати палива в загальні витрати палива на експлуатацію автомобілів не включаються.

Начальник управління статистики ослуг та соціальних программ ержкомстату України І.В. Калачова

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень...
Звіт про основні показники діяльності підприємства", №1-підприємництво (малі) піврічна "Звіт про основні показники діяльності малого...

Про затвердження форм державних статистичних спостережень з обліку послуг
Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику", з метою удосконалення державних статистичних спостережень ринку...

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних...
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних...

№24–сг (місячна)
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...

Звіт про здійснення державних закупівель
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...

Звіт про обсяги реалізованих послуг
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...

Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень...
Про наявність І використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них (далі форма №12-торг),...

Статистики України І. М. Жук
«Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт» (далі – форма). При цьому органи державної статистики не проводять державних...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (місячна) “Звіт з праці” (далі – форма...

До 2 грудня
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за

Інструкція
Форма звітності №1-кр (місячна) „Звіт про результати діяльності Держфінінспекції та її територіальних органів” (далі

«Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт»
Надаємо зразок повідомлення Вашої участі у державних статистичних спостереженнях на 2015 рік (перелік форм звітності за якими звітує...

Державне статистичне спостереження
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...

Державне статистичне спостереження
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...

Інструкція щодо заповнення форми державного
Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про державну статистику" з метою методологічного роз'яснення порядку заповнення...

Статтями 21 та 22 Закону України «Про державну статистику»
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Заповнення показників у формі №6-пв (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання" (далі форма...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт