Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Керівництво та управління у сфері космічної діяльності

Керівництво та управління у сфері космічної діяльності

Сторінка1/3
  1   2   3

Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2017 рік

Державне космічне агентство України

638

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

6381010

Керівництво та управління у сфері космічної діяльності

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

Мета бюджетної програми

Формування і реалізація державної політики у сфері космічної діяльності

Завдання бюджетної програми

1.Формування державної політики в галузі дослідження космічного простору в мирних цілях та інтересах безпеки держави; удосконалення механізму державного регулювання та управління у сфері космічної діяльності;

2. Розвиток співробітництва України з іншими державами та міжнародними організаціями у сфері космічної діяльності

Результативні показники бюджетної програми

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

2017 рік (проект)

Одиниця виміру

Показники

2

3

4

5

6

(тис. грн.)

затрат

од.

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85

Кількість штатних одиниць

 117,0

од.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 79

Кількість службових автомобілів

 1,0

тис.кв.м

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.04.2006 № 185-р

Площа приміщень в оперативному управлінні

 4,5

продукту

шт.

План роботи сектору внутрішнього аудиту

Кількість проведених внутрішніх аудиторських перевірок щодо цільового та ефективного використання бюджетних державних коштів

 8,0

шт.

Внутрішній облік

Кількість виконаних доручень

 1 250,0

шт.

Внутрішній облік юридичного сектору

Кількість розроблених нормативно-правових актів

 8,0

шт.

Внутрішній облік відділу документального забезпечення та контролю

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України

 60,0

шт.

Внутрішній облік

Кількість укладених рамкових угод у сфері космічної діяльності

 3,0шт.

Внутрішній облік

Кількість прийнятих нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для громадськості

 8,0

од.

Внутрішній облік управління міжнародних звязків

Кількість візитів за кордон для розвитку співпраці та співробітництва з іншими державами та міжнародними оргнізаціями у сфері космічної діяльності.

 2,0

ефективності

шт.

Внутрішній облік юридичного сектору

Кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника Юридичного сектору

 2,0

шт.

Внутрішній облік

Кількість виконаних доручень на 1 працівника апарату ДКА

 11,0

шт.

Внутрішній облік сектору внутрішнього аудиту

Кількість проведених внутрішніх аудиторських перевірок на 1 працівника сектору внутрішнього аудиту

 2,0

чол.

Внутрішній облік

Кількість працівників агентства, які здійснять візити за кордон для розвитку співпраці та співробітництва з іншими державами та міжнародними оргнізаціями у сфері космічної діяльності.

 4,0

якості

відс.

Внутрішній облік відділу документального забезпечення та контролю

Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості

 100,0

відс.

Внутрішній облік юридичного сектору

Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених

 100,0

відс.

Внутрішній облік

Рівень укладених рамкових угод у сфері космічної діяльності по відношенню до минулого року

 100,0

відс.

Розрахунок

Зміна кількості опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України у порівнянні з попереднім роком

відс.

Розрахунок

Частка суми надходжень до бюджету, отриманої за видачу ліцензій, у порівнянні з попереднім роком

відс.

Внутрішній облік

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби УкраїниДержавне космічне агентство України

638

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

6381020

Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності використання космічного потенціалу для вирішення актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, культурного, інформаційного і науково-освітнього розвитку суспільства, забезпечення національної безпеки та оборони, захисту геополітичних інтересів держави.

Завдання бюджетної програми

Здійснення дистанційного зондування Землі з космосу

Удосконалення космічних систем телекомунікації та навігації

Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони

Проведення наукових космічних досліджень

Створення космічних комплексів

Забезпечення промислово-технологічного розвитку

Поглиблення міжнародного співробітництва

Результативні показники бюджетної програми

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

2017 рік (проект)

Одиниця виміру

Показники

2

3

4

5

6

(тис. грн.)

затрат

од.

Тематичний план ДКАУ

Кількість підприємств та організацій, задіяних у виконанні бюджетної програми

од.

Тематичний план ДКАУ

Кількість підприємств і установ, які беруть участь у роботах з напрямом Здійснення дистанційного зондування Землі з космосу

 25,0

од.

Тематичний план ДКАУ

Кількість підприємств і установ, які беруть участь у роботах за напрямом Удосконалення космічних систем телекомунікації та навігації

 3,0

од.

Тематичний план ДКАУ

Кількість підприємств і установ, які беруть участь у роботах за напрямом Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки і оборони

 2,0

од.

Тематичний план ДКАУ

Кількість підприємств і установ, які беруть участь у роботах за напрямом Проведення наукових космічних досліджень

 25,0

од.

Тематичний план ДКАУ

Кількість підприємств і установ, які беруть участь у роботах за напрямом Створення космічних комплексів

 6,0

од.

Тематичний план ДКАУ

Кількість підприємств і установ, які беруть участь у роботах за напрямом Забезпечення промислово-технологічного розвитку

 3,0

од.

Тематичний план ДКАУ

Кількість підприємств і установ, які беруть участь у роботах за напрямом Поглиблення міжнародного співробітництва

 2,0

продуктуод.

Тематичний план ДКАУ

Кількість дослідно-конструкторських робіт, що виконуються за напрямом "Здійснення дистанційного зондування Землі з космосу"

од.

Тематичний план ДКАУ

Кількість дослідно-конструкторських робіт, що виконуються за напрямом "Удосконалення космічних систем телекомунікації та навігації"

од.

Тематичний план ДКАУ

Кількість дослідно-конструкторських робіт, що виконуються за напрямом "Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки і оборони"

од.

Тематичний план ДКАУ

Кількість науково-дослідних робіт, що виконуються за напрямом "Проведення наукових космічних досліджень"

од.

Тематичний план ДКАУ

Кількість дослідно-конструкторських робіт, що виконуються за напрямом "Проведення наукових космічних досліджень"

од.

Тематичний план ДКАУ

Кількість науково-дослідних робіт, що виконуються за напрямом "Створення космічних комплексів"

од.

Тематичний план ДКАУ

Кількість науково-дослідних робіт, що виконуються за напрямом "Поглиблення міжнародного співробітництва"

од.

Проект

Космічна система "Січ" (в т.ч. наземна інфраструктура для забезпечення експлуатації вітчизняних космічних апаратів, виробництво вітчизняних космічних апаратів та підсистем для них)

 1,0

од.

Проект

Система координатно-часового та навігаційного забезпечення

 1,0

од.

Проект

Станції прийому інформації з іноземних супутників дистанційного зондування Землі

 2,0

од.

Проект

Створення льотного зразка комплексу наукової апаратури для реалізації експерименту "Іоносат-Мікро" на космічному апараті "Мікросат-М"

 1,0

од.

Проект

Ракето-носій "Циклон-4"

 2,0

од.

Проект

Матеріально-технічна база для виготовлення та відпрацювання космічної техніки

 1,0
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт національного космічного агентства України про використання коштів державного бюджету
Національне космічне агентство України, як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, забезпечує реалізацію державної...

Керівництво та управління у сфері телебачення І радіомовлення
Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік за бюджетними програмами

Звіт державного космічного агентства України про використання коштів державного бюджету
Рганом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується І координується Кабінетом Міністрів України, входить до системи органів виконавчої...

Звіт державного космічного агентства України про використання коштів державного бюджету
Рганом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується І координується Кабінетом Міністрів України, входить до системи органів виконавчої...

Закон УкраЇни
Цей Закон визначає правові засади діяльності у сфері грального бізнесу, порядок ліцензування такої діяльності, а також встановлює...

Про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
Прошу видати ліцензію на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування І експлуатації...

Рішення міської ради
Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України...

Загальні методичні вказівки Структуру вивчення дисципліни «Інтелектуальна...
Навчальна дисципліна «Інтелектуальна власність в сфері інноваційної діяльності» є нормативною І входить до циклу дисциплін юридичної,...

Система сертифікації Укрсепро українська система сертифікації космічної...
Розроблено державним підприємством “Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування”, м. Харків

Рішенням Педагогічної ради Харківського індустріально-педагогічного технікуму
Контроль за якістю освітньої діяльності- складова функції управління, яка повинна постійно забезпечувати керівництво технікуму об’єктивною...

Керівництво із закупівель товарів, робіт та послуг
Дане Керівництво з організації та проведення закупівель товарів, робіт, послуг (далі – „Керівництво”), розроблено з метою забезпечення...

Практичний посібник з контрактних процедур для зовнішньої діяльності єс
Режими управління # Централізоване управління; Децентралізоване управління; Контроль Ex-ante (запланований); Контроль Ex-post (фактичний);...

Види механізмів фінансової підтримки суб’єктів торговельного підприємництва...
Ицтва у сфері зовнішньоекономічної діяльності механізми фінансового забезпечення потребують типологізації. Типологізація важлива...

Галузева система управління якістю
Розроблено: Державне підприємство “Конструкторське бюро “Південне” (дп “кб “Південне”), Державне підприємство Державний науково інженерний...

Галузева система управління якістю
Розроблено: Державне підприємство “Конструкторське бюро “Південне” (дп “кб “Південне”), Державне підприємство “Державний науково...

Галузева система управління якістю
Розроблено: Державним підприємством “Конструкторське бюро “Південне” (дп “кб “Південне”), Державним підприємством “Державний науково...

Закону України
Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05. 04. 2007 №877-V, нами,...

Керівництво щодо організації та проведення міжпредметного тренінгу...
Технології крос – культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовищаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт