Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи

Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8

Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи м.Київ                               "01" липня 2010р.
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: __________________________________________, з одного боку, і

ОРЕНДАР: ТОВ «_________________» , в особі директора _____________., що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


 1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає,  а  ОРЕНДАР  бере в тимчасове володіння наступне майно:
  Легковий автомобіль марки: ______________
  Державний номер: __________________

МЕТА ТА ПОРЯДОК ОРЕНДИ


 1. Автомобіль,   що   орендується,  буде  використовуватися ОРЕНДАРЕМ для службових поїздок персоналу останнього, а також для вантажного перевезення дрібних речей.

 2. Територія службових поїздок визначається адміністративно - територіальними межами Києва та області.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ АВТОМОБІЛЯ В ОРЕНДУ


 1. Автомобіль,   що   орендується,  передається  ОРЕНДАРЕВІ протягом двох днів з моменту підписання Даного Договору.

 2. Передача автомобіля в оренду здійснюється за актом передачі.

ТЕРМІН ОРЕНДИ


 1. Термін оренди складає 1 рік.

ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


 1. Орендна плата встановлюється в розмірі 250,00 грн. на місяць.

 2. Орендна  плата  сплачується готівкою через касу ОРЕНДАРЯ або за заявою ОРЕНДОДАВЦЯ в  безготівковому  порядку  на  особовий рахунок останнього в установі банку не пізніше .5 числа кожного місяця.

 3. Розмір орендної плати підлягає перегляду у випадку - не підлягає

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ


 1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ за Даним Договором зобов'язується:
  надати в оренду автомобіль у технічно справному стані;
  здійснювати ремонт та технічне обслуговування автомобіля;
  надати ОРЕНДАРЕВІ необхідну документацію на автомобіль,  що орендується, та необхідне приладдя;
  самостійно здійснювати обов'язкові для власника автомобіля платежі до бюджету.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ


 1. ОРЕНДАР зобов'язується:
  використовувати автомобіль,  що  орендується,  виключно  за його цільовим призначенням;
  своєчасно здійснювати орендні платежі;
  фінансувати профілактичне обслуговування та поточний ремонт автомобіля, що орендується;
  фінансувати усунення несправностей та поломок автомобіля;
  сприяти  ОРЕНДОДАВЦЮ  у  придбанні  необхідних  деталей  до автомобіля та запасних частин;
  здійснювати заміну деталей та частин автомобіля;
  здійснювати за власний рахунок заправлення автомобіля ПММ;
  усувати  наслідки  аварій  та  пошкоджень  автомобіля,  які виникли під час експлуатації його ОРЕНДАРЕМ;
  застрахувати автомобіль,  що орендується,  на термін оренди за власний рахунок.

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ АВТОМОБІЛЯ ОРЕНДОДАВЦЮ


 1. Автомобіль  повинен  бути  повернений   ОРЕНДОДАВЦЮ   по закінченні терміну оренди у справному стані з урахуванням нормального зносу, що виник у період експлуатації.

 2. Повернення автомобіля відбувається за актом.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


 1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за договором:
  у випадку прострочення по сплаті орендних платежів  пеня  в розмірі 1% від суми боргу за кожен день прострочення;
  у  випадку  нецільового  використання  автомобіля  штраф  у розмірі 1% від його вартості;

 2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ   несе   наступну    відповідальність    за договором:
  у  випадку  прострочення  по  здачі  автомобіля  в   оренду ОРЕНДАРЕВІ штраф у розмірі ..........,  який утримується із орендних платежів, належних ОРЕНДОДАВЦЮ.

ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ


 1. Даний  Договір  розірванню в односторонньому порядку не підлягає,  за винятком випадків,  коли одна із сторін систематично порушує умови договору та свої зобов'язання.

ІНШІ УМОВИ


 1. Даний Договір укладений у трьох оригінальних примірниках, один з яких залишається у справах нотаріуса, інші надаються СТОРОНАМ.

 2. Даний  Договір  набирає  чинності  з  моменту його нотаріального посвідчення.

 3. У випадках,  не передбачених Даним  Договором,  сторони керуються чинним цивільним законодавством.

АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ


ОРЕНДАР

  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір оренди квартири у приватної особи
Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування квартиру (далі за текстом "об’єкт оренди")

Порядок використання службового легкового автомобіля Нововоронцовської...
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»: Затвердити Порядок використання службового легкового автомобіля Нововоронцовської...

Договір оренди транспортних засобів
«Сторони»), уклали цей Договір оренди транспортного засобу (далі іменується «Договір») про таке

Розпорядження
Про затвердження форми подорожнього листа службового легкового автомобіля районної ради

Договір оренди земельної ділянки
Орендодавець (уповноважена ним особа) (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи), з одного боку,...

Рішення 15. 10. 2012
Про затвердження Порядку використання службового легкового автомобіля Куйбишевської селищної ради Куйбишевського району Запорізької...

Д одаток №5 до рішення Київської міської ради від 28. 02. 2013 №63/9120 Київська міська рада
Відповідно до Закону України „Про оренду землі” прошу укласти договір оренди землі на новий строк (поновити договір оренди земельної...

Договір оренди майна з правом викупу
Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування наступне майно (далі за текстом "об’єкт оренди")

Зразок договору купівлі-продажу автомобіля, який знаходиться в особистій...

До розпорядження від 29. 04. 2013р. №125
Цей Порядок встановлює застосування подорожнього листа службового легкового автомобіля при виконанні службових поїздок, а також для...

Інструкція про порядок заповнення бланків
Заяву заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації. Особи, які орендують...

Інструкція про порядок заповнення бланку
Особи, які орендують житло, додають до Заяви договір найму (оренди) житла. При цьому, крім Заяви та Декларації, заборонено вимагати...

2. мета орендного користування
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір оренди квартири (надалі іменується "Договір") про таке

Нака з
Державного комітету статистики України від 17 лютого 1998 року n 74 "Про затвердження типової форми первинного обліку роботи службового...

Договір №01 оренди квартири

Договiр оренди майна у фізичної особи

Договір оренди нежитлового приміщення №01

Договір №000/01-07 на оренду автомобіля
Товариство з обмеженою відповідальністю “яяя”, надалі "орендодавець", в особі директора к віктора Михайловича, діючого на підставі...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт