Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Надалі разом з будь-якими додатками та додатковими угодами

Надалі разом з будь-якими додатками та додатковими угодами

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Договір комісії

г.Кіровськ «___»____________2010г.

Цей Договір комісії № [Тема] (надалі разом з будь-якими додатками та додатковими угодами – «Договір») укладено [Дата публикации] р. у місті Кіровськ, між:

Приватним підприємцем_______________________________, належним чином зареєстрованим та діючим згідно з чинним законодавством України, ІПН ___________________, місцезнаходження: ___________________ надалі за текстом цього Договору «Комітент», який є платником єдиного податку, та

Приватним підприємцем Шепелєвим Сергієм Геннадійовичем, належним чином зареєстрованим та діючим згідно з чинним законодавством України, ІПН 3266806177, надалі за текстом цього Договору «Комісіонер», яким є платником податку на загальних умовах.
Надалі за текстом цього Договору Субкомітент та Субкомісіонер коли вживаються окремо – «Сторона», а спільно - «Сторони».

З метою договірного врегулювання всіх попередніх домовленостей Сторін щодо істотних умов цього Договору та для забезпечення взаємних економічних та підприємницьких інтересів, діючи згідно положень Господарського та Цивільного (ЦК, Гл.69, Ст.1011-1028) кодексів України, Сторони домовилися про викладене нижче:

 1. Визначення Термінів

Оператор – підприємство - постачальник послуг на ринку стільникового зв’язку, Інтернету, супутникового і кабельного телебачення, IP-телефонії та ін.

Телекомунікаційні послуги – послуги Оператора, що надаються в телекомунікаційних мережах Оператора.

Абонент – споживач Телекомунікаційних послуг, який отримує Телекомунікаційні послуги за умови підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його користуванні, до телекомунікаційної мережі Оператора.

Особовий рахунок Абонента – обліковий рахунок у внутрішніх системах обліку Оператора щодо кожного окремого Абонента, на якому відображається кількість наявних у Абонента Електронних одиниць, що дають право на отримання Абонентом Телекомунікаційних послуг на вартість облікованої кількості Електронних одиниць.

Електронна одиниця – одиниця виміру Телекомунікаційної послуги Оператора, що призначена для поповнення Особового рахунку Абонента. Вартість однієї Електронної одиниці рівна 1 (одна) копійка з урахуванням ПДВ і збору до Пенсійного фонду України.

Масив Електронних одиниць – сукупність Електронних одиниць поповнення Особового рахунка Абонента, яка надає можливість Абоненту отримувати Телекомунікаційні послуги, що надаються Оператором.

Електронний ваучер – унікальний код в електронному вигляді, що придбається Абонентом та має персональний ідентифікатор (серійний номер, код активації) і вартісну оцінку з фіксованим Оператором номіналом.

Мегаваучер Електронний ваучер, кількість Електронних одиниць в якому подрібнюється на відповідні Транзакціям кількості, що придбаваються Абонентом.

Prepaid-продукція (Пріпейд-продукція)Електронні ваучери, скретч-коди, інтернет-карти, карти IP-телефонії, Телекомунікаційні карти, стартові пакети, права вимоги існуючої дебіторської заборгованості і т.п., які записані в електронному вигляді та мають відповідну вартісну оцінку.

Товар – Сукупність Телекомунікаційних та інших послуг операторів, Масивів Електронних одиниць, Мегаваучерів, Електронних ваучерів і Пріпейд-продукції, які записані в електронному вигляді і мають відповідну вартісну оцінку.

Торговельна марка Комісіонера – торгівельна марка (знак для товарів і послуг) «Qvadro+», що належить Комісіонеру.

Торговельні марки – торгівельні марки, що належать на законних підставах Операторам.

Термінал – обладнання комітента, через яке здійснюється продаж Товару Абонентам та/або третім особам: автомат самообслуговування та/або виділений сервер та/або персональний комп’ютер та/або POS-термінал та/або мобільний телефон.

Транзакція операція з передачі інформації від Комітента Комісіонеру і далі Оператору про продаж Товару третій особі та/або Абоненту, яка ініціюється на Терміналі Субкомітента (або Партнера Субкомітента) та закінчується зарахуванням на Особовий рахунок Абонента Масиву Електронних одиниць у білінгових системах Операторів та відповідним списуванням Масиву Електронних одиниць з Особового рахунка Комітента в процесинговій системі Субкомісіонера у відповідності з Обліковим записом Субкомітента.

Партнер Комітента – особи, які на підставі відповідних договірних умов з Комітентом здійснюють реалізацію Товару третім особам та/або Абонентам за допомогою Терміналів, що належать Партнеру Комітента на правах власності або інших майнових правах.

Інтерфейс Квадро+ – програмно-технічний комплекс, складова частина процесингової системи Комісіонера, що передає інформацію про Транзакції від Оператора Комітенту.

Інтерфейс Оператора – програмно-технічний комплекс білінгової системи Оператора, що здійснює зарахування Масиву Електронних одиниць на Особовий рахунок Абонента під час Транзакції.

Квадро+-термінал – програмне забезпечення Комісіонера, яке встановлюється на Терміналах Комітента та/або Партнера Комітента.

Сервер статистики – програмно-технічний комплекс, який дозволяє Комітентові здійснювати моніторинг роботи Терміналів Комітента та/або Партнера Комітента, отримувати звіт про проведені Транзакції та стан Особового рахунку Комітента.

Особиста сторінка – індивідуальна Інтернет-сторінка Комітента на Сервері статистики.

ПЗ Квадро+ – програмно-технічний комплекс, що розроблений Комісіонером, та включає Торгівельну марку Комісіонера, Інтерфейс Квадро+, Квадро+-термінал і Сервер статистики, який забезпечує закупівлю Комісіонером Товару у Оператора та подальший продаж Товару Комітентом третім особам та/або Абонентам в режимі реального часу.

Особовий рахунок Субкомітента – індивідуальний обліковий рахунок Комітента в системі обліку ПЗ Квадро+, який відображає позитивне або негативне значення балансу грошових коштів, перерахованих Комітентом в якості оплати за Товар, в обліковій системі ПЗ Квадро+.

Обліковий запис – сукупність логіна, пароля, IP-адреси в ПЗ Квадро+, під яким Комітент та/або Партнер Комітента здійснює Транзакцію згідно з умовами Договору.

Звітний місяць – календарний місяць, протягом якого Комісіонер вчиняв юридичні дії для здійснення своїх обов’язків за цим Договором.

Торгівельна точка – місце розташування Терміналу, що належить Комітенту або Партнерові Комітента, де здійснюється продаж Товару Абонентам.

Реєстр – документ, який складається у відповідності до вимог Договору, підписується і передається Субкомітентом Субкомісіонерові, та що фіксує перелік адрес розташування Терміналів Субкомітента і Партнера (-ів) Субкомітента.

 1. Предмет Договору

  1. Комітент доручає, а Комісіонер зобов’язується від свого імені за Винагороду, але за рахунок 
   Комітента здійснити закупівлю Товару у Оператора та передати його у власність Комітенту на умовах, викладених у цьому Договорі.

  2. Комітент доручає, а Комісіонер зобов’язується від свого імені за Винагороду, але за рахунок 
   Комітента здійснити інші послуги, спрямовані на просування Комітентом власної господарської діяльності.

  3. Перелік Товарів та послуг щодо яких Комісіонер здійснює юридичні дії, а також умови закупівлі Товару наведено в Додатку №1 до цього Договору.

 2. Сума Договору

  1. Сума Договору відповідає вартості придбаного у Оператора та переданого Комітенту Товару за період дії Договору.

 3. Умови закупівлі Товару

  1. Комісіонер здійснює пошук необхідного Комітентові Товару у Оператора, здійснює всі необхідні дії щодо укладення від свого імені відповідних договорів з Оператором.

  2. Істотними умовами цього Договору комісії, за якими Комісіонер зобов’язується купити Товар, є умови договорів Комісіонера та Оператора.

  3. Закупівля Товару може здійснюватися Комісіонером партіями.

  4. Дорученням Комітента на закупівлю Комісіонером чергової партії Товару є ініціація Абонента та/або третьої особи придбати Товар на Терміналі Комітента (Партнера Комітента).

  5. При проведенні Комітентом Транзакції Комісіонер здійснює в режимі реального часу закупівлю партії Товару у Оператора за рахунок Комітента по цінам, зазначеним Оператором.

  6. Поставка Товару здійснюється Комісіонером в електронному вигляді за допомогою ПЗ Квадро+.

  7. Істотними умовами щодо продажу Товару Комітентом (Партнером Комітента) третім особам та/або Абонентам є умови Оператора. Продаж Товару при проведенні Транзакції здійснюється у суворій відповідності до наступних умов Оператора при реалізації Товару:

   1. Комітенту та/або Партнеру Комітента забороняється стягувати додаткову плату (зовнішню комісію) з осіб, які придбають Товар, крім тієї, яка фіксується ПЗ Квадро+ при проведенні Транзакції і відповідно вказана в Додатку № 1 до цього Договору.

   2. Комітенту та/або Партнеру Комітента забороняється встановлювати мінімальну кількість Товару, що придбавається Абонентом.

   3. Мінімальна вартість Товару, що реалізується Комітентом третім особам, складає 0,01 (одна) копійка (за 1 Електрону одиницю) з урахуванням ПДВ і збору до Пенсійного фонду України.

   4. Абоненту, що придбаває Товар за готівкові кошти, обов’язково видається квитанція, яка відповідає законодавству України та підтверджує факт купівлі-продажу. Квитанція має містити наступну інформацію:

    • Назву Оператора і Торгівельних марок;

    • Найменування Товару;

    • Номер телефону або Особовий рахунок Абонента в телекомунікаційній системі Оператора;

    • Інформацію про факт зарахування Масиву Електронних одиниць на Особовий рахунок Абонента у відповідності до вказаної на квитанції суми;

    • При продажу Електронного ваучера або Пріпейд-продукції з фіксованим Оператором номіналом – інформацію про вартісну оцінку (номінал), серійний номер, код активації;

    • Повну назву Комісіонера, із зазначенням Торгівельної марки Комісіонера;

    • Повну назву Комітента або назву Партнера Комітента;

    • Номер телефону служби технічної підтримки Комітента та/або Комісіонера;

    • Номер чеку, що генерується Інтерфейсом Квадро+ або Інтерфейсом Оператора;

    • Дату та час видачі квитанції, яка є датою та часом здійснення Транзакції;

    • Адресу і номер Терміналу;

    • Всі суми, які сплатив Абонент при купівлі Товару, включаючи суму зовнішньої комісії, яка стягується Комітентом (Партнером Комітента) з Абонента.

   1. Комітенту та/або Партнеру Комітента забороняється вчиняти будь-які дії, пов’язані з отриманням грошових коштів від Абонентів через Термінал при фактичній відсутності Товару у Комітента та/або Партнера Комітента, а також у випадку технічних неполадок в роботі Термінала.

   2. При використанні інтегрованого з Інтерфейсом Квадро+ власного програмного забезпечення для Терміналу Комітент зобов’язаний забезпечити неможливість передачі конфіденційних даних про Абонента (якщо така передача забороняється Оператором та вважається конфіденційною інформацією), а саме:

     • Не тиражувати та не друкувати інформацію про залишки коштів на Особовому рахунку Абонента в прямому або опосередкованому вигляді, наприклад, у вигляді максимально дозволеної суми для проведення Транзакції.

     • Не друкувати на чеках, платіжних документах і т.п. П.І.Б. (назву) Абонента.

     • Не називати (не видавати/не відповідати) П.І.Б. (назву) Абонента на питання при здійсненні Транзакції.

   3. При використанні інтегрованого з Інтерфейсом Квадро+ власного програмного забезпечення для Терміналу Комісіонер при проведенні Транзакції зобов’язаний здійснити зарахування Електронних одиниць на Особовий рахунок Абонента миттєво, в будь-якому разі не пізніше 15 хвилин після продажу Товару Абоненту та/або третім особам.

   4. При продажу Товару Абонентам та/або третім особам Комітент (Партнер Комітента) повинен дотримуватися всіх вимог чинного законодавства України, наприклад, законодавства про захист прав споживачів, вимог фінансового законодавства України до Терміналів, вимог законодавства України до квитанцій, які видаються при реалізації Товару Абонентам і т.п.

  1. При закупівлі Товару та здійсненні Транзакції Комісіонер і Комітент використовують ПЗ Квадро+. При закупівлі Комісіонером Товару та при проведенні Транзакції з Особового рахунку Комітента списується сума коштів, що відповідає вартості продажу Комітентом Товару Абоненту та/або третій особі.

  2. Товар, закуплений Комісіонером по дорученню Комітента, є власністю Комітента.

  3. Будь-які бонуси або винагороди, які отримує Комісіонер у зв’язку з виконанням доручення Комітента за цим Договором, є власністю Комітента та відносяться на його валовий дохід. 1. Субкомісія

  1. Комісіонер має право укласти договір субкомісії з третьою особою (надалі за текстом – «Субкомісіонер»), залишаючись відповідальним за дії Субкомісіонера перед Комітентом.

  2. За договором субкомісії Комісіонер набуває щодо Субкомісіонера права та обов’язки Комітента. 1. Ціна і вартість Товару

  1. Ціна та асортимент Товару, щодо якого Комісіонер по дорученню Комітента здійснює закупівлю, вказані в Додатку № 1 до Договору.

  2. Загальна вартість Товару визначається шляхом множення кількості Товару на вартість одиниці Товару.

  3. У випадку зміни цін Оператором на Товар Комісіонер в 3-денний термін сповіщає про це Комітента і Сторони відповідно змінюють ціну, про що складається додаткова угода до Договору. 1. Порядок передачі Товару

  1. Товар передається уповноваженому представнику Комітента при наявності відповідно оформлених наступних документів, письмово узгоджених Сторонами:

    • Акту приймання-передавання Товару або видаткової накладної на комісію;

    • Довіреності на право отримання Товару;

   1. Комісіонер підготовлює та передає Комітенту податкову накладну на комісійну винагороду за Звітний місяць. 1. Звіт Комісіонера

  1. Після закінчення Звітного місяця Комісіонер зобов’язаний надати Комітенту звіт про закупівлю Товару у Оператора по формі згідно Додатку №2 до цього Договору (надалі за текстом – «Звіт»)

  2. Якщо Комітент має заперечення щодо Звіту, він повинен надіслати Комісіонеру Повідомлення про це протягом десяти днів від дня отримання Звіту.


  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Надалі «Ліцензіат», з іншої сторони, надалі разом «Сторони», а кожна...
«Ліцензіат»), з іншої сторони, надалі разом «Сторони», а кожна окремо «Сторона», враховуючи те, що Ліцензіар володіє виключними авторськими...

Закони, постанови та інші акти Верховної Ради України, її комітетів І комісій
Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена...

Генпідрядник та Підрядник надалі разом іменовані «Сторони», а кожний...

Ціна робіт та порядок розрахунків
«мхп», з іншої сторони, (надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали даний Договір підряду (надалі іменується...

Ціна робіт та порядок розрахунків
«мхп», з іншої сторони, (надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали даний Договір підряду (надалі іменується...

Усі разом надалі іменовані «Сторони», уклали даний Договір, надалі...
Тов українсько-Фінське Підприємство «Укр-Фін Тур» (надалі Туроператор) в особі директора Андронова Юрія Вікторовича, що

Далі «позичальник», разом Сторони, розуміючи значення своїх дій,...
«позичальник», разом — Сторони, розуміючи значення своїх дій, без будь­якого примусу, насильства або якихось погроз, виходячи зі...

Разом надалі іменовані «Сторони»

Договір №ххх про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту)
Виконавець, з другого боку, надалі разом пойменовані – Сторони, або кожна окремо – Сторона, уклали даний договір (надалі Договір)...

Які разом надалі іменуються «Сторони», а кожен окремо «Сторона»

Які разом надалі іменуються «Сторони», а кожен окремо «Сторона»

Проведення робіт з ремонту (надалі «Договір»), про наступне
Статуту, з іншої сторони, надалі разом «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали даний договір на проведення робіт з ремонту (надалі...

Договір про надання консультаційних послуг №17-06-27-1
Замовник), з іншої сторони, (надалі по тексту разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали цей Договір (надалі по тексту...

Юридична особа, яка належним чином зареєстрована та існує згідно...
Державною службою туризму І курортів Міністерства культури І туризму України, надалі турагент, з другої сторони, які разом надалі...

Визначення термінів та понять реклама (Рекламні матеріали)
Статуту, з однієї сторони та cуб’єкт підприємницької діяльності фізична особа Бекбулатов Тимур Вікторович (надалі "Виконавець"),...

Орендодавець та Орендар, що надалі можуть разом іменуватися "Сторони",...

Який (а) діє від свого імені та від імені осіб, які уповноважили...
Товариство з обмеженою відповідальністю «тк – Велт» 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 209

Який (а) діє від свого імені та від імені осіб, які уповноважили...
Товариство з обмеженою відповідальністю «тк – Велт» 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 209База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт