Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Зміст

Зміст

Сторінка1/51
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51


Зміст


Зміст 2

Розділ І. Загальні положення 3

Розділ ІІ. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи 4

Розділ ІІІ. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів 5

Розділ ІV. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа 5

Розділ V. Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонетами та/або емітентами. 7

Розділ VI. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах 12

Розділ VII. Порядок виконання розпоряджень та операцій 24

Розділ VIII. Порядок виплати доходів за цінними паперами. 41

Розділ IX. Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам та/або емітентам 43

Розділ Х. Перелік та форми вхідних та вихідних документів 46Розділ І. Загальні положення
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «К2 ІНВЕСТ» (далі – Депозитарна установа) здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та у відповідності до законодавства України, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об’єднанням/саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Депозитарна установа, цього Положення, інших внутрішніх документів Депозитарної установи.

2. У разі внесення змін до законодавства, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об’єднанням/саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Депозитарна установа, це Положення діє в частині, що не суперечить вказаним змінам.

3. Депозитарна установа інформує своїх депонентів, емітентів, з якими Депозитарна установа уклала договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінних паперам, власників цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства, про внесення змін до цього Положення, затвердження нової редакції Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи шляхом розміщення протягом десяти робочих дныв після затвердження змін/нової редакції відповідної інформації, а також тексту Положення з урахуванням змін/нової редакції Положення шляхом надання у роздрукованому вигляді за місцезнаходженням Депозитарної установи.

4. Під поняттям «заявник» в цьому Положенні розуміється власник цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства.

Інші терміни та поняття у цьому Положенні вживаються відповідно їх визначень, що встановлені законодавством України.

Розділ ІІ. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи1. Для здійснення депозитарної діяльності ТОВ “К2 ІНВЕСТ” створює спеціальний структурний підрозділ – відділ депозитарної діяльності.


Загальні збори Товариства


Ревізійна комісія

(в особі Ревізора)

Посадова особа, що проводить внутрішній аудит


Директор

Відділ депозитарної діяльності

Головний бухгалтер

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу (директор самостійно виконує обов’язки)

Контролер

Відповідальний працівник за управління ризиками
соединительная линия уступом 20 соединительная линия уступом 21 прямая со стрелкой 22 прямая со стрелкой 23 прямая со стрелкой 24 прямая со стрелкой 25 прямая со стрелкой 26 прямая со стрелкой 27

1.1. На відділ депозитарної діяльності покладено такі завдання:

- відкриття рахунків у цінних паперах;

- депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;

- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах;

- надання у порядку, встановленому законодавством, інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмові вимоги ораганів державної влади;

- надання послуг емітентам на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, а також надання додаткових послуг емітентам, серед іншого, при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових) акціонерного товариства, послуги з управління рахунками емітентів у Центральному депозитарії цінних паперів (далі – Центральний депозитарій) чи інших послуг, що передбачені відповідним договорами з емітентами та не заборонені законодавством;

- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;

- надання депонентам додаткових послуг, зокрема, з реалізації прав за цінними папери, засвідчення довіреностей від фізичних осіб-депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;

- складання та подання до НКЦПФР адміністративних даних щодо провадження депозитарної діяльності депозитарної установи у порядку, встновленому законодавством;

- складання та подання звітності за видом професійної діяльності – депозитарна діяльність до саморегулівної організації/об’єднання професійних учасників фондового ринку, членом яких є Депозитарна установа;

2. Відділ депозитарної діяльності відокремлений від інших підрозділів Депозитарної установи та розташовується в окремому приміщенні.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Орієнтовний зміст програми виробничої практики для студентів спеціальності...
Під час проходження виробничої практики студент повинен вивчити такі аспекти діяльності підприємства – бази практики

Курс № заня ття мс-24 Назва розділу, модуля, теми програми. Теми...
Актуальність, мета та завдання навчальної дисципліни "Основи технічної творчості". Зміст навчальної дисципліни. Зв'язок з іншими...

«Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Тунісі» Зміст Зміст 2 вступ 3
Проблеми та перспективи розвитку туризму в країні (тут ще потрібно вліпити swot-аналіз розвитку туризму в країні) 58

Творчість Вольтера. Філософська повість «Простак». Ідейний зміст І художня структура твору
Ттям І творчістю відомого французького просвітителя І письменника Вольтера; засвоїти поняття про філософську повість; з’ясувати ідейний...

Кандидат юридичних наук, доктор філософії, доцент кафедри цивільного...
Зміст роботи ґрунтується на аналізі історичного зв’язку сучасного вітчизняного законодавства з правничими актами І звича­ями наших...

Професійна консультація також є окремою, відносно самостійною системою...
Б. Федоришиним, у зміст якої входить організація та проведення спеціальної роботи по виявленню індивідуальних психологічних та психофізіологічних...

Що робити, якщо ти відчуваєш, що роздратований І готовий до неправомірної...
Зміст запиту від учениці 10 класу: що робити, якщо ти відчуваєш, що роздратований І готовий до неправомірної дії

Зміст вступ
Класифікація дебіторської заборгованості

Зміст
Матеріали науково-практичних конференцій

Донецький національний технічний університет
Сутність І зміст інновацій

4. нормативно-методичні положення з розроблення освітньо-кваліфікаційної...
Структура та зміст освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників вищого навчального закладу

Правила біржової торгівлі товарної біржі "перспектива-коммодіті"...

2011 зміст
Мелітопольський Муніципальний учбово-професійний соціально-трудовий центр реабілітації інвалідів

Ущ. Зміст програмового матеріалу
Частини мови(іменник, прикметник). Вивчені групи орфограм в іменникові І прикметникові

Зміст
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

Зміст
Цей документ дійсний тільки для змагань, затверджених Міжнародною федерацією пілонного спорту

Л и с т
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання методичний лист Організація та зміст

Н а к а з
Затвердити Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядок реєстрації та ведення книг облікуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт