Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

35.Морфолого-синтаксичні способи творення слів36 - Проте педагогічним тестом є система паралельних завдань специфічної...

Проте педагогічним тестом є система паралельних завдань специфічної форми, які розташовуються за принципом зростання відповідно до складності порядку, що дозволяє якісно й ефективно виміряти рівень І структуру підготовки екзаменованих

Сторінка2/5
1   2   3   4   5

35.Морфолого-синтаксичні способи творення слів

36.Частки - ся, - небудь, - но, що стоять у кінці слова і можуть утворювати нові слова чи форми того самого слова - це ...

37.Розділи мовознавства, що займаються вивченням будови слів і дослідженням їх творення , називаються ...

38.Знайдіть слова, утворені префіксально-суфіксальним способом творення:

Усі притихли, з’юрмилися біля вікон, і зеленкуватими й синіми снігами, скільки світу видно, покотилися, задзвеніли молоді голоси. (М.Стельмах)
Завдання з теми «Морфологія. Орфографія. Іменник »

1. Подані іменники ІІІ відміни поставте в О.в., позначте орфограми:

Швидкість, сіль, молодь, мати, кров, подорож , ніч, вість

2. Подані іменники ІІ відміни поставте у Р.в., розподіливши на дві колонки за відмінковими закінченнями (-а (-я); -у (-ю)):

Дунай, колектив, рід, метр, слухач, клуб, тролейбус, понеділок, Сахалін, граніт, коридор, клен, жасмин, біль

3. Провідмінюйте подані іменники, визначивши їх рід, відміну, групу:

Андрій, курча, Марія, какаду

4. Подані іменники ІІІ відм. поставте в О.в., позначте орфограми:

Модель, радість, піч, любов, юність, галузь, тінь, доповідь

5. Подані іменники ІІ відміни поставте в Р.в., розподіливши на дві колонки за відмінковими закінченнями(-а ,я; - у, ю):

Париж, трикутник, дуб, колектив, ліцей, страх, карбованець, дах, кілометр, Дніпро, школяр, гіпс, бузок, трактор

6. Провідмінюйте подані іменники, визначивши їх рід, відміну, групу:

Василь, Ольга, лоша, шимпанзе

7. Складіть зв’язне висловлювання про значення мови в житті людини. Схарактеризуйте використані вами в тексті іменники (вкажіть їх рід, відміну, відмінок)

8. Складіть зв’язне висловлювання про значення книги в житті людини. Схарактеризуйте використані вами в тексті іменники (вкажіть їх рід, відміну, відмінок)

Завдання з теми «Морфологія. Орфографія. Прикметник»

1. Утворити усі можливі форми ступенів порівняння від прикметників:

смачний, дужий.

2. Складіть 2 речення із прикметником ведмежий так, щоб в одному з них це був відносний прикметник, в іншому – якісно-відносний.

3. Розподіліть подані прикметники за групами: якісні, відносні, присвійні:

Порожній, веселий, дівочий, морквяний, глиняний, міський, лисий, хворий, Максимів, ясний, осінній, зміїний, новий, лисяча.

4.Утворити всі можливі форми ступенів порівняння від прикметників:

гарний, низький.

5. Складіть 2 речення із прикметником срібне так, щоб в одному з них це був відносний прикметник, в іншому – якісно-відносний.

6. Розподіліть подані прикметники за групами: якісні, відносні, присвійні:

Марійчин, сільські, вродливий, смачний, медовий, вередлива, мишача, лисий, хлоп’ячі , зимовий, вечірня, предобрий, босий

7. Складіть зв’язний текст на тему «Духовні цінності», використовуючи якісні, відносні, присвійні прикметники. Схарактеризуйте вжиті прикметники (вкажіть групу за значенням, рід, число, відмінок, синтаксичну роль у реченні)

8. Складіть зв’язний текст на тему «Скромність прикрашає людину», використовуючи якісні, відносні, присвійні прикметники. Схарактеризуйте вжиті прикметники (вкажіть їх групу за значенням, рід, число, відмінок, синтаксичну роль у реченні)

9.Запишіть у два стовпчики – прикметники і дієприкметники:

а) непримиренний, незлічений, несказанний;

б) прихований, несказаний, незліченний;

в) огненний, широченний, нескінчений.

Завдання з теми «Морфологія. Орфографія. Числівник»

1. Знайдіть речення, в якому використано числівник. Укажіть, яким членом речення є цей числівник, його розряд:

а) Сьогодні я отримав одиницю.

б) Це відбулося вперше.

в) Назавтра треба вивчити аж п’ять предметів.

2. Знайдіть речення, в якому допущено помилку при вживанні числівника. Відредагуйте його. Укажіть відмінок числівника:

а) Сидить бабця у дев’ятьох кожухах, хто її роздягає – сльози гіркі проливає.

б) Стоїть Марушка у сто кожушках, як вітер віє – спина не пріє.

в) У двох матерів по п’ятеро синів.

3. Знайдіть речення із збірним числівником. Запишіть його, замінивши цифри словами.

а) 8 вершник, у червоному башлику, промчав, як вітер.

б) 1 за 1 приходили діти до школи.

в) 3 нерозлучних друзів вирішили влітку разом поїхати на відпочинок.

4. Провідміняйте числівник шістсот шістдесят один.

5. Доберіть по два приклади числівників:

а) власне кількісних; б) дробових; в) збірних; г) неозначено-кількісних.

Введіть їх у речення.

6. Запишіть математичні вирази словами:

а) До 127 + 83 =… ; б) Від 12, 5 – 7 = … ; в) До 401 + 15 = …

7. Складіть твір-мініатюру на тему «Мій режим дня», використовуючи різні за значенням і будовою числівники.

8. Знайдіть речення, в якому використано числівник. Укажіть, яким членом речення є цей числівник, його розряд:

а) Десятки років читають люди ці книги.

б) Сто десять років виповнилося тому діду.

в) Козацькі курені ділилися на сотні.

9. Знайдіть речення, в якому допущено помилку при вживанні числівника. Відредагуйте його. Укажіть відмінок числівника:

а) У сім няньок дитина без ока.

б) Реве віл на сто гір, на сто кроків, на сто потоків .

в) Що за птах, що на восьми ногах?

10. Знайдіть речення із збірним числівником. Запишіть його, замінивши цифри словами.

а) Північна територія займає 5 частину площі всієї Австралії.

б) 3 великих червоних яблука лежало на столі.

в) Кактуси окремих видів виростають до 2,5 метра заввишки.

11. Провідміняйте числівник вісімсот вісімдесят два.

12. Доберіть приклади числівників:

а) власне кількісних; б) дробових; в) збірних; г) неозначено-кількісних.

Введіть їх у речення.

13. Запишіть математичні вирази словами:

а) До 801 + 50 =… ; б) Від 1440 – 340 = … ; в) До 50,5 + 1 = …

14. Складіть твір-розповідь на тему «Промисловість мого міста», використовуючи різні за значенням і будовою числівники.

15.Напишіть числівники словами:

500, 11, 16, 90, 600, 5714, 654, 9835.

Завдання з теми « Морфологія. Орфографія. Дієслово»

1. У поданих реченнях знайдіть дієслова, випишіть та вкажіть їх спосіб:

Людина завжди потребує когось, кому б могла вилити своє горе, поділитися доброю новиною. Справжнє сонце навчишся цінить, коли небо хмарами покриє. У труді твори життя красу.

2. Провідміняйте дієслова:

Радіти, летіти, плакати, малювати, спати.

3. Серед поданих речень знайдіть те, у якому вжито безособове дієслово. Випишіть це речення, підкресліть у ньому члени речення:

Осінь крокує по землі. Ліси й сади одягає у барвисте вбрання. Та недовго дерева будуть пишатися дорогими шатами. Зима вже не за горами. З півночі повіяло прохолодою

4. У поданих реченнях знайдіть дієслова, випишіть та вкажіть їх спосіб:

Робота не йтиме далі, якщо сидітимете й чекатимете. Хоч крок новий зроби до того, в чім бачиш ціль і суть свою! Якби вдалось моє велике діло, я б утішалась щастям перемоги.

5. Провідмінюйте дієслова:

Думати, любити, писати, танцювати.

6. Серед поданих речень знайдіть те, у якому вжито безособове дієслово. Випишіть це речення, підкресліть у ньому члени речення:

Дощ без устанку лив цілу ніч. Краплями стукотів у вікна, барабанив по дахах. Каламутною водою залито усі тротуари.

7. До поданих дієслів доберіть антоніми, укажіть їх дієвідміну, складіть із ними речення:

Мовчати - купувати -

хвалити - любити -

трудитися - радіти -

8. Утворіть від дієслова знати усі способи, увівши їх у речення:

9. Складіть речення із безособовими дієсловами, що позначають явища природи, емоції, переживання, фізичний стан людини.

10. До поданих дієслів доберіть антоніми, укажіть їх дієвідміну, складіть із ними речення:

Спати – знаходити -

хворіти - кохати –

казати - веселитися -

11. Утворіть від дієслова читати усі способи, увівши їх у речення:

12. Складіть речення із безособовими дієсловами, що позначають явища природи, емоції, переживання, фізичний стан людини

13. Напишіть твір-мініатюру на тему «Яка краса важливіша – зовнішня чи внутрішня ?», використовуючи дієслова у різних формах.

14. Напишіть твір-мініатюру на тему «Що значить бути красивою людиною?», використовуючи дієслова у різних формах

15. Сформулюйте правило, вибираючи потрібне з дужок.

Перехідні дієслова вимагають додатка, вираженого іменником у формі (знахідного / орудного) відмінка без прийменника або у формі родового відмінка, коли перед дієсловом (є_заперечна частка не / немає заперечної частки не), коли дія переходить (на весь предмет / на частину предмета).

16. Продовжіть судження.

а) Дійсний спосіб виражає дію, яка...

б) відбувається, відбулася чи відбудеться;

в)можлива або бажана за певних умов;

Завдання з теми «Дієприкметник»

1. Розподілити подані словосполучення у 2 колонки: І – із прикметниками, ІІ – із дієприкметниками:

Цікава повість, прочитана повість, доглянуті троянди, запашні конвалії, прив’ялі айстри, відлітаючі птахи, лісові пернаті, українська пісня, прослухана мелодія, передплатне видання, передплачений журнал

2.У поданих реченнях розставити розділові знаки, підкреслити дієприкметникові звороти:

На воді скрізь були розкидані зелені острівці оброслі високим очеретом. З-за хмар визирнуло сонце і стало видно далекі села ріденькі притрушені інеєм переліски та чорну смугу дороги.

3. Від поданих дієслів утворити (де можливо) активні й пасивні дієприкметники. Виділити суфікси:

Чарувати, примерзнути, зеленіти, створити, читати, сяяти, спати, обрости, лежати, хвилювати.

4. Провідміняйте дієприкметники:

Осяяне, потерпілий, зшита

5. Замінити словосполучення з дієсловами словосполученнями з дієприкметниками, ввести їх у речення:

Вікторина, яку провели цікаво; корисні справи, які ми запланували; читачі, яких захопила нова книга; уміння, які ми здобули у праці

6. У поданих реченнях пасивні дієприкметники замінити безособовими формами дієслів на -но,

-то. Підкреслити члени речення:

Стіл застелений полотняною скатертиною.

Долівка потрушена пахучим зіллям.

Дідові очі прикуті до фотокартки на стіні.

Завдання з теми «Словосполучення. Прямий і зворотний порядок слів у реченні»
Синтаксис – розділ мовознавства, що вивчає будову та лексико-граматичне значення словосполучень і речень.

Пунктуація – сукупність правил про вживання розділових знаків.


Словосполучення

Речення

Синтаксична одиниця, що утворюється поєднанням двох або більше слів на основі підрядного зв’язку.

1)не виражає закінченої думки, інтонаційно не оформлене;

2)за будовою складається із головного і залежного слів;

бувають поширені(любов до рідної землі); і непоширені (вивчати мову)

Синтаксична одиниця, що складається із сполучення слів або окремого слова, граматично та інтонаційно оформлена як відносно закінчена цілісність.


Способи зв’язку слів у словосполученні


Узгодження

Керування

Прилягання

Спосіб зв’язку, при якому залежне слово має з головним однакові граматичні форми(рід, число, відмінок)

Спосіб зв’язку, при якому головне слово вимагає від залежного певної граматичної форми. Між головним та залежним словом може вживатися прийменник

Спосіб зв’язку, при якому залежне незмінюване слово поєднується з головним лише за змістом

У ролі головного слова виступають іменники, займенники; у ролі залежного – прикметники, дієприкметники, займенники, числівники (найдорожчий скарб, перших рос, нашим словом)

У ролі головного слова виступають дієслова, іменники, прикметники, дієприкметники, прислівники; у ролі залежного – іменники, займенники

(допомагати матері, думка про батьків, знесилений хворобою)

У ролі головного слова виступають дієслова, прикметники, дієприкметники; у ролі залежного – інфінітив, прислівники, дієприслівники

(дивиться уважно, надзвичайно цікавий, вирішили повернутися)


1.Із поданих рядків вилучіть «порушників» - зайві сполучення:

а)малювати фарбами, малювати захоплено, малювати і мріяти, малювати біля річки;

б)не вгорі, а внизу, високо вгорі, підніматися вгору, світить згори;

в)бути напоготові, чекати з готовністю, готовий обід, приготувати страву;

г)коло хати, прибрана хата, побілити хату, хата з сінями ;

д)читати з інтересом, читати книгу, я читаю, читати розмірковуючи.

2. Із поданих речень виберіть усі можливі словосполучення, дайте їм характеристику:

За всіх часів і в усіх народів було найбільшою святістю, коли лежав на столі хліб. Його присутність народжувала поетів і мислителів, сприяла появі пісень і дум, продовжувала родовід, і навпаки, коли він зникав, - приходило неодмінно лихо.

3. У поданих реченнях виправте помилки у порядку слів:

а) Дізналися на уроках історії ми про мужніх і сильних захисників землі нашої.

б) Світ новий зовсім перед нами розкрився осяяний сонцем.

в) Згори звідкись пісня жайворонка лине і в повітрі тремтить.

г)Вулиці й будинків дахи білими заметами м’якими за кілька хвилин завалило.
4.Подані словосполучення розподілити на 3колонки(І - узгодження,ІІ – керування,ІІІ - прилягання ):

Віра в перемогу, страшенно гордий, кожен з них, блідий з переляку, перші роси, прийшли вранці, нарівні зі мною, вирішили повернутися, відповів посміхаючись, хтось невідомий, другий за списком, розпитати вчителя, українська мова, хоробрий воїн.

Завдання з теми «Словосполучення та речення»

  1. Підкресліть дієслівні словосполучення, позначте головні та залежні слова:

Завжди спокійний; вона співала; твори Шевченка; зустрічати гостей; дати відповідь; дуже повільно, вітати друзів; довкола школи; брат і сестра; настало літо; золотокоса осінь; писати твір.


  1. На основі поданих слів способом керування утворити словосполучення:

чим? ким? де? де?

Грати (м’яч) з (хлопець), у (двір), на (майданчик)
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень
Виконання курсової роботи дозволяє студенту продемонстру­вати рівень опанування дисципліни, вміння досліджувати поставлені питання...

Стаття допоможе педагогам вибрати спеціальні методичні прийоми організації...
Суттєвим є І вибір форми навчання: групової, індивідуальної, в парах, індивідуалізованої (тобто відповідно до цілей навчання, складності...

Вступ
Система стандартизації медичної допомоги орієнтована на розробку медико-технологічних документів, які допомагають лікарю ефективно...

Вступ
Система стандартизації медичної допомоги орієнтована на розробку медико-технологічних документів, які допомагають лікарю ефективно...

Вступ
Система стандартизації медичної допомоги орієнтована на розробку медико-технологічних документів, які допомагають лікарю ефективно...

Психокорекційна програма розвитку здібності до самопізнання І саморегуляції Пояснювальна записка
Головним досягненням підлітка є набуття якісно нового рівня особистісного зростання, коли структурується його свідоме ставлення до...

Щоденник
У підготовки лікаря для первинної медичної допомоги в зв’язку з реформуванням системи охорони здоров’я. Також переглянуто перелік...

Це спосіб графічної організації матеріалу, що дозволяє зробити наочними...
Це спосіб графічної організації матеріалу, що дозволяє зробити наочними ті розумові процеси, які відбуваються при зануренні в ту...

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої)...
Система стандартизації медичної допомоги орієнтована на розробку медико-технологічних документів, які допомагають лікарю ефективно...

2 дослідження перебігу діяльності волонтерів та їх мотивацій
Наведені нижче критерії є досить загальними І включають майже всі форми волонтерства у світі. В той же час, за їх допомогою можна...

Методичні рекомендації на допомогу педагогічним працівникам птнз...
Методичні рекомендації на допомогу педагогічним працівникам птнз "Сучасний урок професійної підготовки-шлях до формування конкурентноспроможного...

Провадження господарської діяльності з ветеринарної практики
Тровані у встановленому законодавством порядку як юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності,...

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої),...
Стики, лікування та профілактики захворювань з урахуванням вимог доказової медицини. Система стандартизації медичної допомоги орієнтована...

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої)...
Тики, лікування та профілактики захворювань із урахуванням вимог доказової медицини. Система стандартизації медичної допомоги орієнтована...

Інститут обліку І фінансів
Економіка підприємства”. Вивчення цієї дисципліни вимагає від студентів знань з основ бізнесу, економіки підприємств, бухгалтерського...

«Методика ознайомлення дітей із малими фольклорними жанрами» Вихователь-методист Балаюш О. В
Найчастіше їх підбирають за тематичним принципом для найбільш вдалої характеристики образів героїв, точного висловлення головної...

Програма вступного випробування з обліку І оподаткування для вступників на ІІ курс навчання
Банк завдань складено на основі предметів Фінансовий облік, Економічний аналіз, Податкова система відповідно до вимог чинної програми...

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої),...
Стики, лікування та профілактики захворювань з урахуванням вимог доказової медицини. Система стандартизації медичної допомоги орієнтована...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт