Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Проте педагогічним тестом є система паралельних завдань специфічної форми, які розташовуються за принципом зростання відповідно до складності порядку, що дозволяє якісно й ефективно виміряти рівень І структуру підготовки екзаменованих - Сторінка 3

Проте педагогічним тестом є система паралельних завдань специфічної форми, які розташовуються за принципом зростання відповідно до складності порядку, що дозволяє якісно й ефективно виміряти рівень І структуру підготовки екзаменованих

Сторінка3/5
1   2   3   4   5

3. Визначте, які з наведеннях сполучень слів не є словосполученнями:

а) коло хати;

б) вийшов з хати; іду швидко;

г) швидше за всіх;

д) хтось із друзів.

4. У поданих реченнях знайдіть і підкресліть обставини мети. Угорі надпишіть,
якими частинами мови і у яких формах вони виражені:


 1. Мати ішла на город по буряки (Панас Мирний).

 2. І дуб посадили на прикмету проїжджаючим (Т. Шевченко).

 3. Стою, спинившись, десь під магазином, щось серце заспокоїть суєту (І Жиленко).

5. Розставте розділові знаки:

О ні Поет не гладіатор

Щоб бавить натовп цирковий!

Поет пророк Поет новатор .(Г. Чуприна)

6. Прочитайте текст. Знайдіть додатки і випишіть їх у колонки: 1 - прямі, 2 -
непрямі додатки:


Один чоловік щодня купував п'ять хлібин. Приятель запитав його, що він з ними робить.

 • Одну сам їм, двома борг сплачую, а дві в борг даю.

 • Який же ти нетямущий! Одну сам їм, двома борги сплачую батькам за те, що вони мене годували, а дві дітям у борг даю - потім вини мене годуватимуть (афганська казка).

7. З наведених пар слів утворіть словосполучення. Запишіть їх окремими групами (узгодження, керування, прилягання):

Життя, Донецьк; книга, Ірина Володимирівна; відкривати, ключ; збирання, овочі; писати, Київ; побачились, метро; читати виразно.

8. Напишіть словосполучення за поданими схемами:


коли?

що?

звідки?


9. Складіть речення, у яких подані слова і словосполучення виступали б неузгодженими означеннями.

Років двадцяти, імені Лесі Українки, з металу, з пишними вусами, у вишитій сорочці.

10. Зробіть переклад російських словосполучень:

 • Идти по тропе

 • К вашим услугам

 • Поступать в институт

 • Важнее остальных

 • Уклоняясь от встречи

 • Выше меня

11. Доберіть словосполучення за поданою схемою:


Стрижневе слово

Спосіб зв’язку

Залежне слово

Приклади

іменник

узгодження

дієприкметник

займенник
дієслово

керування

іменник

займенник
дієслово

прикметник

прилягання

прислівник

інфінітив

12.До поданих словосполучень доберіть синонімічні й запишіть поряд:

Вода джерела –

Батько і син –

Гілка верби –

Кімната прибрана –

Озеро в лісі –

Розповідь діда –

13.Перекладіть українською мовою, добираючи потрібне за змістом допоміжне слово. Порівняйте вживання форм присудка в обох мовах:

Девушка (закончить, перестать) смотреть в окно и занялась чтением;

Я хочу (просить, попросить) вас о помощи;

Мы хотим (желать, пожелать) вам счастья и успехов.

14.Речення переробіть так, щоб між групою підмета і групою присудка треба було поставити тире. Підкресліть граматичну основу речення:

Книга подібна до чарівної лампи, що освітлює дорогу людині. Бібліотеки стали скарбницями невичерпних багатств людського духу. Розум є найбільшим дарунком природи.

15.Побудуйте речення так, щоб наведені імена та по батькові були прикладкою до прізвища. Потім перебудуйте речення таким чином, щоб прізвища стали прикладкою до імені та по батькові:

Лариса Петрівна Косач, Михайло Васильович Ломоносов, Тарас Григорович Шевченко.

16.Виконайте синтаксичний розбір речення:

Хочеш їсти калачі, не сиди на печі.
Завдання з теми «Односкладні прості речення з головними членами у формі підмета і присудка. Неповні речення»

1. Запишіть номери односкладних речень у три колонки: 1 - означено-особові; 2 - неозначено-особові; 3 - узагальнено-особові. Вставте, де потрібно, пропущені літери, розкрийте дужки:

Куди (не) глянеш... (в)даль оцю окресну – тут (с)(покон)віку скрізь лилася кров. (Л.Костенко)

(Не) сумуй одна, (не) журись одна .(А. Малишко)

3) Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров…ю волю окропіте.

(Т. Шевченко)

4) Посієш ... вчасно, зб..реш ... рясно. (народна творчість)

5) Здобуд...мо освіту, побач...мо більше світу.(народна творчість)

2. Дайте відповіді на питання, чим відрізняються односкладні речення від непоширених?

3. Складіть узагальнюючу схему:

4. Визначте тип односкладних речень, підкресліть головний член:

а) Сльозами горю не поможеш.

б) Раптом повіяло прохолодою.

в) До бібліотеки завезли підручники

г) Будь ввічливим при спілкуванні з дорослими

5. Замініть безособові речення особовими:

Заморосило осінь у сльозу (Л. Костенко)

Пахло чебрецем, свіжою травою (А. Шиян)

Смеркає.

6. Поширте подані називні речення:

Ранок. Морозець.

Осінь. Настрій. Край.

7. Відредагуйте діалог. Вживаючи неповні речення, надайте йому властивих розмовному стилю рис невимушеності й лаконізму:

 • Ти звідки родом? - запитав Самійленко Остапа.

 • Я родом із Слобожанщини.

 • Батько, мати пишуть?

 • Ні, батько та мати не пишуть. Я сирота.

 • А де ти виховувався?

 • Я виховувався в дитбудинку, біля Харкова.

 • Тяжко там було?

 • Та вже ж було не весело.

8. Доведіть, що подане речення неповне. Чому його не можна вважати односкладним?

А в долині, і на стерні знову ні лялечки. (М. Стельмах)

9.Складіть і запишіть три неповних речення, у яких на місці пропущеного члена речення треба поставити тире.

10.Прочитайте речення. Замініть, де це можливо, безособові речення особовими. Порівняйте способи вираження головних членів речення:

Пройдемо багато сіл, містечок, хуторів. (А. Шиян)

Сьогодні чогось не спалося хлопцеві. (М. Стельмах)

У Пилипка аж похолонуло в грудях. (А. Головко)

Йому так гарно, так смачно світом дрімається. (Панас Мирний)

11.Пригадайте і запишіть 4-5 прислів'їв, які б були односкладними реченнями. Визначте типи речень, підкресліть граматичну основу.

12.Складіть опис зимового ранку, використовуючи називні речення.
Завдання з теми « Речення з однорідними членами»

1. Прочитайте речення. Підкресліть однорідні члени і з'ясуйте їх синтаксичну роль:

 1. Могла створити чудо ця людина во ім'я миру, щастя і весни. (В. Сосюра)

 2. Опишу я весну, гори, голубого моря даль. (О. Гончар)

 3. Остап лежить довго, без кінця. (М. Коцюбинський)

 4. І став улюбленцем донбасівського полку цей бистрий і меткий, і радісний хлопчак .

(М. Бажан)

2. У поданих реченнях розставте розділові знаки:

 1. Живе планета своїм життям гомонить співає молиться .(О. Гончар)

 2. Буде все це після і простір лиману і вітер попутний і біла заметіль чайок над головою .

(О. Гончар)

 1. Хлопець стояв ні живий ні мертвий.

 2. Ясени і клени берези й дуби горішиння й калина все позацвітало. (Є. Гуцало)

3. Укажіть речення з поширеними однорідними членами:

а) Сивий полин і листатий подорожник кущилися біля дороги

б) На далеких повитих ніччю горизонтах мерехтіли багряні спалахи

в) Місяць лагідно усміхається, в трави лице вмочив.

г) Був Кропивницький не лише великим знавцем фольклору, а й талановитим співаком, виконавцем і популяризатором української пісні
4. Складіть речення за схемами:

1)Ус:

,
,


2)
,
,
… і …5. Вставте, де потрібно, пропущені літери, розкрийте дужки, розставте розділові знаки при однорідних членах:

 1. А (в) ві сні я бачив со...нце і поле бе…межне і сте...ки без краю в достиглих хлібах.

(Ю. Збанацький)

 1. (Не)треба їй ні сліз ні спочування .(Леся Українка)

 2. Оксен Гамалія (ні)дать (ні)взять у свого батька вдався.(Г. Тютюнник)

 3. 3 моря долітав то рев прибою то завиван...я сирени .(О. Гончар)

6. Складіть речення за схемами:

1)Ус.:2)-

Ус.7. Перекладіть українською мовою, підкресліть однорідні члени. Поясніть
вживання розділових знаків. Чи однакова пунктуація в обох мовах?


Простые вещи доставляют наслажденье: кружка молока, белый хлеб, ветер, вздувающий занавески на окнах (К. Паустовский)

Здесь, кроме дубов, растут: чёрная и белая берёзка, китайский ясень, орех, клён, пихта... (В. Орсеньев)

Что написано пером - не вырубить топором (народная мудрость)

8.Поясніть, чи є однорідними виділені члени речень. Накресліть схеми речень:

 1. Сократ говорив рівним, спокійним голосом. (Ю.Мушкетик)

 2. Я на гору круту кам’яную буду камінь важкий підіймать. (Леся Українка)

9. Знайдіть однорідні та неоднорідні означення. Однорідні підкресліть. Поясніть, за яких умов означення є неоднорідними:

 1. На жоржини, на троянди ранок чистий, золотистий сипле сльози-діаманти, сипле іскорки перлисті .(Г. Чуприна)

 2. Спиваю сік густий з терпких морозних грон. (І. Драч)

 3. І падав сніг лапатий, волохатий спокійно й величаво над селом .(М. Рильський)

10. У поданні речення введіть узагальнюючі слова й запишіть їх, правильно розставляючи розділові знаки:

 1. Між галузками кущів, у кронах дерев, посеред дороги метушилися й цвірінчали горобці, шукаючи їжі.

 2. І від снігу, від сонця, від горобиного галасу на душі ставало затишно й приємно.

11.Поясніть зміст прислів’я «З ким поведешся, того і наберешся». У тексті вкажіть однорідні члени речення.

12.Виконайте стилістичний аналіз поезії:

Дід Дніпро розплющив очі,

Чоло зморщує чогось,

Серед ночі шаблю точе

І гуде крізь зуби щось.

Хто тебе розсердив, сивий,

Стогін хвиль чи береги?..

Заспокойся - спи щасливий:

Тихо, ясно навкруги.

Олександр Олесь

13.Запишіть речення, розставте розділові знаки, пояснять їх:

Наші предки шануючи все живе у кожній рослині бачили щось незвичайне неповторне. Квітка сон-трава зворушувала своєю ніжністю беззахисністю була особливо помітною на початку весни.

14.Відредагуйте речення. Підкресліть однорідні члени речення:

1) Учні нашої школи люблять і займаються спортом.

2) Я люблю читати оповідання, повісті, фантастику, романи.

3) У магазині продаються олівці, фломастери, зошити.

15.Чи можна вважати реченням з однорідними членами конструкцію типу:

Все, все згадала вона в ту хвилину.

Відповідь обґрунтуйте.

16.Складіть алгоритм розпізнавання однорідних членів речення.

Завдання з теми « Речення з відокремленими членами»
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень
Виконання курсової роботи дозволяє студенту продемонстру­вати рівень опанування дисципліни, вміння досліджувати поставлені питання...

Стаття допоможе педагогам вибрати спеціальні методичні прийоми організації...
Суттєвим є І вибір форми навчання: групової, індивідуальної, в парах, індивідуалізованої (тобто відповідно до цілей навчання, складності...

Вступ
Система стандартизації медичної допомоги орієнтована на розробку медико-технологічних документів, які допомагають лікарю ефективно...

Вступ
Система стандартизації медичної допомоги орієнтована на розробку медико-технологічних документів, які допомагають лікарю ефективно...

Вступ
Система стандартизації медичної допомоги орієнтована на розробку медико-технологічних документів, які допомагають лікарю ефективно...

Психокорекційна програма розвитку здібності до самопізнання І саморегуляції Пояснювальна записка
Головним досягненням підлітка є набуття якісно нового рівня особистісного зростання, коли структурується його свідоме ставлення до...

Щоденник
У підготовки лікаря для первинної медичної допомоги в зв’язку з реформуванням системи охорони здоров’я. Також переглянуто перелік...

Це спосіб графічної організації матеріалу, що дозволяє зробити наочними...
Це спосіб графічної організації матеріалу, що дозволяє зробити наочними ті розумові процеси, які відбуваються при зануренні в ту...

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої)...
Система стандартизації медичної допомоги орієнтована на розробку медико-технологічних документів, які допомагають лікарю ефективно...

2 дослідження перебігу діяльності волонтерів та їх мотивацій
Наведені нижче критерії є досить загальними І включають майже всі форми волонтерства у світі. В той же час, за їх допомогою можна...

Методичні рекомендації на допомогу педагогічним працівникам птнз...
Методичні рекомендації на допомогу педагогічним працівникам птнз "Сучасний урок професійної підготовки-шлях до формування конкурентноспроможного...

Провадження господарської діяльності з ветеринарної практики
Тровані у встановленому законодавством порядку як юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності,...

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої),...
Стики, лікування та профілактики захворювань з урахуванням вимог доказової медицини. Система стандартизації медичної допомоги орієнтована...

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої)...
Тики, лікування та профілактики захворювань із урахуванням вимог доказової медицини. Система стандартизації медичної допомоги орієнтована...

Інститут обліку І фінансів
Економіка підприємства”. Вивчення цієї дисципліни вимагає від студентів знань з основ бізнесу, економіки підприємств, бухгалтерського...

«Методика ознайомлення дітей із малими фольклорними жанрами» Вихователь-методист Балаюш О. В
Найчастіше їх підбирають за тематичним принципом для найбільш вдалої характеристики образів героїв, точного висловлення головної...

Програма вступного випробування з обліку І оподаткування для вступників на ІІ курс навчання
Банк завдань складено на основі предметів Фінансовий облік, Економічний аналіз, Податкова система відповідно до вимог чинної програми...

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої),...
Стики, лікування та профілактики захворювань з урахуванням вимог доказової медицини. Система стандартизації медичної допомоги орієнтована...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт