Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Проте педагогічним тестом є система паралельних завдань специфічної форми, які розташовуються за принципом зростання відповідно до складності порядку, що дозволяє якісно й ефективно виміряти рівень І структуру підготовки екзаменованих - Сторінка 4

Проте педагогічним тестом є система паралельних завдань специфічної форми, які розташовуються за принципом зростання відповідно до складності порядку, що дозволяє якісно й ефективно виміряти рівень І структуру підготовки екзаменованих

Сторінка4/5
1   2   3   4   5

1. Визначте умови і виведіть правила відокремлення прикладок у реченнях:

 1. Байраками їхав до війська Григорій Триволя, козак молодий. (А.Бортняк)

 2. Мокрі, стомлені, але радісно усміхнені, ми входимо в ліс. (М. Стельмах)

2. Розставте пропущені розділові знаки. Вставте, де потрібно, пропущені літери,
розкрийте дужки:


1) Її мал….нька постать облита м…якою зел…нуватою тін…ю акацій була (не)звичайно граціозна.

2) Пр...гнічена такими думками ходила Олена як побита (не) обзивалась ні до кого і слова.

3. Перебудуйте речення, замінивши відокремлене означення невідокремленим, і навпаки:

Згодом від ріки на гору простягалася велика валка саней з діжками, повними води. (Я. Качура)

4.Прочитайте речення, поставте розділові знаки, підкресліть відокремлені члени речення:

1) Дивлячись на людей усміхався і мій батько великий добрий чоловік.
(О. Довженко)

 1. Соняхи щирі огнепоклонники сходу кивають златоголово. (А. Малишко)

 2. Лелеки друзі літа відлітають в дальню путь. (М. Познанська)

5. Складіть і запишіть речення, добираючи з дужок потрібні вислови, підкресліть відокремлені члени речення:

 1. Поїзд, (згідно з розкладом, згідно розкладові) прибув до Києва (о шостій годині, в шість годин) ранку;

 2. (Незважаючи, не дивлячись) на втому, ми відразу поїхали (в музей, до музею) під відкритим небом;

 3. Я йшов швидко (не дивлячись, незважаючи) собі під ноги.

6. Складіть і запишіть речення використовуючи подані словосполучення, як уточнюючі прикладки і обставини:

Особливо поезії Лесі Українки; тобто наука про тваринний світ нашої планети; особливо вночі.

7. Складіть речення за схемами:

1) відокр. // -//-

.

2) // -//- відокр.

.

3) // -// - відокр

8. Перекладіть українською мовою, підкресліть відокремлені обставини:

а) Девушки ушли, обняв друг друга, в глубину сада. (М. Горький)

б) Андрей Ефимович скрепя сердце поехал в Варшаву.

в) Благодаря массе новых впечатлений, день прошёл для Каштанки незаметно. (А. Чехов)

9. Виконайте повний синтаксичний аналіз речення:

Босе дівчатко йшло стежкою, несучи зв'язаний у білу хустку глечик. ( І. Цюпа).

10.Перебудуйте і запишіть речення так, щоб іменна частина складеного присудка стала відокремленим означенням:

Зразок: Подвір'я школи було зеленим і просторим. Подвір'я школи, зелене і просторе, поволі заповнювався юрбою дітвори.

 1. Дворик біля будинку був маленьким і незручним;

 2. Шлях був довгий і складний;

 3. Ранкове повітря чисте, прозоре.

11.Подані складні речення припускають двояке тлумачення. Усуньте цю ваду за допомогою відокремлених означень, зокрема й прикладок. Відокремлені члени підкресліть:

а) Перед малюнками школярів, які були виставлені в Палаці дитячої та національної творчості, юрмилися батьки;

б) До мене підійшов батько мого друга, який був лідером волейбольної команди.

12. Прочитайте афоризми, виділіть, де потрібно, дієприслівникові звороти. Дослідіть питання, чи завжди дієприслівникові звороти є відокремленими членами речення. Аргументуйте відповідь:

1.Мудрість у тому, щоб говорити правдиво і щоб прислухаючись до природи чинити згідно з нею. (Геракліт)

2.Говорити не думаючи - все одно що стріляти не цілячись. (М. Сервантес)

3.Не можна бути справжнім математиком не будучи трохи поетом. (К. Вейєрштрасс)


Завдання з теми « Речення із звертаннями, вставними і вставленими конструкціями»

1. Поставте іменники в кличному відмінку й запишіть у три колонки:

1) із закінченням –е, –є;

2) із закінченням –у, –ю ;

3) із закінченням –о

По одному слову із кожної колонки введіть у речення у ролі звертання:

Жінка, Андрій, їжак, дядько, хлопець, Інна, Олег, гімназія, дуб.

2. Прочитайте речення, розставте пропущені розділові знаки. Вставте, де потрібно, пропущені літери, розкрийте дужки. Звертання підкресліть:

1) Добрий день мій рідний кра... вольний добрий день тобі! (Д. Павличко)

 1. Молюся на твоє обличч... мадонн... Вкраїн... (П. Демченко)

 2. Місяченьк... наш голубоньк... ходи до нас в ... черяти .(Т. Шевченко)

3. Використавши подані вставні слова, складіть і запишіть діалог, можливий між однокласниками, які відвідали краєзнавчий музей:

Між іншим, мовляв, головним чином, нарешті, видно, можливо, кажуть, до речі.

4. Переробіть речення так, щоб виділені слова стали звертаннями:

Хай дідусь трохи відпочине, а ми самі занесемо сіно.

Я думаю, ми татові не заважатимемо писати листа?

Петрик охайно поскладає свої речі на місце.

5.Прочитайте речення, розставте розділові знаки, підкресліть члени речення:

 1. Де ти в світі пробувався сину мій єдиний? (Т.Шевченко)

 2. Ой не шуми журливо темний гаю мій. (О.Олесь)

6.Прочитайте речення. Вставте пропущені слова чи речення. Розставте розділові знаки:

 1. Але ж у нас... вони не скаржились ні на що. (Леся Українка).

 2. Не на свій... коровай очей не поривай. (П. Глазовий)

 3. Держати... нейтралітет .(А. Головко)

Довідка: Як то мовиться, як кажуть, посвідчить всяк.

7. Визначте роль виділених слів у наведених реченнях. Де потрібно, розставте розділові знаки:

 1. Може ми колись ще зустрінемось (О. Корнійчук).

 2. Чим більше темніло, тим вітер здавалось дужчав (М. Коцюбинський).

 3. Буває поетами стають. Сосюра народився ним (О. Підсуха).

 4. На жаль чудес на світі не буває.

8. Виконайте повний синтаксичний аналіз речення:

Чому ж ти, лицарю мій, на герць не виступаєш, а вітром жалібно голосиш на ріллі? (О. Олесь)

9. Кожне друге з поданих парами речень переробіть на вставлене і виділіть йогопотрібними розділовими знаками:

1) Раптом Сергій згадав, що забув сопілку вдома на дивані. І треба ж таке!

2) Отак завжди у нас: готуємось до чогось цілий місяць, а коли доходить до діла, то нам бракує простої зібраності. Скільки про цю підготовку буває, скільки метушні!

10.Складіть і запишіть по 2 речення так, щоб подані слова і словосполучення в одному були вставними, в іншому – членами речення:

одне слово; правда; може; безперечно.

11.Перекладіть українською мовою, запишіть з цими конструкціями речення.

Надеюсь; без сомнения; позволю себе заметить; в частности.
Завдання з теми «Лексикологія»

1.Доберіть і запишіть пару омонімів, кожен з омонімів уведітьув речення (напр.: лава (дошка, на яку сідають; ослін) - лава (розплавлена маса, що виливається на землю під час виверження вулкана). Я вийшов на терасу. Мокра лава зустріла з легким подивом мене, проте я сів (М.Рильський). Прадавній Київ... Захід, наче лава, і в ній горять троянди й янтарі (В.Сосюра); лящ (прісноводна риба) - лящ (ляпас): Лящ зустрівся із ляшем і вгостив його ляшем. І таким вгостив лящем - залящало за лящем (Є.Гуцало).

2.Наведіть приклад фразеологізму, поясніть його значення (напр.: вхопити шилом патоки - зазнати невдачі) або: складіть речення, що містить фразеологізм, витлумачити значення фразеологізму (напр.: З народом разом муками Тантала він мучився, коли от-от в очах обітована їм земля сіяла і маревом зникала у полях (М.Рильський). Муки Тантала - нестерпні страждання від усвідомлення близькості мети й неможливості її досягти; обітована земля - багатий край, омріяна мета. Любов юнача, перша - не єдина, але неопалима купина (Б.Дегтярьов). Неопалима купина - щось незнищенне, вічне, безсмертне).

3. Доберіть неологізм, уведіть його в речення (напр.: Кінь твій попаски гуляє у піснях, збрую ж рокери для форсу нап'яли (Б.Олійник) або: доберіть застаріле слово й уведіть його в речення (напр.: "Закусочна", "Сифонна", в коробці патефона згасають голоси.

4. Наведіть приклад діалектизму, доберіть до нього відповідник з літературної мови (напр.: гладун - глек; жовнір - солдат, бурдей - землянка) або: введіть діалектизм у речення (напр.: / ось прибув із мандрів чорногуз до нашого барвінкового двору (П.Воронько). Сходять хлопці у долину, мнуть зубами бадилину, на крисанях чорні пера і наопашки кептар (Л. Костенко). Хто його зна, патріоти завзяті, нам невтямки, чи ми ґазди у хаті, чи в козачках у новітньої знаті, - хто його зна? (Б.Олійник).

5. Письмово поясніть лексичне значення будь-якого слова.

6. Назвіть слова-винятки з правил про написання м’якого знака і апострофа.

7. Укладіть словничок( 20 слів) на вивчену орфограму” Написання суфіксів”.
Завдання з теми «Фразеологія»

1.У поданих реченнях знайдіть фразеологізми, поясніть їх значення:

Він, видно ,цю подяку прийняв за чисту монету.

Дмитро ламав голову над іншим.

Ходімо додому ,бо мати вже місця собі не знаходить.

По Миколчиній спині сипнуло морозом: ішов уранці на базар – ліжка не було.

Тут свої порядки й звичаї, заведені з діда-прадіда.

2.Передайте одним словом значення фразеологізмів:

Берегти, як зіницю ока. Ні пари з уст.

Надути губи. Повісити носа.

Взяти себе в руки. Взяти себе в руки

Розбити глека. Повісити носа.

3.Знайдіть фразеологізм ,що означає «запам’ятати»:

а) за ніс водити; в) зарубати на носі;

б) не показати носа; г) залишитися з носом.

4.Знайдіть визначення фразеологізму «замітати сліди»: а)приховувати; в) втікати ; б)обдурювати; г)критикувати

5.Знайдіть російські відповідники до поданих фразеологізмів:

а) як муха в окропі; д) ні в сих ні в тих;

б) вивести на сухе; е) кирпу гнути;

в) було та загуло; є) горло дерти;

г) накивати п’ятами; ж) обоє рябоє.

Тестові завдання з теми «Фонетика. Графіка»

1. Вкажіть рядок, у якому порушено алфавітний порядок розташування слів.

А Припиняти, присвячувати, при­щепити, приятелювати. .

Б Розбещений, розбіжність, роз'ю­шити, роїння.

В Самоцвіт, сваритися, свідоцтво, сервіз.

Г Евфонія, екіпаж, еклектичний, екранізувати.

Д Зім'яти, зіпрілий, зіпнутися, зіп­сувати.

2. Вкажіть рядок, у якому всі слова містять літери, що позначають два звуки.

А Юнак, ізюм, синє, яблуко.

Б Явище, поєднати, яма, люстра.

В Юрмитися, пів'яблука, надбрів'я, ясен.

Г Плюскіт, Україна, Румунія, Сло­ваччина.

Д Львів'янин, сурм'яний, різдвя­ний, цвях.

3. Вкажіть рядок, у якому всі слова, затранскрибовані правильно.

А [украйна], [дніпро], [закарпат'я].

Б [ шчаст'а], [в'ін:иц':а], [л'в'ів].

В [абацтво], [вісімнадц'ат], [румйаний].

Г [йіхати], [зл'ість], [солома].

4. Вкажіть рядок, у якому у словах правильно поставлено наголос.

А Жадоба, щавель, дочка, арахіс.

Б Олень, помилка, читання, ка­талог.

В Локшина, мабуть, загадка, ви­падок.

Г Черговий, первісний, яворовий, фарфор.

5. Укажіть рядок, у якому всі слова правильно поділені на склади.

А О-сінь, гор-щик,. голо-веш-ка, ро-зчи-ща-ти.

Б Іск-ра, дзи-га, пау-за, ме-да-льон.

В Бе-рег, ка-ра-пуз, пе-ре-тну-ти, га-йок.

Г О-ОН, поб':ю, т-о-п-и-т-и, ї-жак.

6. Укажіть рядок, у якому на місці пропуску у всіх словах треба писати м'який знак.

А Нен...чин, бал...ці, рибал...чин.

Б Кіл...це, бореш...ся, менш...ий.

В Батал...йон, косит...ся, різ...бяр.

Г Т…мяний, сип...те, мовец....

Д Гедз..., хлопчис.ко, різ...кий.

7. Укажіть рядок, у якому на місці пропуску в усіх словах пишеться апостроф.

А В...ячеслав, в...ється, мавп...ячий, моркв...яний.

Б Комп…ютер, вар...єте, верф...ю. п...ядь

В Між...ярусний, б…язь, б…ро, пів... яблука.

Г Без…ядерний, пів…їдальні, св…ято, ф…зеляж.

Д Інтерв…ю, Х…юстон, деб...ют, прем... єр.

8. Визначте рядок, у якому в усіх словах відбувається уподібнення приголосних звуків.

А Вогкий, футбол, боротьба, рілля.

Б Вокзал, молотьба, робиться, просьба.

В Голубка, рюкзак, кігті, гості.

Г Вітчизна, дзвеніти, переймаєш­ся, бездіяльний.

Д Перемогти, слизько, казка, любов.

9. Визначте рядок, у якому при утворенні нових слів у тих відбувається спрощення приголосних.

А Область, тиждень, агент, сту­дент.

Б Писк, брязк, виїзд, шість, фа­шист.

В Хворост, ремесло, сонце, гігант.

Г Пропагандист, невістка, турист, чернець.

Д Користь, лестощі, щастя, радість.

10.Вкажіть рядок, у якому в усіх словах відбувається подвоєння букв.

А Бон...а, віл...а, імміграція, бажан...ий,

Б Іл...я, багат..я, примадон...а, тон...а.

В Ан...отація, ін...овація, підцаш...я, пас...я.

Г Гаван...а, пен...і, без...емельний, писан...я.

Тестові завдання з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»
1.Знайти правильне твердження:

А) український алфавіт складається з 38 літер;

Б) приголосних звуків усього 33;

В) звук й завжди твердий;

Г) звуків мовлення всього 38.

2.Знайти рядок слів, у яких немає глухих приголосних:

А) маєток, журба, їжак; Б) сад, куток, додому;

В) доїдає, левада; Г) княжна, знання, десь.

3. Знайти рядок слів, у яких немає дзвінких приголосних:

А) береза, пуп’янок, дивина; Б) ссати, шишка, косити;

В) ім’я, диван, тінь; Г) хочете, татусь, кість.

4.Знайти рядок слів, у якому всі мають м’які приголосні:

А) чай, море, міна; Б) ніколи, земля, листок;

В) йод, ферма, лікар; Г) дім, тінь, лисиця.

5.Знайти рядки слів, у яких букви я, ю, є, ї позначають два звуки:

А) явір, м’язи, Юля, моряк; Б) журбою, сядь, в’юн, ряд;

В) сім’я, ярок, солов’ї, юрист; Г) Юрій, ярок, рядок, мох.

6.Знайти рядки слів, у яких допущені помилки при переносі:

А) ві-ю, ро-зказати, зас-телити, гра-йся;

Б) під-живлення, від-дати, ро-зохотити, див-ний;

В) ход-жу, під-золистий, піді-гріти, рай-он;

Г) Куз-бас, крає-знавство, дав-нього, вози-ти.

7. Знайти рядки слів, у яких неправильно наголошені слова:

А) до́шка, ви́соко, чорно́ліс, за́спів;

Б) чотириразови́й, мережа́, кро́нистий, заслане́ць;

В) чорносли́в, чави́ти, кропива́, куліна́рія;

Г) кулінарі́я, яблу́невий, дрова́, оле́нь.

8.Знайти рядок слів, у якому всі слова записані за орфографічними правилами:

А) тимпература, човен, велитель, учень;

Б) медок, сердиться, реве, тривога;

В) очерет, осинь, севина;

Г) серпень, зелений, летати, систра.

9.Знайти рядок слів, у яких пишеться буква ґ:

А) …алоша, …орло, …ризун, …абарит;

Б) …гарантія, …ріх, …риф, …ава;

В) …винт, …арнір, …анок;

Г) …алоша, ….роза, ….ромаддя.

10.Знайти рядки слів, у яких не можна переносити слова:

А) віддати, міддю, насіння;

Б) ґудзик, академія, АЕС, ополонка;

В) підігріти, майка, надія, раджу;

Г) розрісся, лимонний, гарбуз, м’яч.

11. Знайти рядки слів, у яких порушено алфавітний порядок:

А) йод, індик, індіанка, Індонезія;

Б) машина, неформальний, оборонний, опечатаний;

В) кисет, киселик, кисень, кислити;

Г) кляузний, кмітливий, книгарня, княжна.

12. Назвати вид орфограми у словах вечірній, земля, терплячий:

А) ненаголошені голосні в коренях слів;

Б) ненаголошені голосні, що перевіряються наголосом;

В) ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом;

Г) наголошені голосні в коренях слів

Тестові завдання з теми « Орфографія»

1. Наука, що вивчає правила написання слів, називається:

А) фонетика,

Б) орфографія,

В) орфоепія.

2. Словотвір вивчає:

А) значущі частини слова,

Б) частини мови,

В) творення слів.

3. Якщо речення виражає сильне почуття, його називають:

А) питальним,

Б) окличним,

В) спонукальним.

4. Стійкі словосполучення слів називають:

А) синоніми,

Б) фразеологізми,

В) неологізми.

5. Частини мови вивчає:

А) морфологія,

Б) лексикологія,

В) орфоепія.

6.Іменник належить до групи:

А) службових частин мови,

Б) самостійних частин мови,

В) не до жодної.

7. Прикметник означає:

А) дію предмета,

Б) ознаку предмета за дією,

В) ознаку предмета.

8. У числівниках 500,700,900 ь пишеться:

А) в середині,

Б) взагалі не пишеться,

В) в кінці

9. Займенник – це частина мови, яка

А) означає предмет,

Б) вказує на предмет, його ознаку або кількість,

В) означає кількість предметів.

10. Не з дієсловами пишеться:

А) завжди разом,

Б) завжди окремо,

В) окремо, крім випадків, коли дієслово без не не вживається.

11. Знайдіть іменник, що означає назву, яка пишеться в лапках:

А) готель Україна,

Б) сузір’я Риби,

В) ріка Волга.

12. Знайдіть прикметник із закінченням –ій:

А) сір…,

Б) нов….,

В) порожн….

13. Знайдіть числівник, який означає кількість предметів:

А) восьмий,

Б) десять,

В) одинадцятий.

14. Знайдіть дієслово, в якому пишеться м’який знак:

А) смієш..ся,

Б) будуєт…ся,

В) хитаєш…ся.

15. Знайдіть слово, в якому ненаголошений е не можна перевірити наголосом:

А) весна,

Б) межа,

В) медаль.

16. Знайдіть слово, в якому ненаголошений о перевіряється наголосом:

А) голубка

Б) борсук,

В) слов’яни.

Тестові завдання з теми « Словосполучення»

1.Знайдіть словосполучення:

А цвітуть сади,

Б зріють хліба,

В рвати вишні,

Г співає соловей.

2. Знайдіть іменникове словосполучення:

А сторінка з книжки,

Б дехто з вас,

В возив сіно,

Г червоний від сорому.

3. Знайдіть прикметникове словосполучення:

А чашка для молока,

Б неспокійний через знервованість,

В ішов по стежці,

Г втричі швидше.

4. Знайдіть займенникове словосполучення:

А ручка дверей,

Б їхати поїздом,

В білий від снігу,

Г хтось з них.

5. Знайдіть дієслівне словосполучення:

А зелене поле,

Б прийти ввечері,

В дуже весело,

Г легке дихання.

6. Знайдіть прислівникове словосполучення:

А четверо дітей,

Б отара овець,

В далеко від своїх,

Г перевірений текст.

7. Знайдіть словосполучення із узгодженням:

А високі небеса,

Б перепливати річку,

В працювати без помічників,

Г йти далеко.

8. Знайдіть словосполучення із керуванням:

А відповідає думаючи,

Б розмовляти тихо,

В щедра осінь,

Г писати без помилок.

9. Знайдіть словосполучення із приляганням:

А мити тарілки,

Б зайти поговорити,

В випив молока,

Г робочий день.

10. Знайдіть словосполучення із сильним керуванням:

А грати в оркестрі,

Б грати з братом,

В грати вальс,

Г грати на скрипці.

11. Знайдіть словосполучення з слабким керуванням:

А слухати з дітьми,

Б слухати пісню,

В не слухати віршів,

Г слухати розмову.

Тестові завдання з теми «Будова слова. Словотвір. Орфографія»
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень
Виконання курсової роботи дозволяє студенту продемонстру­вати рівень опанування дисципліни, вміння досліджувати поставлені питання...

Стаття допоможе педагогам вибрати спеціальні методичні прийоми організації...
Суттєвим є І вибір форми навчання: групової, індивідуальної, в парах, індивідуалізованої (тобто відповідно до цілей навчання, складності...

Вступ
Система стандартизації медичної допомоги орієнтована на розробку медико-технологічних документів, які допомагають лікарю ефективно...

Вступ
Система стандартизації медичної допомоги орієнтована на розробку медико-технологічних документів, які допомагають лікарю ефективно...

Вступ
Система стандартизації медичної допомоги орієнтована на розробку медико-технологічних документів, які допомагають лікарю ефективно...

Психокорекційна програма розвитку здібності до самопізнання І саморегуляції Пояснювальна записка
Головним досягненням підлітка є набуття якісно нового рівня особистісного зростання, коли структурується його свідоме ставлення до...

Щоденник
У підготовки лікаря для первинної медичної допомоги в зв’язку з реформуванням системи охорони здоров’я. Також переглянуто перелік...

Це спосіб графічної організації матеріалу, що дозволяє зробити наочними...
Це спосіб графічної організації матеріалу, що дозволяє зробити наочними ті розумові процеси, які відбуваються при зануренні в ту...

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої)...
Система стандартизації медичної допомоги орієнтована на розробку медико-технологічних документів, які допомагають лікарю ефективно...

2 дослідження перебігу діяльності волонтерів та їх мотивацій
Наведені нижче критерії є досить загальними І включають майже всі форми волонтерства у світі. В той же час, за їх допомогою можна...

Методичні рекомендації на допомогу педагогічним працівникам птнз...
Методичні рекомендації на допомогу педагогічним працівникам птнз "Сучасний урок професійної підготовки-шлях до формування конкурентноспроможного...

Провадження господарської діяльності з ветеринарної практики
Тровані у встановленому законодавством порядку як юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності,...

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої),...
Стики, лікування та профілактики захворювань з урахуванням вимог доказової медицини. Система стандартизації медичної допомоги орієнтована...

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої)...
Тики, лікування та профілактики захворювань із урахуванням вимог доказової медицини. Система стандартизації медичної допомоги орієнтована...

Інститут обліку І фінансів
Економіка підприємства”. Вивчення цієї дисципліни вимагає від студентів знань з основ бізнесу, економіки підприємств, бухгалтерського...

«Методика ознайомлення дітей із малими фольклорними жанрами» Вихователь-методист Балаюш О. В
Найчастіше їх підбирають за тематичним принципом для найбільш вдалої характеристики образів героїв, точного висловлення головної...

Програма вступного випробування з обліку І оподаткування для вступників на ІІ курс навчання
Банк завдань складено на основі предметів Фінансовий облік, Економічний аналіз, Податкова система відповідно до вимог чинної програми...

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої),...
Стики, лікування та профілактики захворювань з урахуванням вимог доказової медицини. Система стандартизації медичної допомоги орієнтована...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт