Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Проте педагогічним тестом є система паралельних завдань специфічної форми, які розташовуються за принципом зростання відповідно до складності порядку, що дозволяє якісно й ефективно виміряти рівень І структуру підготовки екзаменованих - Сторінка 5

Проте педагогічним тестом є система паралельних завдань специфічної форми, які розташовуються за принципом зростання відповідно до складності порядку, що дозволяє якісно й ефективно виміряти рівень І структуру підготовки екзаменованих

Сторінка5/5
1   2   3   4   5

1. Словотвір – це:

а) розділ, який вивчає значущі частини слова;

б) розділ, який вивчає способи творення слів;

в) розділ, який вивчає будову слів

2.Спосіб творення слів, при якому відкидаються значущі частини :

а) префіксальний;

б) скорочення слів;

в) безафіксний

3.Способом складання основ утворене слово:

а) прикордонник;

б) землетрус;

в) ДАІ

4. Виконати словотвірний розбір слова – значить:

а) визначити кількість букв і звуків;

б) визначити значущі частини слова;

в) визначити твірну основу і словотворчі засоби

5. Афіксальними способами словотворення є:

а) складання слів та основ;

б) префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний;

в) відкидання значущих частин слова

6. Способом скорочення утворене слово:

а) пів-Англії;

б) південно-західний;

в) ООН

7. Укажіть рядок, у якому всі слова є спільнокореневими.

А Доїти, дійка, доярка, доїдати.

Б Коло, колодязь, колос, коли­санка.

В Знання, пізнати, знамена, зна­ний.

Г Комплект, укомплектувати, комп­лімент, Комплекс.

Д Коса, косити, косовище, ко­сарка.

8. Укажіть рядок, у якому всі слова мають нульове закінчення.

А Синій, таксі, портрет, ніччю.

Б Добробут, по-моєму, сном, блис­кавицею.

В Вітромір, телевізор, вітер,стіл.

Г Дідусь, мудрістю, сміятися, добре.

Д Водій, премудрість, деколи, пи­тати.

9. Визначте рядок, у якому всі слова мають однакову будову.

А Заморозки, по-сусідськи, роз­писка.

Б Безбарвний, підтримати, підпи­саний.

В Серденько, житечко, товариство.

Г Розійдіться, вкриваєшся, роз­бігся.

Д Мускулястий, плямистий, роз­фарбований.

10. Визначте рядок, у якому всі слова є незмінними.

А Таксі, рагу, пальто, добре.

Б Кенгуру, конферансьє, сирота, пюре.

В По-українськи, колібрі, іноді, метро.

Г Згарячу, шасі, кафе, метр. Д Ураз, пішки, дебют, журі!

11. Вкажіть речення, у якому виділене слово утворено способом переходу однієї частини мови в іншу.

А У ледачого хазяїна і чоботи з ніг украдуть.

Б Помітно оголилися дерева.

В Черниш дивився на поранених майже з побожною шаною.

Д Черговий учень запізнився на урок.

12. Знайдіть і вкажіть рядок, у якому група спільнокореневих слів утворює словотвірний ланцюжок.

А Іти, прийти, пройтися.

Б Ловити, зловити, зловлений.

В Кошений, косити, коса.

Г Превеликий, велич, величезний.

Д Гра, гральний, грати.

13. Визначте рядок, у якому всі слова утворені префіксальним способом.

А Переховати, пів'яблука, водо­канал.

Б Захід, першокласник, насипати.

В весело, ніхто, увесь.

Г Пів-Одеси, дит'ясла, екс-прези­дент.

Д Відселений, прадід, насипати.

14. Визначте рядок, у якому всі слова утворені суфіксальним способом.

А Ловити, сонячний, білий.

Б Синіючий, спалений, казка.

В Обвислий, оголений, збитий.

Г Дубок, ніжніший, книгар.

Д Змити, зів'ялий, заношений

15. Укажіть складноскорочене сло­во, у якому допущено орфографіч­ну помилку.

А НЛО

Б УПА

В ПТУ

Г Тов.

Д ВНЗ

16. Укажіть рядок, у якому не всі слова утворено способом скла­дання.

А Трипроцентний, універмаг, сіль­ськогосподарський.

Б Більш-менш, райком, лісосплав.

В Зоологія, агромінімум, агітпункт.

Г Анічичирк, аеродром, грушо­видний.

Д Агрокультура, держконтроль, життєпис.

17. Визначте, від якого з поданих словосполучень утворене складноскорочене слово пишеться з малої літери.

А Театр юного глядача

Б Організація Об'єднаних Націй

В Донецький басейн

Г Запис актів громадського стану

Д Співдружність Незалежних Держав

18.В якому рядку в усіх іменни­ків при утворенні прикметників за допомогою суфікса -ськ- відбу­вається чергування приголосних?

А Козак, товариш, студент, моло­дець.

Б Боягуз, ударник, Київ, інтелігент.

В Запоріжжя, Петербург, Галичина.

Г Ткач, люд, брат.

Д Завод, громада, Кривий Ріг.

Рекомендована література

1.Авраменко О.М., Коваленко Л.Т. Українська мова та література. Збірник завдань у тестовій формі. – К.: Грамота, 2009.

2.Безверха B.C. Тестовий контроль знань учнів старших класів з гуманітарних предметів: Дис. канд. пед. наук. – К., 1996.

3.Коваленко Л. Тестуванню – так! // Методичні діалоги. - 2006. - №1.

4.Коваленко Л. Незалежне оцінювання: результати і наслідки // Методичні діалоги. – 2006. - №7.

5.Коваленко Л. Моніторинг зовнішнього оцінювання навчальних досягнень з української мови // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2006. - №30.

6.Масалітіна О.С. Педагогічні  умови  застосування тестів для контролю навчально-пізнавальної діяльності старшокласників: Дис. канд. пед. наук. - Харків, 1999. 7.Раков С.А. Система оцінювання якості освіти як складник національної системи освіти: педагогічний аспект // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2006. - №30. 8.Українська мова: Зовнішнє оцінювання// Методичні діалоги. - 2006. - №8.
1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень
Виконання курсової роботи дозволяє студенту продемонстру­вати рівень опанування дисципліни, вміння досліджувати поставлені питання...

Стаття допоможе педагогам вибрати спеціальні методичні прийоми організації...
Суттєвим є І вибір форми навчання: групової, індивідуальної, в парах, індивідуалізованої (тобто відповідно до цілей навчання, складності...

Вступ
Система стандартизації медичної допомоги орієнтована на розробку медико-технологічних документів, які допомагають лікарю ефективно...

Вступ
Система стандартизації медичної допомоги орієнтована на розробку медико-технологічних документів, які допомагають лікарю ефективно...

Вступ
Система стандартизації медичної допомоги орієнтована на розробку медико-технологічних документів, які допомагають лікарю ефективно...

Психокорекційна програма розвитку здібності до самопізнання І саморегуляції Пояснювальна записка
Головним досягненням підлітка є набуття якісно нового рівня особистісного зростання, коли структурується його свідоме ставлення до...

Щоденник
У підготовки лікаря для первинної медичної допомоги в зв’язку з реформуванням системи охорони здоров’я. Також переглянуто перелік...

Це спосіб графічної організації матеріалу, що дозволяє зробити наочними...
Це спосіб графічної організації матеріалу, що дозволяє зробити наочними ті розумові процеси, які відбуваються при зануренні в ту...

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої)...
Система стандартизації медичної допомоги орієнтована на розробку медико-технологічних документів, які допомагають лікарю ефективно...

2 дослідження перебігу діяльності волонтерів та їх мотивацій
Наведені нижче критерії є досить загальними І включають майже всі форми волонтерства у світі. В той же час, за їх допомогою можна...

Методичні рекомендації на допомогу педагогічним працівникам птнз...
Методичні рекомендації на допомогу педагогічним працівникам птнз "Сучасний урок професійної підготовки-шлях до формування конкурентноспроможного...

Провадження господарської діяльності з ветеринарної практики
Тровані у встановленому законодавством порядку як юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності,...

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої),...
Стики, лікування та профілактики захворювань з урахуванням вимог доказової медицини. Система стандартизації медичної допомоги орієнтована...

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої)...
Тики, лікування та профілактики захворювань із урахуванням вимог доказової медицини. Система стандартизації медичної допомоги орієнтована...

Інститут обліку І фінансів
Економіка підприємства”. Вивчення цієї дисципліни вимагає від студентів знань з основ бізнесу, економіки підприємств, бухгалтерського...

«Методика ознайомлення дітей із малими фольклорними жанрами» Вихователь-методист Балаюш О. В
Найчастіше їх підбирають за тематичним принципом для найбільш вдалої характеристики образів героїв, точного висловлення головної...

Програма вступного випробування з обліку І оподаткування для вступників на ІІ курс навчання
Банк завдань складено на основі предметів Фінансовий облік, Економічний аналіз, Податкова система відповідно до вимог чинної програми...

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої),...
Стики, лікування та профілактики захворювань з урахуванням вимог доказової медицини. Система стандартизації медичної допомоги орієнтована...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт