Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Трудовий договір між працівником І фізичною особою

Трудовий договір між працівником І фізичною особою

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

між працівником і фізичною особою

№ 22210900607
Місто Хмельницький «15» березня 2010 року
Прізвище Тимченко

Ім’я Леонід

По батькові Петрович,

Рік народження 1977

Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг)

Ідентифікаційний код № 

Для фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників № 15245758Ф4563456 від 18.11.2005 свідоцтва про реєстрацію фізичної особи — підприємця

Ідентифікаційний код № 2565489632

Місце проживання м. Хмельницький, вул. Космонавтів, 15/25

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий НА 251278, виданий 13.11.1999 Хмельницьким РВ ДМУ УМВС України у Хмельницькій обл.,

іменований далі Фізична особа, з одного боку, і

Прізвище Кислинський

Ім’я Іван

По батькові Васильович

Дата народження 30.04.1982

Вид діяльності (професія) водій

Останнє місце роботи ТОВ «Меридіан»

Місце проживання м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 18/44

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий НВ 325674, виданий 25.05.1998 Хмельницьким РВ ДМУ УМВС України у Хмельницькій обл.

Ідентифікаційний код № 3546241515,

іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:

1. Цей договір є: (потрібне підкреслити)

безстроковим, що укладається на невизначений строк;

на визначений термін, установлений за погодженням сторін

;

(указати строк дії договору)

таким, що укладається на час виконання певної роботи

(указати строк виконання роботи)

2. Працівник зобов’язаний виконувати

роботу з водіння та обслуговування автомобіля ГАЗ-32213 ВХ 7160 АІ

(зазначаються докладні характеристики роботи продавця, водія, секретаря, садівника,

няньки тощо та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт),

якістю виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань,

дотримання правил з охорони праці; строків її виконання)

3. Фізична особа зобов’язується:

оплачувати працю Працівника у розмірі 1000 грн. на місяць;

Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати.

забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов’язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг.

4. Час виконання робіт установлюється з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00

(указується час початку та закінчення робочого дня)

При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8.00 до 12.00 та з 17.00 до 20.00. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення до цього договору.

При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.

5. Вихідні дні надаються субота, неділя

(указуються відповідні дні тижня)

За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.

Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.

6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання 24 календарних дні

(указується тривалість, початок та закінчення відпустки)

Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні.

7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.

8. Трудовий договір набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення Працівника до роботи.

9. Трудовий договір повинен бути зареєстрований Фізичною особою у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення Працівника до роботи.

10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються районним судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов’язки (фіктивний трудовий договір).

11. Заробітна плата Працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок з громадян.

12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.

13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг

(указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

14. Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких зберігається у Фізичної особи, другий — у Працівника, третій — у державній службі зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.

15. Підписи сторін:


Фізична особа Тимченко

«15» березня 2010 р.
Працівник Кислинський

«15» березня 2010 р.


16. Трудовий договір зареєстрований від «15» березня 2010 р. за № 12

Хмельницьким центром зайнятості

(найменування державної служби зайнятості)


М. П.

Павлів

(підпис)

Павлів А. О., інспектор

(прізвище, ім’я, по батькові

посадової особи служби зайнятості)


17. Трудовий договір розірваний сторонами «20» квітня 2010 року.

з ініціативи працівника відповідно до ст. 38 КЗпП України

(підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України)
Підписи сторін:


Фізична особа Тимченко

Працівник Кислинський


18. Трудовий договір від «15» березня 2010 р. за № 12 знято з реєстрації «20» квітня 2010 р. Хмельницьким центром зайнятості

(найменування державної служби зайнятості)


М. П.

Павлів

(підпис)

Павлів А. О., інспектор

(прізвище, ім’я, по батькові

посадової особи служби зайнятості)


19. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від «__» _______ 20__ року

(підстави та копія рішення суду додаються)
20. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання.

Підписи сторін:


Фізична особа Тимченко

Працівник Кислинський


_____________

Примітка. Пункти 16 і 18 заповнює посадова особа центру зайнятості.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Трудовий договір про надомну роботу трудовий договір №
На підставі цього Договору виникають трудові відносини між Працівником І роботодавцем

Шановні роботодавці! Для реєстрації або розірвання трудового договору...
Внесено зміни до форми трудового договору між працівником І фізичною особою та порядку його реєстрації

Припинення трудового договору: загальні вимоги
Нагадую вам, що трудовий договір є угода між працівником І власником, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену...

Договір надання рекламних послуг шляхом розміщення рекламних оголошень в мережі Інтернет
Договору, вами, що виступає юридичною особою або фізичною особою, яка є громадянином України, або проживає в Україні, та яка: (І)...

Трудовий договір з неповнолітнім трудовий договір
«Фермерське господарство Степове» в особі директора Петренка Миколи Івановича, що діє на підставі Статуту (далі — Роботодавець),...

Типова форма контракту з працівником*
Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між працівником І підприємством, установою,...

Трудова угода це документ, що укладається між організацією й працівником,...
Трудова угода — це документ, що укладається між організацією й працівником, який не входить до складу цієї організації, для виконання...

Заява про припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем

Трудовий договір №

Зразок довіреності на відкриття поточного рахунку однією фізичною...
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення, цією довіреністю

Зразок заповнення бланку заяви фізичною особою
Едрпоу /податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття...

Зразок заповнення бланку заяви фізичною особою
Едрпоу /податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття...

Зразок заповнення бланку заяви фізичною особою
Едрпоу /податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття...

Документи для відкриття поточного рахунку фізичній особі
Заяву про відкриття поточного рахунку, заповнену та підписану фізичною особою (додаток 4)

Договір-доручення на купівлю-продаж товару
Повірений бере на себе зобов'язання укласти від імені та за рахунок Довірителя Договір купівлі-продажу товару з третьою особою, надалі...

Типова форма контракту
Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між працівником І підприємством, установою,...

Розписка це документ, що підтверджує певні дії, які мали місце між...
Розписка — це документ, що підтверджує певні дії, які мали місце між двома особами чи особою та установою. Наприклад, передачу й...

Договір про участь у вихованні та утриманні дитини Ірина корнєва
КУ), який набув чинності 1 червня 2004 року, є такий правочин, як договір між батьками про сплату аліментів на дитину (ст. 189 Ску)....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт