Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт про виконання програми розвитку малого підприємництва у Чернівецькій області на 2015-2016 роки листом від 15. 02. 2017 №01. 20-18/291 направлено на розгляд обласної ради

Звіт про виконання програми розвитку малого підприємництва у Чернівецькій області на 2015-2016 роки листом від 15. 02. 2017 №01. 20-18/291 направлено на розгляд обласної ради

Сторінка1/16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Інформація про виконання завдань,

передбачених Програмою економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2016 рік

Завдання, передбачене Програмою

Інформація про виконання завдання

Причина невиконання завдання

2.1.1 Розвиток малого та середнього підприємництва

реалізація заходів регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2015 − 2016 роки;

З метою підтримки розвитку підприємництва на регіональному рівні, рішенням XXXI сесії VI скликання обласної ради від 02.04.2015 №39-31/15 затверджено Регіональну програму розвитку малого підприємництва у Чернівецькій області на 2015-2016 роки.

В обласному бюджеті на виконання заходів РПРМСП у 2016 році передбачено 200 тис.грн. Станом на 01.01.2017 фактично використано 133,6 тис.грн., за рахунок яких проведено:

- 21-25 листопада 2016 року Буковинський регіональний конкурс «Марафон бізнес-ідей» (80,0 тис.грн.);

- 25 вересня 2016 року обласний агропромисловий ярмарок «Буковинська осінь – 2016» (30 тис.грн.);

- 10 тренінгів, метою яких став розвиток навичок комунікації та підприємництва, ознайомлення суб’єктів підприємницької діяльності – початківців з мінімальною законодавчою базою, яка необхідна для організації власного бізнесу (15 тис.грн.);

- 1-2 листопада 2016 року українсько-молдовсько-румунський інвестиційний бізнес-форум «Україна-Республіка Молдова-Румунія: міжнародне та прикордонне співробітництво. Сучасний стан, тенденції та перспективи» (8,4 тис.грн.);

- заходи, пов’язані із забезпеченням планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та їх оприлюдненням (0,2 тис.грн.).

Звіт про виконання програми розвитку малого підприємництва у Чернівецькій області на 2015-2016 роки листом від 15.02.2017 №01.20-18/291 направлено на розгляд обласної ради.

У всіх районах області, містах Чернівці та Новодністровськ сесіями відповідних рад затверджено районні та міські програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2015-2016 роки.

У шести районах області, містах Чернівці та Новодністровськ на виконання заходів програм підтримки підприємництва у 2015-2016 роках у відповідних бюджетах було заплановано 1106 тис.грн., з яких фактично профінансовано 715,7 тис.грн. або 64,7% передбачених сум.

Разом з тим, у Вижницькому, Герцаївському, Кіцманському, Путильському, Сокирянському районах кошти на виконання заходів відповідних програм у 2015-2016 роках із районних бюджетів не виділялись.

В цілому виконання Заходів програми спрямовувалось на створення сприятливих умов для започаткування та ефективного провадження підприємницької діяльності, спрощення процедури видачі документів дозвільного характеру суб’єктам підприємництва, підвищення ефективності роботи Центрів надання адміністративних послуг, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для розвитку підприємницької діяльності.
дотримання правових та організаційних засад щодо реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

В області налагоджена прозора система прийняття регуляторних актів, їх підготовка здійснюється із дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, шляхом планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Чернівецької обласної державної адміністрації на 2016 рік затверджено 27.11.2015, 04.12.2015 розміщено на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації: bukoda.gov.ua в мережі Інтернет та 10.12.2015 опубліковано в газеті “Молодий буковинець” (№99). Зазначений План передбачає підготовку 2 регуляторних актів. Станом на 31.12.2016 регуляторні акти Чернівецькою обласною державною адміністрацією не приймались.


Відповідно до плану-графіка проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2016 рік, проведено періодичне відстеження результативності 2-х регуляторних актів: розпорядження облдержадміністрації від 03.06.2008 №287-р «Про використання повноважень обласною державною адміністрацією у галузі ціноутворення», від 09.06.2008 №302-р «Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів”.

12.12.2016 затверджено План-графік проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2017 рік, яким передбачено здійснення відстеження 1 регуляторного акту: розпорядження облдержадміністрації від 22.11.2012 № 828-р (із змінами від 08.08.2013 № 492-р) «Про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області».
сприяння обміну досвідом, розширенню ділових зв’язків і можливостей малого підприємництва в інноваційній сфері;

З метою розширення ділових зв’язків і можливостей малого підприємництва в інноваційній сфері 21-25 листопада 2016 року на базі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. проведено Буковинський регіональний конкурс «Марафон бізнес-ідей»

За фінансової підтримки Чернівецької міської ради проведена Міжнародна конференція бізнес-ідей «TEDx Chernivtsi». Основними спікерами конференції виступили ідейні новатори та лідери бізнесу, які представили інноваційні технології та актуальні ідеї.
З метою розвитку та підтримки IT-стартапів, за підтримки Чернівецької міської ради та з ініціативи Фонду «Буковина інноваційна», Кластером Буковинських інноваційних технологій ім. Й.Шумпетера - «Сluster bit» проведена комунікативна платформа «Іdea Day – Buk Start UP», відбулася презентація двох чернівецьких IT-стартапів.

Крім того, проведено Міжнародний бізнес-форум «Взаємна співпраця - шлях до розвитку польських та українських підприємств».
інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва щодо впровадження стандартів ISO, OHSAS та інших стандартів, а також сертифікації продукції відповідно до вимог ЄС;

Промислові підприємства області вживають заходи щодо запровадження європейської системи контролю якості продукції, згідно з міжнародними стандартами якості продукції – ISO 9001, ІSO 22000. Упродовж 2016 року зазначений сертифікат отримало ТОВ «Здоровий сон», ТОВ «Дьолер Буковина» проходить процедуру сертифікації, у стадії розробки сертифікації ТОВ «Соковий завод Сокирянський».

На сайті обласної державної адміністрації у рубриці «Оголошення» розміщено 4 інформаційні повідомлення щодо особливостей впровадження стандартів ISO, OHSAS та інших стандартів, а також сертифікації продукції відповідно до вимог ЄС. Протягом 2016 року консультації зазначеного питання отримали 7 осіб.
пошук нових форм фінансової та матеріально-технічної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності;

Місцевими органами влади вживаються заходи щодо спрощення процедур передачі нерухомого майна в оренду, виділення земельних ділянок, перегляду ставок та пільг з орендної плати для підприємців-початківців і тих суб’єктів підприємницької діяльності, які працюють у пріоритетних галузях економіки. Передача в оренду приміщень комунальної власності територіальної громади м. Чернівців здійснюється на конкурсних засадах. Оголошення про проведення конкурсів на право укладання договору оренди нежитлових приміщень, із зазначенням переліку об’єктів, оприлюднюються в ЗМІ та розміщуються на веб-порталі Чернівецької міської ради.

В області створені та постійно оновлюються бази даних про наявність вільних виробничих та невиробничих приміщень, що пропонуються для викупу або передачі в оренду, зазначена інформація розміщується на офіційних веб-порталах.

Станом на 01.01.2017 на земельних торгах, у формі аукціону, продано право оренди на 45 земельних ділянок державної та комунальної форм власності, загальною площею 670,14 га, з річною орендною платою 2525,45 тис. грн.

Продано у власність 16 земельних ділянок комунальної форми власності, загальною площею 2,41 га, вартістю 8546,45 тис. грн.

З метою мотивації безробітних до відкриття власної справи, службою зайнятості створена система заходів інформаційно-консультаційної та освітньої підготовки для осіб, які виявили зацікавленість до провадження підприємницької діяльності. Безробітним надаються кваліфіковані консультації з різних аспектів ведення малого і середнього бізнесу.

Протягом 2016 року 70 безробітних отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, з них 34 особи (49%) - жителі сільської місцевості.

Проведено 253 семінари за участю 2735 осіб з питань організації та провадження підприємницької діяльності.

За направленнями служби зайнятості навчалося 62 безробітних.
залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі у форумах, семінарах, конференціях, виставках, ярмарках;

Впродовж 2016 року представники бізнесових кіл області взяли участь у Міжнародному бізнес-форумі «Взаємна співпраця – шлях до розвитку українських та польських підприємств»; бізнес-майстерні «Як знайти партнера в ЄС (на прикладі Німеччини) та що ми можемо запропонувати іноземному партнеру»; Міжнародній виставці оздоблювальних матеріалів та елементів декору «COVERTECH-2016»); 10-тій виставці-конференції з розвитку залізничної інфраструктури «Middle East Rail 2016»; 12-тій міжнародній спеціалізованій виставці «Світ дитинства 2016»; міжнародній виставці Asia (Beijing) International Import Food Expo 2016 - “AIFE 2016”; «Словацько-Українському форумі»; спеціалізованій виставці «Tech Connect World Innovation 2016»; 16-му універсальному регіональному торгово-промисловому виставковому форумі ARMENIA EXPO 2016; міжнародних виставках «Iran-Tabriz Industry Exhibition» в Ірані; Європейському Бізнес Самміті 2016; міжнародній конференції «Global Petroleum Show».

З метою сприяння розвитку бізнесового та економічного партнерства у транскордонних регіонах між бізнесменами міста Чернівців та Північно-Східного регіону Румунії, в квітні 2016 року, спільно з громадськими організаціями «Інститут демократизації та розвитку» та «Клуб Підприємців Буковини», за участю представників малого і середнього бізнесу Румунії, проведена друга Міжнародна бізнес-конференція «Afaceri.ro Чернівці -2016».

Суб’єкти туристичної сфери взяли участь у Міжнародній туристичній виставці «ІТВ-2016» (м. Берлін, Німеччина) та 22-й Міжнародній виставці UITT’2016: «Україна – Подорожі та Туризм» в м. Києві.

Впродовж 2016 року, за участю суб’єктів малого і середнього підприємництва області, проведено 2657 виставково-ярмаркових заходів, що на 123 заходи більше ніж у 2015 році.
сприяння підвищенню іміджу підприємця шляхом організації та проведення Дня підприємця з відзначенням кращих суб’єктів підприємницької діяльності області;

2 вересня 2016 року на засіданні обласної Координаційної ради з питань розвитку підприємництва почесною грамотою Чернівецької обласної державної адміністрації нагороджено 14 кращих підприємців області, які працюють у сфері малого та середнього бізнесу.

забезпечення ефективного функціонування Центрів надання адміністративних послуг;

В усіх районах області та м.Новодністровську і м.Чернівці працюють Центри надання адміністративних послуг.

Станом на 01.01.2017 центрами надання адміністративних послуг надано 107,1 тис. адміністративних послуг, що на 4,5% більше, ніж на 01.01.2017.

Всі Центри надання адміністративних послуг підключені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

На кожну адміністративну послугу затверджено інформаційну та технологічну картки, які розміщено у місцях здійснення прийому суб’єктів звернень та на офіційних веб-сайтах.
розширення можливостей навчальних закладів у сфері підтримки розвитку малого і середнього підприємництва;

В області функціонує 19 навчальних закладів в яких запроваджено навчання основам та практики підприємництва та один навчальний заклад, який здійснює перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів підприємництва.

Також для підготовки якісних управлінських кадрів, за направленням обласної служби зайнятості впродовж 2016 року 29 безробітних підвищували свій рівень компетенції на курсах цільового призначення за програмою «Основи підприємницької діяльності» на базі Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу.
налагодження дієвої співпраці з громадськими об'єднаннями та організаціями підприємців

Проблемні питання розвитку підприємництва обговорюються на засіданнях Координаційних рад з питань розвитку підприємництва; члени обласної Координаційної ради постійно залучаються до участі в заходах, на яких вирішуються актуальні питання розвитку підприємництва.

Упродовж 2016 року проведено 44 засідання районних, 8 засідання міських та 4 - обласної координаційних рад з питань розвитку підприємництва, на яких розглядалися найбільш актуальні питання щодо розвитку підприємництва.

29 березня 2016 року на засіданні обласної Координаційної ради з питань розвитку підприємництва обговорено питання децентралізації повноважень у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; звіт про стан виконання Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Чернівецькій області на 2015-2016 роки за 2015 рік;

09 червня 2016 року обговорено питання набуття центрами надання адміністративних послуг повноважень у сфері державної реєстрації громадських формувань у зв’язку із ліквідацією районних (міських) відділів юстиції; забезпечення виконання управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернівецький області розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №905-р в частині надання адміністративних послуг через Центри надання адміністративних послуг; Обговорення пропозицій щодо доцільності ініціювання скасування наказу Міністерства фінансів України від 11.02.2016 № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення».

За результатами проведених засідань, прийняті доручення обласної державної адміністрації від 31.03.2016 №39-С, 14.06.2016 №83-У, направлено відповідні звернення до Кабінету Міністрів України (від 23.06.2016 № 01.21-6/1242, 30.06.2016 № 01.21-6/1279), Міністерства юстиції України (від 13.07.2016 № 01.20/11-1363).

07 липня 2016 року відбулась зустріч керівництва обласної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників ділових та бізнесових кіл області, громадськими об’єднаннями та організаціями підприємців із бізнес-омбудсменом Альгірдасом Шеметою, на якій інформовано представників ділових кіл Чернівецької області, посадових осіб органів влади щодо діяльності Ради бізнес-омбудсмена та можливостей вирішення спірних питань між підприємцями та органами державної влади.

04 жовтня 2016 року за участі старшого спеціаліста з проектів для малого та середнього бізнесу Групи з фінансування та розвитку МСБ Європейського банку реконструкцій та розвитку відбулася бізнес-зустріч із представниками обласної виконавчої влади області, місцевого самоврядування, громадських бізнес-організацій, керівниками малого та середнього бізнесу області, на якій проінформовано про діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку щодо можливостей отримання цільових грантів для розвитку малого і середнього бізнесу;

29 листопада 2016 року, за ініціативи Державної регуляторної служби України спільно з Чернівецькою торгово-промисловою палатою в рамках Програми Агентства США з міжнародного розвитку «Лідерство в економічному врядуванні» (USAID ЛЕВ), проведено навчальний семінар з питань регуляторної політики та використання сучасних інструментів оцінки регуляторного впливу.

Інформаційні повідомлення відповідної тематики розміщуються на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації (www.bukoda.gov.ua).  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про хід виконання у 2016 році
Заслухавши інформацію начальника відділу економічного розвитку та торгівлі Малій Т. М. про хід виконання у 2016 році Програми розвитку...

Міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості...
Комплексна київська міська цільова програма сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015–2018 роки...

Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2016 рік
Стратегією розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 26 вересня 2014 року...

З в І т про роботу полтавської міської централізованої бібліотечної системи
Робота бібліотек цбс в 2015 році відбувалася в рамках виконання плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи в області на 2011-2015...

Тест малого підприємництва (м-тест) Консультації з представниками...
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку...

Рішення від 29 березня 2017 року №1876- мр м. Суми Про хід виконання...
Про хід виконання «Міської комплексної програми «Охорона здоров’я на 2016-2020 роки» за підсумками 2016 року

Звіт директора
Харкова на 2011-2015 роки; міської, районної та гімназійної програм «Обдарована молодь», Програми розвитку та функціонування української...

Звіт за 2015-2016 н р
У відповідь на лист департаменту освіти І науки Львівської обласної державної адміністрації від 28. 11. 2017 №4-2601-2748 щодо надання...

Рішення обласної ради від 17 грудня 2015 року №13-viі
Пріоритети та основні завдання соціально-економічного розвитку області на 2016 рік

Суддя-доповідач: Боровицький О. А. Ухвала іменем україни
Чернівецькій області на постанову Чернівецького окружного адміністративного суду від 14 березня 2013 року у справі за адміністративним...

Програма економічного І соціального розвитку миколаївської області на 2015-2017 роки
«Миколаївщина – 2017» розроблена І враховує головні цілі та завдання, які визначені в Державній Стратегії регіонального розвитку...

Рішення 02 серпня 2017 року № Про внесення змін до міських Програм...
В «Програмі підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2016-2020 роки на території Корюківської міської ради»,...

Комунальний заклад «дніпропетровський дитячо-юнацький центр міжнародного...
Мон україни від 16. 06. 2015 №641), Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді 2016 – 2020 роки (Указ Президента...

Виконання заходів програми за видатками тис грн
Реалізація заходів програми зайнятості населення Київської області на 2013-2017 роки

Інформація щодо стану виконання заходів Програми зайнятості населення...
Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

Методичні рекомендації щодо формування І реалізації регіональних...
Наказ Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

До програми розвитку фондового ринку україни на 2011 2015 роки
Програми розвитку фондового ринку України на 2011–2015 роки, підготовленою робочою групою дкцпфр, вважаємо за необхідне надати пропозиції...

Розпорядження
«Про місцеві державні адміністрації», на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. №265 «Про затвердження...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт