Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Видавнича справа та редагування

Видавнича справа та редагування

Сторінка1/4
  1   2   3   4
державний вищий навчальний заклад

«запорізький національний університет»

міністерства освіти і науки україни

Горбенко І. Ф.

ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ

Наскрізна програма практик

та методичні рекомендації

для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів

«бакалавр», «спеціаліст»

Затверджено

Вченою радою ЗНУ

Протокол № від 13м. Запоріжжя

2014

УДК:

ББК:

Г


Горбенко І. Ф. Видавнича справа та редагування: Наскрізна програма практики та методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст». Запоріжжя: , 2014. – с.

Навчально-методичне видання розроблене з метою забезпечення студентів методичними рекомендаціями щодо проходження практики як невід`ємної складової професійної підготовки у ВНЗ.

Видання містить основні вимоги до проведення й оцінювання навчально-ознайомчої та виробничої практики студентів факультету журналістики (спеціальність „Видавнича справа та редагування”) Запорізького національного університету.

Розраховано на викладачів, студентів, працівників видавничо-поліграфічних структур, засобів масової інформації.

Рецензент В. В. Костюк

Відповідальний за випуск І. Ф. Горбенко


ЗМІСТ

Вступ............................................................................................................................4

Розділ 1. Місце і роль практик у структурі навчального процесу.........................8

Розділ 2. Організація видавничо-редакційної практики......................................11

Розділ 3. Оформлення звітної документації...........................................................14

Розділ 4. Критерії оцінювання практик...................................................................16

Розділ 5. Програми навчальних практик.............................................19

Розділ 6. Програми виробничих практик................................................................25

Розділ 7. Програма переддипломної практики…………………………………..29

Бібліографічний опис................................................................................................31

Додаток А...................................................................................................................33

ВСТУП
Згідно з положенням «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р., практика є невід’ємною складовою процесу підготовки спеціалістів у ВНЗ і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі і державного управління.

У сукупності едитологічних дисциплін, які викладають для студентів спеціальності „Видавнича справа та редагування”, навчально-ознайомлювальній та навчально-виробничій практиці належить одне з чільних місць. Такі практики розраховані на фахове ознайомлення студентів з теоретичними і практичними аспектами видавничо-редакційної діяльності, з особливостями функціонування видавничих структур, типографій, поліграфічних підприємств у сучасному інформаційному просторі України.

Першочерговим завданням такого стажування є усвідомлення видавничого продукту не лише як матеріального носія інформації, а як найважливішого джерела формування інтелектуальної і духовно-емоційної сфери суспільства. Специфіка практик полягає в тому, що вони повинні активізувати засвоєні у вищій школі теоретичні знання з проблем едитології, навчити студентів застосовувати їх у різноманітних практичних сферах. Отже, навчально-ознайомча та виробнича практики – це якісно новий рівень професійної підготовки майбутніх видавців, редакторів, коректорів, поліграфістів. Викладачі кафедри видавничої справи та редагування та керівники практики від підприємств об’єднують свої зусилля, і творча ініціатива студентів одержує всебічну підтримку, практиканти здобувають професійний досвід.

Практику студентів слід проводити в кілька етапів, постійно розширюючи і наповнюючи програму завдань, а також контролюючи, корегуючи їх виконання.

Для забезпечення практики кафедра видавничої справи та редагування узгоджує бази проходження стажування: видавничий будинок „Кераміст”, видавництво „Дике поле”, видавничо-книготоргове підприємство „ЛІПС”, міська друкарня „Дніпровський металург”; редакції газет „Верже”, „Запорізька правда”, „Запорізька Січ”, „МИГ”, „Острів свободи”, „Субота плюс” та інші. Зважаючи на можливості видавничо-поліграфічних структур, редакцій, керівник практики враховує бажання студентів щодо вибору місця стажування.

По завершенні практики студенти готують звіт про виконані завдання, критично оцінюють підсумки власної виробничо-творчої та науково-дослідної діяльності.

Наскрізна програма складається на підставі ОКХ, ОПП, «Методичних рекомендацій по складанню програм практик студентів вищих навчальних закладів» (затверджених наказом № 31-5/97 Міністерства освіти України від 14.02.1996р.).

Програма містить освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра (із терміном навчання чотири роки) та спеціаліста  (із терміном навчання п’ять років).

Навчальним планом підготовки фахівців за напрямом підготовки «Видавнича справа та редагування» ОКР 6.030303 – «Бакалавр», ОКР 7.03030301 «Спеціаліст» передбачено такі види навчальних і виробничих практик:


Курс

ОКР

Вид практики

Направленість практики

Семестр

Кількість

тижнів

І

Бакалаври

Навчальна

Навчальна


Ознайомча


Ознайомча

2 (без відриву від навчання)

2 (з відривом від навчання літня)

4

10

ІІ

Бакалаври

Навчальна

Навчальна


Ознайомча

Ознайомча

3 (без відриву від навчання)

4 (без відриву від навчання)


10

10

ІІ

Бакалаври

Навчальна

Коректорська

4 (з відривом від навчання літня)

4

ІІІ

Бакалаври

Виробнича

Редакторська

6 (з відривом від навчання літня)

4

ІV

Бакалаври

Виробнича

Студійна

7(з відривом від навчання)

4

V

Спеціалісти

Виробнича

Переддипломна

10 (з відривом від навчання)

6
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Губарець В. В. Видавнича справа І текстологія. Проблема редакторської роботи: Навч посіб./ В. В.
Губарець В. В. Видавнича справа І текстологія. Проблема редакторської роботи: Навч посіб./ В. В. Губарець – К.: Університет «Україна»,...

Редагування. Інформаційна переробка наукових І науково-навчальних текстів
Мета: дати поняття – що таке робота редактора, познайомити з основами редагування

Методичні рекомендації для студентів 6-х курсів за спеціальностями: 12010001 «Лікувальна справа»
«Лікувальна справа», 12010002, «Педіатрія», 12010003 «Медико-профілактична справа» / уклад. В. А. Огнєв, Н. О. Галічева, К. М. Сокол,...

Методична розробка методичні вказівки для самостійної роботи студентів...
Факультет: Медичний (спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа»)

С. Б. Фіялка Збірник контрольних завдань з дисципліни «Основи видавничої справи та редагування»
Збірник контрольних завдань з дисципліни «Основи видавничої справи та редагування» для студентів зі спеціальності 061 – «Журналістика»...

Затверджую
Мета: досягнення основних кінцевих цілей, визначених у освітньо- професійній програмі підготовки фахівця за спеціальностями 110101...

Методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему «Організація...
«Лікувальна справа», 12010002, «Педіатрія», 12010003 «Медико-профілактична справа», 12010005«Стоматологія» / укл. В. А. Огнєв, П....

1. Необхідність І суть грошей
Магістр” зі спеціальності „Банківська справа” допускаються вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” за галузю...

Читання справа сімейна методично-бібліографічні матеріали
Читання – справа сімейна: Оглядово-методичні матеріали /оунб ім. В. Г. Короленка; Підгот. А. Матюшенко; Відп за вип. Ю. Самойленко.–...

Методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття...
«Лікувальна справа», 12010002, «Педіатрія», 12010003 «Медико-профілактична справа», 12010005«Стоматологія» / укл. В. А. Огнєв, П....

Кабінет українського ділового мовлення та редагування службових документів

М. В. Волкова Проектно-кошторисна справа
Проектно-кошторисна справа ремонту житла та будівель: Конспект лекцій (для студентів 3 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання...

А.І. Українець «17» листопада 2016 р
Програма фахового вступного випробування «Фінанси І кредит» для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності...

Програма навчальної дисципліни митний контроль І митне оформлення...
«Управління та адміністрування» спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Фінанси, митна справа...

Методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття...
«Відносні величини І методика їх визначення» для підготовки студентів за спеціальностями 12010001 «Лікувальна справа», 12010002,...

План Вступ Формування пізнавальних інтересів у навчанні Новий матеріал
Може бути, він з бешкетництва генія висловив серйозну думку в жартівливій формі. Справа не в тім, щоб “не знати”. Знати треба! А...

План-конспект уроку Створення та редагування таблиць в субд access
Професія: Оператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Курсова робота на тему: Редагування текстових матеріалів у програмах офісного пакету
Виконала учениця групи № : за професією "Оператор комп’ютерного набору" Яворська ДіанаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт