Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішенням Комітету з конкурсних торгів

Рішенням Комітету з конкурсних торгів

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Державне підприємство «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Комітету з конкурсних торгів

Протокол від 09.06.2015 року № 13

Голова комітету з конкурсних торгів

_________________________________

Пашков Євген Євгенович

ДОКУМЕНТАЦІЯ конкурсних торгів
для учасників щодо підготовки пропозицій конкурсних торгів до участі

у процедурі відкриті торги на закупівлю послуг

по коду ДК 016-2010: 26.20.1 –«Машини обчислювальні, частини та приладдя до них:

Лот 1: Код ДК 016:2010: 26.20.11-00.00 «Машини автоматичного обробляння інформації переносні, масою не більше ніж 10 кг, зокрема лаптопи та ноутбуки; органайзери цифрові персональні та подібні комп'ютери)»: ноутбуки
Лот 2: Код ДК 016:23010: 26.20.18-00.00 «Пристрої, що виконують дві чи більше з таких функцій: друкування, сканування, копіювання, факсимільний зв'язок»: принтер, багатофункціональний для кольорового друку формату А-3

Процедура закупівлі – відкриті торги

м. Київ – 2015


I. Загальні положення 

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VIІ (надалі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. 

2. Інформація про замовника торгів 

  

повне найменування 

Державне підприємство «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків»,

скорочене найменування - ДП «Держзовнішінформ»місцезнаходження 

вул. Воровського, 22 , м. Київ, 01601

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора:

Пашков Євген Євгенович

Тел./факс: (044) 390-50-74

Е-mail: dzi@dzi.gov.ua

секретар комітету з конкурних торгів – Пилипенко Оксана Вікторівна

Тел./факс: (044) 390-50-74

Е-mail: dzi@dzi.gov.ua

3. Інформація про предмет закупівлі 
найменування предмета закупівлі 

Код ДК 016:2010 «26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них»:

Лот 1: Код ДК 016:2010: 26.20.11-00.00 «Машини автоматичного обробляння інформації переносні, масою не більше ніж 10 кг, зокрема лаптопи та ноутбуки; органайзери цифрові персональні та подібні комп'ютери)» : ноутбуки

Лот 2: Код ДК 016:23010: 26.20.18-00.00 «Пристрої, що виконують дві чи більше з таких функцій: друкування, сканування, копіювання, факсимільний зв'язок»: принтер модель багатофункціональний для кольорового друку

вид предмета закупівлі 

товар

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

Місце: Поставка товару здійснюється за рахунок Учасника за адресою: 03680, м. Київ, вул. П. Любченка, 15, 4 поверх

Обсяг товару:

Ноутбуки - 10 шт.

Принтер – 1 шт.

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

- по Лоту 1 – протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту укладення договору про закупівлю послуг

- по Лоту 2 – протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту укладення договору про закупівлю послуг

4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги 

5. Недискримінація учасників 

До участі у торгах (конкурсних торгах) запрошуються фізичні особи, в тому числі фізичні особи - підприємці, юридичні особи (резиденти або нерезиденти), які письмово підтвердили намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подали пропозицію конкурсних торгів.

Вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. 

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.


7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням Замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 цього Закону

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, повинна бути складена у послідовності відповідно до переліку (реєстру) документів, прошита, пронумерована скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі в цілому, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (лотів).

У разі подання пропозиції щодо лоту (лотів) на конвертах додатково зазначається номер та назва лоту.

У разі подання пропозиції в цілому щодо предмета закупівлі, форма конкурсних торгів «Пропозиція» (Додаток 1) подається окремо по кожному лоту.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі, які містять будь-яку інформацію, повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі та печатку Учасника*, крім оригіналів документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) та копій документів завірених нотаріально.

На зворотному боці останньої сторінки пропозиції конкурсних торгів місце прошивки повинно бути заклеєно, та засвідчено підписом уповноваженої особи учасника та печатками*.

Отримана пропозиція вноситься Замовником до реєстру.

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, та підготовлені безпосередньо учасником повинні містити дату створювання документу та реєстраційний номер вихідної кореспонденції Учасника. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до Замовника та підписаних відповідним чином, несе Учасник.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника процедури закупівлі*.

Учасник бере на себе всі витрати, пов’язані з підготовкою та подачею своєї пропозиції конкурсних торгів, а Замовник не відповідає та не несе зобов’язань щодо цих витрат, незалежно від характеру проведення та результатів розгляду пропозиції конкурсних торгів, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.

Учасник торгів повинен підготувати оригінал і 1 копію (зроблену з оригіналу) пропозиції конкурсних торгів завірену в установленому порядку. Оригінал і копія пропозиції конкурсних торгів подаються Учасниками торгів запечатаними у окремих конвертах, на яких чітко зазначається «Пропозиція конкурсних торгів: «ОРИГІНАЛ» та «Пропозиція конкурсних торгів: «КОПІЯ».

На вимогу органу оскарження, суду та інших контролюючих органів, що здійснюють держаний нагляд (контроль) у сфері державних закупівель Замовник надає пропозиції конкурсних торгів «КОПІЯ».

У випадку виникнення можливих розбіжностей пропозиція конкурсних торгів, подана у конверті з написом «ОРИГІНАЛ», є визначальною.

Конверти № 1 та № 2 опечатуються та оформлюється згідно Додатків № 6, 7:

Конверт № 1.

«Адреса Замовника, адреса та повне найменування Учасника, код ЄДРПОУ, телефон, факс, найменування процедури закупівлі, зазначене в оголошенні про заплановану закупівлю, позначення «ОРИГІНАЛ» «Не відкривати до початку торгів».

Конверт № 2.

«Адреса Замовника, адреса та повне найменування Учасника, код ЄДРПОУ, телефон, факс, предмет закупівлі згідно оголошення про заплановану закупівлю, позначення «КОПІЯ» «Не відкривати до початку торгів».

Якщо конверти, що містять пропозицію конкурсних торгів, не оформлені, не запечатані та не завірені печаткою Учасника, підписом уповноваженої особи, відповідно до зазначених вище вимог, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

За підроблення документів Учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно з статтею 358 Кримінального Кодексу України.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасником процедури закупівлі, повинна містити та складатися у наступній послідовності:

 • Реєстр документів у довільні формі

 • ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ (Додаток ДКТ № 1 та форма 1);

 • Інформація/документи, які вимагаються Замовником (Додаток ДКТ № 2, документи по формам 2-5, документація на товар (у т.ч. документи на гарантію: копія паспорта, інструкція по експлуатації, інше).

 • Документи, які підтверджують відповідність пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, у тому числі: сертифікати (інше), заповнена таблиця згідно Додатку ДКТ № 4 до документації конкурсних торгів «ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА», розгорнута специфікація товару (у довільній формі).

 • Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів.

 • Інші документи, що передбачені документацією конкурсних торгів.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів залишаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від Учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право:

 • відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

 • погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

Учасник зобов’язаний надати Замовнику у складі пропозиції конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям у обсязі, зазначеному у Додатку ДКТ № 2, Додатку ДКТ № 4, у формах 1,2,3,4 цієї документації конкурсних торгів.

Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають вимогам цієї документації, допускаються до оцінки.

Згідно з ст.17 Закону Замовник приймає рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів Учасника, у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 

2) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;

7) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

8) відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону;

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, в участі у процедурі закупівлі, та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі, якщо:

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

3) учасник зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність їхньої пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим в Додатку ДКТ № 4 до документації конкурсних торгів «ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА».

8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників) 

У разі закупівлі робіт або послуг учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.

9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

Технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі вказані в Додатку 4 до документації конкурсних торгів.

10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. 

Повідомлення Учасника про зміни або відкликання пропозиції конкурсних торгів готується, запечатується та відправляється у відповідності до п.1 р.3 документації конкурсних торгів, додатково позначаються «Зміни» або «Відкликання» відповідно.

Конверти, позначені «Зміни», відкриваються та прочитуються в першу чергу.

Пропозиції, щодо яких було подано відповідне повідомлення про відкликання, не розкриваються, про що робиться відповідний запис у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  

Особисто або поштою.

4 поверх каб. 407, вул. Панаса Любченка, 15 м. Київ, 03680
15 липня 2015 року до 10:00 за київським часом.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, які їх подали.

На запит Учасника Замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  

4 поверх каб. 407, вул. Панаса Любченка, 15 м. Київ, 03680
15 липня 2015 року до 15:00 за київським часом.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань.

Всі Учасники або їх уповноважені представники, для участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, враховують нижчезазначені вимоги Замовника:

 • якщо Учасником торгів є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу;

 • якщо Учасником торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів (наказ, протокол загальних зборів засновників), що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу;

 • у разі якщо Учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на право участі у торгах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу.

Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Учасники, які бажають бути присутніми на розкритті пропозицій конкурсних торгів, повинні зареєструватися у секретаря комітету з конкурсних торгів у будь-який робочий день Підприємства, але не пізніше 10:00 год. 15.07.2015 року, повідомивши про це факсом: +38(044)390-50-74 або/та на ел. адресу Замовника: dzi@dzi.gov.ua, з наданням копій документів, підтверджуючих повноваження участі в розкритті пропозицій конкурсних торгів.

Повноваження представника Учасника підтверджується копією наказу про призначення, копією протоколу загальних зборів засновників або довіреністю, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Вищезазначені документи надаються Замовнику до проведення процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів, а також копії цих документів повинні міститися у складі пропозиції конкурсних торгів.

Для підтвердження особи представник повинен надати паспорт або документ, що посвідчує особу уповноваженого представника Учасника.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація та ціна, вказана Учасником прописом, вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозиції конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та Учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою Замовника Комітету з конкурсних торгів Замовника, копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому Учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до Учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовник визначає критерії та методику оцінки відповідно до ч.5 ст. 28 Закону (Додаток 3).

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це Учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці товару та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.

Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

3. Інша інформація 

В пропозиції конкурсних торгів ціна вказується за одиницю виміру товару, який пропонується для постачання та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів.

До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, пов’язані з укладанням договору.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на обладнання, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів Учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни, наведені в документації конкурсних торгів. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує документація конкурсних торгів, або подання пропозиції конкурсних торгів, яка не відповідає вимогам у всіх відношеннях, буде віднесена на ризик Учасника та може спричинити відхилення пропозиції конкурсних торгів згідно з вимогами документації конкурсних торгів та чинного законодавства у сфері державних закупівель.

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

Учасник:

 • не відповідає кваліфікаційним критеріям;

 • не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки;

 • не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником;

 • наявні підстави, зазначені у ст. 17 та ч. 7 ст. 28, 29 цього Закону;

 • пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена,
повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав
протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.
Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги в разі:

 • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг;

 • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

 • виявлення факту змови Учасників;

 • порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

 • подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

 • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

 • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох Учасників.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

 • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;

 • здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

 • скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом).

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, замовник надсилає всім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору  

У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом з урахуванням особливих умов (Додаток ДКТ № 5).

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини Учасника у строк, визначений Законом, Замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Забезпечення виконання договору не вимагається.

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 01 03. 2012
Розділ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 21. 11. 2011 року
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Дкт) розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон). Терміни, які використовуються...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Дкт) розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон). Терміни, які використовуються...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Природний газ”) розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10. 04. 2014 №1197- VII (далі...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Заміна покриття спортивного майданчика ) розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 10....

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Заміна покриття спортивного майданчика ) розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 10....

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Заміна покриття спортивного майданчика ) розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 10....

Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...

Засідання комітету з конкурсних торгів
Члени комітету з конкурсних торгів – Римашевський А. В., Галайда Л. О., Андрієць О. Ю., Любезнова І. М., Бутовська І. В., Петрученко...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Послуги щодо тимчасового розміщування, інші (55. 90. 19-00. 00 оздоровлення дітей) планові обсяги 82 путівки

Засідання комітету з конкурсних торгів Зміївського професійного енергетичного...
Виступила: секретар комітету з конкурсних торгів Гацько В. В., яка надала присутнім проект річного плану закупівель товарів, робіт,...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція споруди кнс-3, її електросилового, технологічного обладнання та вентиляційних систем в...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Виконання робіт по об`єку: «Реконструкція споруди кнс-3, її електросилового, технологічного обладнання та вентиляційних систем в...

«затверджено» Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ Процедура внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Будівництво спортивного майданчика міні-футбольного поля по вул. Спортивна,12 в м. Зеленодольську, Апостолівського району, Дніпропетровської...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт