Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо порядку проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проектів у сфері культури I. Загальні положення

Методичні рекомендації щодо порядку проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проектів у сфері культури I. Загальні положення

Сторінка1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства культури і туризму України
від 10 квітня 2009 р. N 230/0/16-09


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо порядку проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проектів у сфері культури

I. Загальні положення


1.1. Цими Методичними рекомендаціями щодо порядку проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проектів у сфері культури (далі - Методичні рекомендації) визначається процедура формування та документального оформлення проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проектів, у тому числі гастрольних (далі - заходи), спрямованих на реалізацію державної політики щодо розвитку культури і мистецтва.

1.2. Метою Методичних рекомендацій є планування, ефективне та раціональне використання коштів на здійснення заходів, які передбачаються у Державному бюджеті України на відповідний рік, окрім коштів, що надходять від збору на проведення гастрольних заходів до спеціального фонду державного бюджету на підтримку вітчизняних гастролерів.

1.3. Ці Методичні рекомендації застосовуються Міністерством культури і туризму (далі - МКТ), підприємствами, установами, закладами та організаціями, які здійснюють реалізацію відповідних заходів у сфері культури за рахунок коштів, передбачених МКТ у Державному бюджеті України.

II. Визначення термінів, які застосовуються в Методичних рекомендаціях


2.1. Захід (програма, проект) - це визначений в установленому законодавством порядку актами Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Президента, рішеннями центральних, місцевих органів виконавчої влади або іншими юридичними особами - засновниками комплекс заходів (сукупність дій, засобів), спрямованих на виконання певних завдань і вирішення питань, пов'язаних з реалізацією державної політики стосовно розвитку культури і мистецтва як в Україні, так і за її межами.

2.2. Концертно-мистецькі та культурологічні заходи, творчі програми та проекти, регіональні культурні ініціативи - форма культурної діяльності, яка характеризується заздалегідь визначеними конкретною метою і строком реалізації (досягнення мети) у сфері культури, а також заходи (програми, проекти), що здійснюються закладами культури всіх форм власності для забезпечення культурних і дозвіллєвих потреб громадян.

2.3. Аматорське мистецтво (мистецьке аматорство) - індивідуальна чи колективна творча діяльність непрофесійних творчих працівників або колективів, що не є для них основним заняттям, результатом якої є створення або інтерпретація творів, що мають культурно-мистецьку цінність, та не має на меті отримання доходів.

2.4. План роботи - це основний документ МКТ для планування роботи з реалізації заходів із зазначенням терміну виконання, місця проведення й відповідальних за їх організацію.

Форма Плану роботи МКТ затверджена наказом Міністерства культури і туризму України від 19.10.2007 N 1291/1/16-07 "Про затвердження Регламенту Міністерства культури і туризму України".

2.5. Положення про захід (для фестивалів та конкурсів) - це документ, що відображає зміст заходу та має містити основні елементи за зразком згідно із додатком 1.

2.6. Кошторис витрат (індивідуальний кошторис) - це документ про вартість заходу, який визначає загальний обсяг і структуру витрат на підготовку та проведення заходу, передбаченого Планом роботи, за зразком згідно із додатком 2 та на підготовку та реалізацію творчого проекту (гастрольного заходу) за зразком згідно із додатком 3;

2.7. Розрахунковий кошторис витрат на проведення заходу - це документ, що містить розрахунки планових статей витрат на підготовку та проведення заходу та фактичні витрати за здійснені роботи, послуги, складений за зразком згідно із додатком 4, та на підготовку та реалізацію творчого проекту (гастрольного заходу) - за зразком згідно із додатком 5.

2.8. Виконавчий кошторис витрат на проведення заходу - це документ, що містить дані про фактичне перерахування та використання коштів, складений за зразком згідно із додатком 6.

Виконавчий кошторис витрат на проведення заходу є невід'ємною частиною творчого звіту або акта про виконані роботи.

2.9. Договір на соціально-творче замовлення - це двостороння угода, складена за зразком згідно із додатком 7, яка укладається між замовником (МКТ) такого заходу та її виконавцем, який, як правило, є переможцем торгів (тендерів), що проводяться згідно із Положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року N 921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 року N 1017).

Реєстрація та облік договорів на соціально-творче замовлення здійснюється управлінням оплати праці та бюджетних програм МКТ.

2.10. Договір про реалізацію творчого проекту (гастрольного заходу) - це двостороння угода, складена за зразком згідно із додатком 8, яка укладається між головним розпорядником бюджетних коштів (МКТ) та вітчизняним гастролером - одержувачем коштів загального фонду та спеціального фонду Державного бюджету України (Одержувач бюджетних коштів).

(абзац перший пункту 2.10 у редакції наказів Міністерства
 культури і туризму України від 18.05.2009 р. N 324/0/16-09,
 від 24.09.2009 р. N 793/1/16-09)

Реєстрація та облік договорів на реалізацію творчого проекту (гастрольного заходу) здійснюється управлінням оплати праці та бюджетних програм МКТ.

2.11. Акт про виконані роботи - документ, складений за зразком згідно із додатком 9, підписання якого здійснюється після проведення заходу, передбаченого договором на соціально-творче замовлення або договором про реалізацію творчого проекту (гастрольного заходу).

2.12. Творчий звіт - документ, складений за зразком згідно із додатком 10, за результатами заходу, проведеного відповідно до наказу МКТ.

Облік актів про виконані роботи та творчих звітів здійснюється державною службою, структурним підрозділом МКТ, відповідальним, згідно із Планом роботи МКТ, за реалізацію заходу.

2.13. Пункт 2.13 розділу II виключено

(пункт 2.13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства культури і туризму України від 24.09.2009 р. N 793/1/16-09,
 виключено згідно з наказом Міністерства культури
 і туризму України від 18.05.2010 року N 264/0/16-10,
у зв'язку із цим пункти 2.14 - 2.16
 вважати відповідно пунктами 2.13 - 2.15)

2.13. Засновник заходу - фізична та/або юридична особа, що має виключне право на використання об'єкта авторського права і таке право підтверджено відповідним документом.

2.14. Організація - виконавець заходу - підприємство, установа, заклад, організація, що займається підготовкою та проведенням відповідного заходу.

2.15. Учасники - особи, які беруть безпосередню участь у заході і видатки на утримання (або часткове утримання) яких фінансуються за рахунок кошторису на проведення заходу.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо формування І реалізації регіональних...
Наказ Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

Методичні рекомендації щодо застосування дсту 4163-2003
Загальні положення

Методичні рекомендації щодо порядку визначення вартості чистих активів...
Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням нкцпфр №1336 від...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської...
Комплект олімпіадних завдань складений відповідно до діючих навчальних програм за попередні роки навчання та охоплює вивчений учнями...

Методичні рекомендації щодо проведення органами державної контрольно-ревізійної...
З метою вдосконалення проведення аудиту ефективності виконання бюджетних програм наказую

Методичні рекомендації щодо облікової політики суб'єкта державного сектору I. Загальні положення
Ці Методичні рекомендації застосовуються суб'єктами державного сектору при визначенні облікової політики І складанні відповідного...

Методичні рекомендації з порядку організації І проведення атестування...
Методичні рекомендації з порядку організації І проведення атестування військовослужбовців Збройних Сил України (далі – Методичні...

Методичні рекомендації з порядку організації І проведення атестування...
Методичні рекомендації з порядку організації І проведення атестування військовослужбовців Збройних Сил України (далі – Методичні...

Методичні рекомендації по створенню громадських пасовищ Загальні положення
Ці рекомендації визначають механізм створення гомадських пасовиш за рахунок сільськогосподарських земель державної власності

Методичні рекомендації щодо розробки робочих програм постійного удосконалення...
Метою Методичних рекомендацій щодо розробки робочих програм постійного удосконалення професійних знань аудиторів (далі – рекомендації)...

Методичні рекомендації щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань...
Нь з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу (далі  Методичні рекомендації)...

Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за...
Серпневі конференції – 2015: ціннісні орієнтири: [методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення] / укладачі О. В. Половенко,...

Методичні рекомендації щодо проведення другого етапу системного перегляду ринків
Ці Методичні рекомендації призначені для проведення дослідження якості державного регулювання ринків з метою його подальшого вдосконалення...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт