Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Наказ

Наказ

Сторінка1/3
  1   2   3

ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
Київ

09 грудня 2004 р.

№1184

Про введення в дію Технологічної схеми здійснення обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які розташовані у зоні діяльності Київської регіональної митниці

    З метою приведення процедури обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у Київській регіональній митниці до єдиного порядку та на виконання вимог наказу Держмиткому України від 31.05.96р. № 237 “Про затвердження Порядку ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах”,

НАКАЗУЮ:

    1. Затвердити Технологічну схему здійснення обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які розташовані у зоні діяльності Київської регіональної митниці (додається).

    2. Установити, що наказ набирає чинності через 10 днів після його реєстрації в Управлінні юстиції м.Києва.

    3. Юридичному відділу (Скорук О.С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Управління юстиції м. Києва.

    4. З моменту реєстрації даної Технологічної схеми в Управлінні юстиції м. Києва, вважати такими, що втратили чинність: наказ Київської регіональної митниці (далі КРМ) від 19.02.03 № 163; наказ КРМ від 26.02.03 № 196; наказ КРМ від 21.03.03 № 278; наказ КРМ від 14.04.03 № 364; наказ КРМ від 15.07.03 № 748; наказ КРМ від 28.07.03 № 804.

    5. Начальнику загального відділу (Балкова Н.В.) довести цей наказ до відома підрозділів митниці.

    6. Начальникам оперативних підрозділів митниці довести цей наказ до відома особового складу, фізичних і юридичних осіб - в частині, що їх стосується.

    7. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на першого заступника начальника митниці.

    Загальний контроль залишаю за собою.

Заступник Голови Служби - начальник
Київської регіональної митниці

Гутник А.Є.

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Київської регіональної митниці
09.12.2004 р. № 1184

Технологічна схема
здійснення обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які розташовані у зоні діяльності Київської регіональної митниці

Загальні положення

    1.1 Облік суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (далі суб’єкт ЗЕД) у Київській регіональній митниці (далі КРМ) здійснюється у відповідності з вимогами Порядку ведення обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах, затвердженого наказом Держмиткому України від 31.05.96р. № 237 та іншими нормативно-правовими актами України.

    1.2 Дана Технологічна схема здійснення обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які розташовані у зоні діяльності Київської регіональної митниці (далі Технологічна схема) регламентує дії посадових осіб КРМ по здійсненню обліку суб’єктів ЗЕД, які зареєстровані в органах державної влади України, у зоні діяльності Київської регіональної митниці, а саме:

    всіх суб’єктів ЗЕД, незалежно від форм власності;

    представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які не займаються самостійно комерційною діяльністю, але здійснюють декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України для власних потреб представництв;

    фізичних осіб - підприємців, без створення юридичної особи, які бажають здійснювати зовнішньоекономічні операції та знаходяться в зоні діяльності Київської регіональної митниці.

    1.3 Філії та інші відокремлені підрозділи українських суб’єктів ЗЕД, без створення юридичної особи, не підлягають обліку у Київській     регіональній митниці.

    1.4 Ведення обліку суб’єкта ЗЕД здійснюється згідно з Обліковою карткою суб’єкта ЗЕД (далі Облікова картка) (додаток 1), яка заповнюється державною мовою друкованими літерами (на ПЕОМ або друкарській машинці), засвідчується особистим підписом керівника та завіряється печаткою суб’єкта ЗЕД. Облікові картки, заповнені від руки або з виправленнями й помилками, проставленими факсимільними підписами або кліше, не можуть бути підставою для здійснення обліку у Київській регіональній митниці.

    В Обліковій картці повинні бути заповнені всі графи, вилучення граф встановленої форми Облікової картки не допускається.

    1.5 Облік суб’єктів ЗЕД у митниці поза місцем їх державної реєстрації, відповідно до зон діяльності оперативних підрозділів митниці, здійснюється виключно за рішенням начальника митниці та його перших заступників.

2. Порядок ведення обліку суб’єктів ЗЕД

    2.1 Облік суб’єктів ЗЕД у митниці здійснюється групою обліку відділу інформаційно-аналітичної роботи та митної статистики (далі ВІАР та МС) за адресою: м. Київ, бул. Лепсе, 8-а. Рішення про можливість здійснення обліку суб’єктів ЗЕД у Київській регіональній митниці приймає посадова особа групи обліку (згідно зі своїми функціональними обов’язками) на основі наданих для здійснення обліку суб’єктом ЗЕД оригіналів та завірених копій документів, згідно з переліком (додаток 2).

    2.2 Для здійснення обліку посадова особа розглядає комплект документів, відповідно до переліку (додаток 2), з реєстром наданих документів. Реєстр засвідчується підписом суб’єкта ЗЕД (або особи, яка вказана в обліковій картці, або митним брокером із підтвердженими повноваженнями) та печаткою підприємства. Реєстр документів залишається у справах групи обліку.

    2.3 Якщо при перевірці документів для здійснення обліку посадовою особою групи обліку було виявлено, що реєстраційні або установчі документи суб’єкта ЗЕД не відповідають вимогам законодавства України, документи та лист-звернення (гарантійний лист) суб’єкта ЗЕД передаються на розгляд керівництву КРМ для узгодження цих питань шляхом вчинення відповідної резолюції на листі-звернені.

    2.4 Керівництво ВБК та ПМП визначає уповноважених посадових осіб відділення, які мають право приймати рішення щодо можливості здійснення обліку. Уповноважена посадова особа ВБК та ПМП (згідно зі своїми функціональними обов’язками) в разі позитивного рішення здійснює запис „Узгоджено, заперечень щодо здійснення обліку немає. Посада, ПІБ посадової особи, дата і підпис” на звороті першого екземпляра Облікової картки.

    2.5 У разі, якщо облік суб’єкта ЗЕД здійснюється вперше, його постановка на облік здійснюється після проведення співбесіди з уповноваженою посадовою особою ВБК та ПМП (згідно зі своїми функціональними обов’язками). Уповноважена посадова особа ВБК та ПМП перевіряє повноваження керівника, у разі виникнення підозри, місцезнаходження суб’єкта ЗЕД, дійсність вказаних в обліковій картці телефонних номерів і у разі позитивного рішення здійснює запис на звороті першого екземпляра Облікової картки: „Узгоджено, заперечень щодо здійснення обліку немає. Посада, ПІБ посадової особи, дата і підпис.”

    При неможливості прийняття позитивного рішення, уповноважена посадова особа ВБК та ПМП на звороті першого екземпляра облікової картки вказує аргументовану причину відмови з посиланням на нормативно-правові акти України.

    2.6 При неможливості призначення матеріально-відповідальної особи - громадянина України рішення щодо обліку суб’єкта ЗЕД у КРМ приймається керівництвом митниці, шляхом вчинення резолюції на листі-звернені, який має бути зареєстрований у загальному відділі.

    2.7 Після проведення зазначених вище дій, посадова особа групи обліку перевіряє надані документи, звіряє копії документів з оригіналами та погоджує рішення про можливість здійснення обліку зі старшим групи обліку. Старший групи обліку перевіряє інформацію про даного суб’єкта ЗЕД в електронній базі даних учасників ЗЕД, які обліковані у Київській регіональній митниці та в ЦБД Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби (ЄАІС Держмитслужби). У разі відсутності зауважень, робить запис на звороті першого екземпляра Облікової картки суб’єкта ЗЕД: “Зауважень щодо здійснення обліку немає. Посада, ПІБ, дата і підпис”. Така перевірка здійснюється при першій постановці на облік або при подальшому обліку в інших випадках, обумовлених даною технологією.

    2.8 У разі відсутності зауважень щодо здійснення обліку даного суб’єкта ЗЕД посадова особа групи обліку, присвоює Обліковій картці реєстраційний номер та проставляє його на трьох примірниках Облікової картки суб’єкта ЗЕД. Формування номера здійснюється наступним чином: 10000/PP/RR/NNNNN, де PP - цифровий індекс підрозділу, у відповідності до номенклатури справ митниці; RR - останні цифри року первинної акредитації; NNNNN - порядковий номер реєстрації. Облікова картка завіряється підписом та особистою номерною печаткою (ОНП) посадової особи групи обліку, яка здійснювала зазначену процедуру обліку. На звороті Облікової картки суб’єкта ЗЕД посадова особа групи обліку зазначає термін дії договору оренди приміщення та, якщо є, інші необхідні обмеження терміну дії облікової картки.

    2.9 Перший та другий примірники Облікової картки разом з копіями документів залишається у групі обліку (де формується архів справ обліку суб’єктів ЗЕД). Третій примірник повертається суб’єкту ЗЕД, для засвідчення факту його обліку у митниці, про що ним вчиняється запис на звороті першого екземпляра Облікової картки: “Документи надав, облікову картку отримав, дата і підпис”.

    2.10 Облікова картка суб’єкта ЗЕД реєструється посадовою особою групи обліку в Журналі обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (Форма журналу обліку - додаток 3). Журнал обліку ведеться у паперовому вигляді та зберігається у справах групи обліку прошнурований та пронумерований.

    2.11 Посадова особа групи обліку вносить відомості про облік суб’єкта ЗЕД до електронної бази облікованих суб’єктів ЗЕД КРМ. До ЄАІС Держмитслужби відомості про облік суб’єкта ЗЕД передаються посадовою особою групи обліку не менше ніж два рази на тиждень. Щотижнево інформація щодо обліку суб’єктів ЗЕД надсилається каналами електронного зв’язку до підрозділів митного оформлення.

3. Порядок внесення змін до Облікової картки суб’єкта ЗЕД

    3.1 У разі будь-яких змін чи наявності доповнень до відомостей про суб’єкта ЗЕД (зміни номера телефону, юридичної чи поштової адреси тощо), які були заявлені у Обліковій картці (крім зміни назви підприємства), у тижневий термін вносяться зміни до Облікової картки шляхом надання нової картки у трьох примірниках й документів та їх копій, на підставі яких вносяться зміни (доповнення). Посадова особа Групи обліку вилучає у суб’єкта ЗЕД попередній (третій) примірник Облікової картки суб’єкта ЗЕД та здійснює дії відповідно до розділу 2 даної Технологічної схеми. Після внесення змін реєстраційний номер Облікової картки не змінюється.

    3.2 У разі зміни керівника підприємства або місцезнаходження суб’єкта ЗЕД, переоблік здійснюється після проведення співбесіди з уповноваженою посадовою особою ВБК та ПМП (згідно з функціональними обов’язками). Уповноважена посадова особа ВБК та ПМП здійснює перевірку підстав призначення нового керівництва суб’єкта ЗЕД, у разі виникнення підозри, місцезнаходження суб’єкта ЗЕД, дійсність вказаних в обліковій картці телефонних номерів і у разі позитивного рішення здійснює запис на звороті першого екземпляра Облікової картки: „Узгоджено, заперечень щодо здійснення обліку немає. Посада, ПІБ посадової особи, дата і підпис.”

    При неможливості прийняття позитивного рішення, уповноважена посадова особа ВБК та ПМП на звороті першого екземпляра облікової картки вказує аргументовану причину відмови, з посиланням на нормативно-правові акти України.

    3.3 У разі виникнення необхідності внесення змін в Облікову картку у випадках її втрати, переходу з одного вантажного відділу до іншого (за місцем державної реєстрації), переоблік проводиться за спрощеною схемою (без надання нового пакета документів). Переоблік за спрощеною схемою проводиться за умови надання відомостей (документів) в яких відбулися зміни. Дане питання погоджується з керівником ВІАР та МС та керівництвом митниці шляхом надання листа-звернення, зареєстрованого у загальному відділі та наявності відміток про відсутність боргів у відповідному ВВ та пропозиціями керівника підрозділу митного оформлення.

    3.4 Якщо правоохоронними органами України була здійснена виїмка оригіналів облікових документів, що стали підставою для реєстрації суб’єкта ЗЕД на Київській регіональній митниці або оригіналів облікових карток і ці реєстраційні документи залишаються в архівах правоохоронних органів України, то в архіві справ суб’єктів ЗЕД посадова особа залишає копії реєстраційних документів та постанову про виїмку. В цих випадках переоблік (внесення змін) здійснюється при узгодженні цього питання з ВБК та ПМП шляхом проставлення відмітки на звороті першого екземпляра Облікової картки: „Узгоджено, заперечень щодо здійснення обліку немає. Посада, ПІБ посадової особи, дата і підпис” та поданням посадовою особою групи обліку копії постанови слідчого про виїмку документів.

4. Порядок анулювання Облікової картки суб’єкта ЗЕД

    4.1 Анулювання Облікової картки здійснюється у випадках втрати Облікової картки, ліквідації підприємства або зміни його назви, призупинення зовнішньоекономічної діяльності суб’єкта, виявлення підроблених документів суб’єкта ЗЕД, недостовірних даних, подвійного обліку у зоні діяльності Київської регіональної митниці, здійснення обліку в іншому митному органі (окрім випадків, визначених Держмитслужбою України), тощо. Остаточне рішення про анулювання Облікової картки ухвалює керівництво митниці на підставі листа-звернення суб’єкта ЗЕД з викладенням обставин щодо анулювання Облікової картки або службової (доповідної) записки наданої керівництву митниці уповноваженою посадовою особою.

    4.2 Посадові особи підрозділу митного оформлення здійснюють перевірку на наявність боргів і порушень митного законодавства України відповідним суб’єктом ЗЕД, про що робить запис на листі-зверненні суб’єкта ЗЕД та надає зазначений лист-звернення до керівництва. Керівництво підрозділу митного оформлення за місцем обліку суб’єкта ЗЕД надає на листі-зверненні пропозиції щодо можливості анулювання Облікової картки та направляє зазначений лист-звернення до загального відділу.

    4.3 Загальний відділ, після реєстрації даного листа-звернення, передає його на підпис керівництву митниці для прийняття остаточного рішення щодо можливості анулювання Облікової картки.

    4.4 Після отримання із загального відділу зазначеного листа-звернення із резолюцією керівництва митниці щодо можливості анулювання Облікової картки, посадова особа групи обліку вилучає третій примірник облікової картки суб’єкта ЗЕД та робить запис на листі-зверненні: “Анульовано. Причина анулювання. Дата”. Запис завіряється особистим підписом старшого групи обліку. Старший групи обліку здійснює в той же день анулювання Облікової картки в Електронній базі КРМ та ЄАІС ДМСУ.

    4.5 Анульована Облікова картка залишається у справах Групи обліку разом із комплектом документів, на підставі яких здійснювався облік даного суб’єкта ЗЕД у митниці.

    4.6 Номер Облікової картки, що анулюється, в подальшому не використовується.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
...

Наказ
Директору Департаменту електроенергетики (Меженний С. Я.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства...

Інструкція зі статистики заробітної плати (Наказ Держкомстату від 13. 01. 2004 р. №5)
Наказ Держкомстату від 28. 09. 2005 р. №286 (із змінами, внесеними наказом Држкомстату від 05. 10. 2006 р. №466)

Соціального педагога
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ мо україни від 20. 08. 1993 р. №310), зі змінами та доповненнями...

Наказ. Затверджено порядок зберігання та ведення реєстраційних справ...
Відповідно до вимог статей 3, 24 та 301 Закону України «Про нотаріат» та з метою удосконалення організації роботи щодо реєстрації...

1 Примірний наказ про призначення особи, відповідальної за ведення...
Примірний наказ про покладення організації діловодства та архіву на помічника приватного нотаріуса 28

Наказ
Державній адміністрації залізничного транспорту України (Костюк М. Д.) довести цей наказ до відома причетних працівників залізничного...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти І науки України від 18. 09. 2009 №873 "Про затвердження Умов прийому...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року №254 "Про...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року n 254...

Огляд новин законодавства
Аткової звітності платників податків, Інструкція з підготовки І подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного...

Зі змінами наказ 16. 04. 2014 №270 Бронхіальна астма Адаптована клінічна...
Головний позаштатний спеціаліст моз україни (до 10. 12. 2012–Наказ моз україни №526-К) координатор груп спеціальності «Педіатрія»,...

Наказ
Ауки України від 24 липня 2001 року №533 «Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних...

До початку роботи
Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України (Наказ Міністерства освіти України І гудпо мвс...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Щодо дати виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість...
Наказ №943), яким внесені зміни до наказу Мінфіну України від 11. 02. 2016 №49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу...

Наказ Міністерства охорони

Наказ Міністерства праці таБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт