Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Про затвердження форм облікової картки та паспорта об'єкта культурної спадщини Наказ Міністерства культури І мистецтв України, Державного комітету України з будівництва та архітектури від 13 травня 2004 №295/104 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

Про затвердження форм облікової картки та паспорта об'єкта культурної спадщини Наказ Міністерства культури І мистецтв України, Державного комітету України з будівництва та архітектури від 13 травня 2004 №295/104 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

Сторінка1/2
  1   2


Як виготовити облікову документацію на об'єкт культурної спадщини
Нарада з проблемних питань формування Державного реєстру нерухомих пам'яток України, проведена 18 жовтня цього року Міністерством культури та Науково-дослідним інститутом пам'яткоохоронних досліджень, показала, що багато фахівців на місцях не в повній мірі володіють необхідними для цієї справи знаннями. Понад те, не всім відомі навіть нормативні та методичні документи, якими слід керуватися при виготовленні облікової документації (паспорта та облікової картки) на кожен об'єкт, який пропонується для занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. А, як відомо, без облікової документації занесення об'єктів до реєстру не допускається. Тому нижче публікуємо повний пакет документів, якими слід керуватися при виготовленні облікової документації, тобто затверджені форми облікової картки, паспорта, методичні рекомендації (фактично, інструкція) щодо їх заповнення, а також методичні рекомендації щодо визначення предмету охорони об'єкта культурної спадщини. Останнє – дуже важливо для правильного визначення реальної історико-культурної цінності кожного об'єкта спадщини.


Про затвердження

форм облікової картки та паспорта

об'єкта культурної спадщини

Наказ

Міністерства культури і мистецтв України,

Державного комітету України з будівництва та архітектури

від 13 травня 2004 № 295/104
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

3 червня 2004 № 693/9292
На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1760 "Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України"
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити форми облікової картки та паспорта об'єкта культурної спадщини, що додаються.
2. Державній службі охорони культурної спадщини Мінкультури України та Управлінню реставрації та реконструкції історичної забудови Держбуду України:
забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
у місячний термін після державної реєстрації довести цей наказ до відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на Голову Державної служби охорони культурної спадщини М.М.Кучерука та начальника Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Держбуду України Т.П.Майстерчук.
4. Вважати такими, що не застосовуються, додатки 3, 4 до "Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры" до наказу Мінкультури СРСР від 13.05.86 № 203.


Міністр

культури і мистецтв України Ю.П.Богуцький


Голова

Державного комітету України з

будівництва та архітектури В.І.Череп


Затверджено

Наказ Мінкультури та Держбуду

від 13.05.2004 № 295/104

ОБЛІКОВА КАРТКА
об'єкта культурної спадщини


(найменування об'єкта )


вид

тип

категорія пам’ятки


1. Дата утворення об'єкта:
2. Місцезнаходження об'єкта:
3. Охоронний № пам’ятки:

4. Дати і № рішень, відповідно до яких об’єкт узято на державний облік та визначено категорію пам'ятки:
5. Функціональне використання:

сучасне

використання

первісне

призначення

інші (протягом часу існування об’єкта)


6. Стислий опис об'єкта:

Розташування
Характеристика об'єкта
Наявність творів мистецтва
7. Перелік складових (для комплексу (ансамблю), визначного місця):
8. Ступінь схоронності об’єкта:

добрий, задовільний, незадовільний, аварійний

9. Наявність науково-проектної документації на об'єкт:

Найменування документації

Рік розроблення

Автор (організація)

Місце зберігання, інв. №

10. До облікової картки додаються графічні матеріали та фотофіксація:

Найменування матеріалів

Кількість

Дата виконання

Виконавець

Генеральний план з позначенням зон охорони


План об’єкта


Фото загального вигляду об’єктаОблікову картку склав:

Посада та назва організації

Спеціальність, кваліфікаційний рівень

Прізвище, ініціали

Підпис

Дата складання

Керівник органу охорони культурної спадщини

_________________________________________________

(ініціали, прізвище, підпис, печатка)


Затверджено

Наказ Мінкультури та Держбуду

від 13.05.2004 № 295/104
ПАСПОРТ
об'єкта культурної спадщини


(найменування об'єкта)


вид

тип

категорія пам’ятки


1. Дата утворення об'єкта:
2. Місцезнаходження об'єкта:
3. Охоронний № пам’ятки:
4. Дати і № рішень, відповідно до яких об’єкт узято на державний облік та визначено категорію пам'ятки:
5. Наявність охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок:6. Власник:7. Користувач:
8. Охоронний договір :

від __________________________ № ________________9. Функціональне використання:

сучасне

первісне

інші (протягом часу існування об’єкта)


10. Історичні дані про об'єкт:11. Відомості про сучасний стан об’єкта:

Розташування об'єкта і його роль у навколишньому середовищі
Ландшафт
Опис об'єкта
Перебудови, втрати й історичні нашарування
Наявність творів мистецтва та їх опис
Опис території об'єкта
Загальна оцінка технічного стану об’єкта, дата, № акта технічного стану
Наявність інженерних мереж та інженерного обладнання
Дата і № довідки про майнову цінність об’єкта, найменування організації, яка провела оцінку, вартість в гривнях

12. Перелік складових (для комплексу (ансамблю), визначного місця):13. Територія об'єкта:

Площа
Опис меж території об’єкта

14. Оцінка антропологічної, археологічної, естетичної, етнографічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності об'єкта:

Якості об’єкта, завдяки яким він набуває культурної цінності як пам’ятка

15. Зони охорони пам'ятки:

Організація-розробник науково-проектної документації
Дата розроблення науково-проектної документації
Дата і номер документа про затвердження науково-проектної документації
Короткий опис меж зон охорони із зазначенням площі кожної зони

16. Наявність науково-дослідної та науково-проектної документації на об'єкт:

Найменування документації

Рік розроблення

Автор (організація)

Місце зберігання, інв. №

17. Дослідницькі й реставраційні роботи на об’єкті:

Найменування робіт

Рік проведення

Замовник

Виконавець

Підрядна організація
18. Основні джерела відомостей про об’єкт:

Археологічні матеріали
Іконографічні матеріали
Архівні матеріали
Бібліографічні матеріали
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Затверджено Наказом Міністра освіти І науки України. Наказ №407 від 20. 05. 2004 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України...

Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання...
Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12. 01. 2005 за №26/10306 (із змінами)

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року №254 "Про...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року n 254...

Наказ Головного управління Державного казначейства України, Державного...
З метою реалізації державної програми переходу України на міжнародну систему обліку І статистики наказуємо

Наказ
Від 03. 03. 2004 №20/5 „Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України”, зареєстрований у...

Про затвердження Правил будови І безпечної експлуатації ліфтів Наказ...
Затвердити Правила будови І безпечної експлуатації ліфтів (далі Правила), що додаються

Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом...
Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Л. М. Костюченка

Інструкція про ведення Державного реєстру правочинів
Державного реєстру правочинів, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18 серпня 2004 року №86/5, зареєстрована в Міністерстві...

Рішення з інженерного обладнання
Лист Державного комітету України з будівництва та архітектури та Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства...

Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні...
Постанову Правління Національного банку України від 01. 08. 2001 n 318 "Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки...

Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній...
Постанову Правління Національного банку України від 01. 08. 2001 n 311 "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій...

Міністерство юстиції україни наказ 12. 10. 2010 м. Київ №2480/5 Зареєстровано...
Кабінету Міністрів України від 14. 11. 2006 №1577, пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 11....

Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання...
Відповідно до вимог статті 18 Закону України "Про охорону праці", з метою встановлення вимог щодо організації навчання І перевірки...

Закони України
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05. 07. 2011 №103 «Про затвердження...

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг...
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року n...

Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель І споруд
...

Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 16. 03. 94 N 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт