Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

План роботи Міністерства екології та природних ресурсів України на 2017 рік №

План роботи Міністерства екології та природних ресурсів України на 2017 рік №

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр екології та природних ресурсів України

_________________О.М. Семерак

«03» березня 2017 року
ПЛАН

роботи Міністерства екології та природних ресурсів України на 2017 рік


з/п

Найменування заходу

Рішення, на підставі яких виконується захід

Строк виконання

Відповідальні

підрозділи

Форма завершення заходу

1

2

3

4

5

6

Стратегічна ціль 051 Формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони

навколишнього природного середовища, формування, збереження і використання екологічної мережі, організації,

охорони та використання природно-заповідного фонду, регулювання негативного антропогенного впливу

на зміну клімату та адаптації до його змін

Завдання 0511 Організація і здійснення заходів з просвітницької кампанії та впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовищаОрганізація природоохоронних та освітніх заходів на підтримку акцій "Всесвітній день водно-болотних угідь", "День довкілля", "Всесвітній день захисту навколишнього середовища", "День працівника природно-заповідної справи" у межах природоохоронних територій із залученням громадськості

Закон України "Про природно-заповідний фонд України";

Указ Президента України «Про День довкілля» від 08.08.1998 № 855


упродовж року

Департамент з питань заповідної справи,

Департамент управління майном та

взаємодії з громадськістю

заходи на підтримку акцій "Всесвітній день водно-болотних угідь", "День довкілля", "Всесвітній день захисту навколишнього середовища", "День працівника природно-заповідної справи"Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел»

постанова Кабінету Міністрів України

від 24.01.2001 № 51

ІІ півріччя

Департамент управління майном та взаємодії з громадськістю

нагородження та відзначення переможців та учасників Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел»Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації діяльності Мінприроди та Міністра, роз’яснення через ЗМІ позиції та заходів Мінприроди з вирішення питань охорони навколишнього природного середовища; підвищення рівня поінформованості населення щодо діяльності Мінприроди стосовно поліпшення екологічної ситуації в Україні

Закони України «Про доступ до публічної інформації», «Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», «Про доступ до публічної інформації»

упродовж

року

Департамент управління майном та взаємодії з громадськістю

Відділ захисту інформації та електронних сервісів

структурні підрозділи Мінприроди

оприлюднення на офіційному веб-сайті та в соціальних мережах Мінприроди відповідної інформації та поширення її серед ЗМІПідготовка та розміщення на веб-сайті Мінприроди матеріалів з питань євроатлантичної інтеграції України, зокрема про екологічні наслідки особливого партнерства України з НАТО та переваги євроатлантичної інтеграції України

Річна національна програма під егідою Комісії Україна – НАТО на 2017 рік,

Державна програма інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 - 2020 роки

упродовж року

Департамент управління майном та взаємодії з громадськістю


розміщені на офіційному веб-сайті Мінприроди інформаційні матеріали

Завдання 0512 Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері охорони навколишнього природного середовища, фінансова підтримка підготовки наукових кадрівОрганізаційне забезпечення формування та узгодження проектів тематичних планів прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на 2017 рік науково-дослідних установ, що входять до сфери управління Мінприроди, та фінансуються за бюджетною програмою КПКВК 2401040

постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1084

IIІ квартал

Департамент стратегічної екологічної політики

тематичні плани прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на 2017 рік науково-дослідних установ, що входять до сфери управління Мінприроди, та фінансуються за бюджетною програмою КПКВК 2401040Забезпечення діяльності Науково-технічної ради Мінприроди, виконання функцій секретаря її засідань

наказ Мінприроди від 20.09.2013 № 490 «Про науково-технічну раду»

упродовж року

Департамент стратегічної екологічної політики

організація засідань Науково-технічної ради МінприродиЗабезпечення організації підготовки наукових кадрів

Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність", Закон України "Про вищу освіту"

упродовж року

Управління роботи з персоналом

підготовка аспірантів

Завдання 0513 Забезпечення здійснення управління у сфері екології та природних ресурсів, експертиза та державна реєстрація препаратівФормування бюджетних запитів на 2018 рік на підставі запитів та розрахунків відповідальних за виконання бюджетних програм (напрямів) та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінприроди

Бюджетний кодекс України, інструктивний лист Міністерства фінансів України на відповідний період, наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.2012 р. за N 1057/21369 (зі змінами)

III квартал

Департамент економіки та фінансів

бюджетний запитУзагальнення, аналіз інформації структурних підрозділів центрального апарату міністерства, визначених відповідальними виконавцями напрямів відповідної бюджетної програми, про виконання плану природоохоронних заходів за відповідною бюджетною програмою та використання бюджетних коштів для подання її Кабінету Міністрів України, Мінфіну та Мінекономрозвитку

постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 163 та від 17.08.2011 № 877, Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 12.06.2015 № 194, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.08.2015 за № 994/27439

щоквартально щороку

Департамент економіки та фінансів

квартальна та річна інформація про виконання плану природоохоронних заходів за відповідною бюджетною програмою та використання бюджетних коштівФормування плану природоохоронних заходів за відповідною бюджетною програмою, внесення змін до плану природоохоронних заходів за відповідною бюджетною програмою

Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 12.06.2015 № 194, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.08.2015 року за № 994/27439

упродовж року

Департамент економіки та фінансів

план та зміни до плану природоохоронних заходів за відповідною бюджетною програмоюФормування прогнозних показників надходжень до державного та місцевих бюджетів на 2018-2020 роки коштів від сплати екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності

проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та проект прогнозу Державного бюджету України на 2018-2020 роки

III квартал

Департамент економіки та фінансів

прогнозні показники з обґрунтуванням до них надіслані Мінфіну відповідним листомВедення обліку виконання запланованих показників надходжень коштів від сплати екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, до спеціального фонду місцевих бюджетів, а також збір інформації про витрати на виконання природоохоронних заходів на регіональному рівні

постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106 «Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету»


щоквартально

Департамент економіки та фінансів

узагальнена інформація для подальшого врахування в роботі та своєчасного реагуванняЗатвердження річних фінансових планів державних підприємств, що належать до сфери управління Мінприроди та здійснення контролю за їх виконанням

Закон України "Про управління об'єктами державної власності", Господарський кодекс України (стаття 75)

ІІІ квартал

Департамент економіки та фінансів

затверджені в установленому порядку річні фінансові плани державних підприємств, що належать до сфери управління Мінприроди, та подані до Мінекономрозвитку, Мінфіну і ДФСПроведення моніторингу виконання показників фінансових планів державних підприємств, що належать до сфери управління Мінприроди

Закон України "Про управління об'єктами державної власності", Господарський кодекс України (стаття 75)

щоквартально

Департамент економіки та фінансів

квартальний звіт про виконання показників фінансових планів, що належать до сфери управління Мінприроди, поданий МінекономрозвиткуОрганізація роботи з розроблення плану діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України на 2018-2020 роки

статті 21 та 22 Бюджетного кодексу України

у місячний строк після доведення Мінфіном граничного обсягу видатків і надання кредитів державного бюджету

Департамент стратегічної екологічної політики

стратегічний план Мінприроди на 2018-2020 рокиПриведення у відповідність із показниками державного бюджету плану діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України на 2017-2019 роки

статті 21 та 22 Бюджетного кодексу України

у місячний строк після затвердження Державного бюджету на 2017 рік

Департамент стратегічної екологічної політики

стратегічний план Мінприроди на 2017-2019 рокиОрганізація роботи з підготовки звітів про стан виконання плану діяльності Міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України на 2015-2017 роки

статті 21 та 22 Бюджетного кодексу України

І квартал

Департамент стратегічної екологічної політики

звіт про стан виконання плану діяльності Міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України на 2015-2017 рокиПодання до Кабінету Міністрів України законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»

Закон України «Про основні засади (стратегія) державної екологічної політики на період до 2020 року»

ІІ квартал

Департамент стратегічної екологічної політики

подання Кабінету Міністрів України Закону України
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт про виконання
Річного плану роботи Міністерства екології та природних ресурсів України на 2015 рік

Звіт про результати моніторингу виконання
Річного плану роботи Міністерства екології та природних ресурсів України (із змінами)

Міністерство екології та природних ресурсів україни екологічна декларація №

Закони України (номер, дата, назва, частина, стаття)
Директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

Конкурсу школярів І учнівської молоді
України за сприяння Департаменту заповідної справи Міністерства екології та природних ресурсів України І національного природного...

План роботи кз лор «Червоноградська загальноосвітня школа-інтернат...
Педагогічний аналіз за 2015-20156навчальний рік. Пріоритетні цілі І завдання на 2016-2017навчальний рік

Л. К. Грек Основи екології
Розглянуто особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище, проблеми, пов’язані із станом охорони та раціональним...

План роботи управління освіти Прилуцької міської ради на 2017-2018...
Освітня галузь міста постійно працює в напрямку покращення якості та конкурентоспроможності освітніх послуг

Розпорядження
Затвердити план роботи з персоналом районної державної адміністрації на 2017 рік (додається)

Звіт з інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин...
Департаменту екології та природних ресурсів запорізької обласної державної адміністрації

Київ Про затвердження плану заходів на 2017 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України
Затвердити план заходів на 2017 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України, що додається

План роботи міністерства освіти І науки України на 2016 рік №
...

План роботи комунального закладу
Аналіз роботи школи-інтернату за минулий рік та завдання на новий 2013/2014 навчальний рік

План роботи тернопільської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням...
Розділ І. Організаційні заходи щодо реалізації Закону України "Про загальну середню освіту"

Індивідуальний план самоосвітньої роботи на 201 3
Опанасенко Вікторії Михайлівни на 2013-2014 навчальний рік ( ІІІ рік роботи над проблемною темою)

З іншої сторони (далі за текстом – «Сторони»), уклали даний Договір...
Логічні інвестиції», (далі Виконавець), в особі директора Бобруєнка Максима Олександровича, який діє на підставі Статуту та Ліцензій...

Рішенням колегії відділу освіти
Вступ. Аналіз роботи відділ у освіти райдержадміністрації за 2016 рік та пріоритетні завдання та напрями роботи на 2017 рік

План виховної роботи дптнз «цпто№3 м. Харкова» на 2016 2017 навчальний рік
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних національних програм та відповідно до нормативно-правових...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт