Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків, крім перевірок податкової декларації про майновий стан І доходи та податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця

Методичні рекомендації щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків, крім перевірок податкової декларації про майновий стан І доходи та податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ


від 14 червня 2013 року N 165

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків, крім перевірок податкової декларації про майновий стан і доходи та податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця


(Витяг)

Відповідно до Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18.03.2013 р. N 141, та з метою забезпечення наповнення бюджетів усіх рівнів, удосконалення процесів адміністрування податків та зборів, встановлення єдиного порядку відображення результатів камеральних перевірок платників податків наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків, крім перевірок податкової декларації про майновий стан і доходи та податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця (далі - Методичні рекомендації), що додаються.

<...>

5. Визнати такими, що втратили чинність, накази ДПА України:

від 18.04.2008 р. N 266 "Про організацію взаємодії органів державної податкової служби при проведенні перевірок податкових декларацій з податку на додану вартість з урахуванням інформації розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів";

від 05.12.2008 р. N 761 "Про затвердження Примірного порядку проведення камеральної перевірки та здійснення контролю за справлянням податку на прибуток";

від 25.01.2010 р. N 34 "Про організацію комплексного відпрацювання сум податкового кредиту з податку на додану вартість".

<...>

 

Міністр

О. Клименко


 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
14.06.2013 N 165


Методичні рекомендації
щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків, крім перевірок податкової декларації про майновий стан і доходи та податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця


(далі - Методичні рекомендації)

Розділ I. Загальні положення


1.1. Ці Методичні рекомендації запроваджуються в органах Міністерства доходів і зборів України з метою поліпшення адміністрування податків, повноти декларування податкових зобов'язань в умовах впровадження спеціального програмного забезпечення для удосконалення діючих процедур проведення камеральних перевірок, що покращить якість матеріалів перевірок та сприятиме зменшенню термінів їх проведення.

1.2. При застосуванні Методичних рекомендацій необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами та розпорядчими документами:

Податковий кодекс України, із змінами (далі - Кодекс);

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон N 996-XIV);

постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1246 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних" (далі - Постанова N 1246);

постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року N 98 "Питання переходу платників податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, до подання спрощеної податкової декларації" (далі - Постанова N 98);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року N 143-р "Про перелік офшорних зон" (далі - розпорядження N 143-р);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 року N 1007-р "Питання створення та запровадження електронного сервісу "Електронний кабінет платника податків";

наказ ДПА України від 11.02.2011 р. N 85 "Про запровадження електронного сервісу для платників податків - юридичних осіб" (далі - наказ N 85);

наказ Мінфіну України від 17.12.2012 р. N 1340 "Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядку його ведення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.02.2013 р. за N 201/22733 (далі - наказ N 1340);

наказ Мінфіну України від 24.05.95 р. N 88 "Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.06.95 р. за N 168/704 (далі - наказ N 88);

наказ Мінфіну України від 25.11.2011 р. N 1492 "Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.12.2011 р. за N 1490/20228 (далі - наказ N 1492);

наказ ДПС України від 15.05.2012 р. N 420 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо комплексного відпрацювання сум ПДВ, які формують податковий кредит за податковими накладними, не зареєстрованими в ЄРПН" (далі - Методичні рекомендації N 420);

наказ ДПС України від 19.06.2012 р. N 522 "Про затвердження Регламенту опрацювання податкових декларацій з податку на додану вартість, за якими нараховано від'ємне значення та/або задекларовано бюджетне відшкодування податку на додану вартість" (далі - наказ N 522);

наказ Мінфіну України від 28.09.2011 р. N 1213 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.10.2011 р. за N 1215/19953, з урахуванням змін (далі - наказ N 1213);

наказ Мінфіну України від 21.12.2011 р. N 1684 "Про внесення змін до деяких наказів Мінфіну України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.01.2011 р. за N 111/20424 (далі - наказ N 1684);

наказ Мінфіну України від 21.12.2011 р. N 1685 "Про затвердження форми Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.12.2011 р. за N 1529/20267 (далі - наказ N 1685);

наказ Мінфіну України від 28.01.2013 р. N 39 "Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток та форми Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток" (далі - наказ N 39);

наказ Мінфіну України від 21.12.2011 р. N 1683 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток банку" (далі - наказ N 1683);

наказ Мінфіну України від 22.06.2012 р. N 759 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика" (далі - наказ N 759);

наказ Мінфіну України від 28.10.2011 р. N 1352 "Про затвердження форми Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи" (далі - наказ N 1352);

наказ ДПА України від 24.12.2010 р. N 1020 "Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.01.2011 р. за N 46/18784 (далі - наказ N 1020);

наказ ДПС України від 14.06.2012 р. N 516 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності платників податків в органах ДПС України" (далі - наказ N 516);

наказ ДПС України від 31.01.2011 р. N 56 "Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій" (далі - наказ N 56);

наказ ДПС України від 28.02.2011 р. N 115 "Про затвердження форм та Порядку розрахунку податкових зобов'язань нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво" (далі - наказ N 115);

інші нормативно-правові акти, що регулюють здійснення господарських операцій, які впливають на розмір податкових зобов'язань, розпорядчі документи та узагальнюючі податкові консультації Міндоходів.

1.3. Під час реалізації Методичних рекомендацій використовуються такі програмні продукти:

1.3.1. підсистеми інформаційної системи "Податковий блок" - "Реєстрація ПП", "Обробка податкової звітності та платежів", "Податковий аудит", "Аналітична система", "Облік платежів";

1.3.2. єдиний реєстр податкових накладних;

1.3.3. АРМ "Митниця";

1.3.4. підсистема "Реєстрація та облік РРО та книг обліку розрахункових операцій АІС "Реєстри платників податків".

1.4. Терміни у цих Методичних рекомендаціях вживаються у значенні, визначеному Кодексом та іншими нормативно-правовими актами.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації, що додаються
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків,...

Методичні рекомендації щодо організації та проведення камеральних...
України, затвердженого Указом Президента України від 18. 03. 2013 р. N 141, та з метою забезпечення наповнення бюджетів усіх рівнів,...

Порядок заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи
Нова декларація про майновий стан І доходи передбачає визначення категорії, до якої відноситься платник податків (рядок 8 розділу...

Затверджено нову форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації
Криворізька південна одпі нагадує платникам податків, що 9 серпня 2016 р останній день подання податкової декларації платника єдиного...

Наказом Міністерства фінансів України затверджено нову форму податкової...
Міністерства фінансів України від 02. 10. 2015року №859 (офіційне опублікування «Офіційний вісник України від 17. 11. 2015 №89»)....

Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків
Відповідно до норм статей 75 – 86 розділу II податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу...

Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків
Відповідно до норм статей 75 86 розділу II податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу...

Внесено зміни до податкової декларації про майновий стан І доходи...
Західно-Донбаська одпі головного управління дфс у Дніпропетровській області повідомляє наступне

Заповнення виду діяльності в декларації підприємця „спрощенця”
Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (далі – податкова декларація) затверджена наказом Міністерства...

Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи
Ця Інстрункція розроблена відповідно до пункту 179. 9 статті 179 розділу IV податкового кодексу України (далі – Кодекс)

Звіту, перерахунку, декларації, додатка до декларації тощо
Цей документ є описом формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків (далі Стандарт). Стандарт призначений...

Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи
Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 179. 9 статті 179 розділу IV податкового кодексу України (далі – Кодекс)

Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи
Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 179. 9 статті 179 розділу IV податкового кодексу України (далі Кодекс)

Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи
Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 179. 9 статті 179 розділу IV податкового кодексу України (далі – Кодекс)

Логічний та математичний контроль при заповненні Податкової декларації...
Зазначається площа всіх земельних ділянок з категорією «рілля» в межах зазначеного у рядку 9 загальної частини декларації коду за...

Інструкція №793 Інструкція щодо заповнення податкової декларації...
Якщо подається «звітна» чи «звітна нова» декларація, в полі «Звітний податковий період» рядка 2 розділу І декларації арабськими цифрами...

Критерії зупинення реєстрації податкових накладних в єрпн оновлено
Пдв” за участю начальника відділу камеральних перевірок податкової звітності території обслуговування Шосткинської одпі управління...

Порядок подання нотаріусами річної декларації про майновий стан І...
Пку. Основу податкового законодавства раніше становили велика кількість законів та підзаконних актів, які регулювали відносини оподаткування....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт