Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт про результати моніторингу виконання

Звіт про результати моніторингу виконання

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. Міністра екології та природних ресурсів України

______________С.І. Курикін

«____» _________ 2015 року
Звіт про результати моніторингу виконання

Річного плану роботи Міністерства екології та природних ресурсів України (із змінами)

за 9 місяців 2015 року


з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний

виконавець

Форма завершення заходу

Стан виконання заходу

1

2

3

4

5

6
Стратегічна ціль 051 Формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони

навколишнього природного середовища, формування, збереження і використання екологічної мережі, організації,

охорони та використання природно-заповідного фонду, регулювання негативного антропогенного впливу

на зміну клімату та адаптації до його змін
Завдання 0511 Організація і здійснення заходів з просвітницької кампанії та впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовищап.1 Погодження та затвердження проекту нової редакції Положення про еколого - освітню діяльність заповідників та національних парків України

IІ квартал

Департамент заповідної справи,

Юридичний департамент

затвердження нової редакції Положення про еколого - освітню діяльність заповідників та національних парків України

Підготовлено та погоджено із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проект наказу Мінприроди «Про затвердження Положення про екологічну освітньо-виховну роботу установ природно-заповідного фонду».

Готується пакет документів для реєстрації наказу в Мін’юстіп.2 Погодження та затвердження проекту нової редакції Положення про наукову діяльність природних, біосферних заповідників та національних природних парків

IІ квартал

Департамент заповідної справи,

Юридичний департамент

затвердження нової редакції Положення про наукову діяльність природних, біосферних заповідників та національних природних парків

Підготовлено та завершується робота щодо погодження із заінтересованими ЦОВВ проекту наказу Мінприроди «Про затвердження Положення про наукову та науково-технічну діяльність природних, біосферних та національних природних парків»п.3 Організація природоохоронних та освітніх заходів на підтримку акцій "Міжнародний день водно-болотних угідь", "День довкілля", "Всесвітній день захисту навколишнього середовища", "День працівника природно-заповідної справи" у межах природоохоронних територій із залученням громадськості

упродовж року

Департамент заповідної справи

проведення заходів на підтримку акцій "Міжнародний день водно-болотних угідь", "День довкілля", "Всесвітній день захисту навколишнього середовища", "День працівника природно-заповідної справи"

У рамках відзначення Всесвітнього дня водно-болотних угідь, Дня довкілля, Всесвітнього дня захисту навколишнього середовища, Дня працівника природно-заповідної справи в Мінприроди та установах природно-заповідного фонду проводились урочисті заходи, інформаційні кампанії для ЗМІ, організовувались еколого-просвітницькі заходи
п.4 Проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики

упродовж

року

Департамент організаційної діяльності

проведення консультацій з громадськістю, відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»

Відповідно до затвердженого орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Міністерства екології та природних ресурсів України на 2015 рік, з початку поточного року на постійній основі проводились консультації з громадськістю.

За 9 місяців 2015 року за участю представників громадянського суспільства організовано 25 заходів, які спрямовані на забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища.

До Кабінету Міністрів України щомісячно подається план проведення консультацій з громадськістю на місяць та щокварталу звіт про проведення консультацій з громадськістю
п.5 Проведення системної роз’яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики

упродовж

року

Департамент організаційної діяльності

системна роз’яснювальна робота з пріоритетних питань державної політики в галузі охорони навколишнього середовища, шляхом розміщення інформаційних матеріалів на сайті, в соціальних мережах Мінприроди, поширення їх серед ЗМІ, організації круглих столів, семінарів, тощо за участю громадськості

Забезпечується проведення системної роз’яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики у сфері охорони навколишнього середовища шляхом оприлюднення інформації екологічного спрямування в ЗМІ, розміщення у спеціальних рубриках на веб-сайті Мінприроди, проведення брифінгів і прес-конференцій, здійснення адресної розсилки поштою (або на e-mail), а також у ході проведення тематичних телефонних «гарячих ліній» та через поширення друкованих інформаційних матеріалівп.6 Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу “До чистих джерел”

ІІ півріччя

Департамент організаційної діяльності

нагородження та відзначення переможців та учасників Всеукраїнського конкурсу “До чистих джерел”

Розпочато роботу з підготовки проведення Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел». З метою поширення інформації про його проведення серед регіональних навчальних закладів та неурядових громадських організацій до обласних адміністрацій розіслано інформаційні повідомлення про умови та терміни проведення конкурсуп.7 Організація та проведення Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України»

ІІ квартал

Департамент організаційної діяльності

Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України»

Організовано та 22-24 квітня 2015 року проведено Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України, в рамках якого відбулися: пленарна конференція «Євроінтеграція та національна екологічна політика» та пленарні засідання: «Довкілля для України», як складова «Довкілля для Європи»; Впровадження екологічної складової Угоди про Асоціацію «Україна-ЄС».

Також проведені круглі столи за темами: «Зелена енергетика: стан та перспективи розвитку в Україні»;

«Розвиток природно-заповідного фонду та інших елементів екомережі в контексті євроінтеграційних процесів»;

«Освіта в інтересах сталого розвитку, сталі державні закупівлі та інші важливі чинники розвитку «зеленої економіки» в Україні»;

«Поводження з відходами в Україні: проблеми та перспективи»;

«Україна і створення морських охоронюваних районів в Антарктиці».

Пленарне засідання:

«Муніципальні природоохоронні програми, як шлях до забезпечення екологічно збалансованого розвитку»;

«Синергізм міжнародних хімічних конвенцій (Базельська, Ротердамська, Стокгольська, Мінаматська): плани дій України для просування та розвитку цілей хімічної безпеки»;

«Розвиток мережі Орхуських інформаційних центрів як утвердження екологічної демократії в Україні»;

«Охорона вод та раціональне використання водних ресурсів: сучасний стан та перспективи»;

«Методи і форми просвітницької роботи щодо популяризації сталого споживання як інструмент розвитку екологічної освіти та виховання в закладах освіти»;

«Моніторинг довкілля як інструмент отримання достовірної інформації для прийняття рішень»;

«Організація волонтерської діяльності на територіях природно-заповідного фонду»;

«Участь України в новій глобальній угоді щодо зміни клімату»п.8 Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації діяльності Мінприроди України та Міністра, роз’яснення через ЗМІ позиції та заходів Мінприроди України з вирішення питань охорони навколишнього природного середовища, підвищення рівня поінформованості населення щодо діяльності Мінприроди стосовно поліпшення екологічної ситуації в Україні

упродовж

року

Департамент організаційної діяльності

Управління матеріально-технічного забезпечення

оприлюднення на офіційному веб-сайті та в соціальних мережах Мінприроди України відповідної інформації та поширення її серед ЗМІ

Забезпечується висвітлення діяльності Мінприроди через засоби масової інформації шляхом надання коментарів, інтерв’ю, проведення брифінгів та прес-конференцій з актуальних питань екологічної політики України.

Міністр екології та природних ресурсів України І. Шевченко проінформував громадськість про здобутки Мінприроди за 100 днів роботи: реформи, що були проведені; проекти, які знаходяться в стадії реалізації, а також плани на найближчий час; «Санітарні рубки лісу», «Білічанський ліс: що зроблено за рік для створення національного природного парку»; «Стратегія екологічної політики України – важливий крок на шляху впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС»; «Антикорупційні правила користування надрами», звіт по робочій поїздці в Одеську область.

Для підвищення рівня поінформованості населення щодо діяльності міністерства ведеться інформаційно-роз’яснювальна робота, у тому числі через ЗМІ, стосовно екологічної ситуації в Україні, позиції Мінприроди з вирішення питань охорони навколишнього природного середовища. З початку року для представників ЗМІ надано 61 коментарп.9 Забезпечення реагування на критичні зауваження ЗМІ та громадськості на адресу Уряду та органів виконавчої влади

упродовж

року

Департамент організаційної діяльності

опрацювання критичних зауважень ЗМІ та громадськості на адресу Уряду та органів виконавчої влади

Забезпечувалося відповідне реагування на критичні публікації, оприлюднені у засобах масової інформації. У звітному періоді на веб-сайті Мінприроди, у рубриці «Реагування на критику», оприлюднено роз’яснення на критичні зауваження, розміщені в ЗМІ, такої тематики: щодо втрати контролю держави у сфері екології, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської АЕСп.10 Проведення аналізу громадської думки та інформації, оприлюдненої у ЗМІ, щодо екологічної ситуації в країні та діяльності Мінприроди України і Міністра

упродовж

року

Департамент організаційної діяльності

підготовка інформаційних матеріалів щодо екологічної ситуації в країні та діяльності Мінприроди України і Міністра, висвітлені в ЗМІ

Моніторинг і аналіз інформації, оприлюдненої у ЗМІ не ведетьсяп.11 Забезпечення адміністрування та змістового наповнення офіційного веб-сайту Мінприроди України

упродовж

року

Департамент організаційної діяльності

Управління матеріально-технічного забезпечення

адміністрування та змістовне наповнення офіційного веб-сайту Мінприроди України

Для широкого інформування населення про діяльність Мінприроди, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів, на веб-сайті міністерства в рубриці «Новини» з початку року розміщено 392 інформаційних повідомленняп.12 Організація роботи з інформування споживачів про безпеку органічних продуктів харчування

упродовж

року

Департамент організаційної діяльності

просвітницько-інформаційні заходи направлені на інформування споживачів про безпеку органічних продуктів харчування


За підтримки Мінприроди 19.03.2015 відбулась конференція «Органічне рослинництво-2015», яка стала 5-тою конференцією із серії міжнародних конференцій «Розвиток органічного сектору в Центральній\Східній Європі та країнах Центральної Азії».

За підтримки Мінприроди спільно з Федерацією органічного руху України 12.09.2015 проведено 7-й Всеукраїнський ярмарок органічних продуктівп.13 Розроблення і впровадження механізму залучення громадськості до процесу екологічної освіти, освіти для сталого розвитку, екологічної просвіти та виховання

упродовж

року

Департамент організаційної діяльності

проведення заходів за участю громадськості спільно з Державною екологічною академією післядипломної освіти та Управління і Громадською радою при Мінприроди України

З початку 2015 року за участю Міністра екології та природних ресурсів України, інших представників міністерства проводились брифінги та прес-конференції з питань реалізації державної природоохоронної політики, зокрема: здобутки Мінприроди за 100 днів роботи, реформи, які вже були проведені, проекти, які знаходяться в стадії реалізації та плани на найближчий час.

Також проводились зустрічі:

- Міністра з активістами-екологами стосовно питань «санітарних рубок» лісів;

- Міністра та делегації Євросоюзу з представниками екологічних громадських організацій;

- керівництва Мінприроди з громадськими організаціями щодо екологічних наслідків збройного конфлікту на Донбасі.

Проведено низку інформаційно-просвітницьких семінарів
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт про результати моніторингу надання адміністративних послуг,...
Цей звіт містить результати дослідження якості надання адміністративних послуг І рівня задоволеності клієнтів

Звіт про педагогічну практику студента групи ге-41 географічного...
Звіт — документ, який містить відомості (інформацію) про результати діяльності за певний період часу, виконання заходів, доручень,...

Звіт про результати виконання
Загальнодержавної соціальної цільової програми протидії віл-інфекції/сніду на 2014-2018 роки

Звіт про результати виконання
Загальнодержавної соціальної цільової програми протидії віл-інфекції/сніду на 2014-2018 роки

Звіт про результати виконання
Загальнодержавної соціальної цільової програми протидії віл-інфекції/сніду на 2014-2018 роки

Звіт про результати виконання
Загальнодержавної соціальної цільової програми протидії віл-інфекції/сніду на 2014-2018 роки

Звіт про результати виконання
Загальнодержавної соціальної цільової програми протидії віл-інфекції/сніду на 2014-2018 роки

Звіт про результати виконання
Загальнодержавної соціальної цільової програми протидії віл-інфекції/сніду на 2014-2018 роки

Звіт про результати виконання
Загальнодержавної соціальної цільової програми протидії віл-інфекції/сніду на 2014-2018 роки

Звіт про результати виконання
Загальнодержавної соціальної цільової програми протидії віл-інфекції/сніду на 2014-2018 роки

Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення віл

Звіт про фінансові результати, його структура, мета І методика складання
Одним з методів контролю за якістю підготовки майбутніх спеціалістів є виконання ними індивідуальних завдань

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма n 2
П(С)бо №1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом...

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання І протидії...
Протидії корупції спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, яким тимчасово визначено Міністерство юстиції...

Звіт про результати річного оцінювання учнів
Результати моніторингів (додаток до плану 1) проаналізовано на педагогічній раді, методичній раді, методичних об’єднаннях, надано...

Методичні рекомендації щодо виконання нотаріусами обов’язків суб’єкта...
Права та обовязки спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Звіт про фінансові результати
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради І виконавчого органу

Інструкція
Форма звітності №1-кр (місячна) „Звіт про результати діяльності Держфінінспекції та її територіальних органів” (даліБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт