Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

Затверджено

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
Державне підприємство

"Український державний центр радіочастот"


ЗАТВЕРДЖЕНО


"24" березня 2017 року
ГОЛОВА ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ
В.В. Гулько

м.п.


ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ВІДКРИТІ ТОРГИ

7921 Бухгалтерські та аудиторські послуги (Проведення аудиту)

ДК 021:2015 – 79210000-9

Київ – 2017

І. Загальні положення

1

2

3

1

Терміни, які вживаються в тендерній документації

Тендерну документацію (далі - ТД) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

2

Інформація про замовника торгів

 

2.1

повне найменування

Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (далі – Замовник).

2.2

місцезнаходження

Україна, 03179, м. Київ , пр-т Перемоги, 15-й км.

2.3

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

З питань, що стосуються предмета закупівлі – Ставнюк Олена Анатолівна – директор департаменту бухгалтерської роботи – Головний бухгалтер, 03179, м. Київ, пр-т Перемоги, 15 км, тел.: (044) 422-80-17, факс: (044) 422-81-81.

З питань проведення процедури закупівлі – Сидоренко Дмитро Володимирович – начальник ВЗ, 03179, м. Київ, пр-т Перемоги, 15 км., тел.: (044) 422-81-20, факс: (044) 422-81-81.

3

Процедура закупівлі

відкриті торги

4

Інформація про предмет закупівлі

 

4.1

назва предмета закупівлі

7921 Бухгалтерські та аудиторські послуги (Проведення аудиту)

ДК 021:2015 – 79210000-9

4.2

опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції

Закупівля за лотами не передбачається.

4.3

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Державне підприємство "Український державний центр радіочастот", 03179, м. Київ, пр. Перемоги, 15-й км.

Обсяг – 2 послуги

4.4

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

З дати підписання договору до 01.07.2019 року.

5

Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.

6

Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції

Валютою тендерної пропозиції є гривня.

7

Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції

Під час проведення процедур закупівель тендерна пропозиція та усі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою.

У разі подання Учасниками документів, що складені іноземною мовою, переклади цих документів не є обов’язковими.

ІІ. Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації

1

Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації.

Усі звернення за роз'ясненнями автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.

Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз'яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.

У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім днів.

2

Унесення змін до тендерної документації

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації.

У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації.

Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.

Положення тендерної документації, до яких уносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації; зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

1

Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції

Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів з:

1) загальні відомості про Учасника (Додаток № 1 до ТД);

2) документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції.

Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення або довіреністю, дорученням, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника на підписання документів.

3) тендерна пропозиція Учасника за встановленою формою (Додаток № 2 до ТД);

4) інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та інформація щодо застосування заходів із захисту довкілля (Додаток № 3 до ТД);

5) інформація про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (Додаток № 4 до ТД);

6) інформація про відповідність учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону (Додаток № 4 до ТД);

7) Письмова згода Учасника з проектом Договору про закупівлю, відповідно до Додатку № 5 до ТД.

8) Електронна банківська гарантія, з накладеним електронно-цифровим підписом (далі – ЕЦП) відповідальної особи банку у розмірі 72 000,00 (сімдесят дві тисячі грн. 00 коп.).

9) Інші вимоги та документи, що підтверджують відповідність учасників таким вимогам:

9.1. Довідка в довільній формі щодо вартості послуг та умов оплати (а саме, кількість днів відстрочки платежу).

9.2. Довідка в довільній формі з даними, що містить інформацію про суму щорічного доходу аудиторської фірми протягом останніх трьох років в розмірі не менш 30 млн. гривень.

9.3. Копії Звітів про фінансові результати, форма №2 за 2014 рік, за 2015 рік та за 2016 рік.

9.4. Копія свідоцтва про відповідність системи контролю якості, видана Аудиторською палатою України учаснику про те, що суб’єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність.

Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота)).

2

Забезпечення тендерної пропозиції

Вид забезпечення: електронна банківська гарантія, згідно з якою первинне зобов’язання несе будь-який банк.

Форма та зміст електронної банківської гарантії повинні відповідати вимогам Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 №639.

Електронна банківська гарантія може бути надана в будь-якій валюті, перераховується у гривню за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України на дату видачі банківської гарантії.

Електронна банківська гарантія, яка сформульована іншим чином або містить відкладні умови набуття нею чинності, вважається такою, що не відповідає вимогам даної тендерної документації.

Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів учасника і не можуть входити до розрахунку вартості предмету закупівлі.

Розмір забезпечення, грн.: 72 000,00 (сімдесят дві тисячі грн. 00 коп.).

Строк дії забезпечення: 90 днів з дати розкриття тендерної пропозиції.

В електронній банківській гарантії обов’язково зазначається повна назва торгів та посилання на тендерну документацію, в якій передбачена вимога щодо надання гарантії.

Текст банківської гарантії не може містити умов про зменшення відповідальності гаранта в будь якому випадку.

Електронна банківська гарантія має бути засвідчена електронним цифровим підписом банку.

3

Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції

Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п'яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі:

  • закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації;

  • укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем тендеру;

  • відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;

  • закінчення процедури закупівлі в разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції.

Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі:

  • відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними;

  • непідписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;

  • ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 цього Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону;

  • ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.

4

Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними

Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій.

Учасник має право:

відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції.

5

Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону

Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону;

Замовник зазначає вимоги, установлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим вимогам згідно із законодавством.

Перелік документів, необхідних для підтвердження відповідності Учасників встановленим вимогам та кваліфікаційним критеріям, викладено у Додатку № 4 до ТД.

6

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником, відповідно до Додатку № 3 до ТД.

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з п. 3 частини другої статті 22 Закону.

7

Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)

У разі закупівлі робіт учасник зазначає в тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.

8
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Затверджено план іспитів та перелік питань до складання іспиту на...
Примірний перелік питань для іспиту громадян України, які бажають пройти стажування в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів,...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт