Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Атестація та паспортизація робочих місць

Атестація та паспортизація робочих місць

Атестація та паспортизація робочих місць

Атестацію робочих місць, яку проводять на підприємствах (в установах) на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 442 від 1.08.92 р. "Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці"та відповідно до "Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці" .

Атестацію один раз на п'ять років на підприємстві загалом і в кожному підрозділі зокрема здійснює атестаційна комісія, до складу якої входять фахівці, робітники, службовці, інженери з охорони праці, керівники служби, представники профспілок.

Атестацію робочих місць проводять лише за умовами праці або за їх загальним рівнем.

І. Атестацію робочих місць за умовами праці здійснюють на підприємствах і в організаціях, де технологічні процеси, обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих чинників. Мета атестації — врегулювання відносин між роботодавцем і працівниками в галузі реалізації прав на здорові та безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.

Атестація робочих місць передбачає:

— встановлення чинників і причин виникнення несприятливих умов праці;

— санітарно-гігієнічне дослідження чинників виробничого середовища, визначення ступеня важкості та напруженості трудового процесу на робочому місці;

— комплексну оцінку чинників виробничого середовища і характеру праці та відповідність їх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним і санітарним нормам і правилам;

— встановлення ступеня шкідливості та небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією;

— обґрунтування віднесення робочого місця до категорії зі шкідливими умовами праці;

— визначення (підтвердження) права працівників на пільги;

— аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру та безпеки праці.

Після визначення фактичних показників усіх виробничих чинників за даними лабораторно-інструментальних досліджень комісія складає "Картку умов праці" на колене робоче місце, яка включає оцінку чинників виробничого середовища та трудового процесу, гігієнічну оцінку умов праці, оцінку технічного й організаційного рівня.

За результатами атестації складають переліки:

— робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, за якими закріплено право працівника на пільги та компенсації, передбачені законодавством;

— робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, щодо яких пропонують встановити пільги за рахунок підприємства;

— робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких потрібно здійснити першочергові заходи щодо їх поліпшення.

Підсумки роботи атестаційної комісії заносять до протоколу, до якого додають:

1. Карти робочих місць.

2. Протоколи вимірювання рівня шкідливих і небезпечних чинників.

3. План заходів з поліпшення умов праці.

Матеріали атестації є документами суворої звітності, їх зберігають на підприємстві (в організації) протягом п'ятидесяти років. За підсумками атестації робочих місць за умовами праці:

1. Планують і реалізують заходи з поліпшення умов праці відповідно до чинних нормативних актів.

2. Обґрунтовують надання пільг і компенсацій працівникам, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці в порядку, передбаченому законодавством.

3. Вирішують питання про зв'язок захворювання з професійною діяльністю працівника.

4. Розглядають питання про припинення експлуатації цеха, дільниці, виробничого обладнання, змінення технологій, які без-посередньо загрожують життю або здоров'ю працівників.

5. Включають до трудового договору вимоги до умов праці робітників.

6. Складають форми статистичної звітності.

7. Притягають до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про охорону праці.

II. Загальна атестаціїя робочих місць — це комплексна оцінка кожного робочого місця на його відповідність сучасному науково- технічному рівню та вимогам охорони праці. Її проводять за такими рівнями:— техніко-технологічним;— організаційно-економічним; — охорони праці.

Основна мета загальної атестації — підвищення ефективності виробництва завдяки поліпшенню умов праці. Загальна атестація проходить такі етапи: - облік; - власне атестацію; - раціоналізацію та планування робочих місць.

Облік передбачає визначення кількості робочих місць та їхню класифікацію. Обліковують усі робочі місця, забезпечені й не забезпечені робочою силою, не враховують лише обладнання загального користування (переносне тощо). Власне атестація полягає в комплексній оцінці робочого місця за трьома рівнями: техніко-технологічним; організаційно-економічним; умов праці та техніки безпеки.

Характеристики за такими рівнями заносять у "Паспорт робочого місця". За результатами атестації, які оформлюють актом, робоче місце може бути атестоване або визнане таким, що підлягає раціоналізації чи ліквідації.

Раціоналізація полягає у впровадженні заходів, спрямованих на вдосконалення робочих місць і поліпшення умов праці на них. Планування — це розрахунок оптимальної чисельності та структури робочих місць з урахуванням трудових ресурсів і зростання продуктивності праці.

На підставі паспортизації робочих місць проводять паспортизацію ділянок (структурних підрозділів). Вона полягає у введенні в кожному підрозділі "Паспорта санітарно-технічного стану і наявності засобів охорони праці", який дає змогу обґрунтовано розробляти заходи з поліпшення умов праці, планувати кошти на їх проведення, прогнозувати ефективність витрат.

Страховий експерт з охорони праці Фонду соціального страхування у Врадіївському районі С.Б. Сухін

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Атестація робочих місць
Відповідно до пункту 11 таблиці Гігієнічної класифікації праці маса вантажу, що піднімається та переміщується, належить до таких...

Інструкція проведення атестації робочих місць в установах
Державна експертиза України з умов праці І головне санітарно-епідеміологічне управління Міністерства охорони здоров'я України доводить...

План пріоритетних дій уряду до 2020 року з м І с т
Спрощення адміністрування податків, як інструмент залучення інвестицій та створення нових робочих місць

План пріоритетних дій уряду до 2020 року з м І с т
Спрощення адміністрування податків, як інструмент залучення інвестицій та створення нових робочих місць

Документація процедури закупівлі
...

Документація процедури закупівлі
...

Головне управління локомотивного господарства
Рекомендації щодо порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці локомотивних бригад тягового рухомого складу

Методичні рекомендації щодо організації електрогосподарства в школах Горохівського району
Перелік посад І робочих місць, що вимагають присвоєння першої кваліфікаційної групи по електробезпеці

Наказ
Зразок наказу про проведення первинної (чергової) атестації робочих місць за умовами праці для визначення права робітників на пільгове...

Приклад резюме адміністратора салону краси піб
Організація робочих місць фахівців (забезпечення основним І допоміжним обладнанням, інструментами, витратними матеріалами, наочними...

Програма: enpi/2011/22825 Підтримка політики регіонального розвитк
...

Програма: enpi/2011/22825 Підтримка політики регіонального розвитку
...

Програма: enpi/2011/22825 «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні»
...

Програма: enpi/2011/22825 «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні»
...

Програма: enpi/2011/22825 «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні»
...

Програма: enpi/2011/22825 «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні»
...

Програма: enpi/2011/22825 «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні»
...

Програма: enpi/2011/22825 «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні»
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт