Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір №01 оренди квартири

Договір №01 оренди квартири

Договір № 01

оренди квартири


м. Київ
квітня 2010 року


Гр. ______________________________, мешкає за адресою: _____________________________________________ (надалі - НАЙМОДАВЕЦЬ) та

Гр. Могилевець Сергій Олегович, мешкає за адресою: Чернігівської обл., м. Щорс, вул. 30 років Перемоги буд. 8 кв. 23 (надалі - НАЙМАЧ).

уклали цей Договір про наступне:
1. НАЙМОДАВЕЦЬ передає, а НАЙМАЧ приймає в тимчасове платне довгострокове користування квартиру № _____ на _____ поверху в будинку № _________ по вул. ______________________ у м. Києві (надалі - «квартира», «орендована квартира») строком на 2 (два) роки.

Квартира складається з ____________ житлових кімнат, житловою площею ____ кв. м. та кухні. Загальна площа квартири – _____ кв. м, корисна площа – ______ кв. м.

Квартира обладнана ______________ електричною плитою, ванною, сантехнічним обладнанням. В квартирі знаходяться меблі і обладнання, які зазначені у переліку (Додаток № 1 до цього Договору). Усе обладнання та меблі у справному стані. Поточні показники лічильників, які встановлені в квартирі, фіксуються в Додатку № 1 до цього Договору на день передачі квартири НАЙМАЧУ.

Днем передачі квартири НАЙМАЧЕВІ вважається наступний день після повідомлення НАЙМОДАВЦЕМ НАЙМАЧА про усунення недоліків, зазначених у Додатку №1 до цього Договору. В день передачі квартири НАЙМОДАВЕЦЬ зобов'язаний вручити НАЙМАЧУ усі комплекти ключів від вхідних дверей квартири та від кімнат (при наявності).

Передача орендованої квартира НАЙМАЧЕВІ оформлюється актом здачі-приймання. Квартира та майно вважаються фактично переданими в оренду з моменту підписання акту здачі-приймання.

2. Квартира, що передається в оренду за цим Договором, належить НАЙМОДАВЦЕВІ на праві власності, що підтверджується Свідоцтвом про право власності серія ____ № __________, видане Головним управлінням житлового забезпечення «__» ________ 20___ року, копія якого надається НАЙМАЧЕВІ.

Якщо орендована квартира є спільною власністю подружжя, то цей Договір повинний бути підписаний обома подружжям. Якщо під час дії цього Договору орендована квартира, що є спільною власністю подружжя, стає предметом спору (у тому числі судового спору) щодо розподіл) майні подружжя, то цей спір (у частини цієї орендованої квартири) зупиняється до закінчення строку цього Договору.

3. НАЙМОДАВЕЦЬ зобов'язується:

- передати квартиру у фактичне користування НАЙМАЧЕВІ у строк до «___» ________ 2012 року. Передачею квартири вважається вручення ключів від вхідних дверей;

- одночасно з квартирою передати у користування міський телефон № _______________ та забезпечити підключення до кабельної мережі телебачення та мережі Інтернету;

- забезпечити безперебійне користування електроенергією, холодною та гарячою водою, каналізацією, опаленням, міським телефоном (з підключенням міжміським та міжнародним зв'язком), кабельним телебаченням, мережею Інтернету:

- не заходити в квартиру за відсутності НАЙМАЧА без попереднього узгодження з НАЙМАЧЕМ;

- своєчасно і в повному обсязі вносити плату за комунальні послуги, телефон та інше;

- не передавати в іпотеку орендовану квартиру без письмової згоди НАЙМАЧА;

- здійснювати капітальний ремонт квартири.

Якщо, під час дії цього Договору, власник орендованої квартири змінився - до нового власника переходять права та обов'язки НАЙМОДАВЦЯ. При цьому новий власник орендованої квартири не має права достроково розірвати цей Договір у односторонньому порядку.

4. НАЙМОДАВЕЦЬ має право в присутності НАЙМАЧА перевіряти стан збереження квартири, але не частіше ніж 1 (один) раз на місяць.

5. НАЙМАЧ зобов'язаний:

- використовувати квартиру лише для проживання в ній НАЙМАЧА та членів його сім'ї (загальна кількість членів сім'ї НАЙМАЧА на день укладення цього Договору складає ______ (_________) особи);

- дотримуватися санітарних, протипожежних та інших обов'язкових вимог;

- забезпечувати збереження квартири та підтримувати її в належному стані, не демонтувати сантехнічне, електротехнічне обладнання, вікна, двері, вбудовані меблі, наявні у квартирі на момент її передачі;

- своєчасно і в повному обсязі вносити плату за користування житлом;

- своєчасно і в повному обсязі вносити плату за комунальні послуги. До комунальних послуг відносяться, виключно, використана електроенергія, користування холодною та гарячою водою, телефоном, кабельним телебаченням та мережею Інтернету. НАЙМАЧ сплачує вартість опалення орендованої квартири згідно рахункам від ЖЕО, наданих НАЙМОДАВЦЕМ. Об'єм використаних комунальних послуг (електроенергії, холодної та гарячої води) визначається за даними наявних лічильників (якщо будь-якій лічильник відсутній, то сплату таких комунальних послуг здійснює НАЙМОДАВЕЦЬ за свій рахунок). Оплата за користуванням телефоном, кабельним телебаченням та мережі Інтернету здійснюється НАЙМАЧЕМ самостійно або через НАЙМОДАВЦЯ;

- після припинення цього Договору повернути квартиру НАЙМОДАВЦЕВ1 в належному стані;

- не провадити перевлаштування та реконструкцію квартири без письмової згоди НАЙМОДАВЦЯ;

- не вселяти у квартиру інших осіб, в тому числі тимчасових мешканців, без згоди НАЙМОДАВЦЯ;

- допускати у денний час, а при аваріях і в нічний час у орендовану квартиру представників НАЙМОДАВЦЯ або само НАЙМОДАВЦЯ, а також представників підприємств з обслуговування й ремонту житла для проведення огляду й ремонту конструкцій і технічних пристроїв орендованої квартири. Визначений вище перелік приводів для допуску НАЙМОДАВЦЯ або його представників до орендованої квартири не підлягає поширювальному тлумаченню;

- не передавати квартиру у піднайом;

- здійснювати поточний ремонт квартири.

6. НАЙМАЧ має право:

- користуватися майном, що є у квартирі;

- користуватися системами комунікацій, які знаходяться в будинку;

- міняти замки вхідних дверей та кімнат, укріплювати вхідні двері;

- установлювати сигналізацію та інші системи охорони квартири;

- вселяти в квартиру інших членів своєї сім'ї (крім вказаних в п. 5 цього Договору) лише за згодою НАЙМОДАВЦЯ.

НАЙМАЧ має право користування майном, що обслуговує будинок. До майна, що обслуговує будинок, відносяться приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку: під'їзд, сходові клітки, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочині, кладові, сміттєкамери, горища, підвали, а також механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири, будинку, тощо.

НАЙМАЧ має переважне перед іншими особами право викупити орендовану квартиру у разі її продажу. При цьому НАЙМОДАВЕЦЬ повинен негайно повідомити НАЙМАЧА про свій намір щодо продажу орендованої квартири. Якщо НАЙМАЧ відмовився від купівлі орендованої квартири чи не скористався своїм правом протягом строку, встановленого від дня отримання письмового повідомлення НАЙМОДАВЦЯ про продаж житла, останній має право продати цю квартиру іншій особі.

7. За користування житлом НАЙМАЧ вносить щомісячну плату в розмірі ____________________ (______________________) гривень.

В день передачі квартири за цим Договором НАЙМАЧ сплачує плату наперед за 1 (один) місяць. Загальна сума, яку НАЙМАЧ передає НАЙМОДАВЦЮ в день передачі квартири складає __________ (______________________) гривень.

В подальшому, внесення плати здійснюється щомісячно до 20 (двадцятого) числа поточного місяця. Сума місячної плати сплачується готівкою за місцем знаходження орендованої квартири та фіксується в акті оплати підписами сторін.

У разі прострочення сплати орендної плати НАЙМАЧ зобов'язується сплатити пеню у розмірі 1% (один відсоток) від орендної плати (боргу) за кожний день прострочення. Сплата пені не звільняє НАЙМАЧА від виконання свого обов'язку в натурі

Розмір орендної плати може переглядатися сторонами цього Договору не частіше ніж 1 (один) раз на рік або за згодою сторін у разі зміни комерційного курсу обміну доларів США більше, ніж на 20% (двадцять відсотків) від попереднього курсу. На момент складання цього Договору комерційний курсу обміну доларів США складає 8.00 гривень (вісім гривень) за один долар США. Протягом дії цього Договору зміна орендної плати в односторонньому порядку не допускається.

Платежі за комунальні послуги сплачуються НАЙМОДАВЦЕМ і відшкодовуються НАЙМАЧЕМ (згідно п. 5 цього Договору) відповідно до пред'явлених йому квитанцій або інших документів, що підтверджують оплату. Якщо з вини НАЙМОДАВЦЯ (наприклад, у разі заборгованості) в орендованій квартирі буде вимкнений телефон, електроенергія та інше, останній компенсує НАЙМАЧЕВІ понесені реальні збитки та упущену вигоду. Збитками є:

- втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

- доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Усі податки, збори та мито, пов’язані з виконання цього Договору з боку НАЙМОДАВЦЯ та отриманням ним орендної плати сплачуються НАЙМОДАВЦЕМ самостійно та за свій рахунок. НАЙМАЧ жодної відповідальності по цим питанням не несе.

8. НАЙМАЧ відшкодовує збитки, завдані НАЙМОДАВЦЕВІ внаслідок пошкодження квартири або майна, що знаходиться в ній. НАЙМАЧ несе відповідальність перед НАЙМОДАВЦЕМ за порушення умов цього Договору особами, які проживають разом з ним.

9. Не пізніше ніж за три місяці до спливу строку дії цього Договору оренди квартири НАЙМОДАВЕЦЬ може запропонувати НАЙМАЧЕВІ укласти договір оренди цієї квартири на новий строк.

Якщо за 3 (три) місяці НАЙМОДАВЕЦЬ не попередив письмово НАЙМАЧА про укладення договору оренди цієї квартири на таких самих або інших умовах чи про відмову від укладення договору оренди цієї квартири на новий строк, а НАЙМАЧ не звільнив квартиру, цей Договір вважається укладеним на таких самих умовах і на такий самий строк. НАЙМАЧ, який належним чином виконував взяті на себе за цим Договором зобов'язання після закінчення терміну дії цього Договору має переважне право на його відновлення.

10. НАЙМАЧ квартири має право у будь-який час відмовитися від цього Договору, письмово попередивши про це НАЙМОДАВЦЯ за 3 (три) місяця. Якщо НАЙМАЧ звільнив орендовану квартиру без попередження, НАЙМОДАВЕЦЬ має право вимагати від нього плату за користування цієї квартири за повний останній місяць проживання в квартирі. НАЙМАЧ має право відмовитися від цього Договору, якщо орендована квартира стала непридатною для постійного проживання у ній.

Якщо цей Договір розривається з ініціативи НАЙМОДАВЦЯ, а НАЙМАЧ не прожив в даній орендованій квартирі зазначений в п. 1 цього Договору термін і з його боку не було порушень взятих на себе за цим Договором зобов'язань, НАЙМОДАВЕЦЬ зобов'язується відшкодувати НАЙМАЧЕВІ реальні збитки та упущену вигоду (оплата послуг брокера (брокерського агентства) по пошуку нової орендованої квартири та витрати по переїзду до нової орендованої квартири).

11. Цей Договір може бути розірваний за рішенням суду на вимогу НАЙМОДАВЦЯ:

- у разі невнесення НАЙМАЧЕМ плати за житло за 3 (три) місяці;

- у разі руйнування або псування житла НАЙМАЧЕМ або іншими особами, за дії яких він відповідає;

- у разі необхідності використання житла для проживання самого НАЙМОДАВЦЯ та членів його сім'ї, НАЙМОДАВЕЦЬ повинен письмово попередити наймача про розірвання цього Договору не пізніше ніж за 3 (три) місяці;

- у разі використання квартири НАЙМАЧЕМ або іншими особами, за дії яких він відповідає, не за призначенням, якщо після письмового попередження НАЙМАЧ продовжує використовувати житло не за призначенням;

- у разі систематичного (більше як 2 рази) порушення законних прав та інтересів сусідів, якщо після письмового попередження НАЙМАЧ продовжує порушувати права та інтереси сусідів. Систематичне порушення законних прав та інтересів сусідів - це умисне, винне порушення правил проживання, учинення скандалів, нанесення сусідам образ, побоїв, інших тілесних ушкоджень, грубе порушення вимог щодо дотримування тиші, особливо в нічний час. та інші дії, які свідчать про навмисне порушення правил проживання Систематичність у даному випадку - це тривала повторна антигромадська поведінка після письмового попередження з боку НАЙМОДАВЦЯ.

12. При припиненні дії цього Договору НАЙМАЧ зобов'язується протягом 5 (п’яти) днів звільнити квартиру та передати її НАЙМОДАВЦЕВІ. Всі невіддільні від квартири поліпшення, зроблені НАЙМАЧЕМ, переходять у власність НАЙМОДАВЦЯ безкоштовно.

При припиненні дії цього Договору орендована квартира та майно (зазначене у Додатку № 1 до цього Договору) повинні бути передані НАЙМОДАВЦЮ у тому ж стані, в якому вони були передані в оренду з урахуванням нормальною зносу.

Квартира та майно вважаються фактично переданими НАЙМОЖАВЦЮ з моменту підписання акту здачі-приймання. У момент підписання акту приймання НАЙМАЧ передає НАЙМОДАВЦЮ усі комплекти ключів від квартири та кімнат (при наявності).

13. НАЙМОДАВЕЦЬ свідчить, що:

- незастережних недоліків (крім зазначених у Додаток № 1 до цього Договору), які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеної в цьому Договорі квартири, немає. Якщо при використанні квартири НАЙМАЧ виявить ці недоліки НАЙМАДАВЕЦЬ зобов'язується негайно виправити їх;

- заборгованості по комунальним та іншим поточним розрахункам по орендованій квартирі на день укладення цього Договору не має;

- від НАЙМАЧА не приховано обставин, які мають істотне значення;

- квартира під забороною (арештом) та у заставі, в податковій заставі не перебуває;

- квартира як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана;

- щодо квартири відсутні судові спори;

- орендована квартира під забороною (арештом) та в іпотеці, податковій та іншій заставі не перебуває;

- внаслідок надання квартири в користування не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких НАЙМОДАВЕЦЬ зобов'язаний утримувати;

- квартира не надана в користування іншим наймачам (орендарям);

- обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо квартири немає;

- усі інженерні комунікації, котрі знаходяться в приміщенні, перебувають в робочому стані і функціонують за призначенням;

- договір не укладається під впливом тяжкої для НАЙМОДАВЦЯ обставини.

14. Сторони підтверджують, що:

- вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

- укладення цього Договору відповідає їх інтересам;

- волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

- умови цього Договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

- цей Договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.

15. Сторони свідчать, що у тексті цього Договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються найму квартири. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього Договору і не відображені у його тексті, після підписання цього Договору не матимуть правового значення.

16. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження квартири (по незалежним від НАЙМАЧА обставинам) несе НАЙМОДАВЕЦЬ.

17. Додатки до цього Договору є невід'ємними його частинами після їх підписання Сторонами.

ПІДПИСИ СТОРІН:


НАЙМАЧНАЙМОДАВЕЦЬ

ПІБПІБ

АдресаАдреса

ПаспортПаспорт

Ідент. кодІдент. код

Тел. роб.Тел. роб.

моб.моб.

Місце роботиМісце роботи

ПосадаПосада

ПідписПідписДОДАТОК № 1

ПЕРЕЛІК

до Договору оренди квартири № 01 від _____


Перелік майна, що знаходиться в квартирі на момент передачі її НАЙМАЧЕВІ:
1. Телевізор _________________

2. невстроені кухонні меблі (секція ________________)

3. кухонна плита Hansa FCCW67034010
Перелік недоліків в квартирі на момент передачі її НАЙМАЧЕВІ, які НАЙМОДАВЕЦЬ повинен виправити:
1. Недоліки, які будуть усунені після заселення НАЙМАЧА за рахунок НАЙМОДАВЦЯ:

1.1. _____________________

1.2. _____________________

2. Недоліки, які повинні бути усунені до заселення НАЙМАЧА за рахунок
НАЙМОДАВЦЯ:

2.1. _____________________

2.2. _____________________
Поточні показники лічильників на момент передачі квартири НАЙМАЧЕВІ:
1) електроенергія __________________

2) холодна вода ___________________

3) гаряча вода _____________________

ПІДПИСИ СТОРІН:


НАЙМАЧНАЙМОДАВЕЦЬ

ПідписПідписДОДАТОК № 2

АКТ

здачі-приймання квартири та майна

до Договору оренди квартири № 01 від _____


Ми, НАЙМОДАВЕЦЬ __________________________, з одного боку, і НАЙМАЧ _________________, з іншої сторони, уклали цей акт про наступне:

НАЙМОДАВЕЦЬ передає, а НАЙМАЧ приймає у тимчасове платне довгострокове користування квартиру № _____ на _____ поверху в будинку № _________ по вул. ______________________ у м. Києві та наступне майно, яке належить НАЙМОДАВЦЮ:

1. телевізор СК-21328К1

2. невстроені кухонні меблі (секція мийки 1 штука, шафа двійна 1 штука, шафа одинарна 1 штука, полка двійна 2 штуки, полка одинарна 1 штука) та стіл

3. кухонна плита Hansa FCCW67034010

Квартира та майно передано в оренду в справному стані, однак є такі дефекти: ____відсутні___ (указати подряпини, пошкодження, тріщини скла тощо) ______________

З квартирою та майном передається технічна документація: ______відсутня_____ (указати найменування й кількість технічної документації).

З квартирою та майном передаються усі комплекти ключів від вхідних дверей квартири та від кімнат (при наявності).

ПІДПИСИ СТОРІН:


Квартиру та майно прийняв:
Квартиру та майно здав:


НАЙМАЧНАЙМОДАВЕЦЬ

ПідписПідпис

____ квітня 2010 року____ квітня 2010 рокуДОДАТОК № 4

АКТ

оплати за Договору оренди квартири № 01 від _____
п/п

Дата

Сума

грн.

Підпис

НАЙМАЧА

Підпис

НАЙМОДАВЕЦЯ

1

30.04.2010

0,00

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір оренди квартири у приватної особи
Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування квартиру (далі за текстом "об’єкт оренди")

2. мета орендного користування
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір оренди квартири (надалі іменується "Договір") про таке

Договір оренди транспортних засобів
«Сторони»), уклали цей Договір оренди транспортного засобу (далі іменується «Договір») про таке

Д одаток №5 до рішення Київської міської ради від 28. 02. 2013 №63/9120 Київська міська рада
Відповідно до Закону України „Про оренду землі” прошу укласти договір оренди землі на новий строк (поновити договір оренди земельної...

Договір оренди майна з правом викупу
Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування наступне майно (далі за текстом "об’єкт оренди")

Зразок довіреності щодо укладання договорів оренди (найму) квартири...
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з представником усного договору доручення, цією довіреністю

Договір оренди нежитлового приміщення №01

Договір купівлі-продажу квартири за участю представника

Договір купівлі-продажу квартири з розстроченням платежу

Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс»
Попової О. Р., що діє на підставі довіреності №7 від 03. 02. 2012, з іншої сторони, надалі при сумісному згадуванні “сторони”, уклали...

Договір купівлі-продажу квартири з залишенням права власності за продавцем до повного розрахунку

Договір найму квартири місто Луганськ, третього січня дві тисячі четвертого року
ГК, діючи добровільно І перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій попередньо ознайомлені з...

Договір № оренди нежитлового приміщення
Фізична особа-підприємець, назване в подальшому Орендар в особі Зіброва Павла Володимировича, що діє на підставі свідоцтва про державну...

Зразок договору міни квартири на земельну ділянку з розташованим...
Сторона2, разом іменовані, як Сторони, котрі особисто з’явились до приватного нотаріуса за адресою:, попередньо ознайомлені нотаріусом...

Зразок договору міни квартири на земельну ділянку з розташованим...
Місце проживання: вулиця, в подальшому Сторона2, разом іменовані, як Сторони, котрі особисто з’явились до приватного нотаріуса за...

Квартири
Петренка Олександра Петровича, 2012 року народження, 2/3 частин 2-кімнатної квартири за адресою: м. Іршава, вул. Клименка, 1, кв....

Щодо надання згоди для укладення
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт