Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

План пріоритетних дій уряду до 2020 року з м І с т

План пріоритетних дій уряду до 2020 року з м І с т

Сторінка1/74
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74


ПРОЕКТCЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ
ПЛАН ПРІОРИТЕТНИХ ДІЙ УРЯДУ
ДО 2020 РОКУ


З М І С Т

Вступна частина

5

Ціль 1 – Економічне зростання

8

Ціль 2 – Ефективне врядування

16

Ціль 3 – Розвиток людського капіталу

20

Ціль 4 – Верховенство права і боротьба з корупцією

28

Ціль 5 – Безпека та оборона

32

Імплементаційна частина

39

I. Економічне зростання

41

1. Спрощення адміністрування податків, як інструмент залучення інвестицій та створення нових робочих місць

41

2. Реформа митниці як інструмент покращення інвестиційного середовища

45

3. Створення системи моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання

49

4. Розвиток конкуренції, малого та середнього бізнесу

55

5. Створення умов для технологічного прориву

65

6. Створення умов для економічної незалежності

73

7. Розширення та переорієнтація зовнішньоекономічних зв’язків України

82

8. Регіональний економічний розвиток

84

9. Сприяння продуктивній зайнятості, залучення громадян до ринку праці

87

10. Земельна реформа

90

11. Удосконалення механізмів стимулювання розвитку АПК

92

12. Якість і безпечність харчових продуктів

93

13. Розвиток органічного ринку

95

14. Підвищення енергетичної незалежності

97

15. Впровадження принципів Третього енергетичного пакета ЄС

100

16. Реформа вугільної галузі

103

17. Розвиток відновлюваної енергетики

105

18. Енергоефективність та енергозбереження

109

19. Розвиток житлово-комунального господарства

113

20. Розвиток мінерально-сировинної бази України

115

21. Розвиток транзитного потенціалу та інтеграція України до міжнародної транспортної системи

118

22. Реформування залізничного транспорту

124

23. Розвиток авіаційної галузі відповідно до європейських стандартів

130

24. Розвиток дорожнього господарства та автомобільних перевезень

133

25. Сталий розвиток водного транспорту України

139

II. Ефективне врядування

145

1. Удосконалення системи стратегічного планування, формування і координації державної політики

145

2. Розвиток електронного урядування

147

3. Стимулювання розвитку системи державного фінансового контролю на центральному, регіональному та місцевому рівнях

150

4. Вдосконалення системи державної реєстрації

158

5. Формування професійного корпусу державної служби та залучення до нього громадян України

163

6. Децентралізація

166

1) Створення нової територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування

166

2) Розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади (секторальна децентралізація)

170

7. Запровадження середньострокового бюджетного планування

173

8. Нова кліматична політика

175

9. Збереження природної спадщини

178

10. Належне екологічне врядування

180

11. Стале використання водних ресурсів

184

III. Розвиток людського капіталу

188

1. Нова система організації охорони здоров’я на засадах медичного страхування

188

2. Розвиток системи громадського здоров’я

192

3. Збільшення доступності лікарських засобів

196

4. Реформування екстреної медичної допомоги (ЕМД) та медицини катастроф (МК)

198

5. Удосконалення надання високоспеціалізованої медичної допомоги

202

6. Розвиток соціальних та реабілітаційних послуг в територіальних громадах

209

7. Якісна, сучасна і доступна загальна середня освіта (Нова українська школа)

212

8. Модернізація професійно-технічної освіти

216

9. Забезпечення якості вищої освіти

220

10. Нова система управління та фінансування науки

223

11. Створення справедливої системи пенсійного страхування

227

12. Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

228

13. Створення Суспільного телебачення і радіомовлення України

230

14. Зміцнення позицій державної мови в культурно-інформаційному просторі

233

15. Модернізація системи стимулів для культурно-мистецької діяльності

237

16. Модернізація змісту та умов надання мистецької освіти

242

17. Створення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини і культурних цінностей

246

18. Підвищення якості культурних послуг в місцевих громадах

250

19. Створення нових можливостей для молоді

253

20. Формування позитивного іміджу України у світовому спортивному русі

260

21. Створення умов для оздоровчої рухової активності та ведення здорового способу життя

267

22. Дотримання нормативів забезпечення населення дитячо-юнацькими спортивними школами відповідно до Державного соціального стандарту у сфері фізичної культури спорту

269

23. Національне патріотичне виховання

270

IV. Верховенство права і боротьба з корупцією

273

1. Запровадження антикорупційних програм

273

2. Забезпечення ефективної роботи превентивних антикорупційних підрозділів

275

3. Забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

276

4. Підвищення рівня стандартів доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, а також громадськості

279

5. Удосконалення системи державного контролю за партійними фінансами

281

6. Реформа системи виконання судових рішень

284

7. Реформа системи пробації та ресоціалізація

288

8. Рівний доступ до правосуддя та правової допомоги

297

V. Безпека та оборона

303

1. Упровадження об’єднаного керівництва силами оборони

303

2. Упровадження ефективної політики, системи планування і управління ресурсами в секторі оборони

305

3. Запровадження оперативних (бойових спеціальних) спроможностей сил оборони

308

4. Упровадження об’єднаної системи логістики і системи медичного забезпечення

310

5. Упровадження професіоналізації сил оборони та створення необхідного військового резерву

312

6. Підвищення надійності охорони та рівня захищеності державного кордону

314

7. Захист та відновлення політико-дипломатичним шляхом територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів

318

8. Забезпечення інформаційного суверенітету України та розбудова системи державних стратегічних комунікацій

322

9. Просування інтересів України у світі

325

10. Вирішення проблемних питань на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок тимчасової окупації або збройного конфлікту

328

11. Зміцнення соціальної стійкості, захист прав і свобод внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших категорій населення, які порушено внаслідок тимчасової окупації частини території України або втрати контролю над її частиною, інші заходи з розбудови миру

331

12. Інформаційна реінтеграція окремих територій Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження і тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим

336

13. Забезпечення боєздатності та готовності Національної гвардії до виконання завдань

340

14. Створення ефективної системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та пожеж

343

15.Автоматизація процесів з реалізації державної політики у сферах міграції

348

16. Забезпечення безпеки дорожнього руху

350

17. Створення Національної телекомунікаційної мережі, забезпечення кіберзахисту

351

18. Ефективне та безпечне поводження з відходами

353


ВСТУПНА ЧАСТИНА
Незважаючи на зовнішні і внутрішні виклики, за останні три роки, Україна продовжує рухатися в напрямку глибоких і структурних реформ, і цей шлях дав позитивні тенденції в економіці у 2016 році.

З даних, наведених у таблиці нижче, видно, що економіка країни мала найнижчі показники в 2015 році, а у 2016 році більшість з них має тенденцію до зростання. Це означає, що країна долає свою найбільшу макроекономічну кризу, викликану дисбалансом минулих років. Величезний дефіцит державного бюджету, зростання зовнішнього боргу, банківська криза, девальвація гривні, споживча інфляція (в річному вимірі) на 48,7 % та спад ВВП на 9,9 % – лише деякі з труднощів, з якими Україна зіткнулася у 2015 році. Проте, бюджетна стабілізація, жорстка грошова політика та міжнародна фінансова підтримка в значній мірі сприяли досягненню макроекономічної стабілізації.

Таблиця: базові показники.

Показник

2013

2014

2015

2016

Зміна ВВП, % до попереднього року

0

-6,6

-9,9

1,3* (за січень-вересень)

ВВП на душу населення (за ПКС, дол. США)

8629,7

8683,6

7939,6

X

Індекс промислового виробництва, % (до відповідного періоду попереднього року)

95,7

89,9

87,0

102,1

(за січень-листопад)

Індекс сільськогосподарського виробництва, % (до відповідного періоду попереднього року)

113,3

102,2

95,2

102,9

(за січень-листопад)

Питома вага валового нагромадження основного капіталу (ВНОК) у ВВП, %

16,9

14,2

13,3

13,5*

(за січень-вересень)

Облікова ставка НБУ, % (максимум і мінімум)

7

6,5

14

9,5

30

19,5

22

14

(станом на 23.12.16)

Міжнародні резерви (станом на кінець періоду, млрд. дол. США)

20,4

7,5

13,3

15,3

(станом на кінець листопада)

Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією МОП), % до економічно активного населення відповідного віку

7,3

9,3

9,1

9,4

(за січень-червень)

Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто, грн

3265

3480

4195

5034

(за січень-жовтень)

Розмір середньої пенсії, грн

1526

1582

1700

1745,54

(станом на 1.10.2016)

Індекс споживчих цін (%),у середньому до попереднього року

99,7

112,1

148,7

114,1

(за січень-листопад)

Частка бідного населення за національним критерієм, %

24,8

23,4

22,9

X

Коефіцієнт концентрації (індекс Джині)

0,237

0,226

0,227

X

Дефіцит бюджету в% від ВВП

-4.2

-4.5

-1.2

-3.7*

Дефіцит Нафтогазу в% від ВВП
-5.5

-0.9

-0.2*

В цілому дефіцит бюджету в% від ВВП
-10

-2.1

-3.9*

Частка загальних державних доходів у ВВП,%

43.3

40.3

42.1

38.1*

Частка загальних державних витрат у ВВП,%

48.1

44.8

43.2

41.8*

Державний і гарантований державою борг в% від ВВП

39.9

69.4

79.4

86*

Валовий зовнішній борг у % від ВВП

74,6

93,9

131,3

128,7

(за січень-вересень)

Сальдо рахунку поточних операцій, у % від ВВП**

-10,0

-3,4

-0,2

-3,6

Чистий притік прямих іноземних інвестицій, млн. дол.США

3909

299

3012

3079 (за січень-жовтень)

*планові показники

**Розрахунки Мінекономрозвитку

Джерела: Держстат, НБУ, СБ, МВФ

Відновлення економіки у 2016 році продовжується завдяки інвестиціям і в меншій мірі завдяки приватному споживанню. Згідно з останнім прогнозом Світового банку очікується ріст ВВП до 1,5% в цьому році, з подальшим поступовим підвищенням показників росту у 2017 та 2018 роках.

Однак економічна система в Україні все ще дуже нестабільна. Минулі більш ніж 20 років незалежності не були належним чином використані для реструктуризації національної економіки та переведення її на інвестиційно-інноваційний шлях розвитку. Наявність таких вад економічних відносин як монополізація ринків, низька технологічність, низькі соціальні стандарти та поглиблення нерівномірності доходів тощо дозволяє констатувати системність кризи існуючої економічної моделі розвитку країни.

У цій ситуації перед нинішнім українським Урядом стоїть величезний виклик - не підвести очікування громадян у створенні вільного і демократичного суспільства, функціональної ринкової економіки та підвищення соціальних стандартів якості життя в Україні.

Після свого призначення Уряд у стислі терміни розробив і затвердив План пріоритетних дій Уряду на 2016 рік. Його прийняття і реалізація забезпечила початок системної роботи з впровадження Урядом структурних реформ у різних сферах державної політики. Середньостроковий план розроблено відповідно до положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України і цей план є наступним кроком для забезпечення такої системної роботи.

Середньострокове планування послідовних та комплексних реформ, зокрема визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Стратегією сталого розвитку “Україна – 2020”, Стратегією реформування державного управління України на 2016-2020 роки, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Меморандумом щодо співпраці з МВФ, Коаліційною угодою та Планом законодавчого забезпечення реформ, є запорукою стійкого економічного зростання, досягнення європейських стандартів життя населення.

Уряд залишається відданим європейським цінностям та здійснюватиме всі залежні від нього кроки для забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний та правовий простір.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План пріоритетних дій уряду до 2020 року з м І с т
Спрощення адміністрування податків, як інструмент залучення інвестицій та створення нових робочих місць

План пріоритетних дій уряду до 2020 року вступна частина
Незважаючи на зовнішні І внутрішні виклики, за останні три роки, Україна продовжує рухатися в напрямку глибоких І структурних реформ,...

План пріоритетних дій Уряду на 2016 рік вступна частина
Польща, Словаччина та Румунія. На цей час Україна відстає від них у кілька разів. Темпи економічного зростання в Україні значно нижчі...

Протокол узгодження позицій щодо проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року»

Розпорядження
Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період 2020 року» та...

Умови
Уряду на виконання Середньострокового плану дій, формуванням та/або реалізації державної політики у сфері

Наек типовий аварійний план аес україни Стор. Пн-а 03. 192-15 д одаток...
Картка дій кдз-01 радіаційний захист персоналу в умовах підвищеного планованого опромінення 142

План заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини...
Забезпечення належних гарантій захисту права на життя та наявність правових засобів захисту І механізмів ефективного розслідування...

Рішення від 29 березня 2017 року №1876- мр м. Суми Про хід виконання...
Про хід виконання «Міської комплексної програми «Охорона здоров’я на 2016-2020 роки» за підсумками 2016 року

Кабінет міністрів україни розпорядження
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подавати щомісяця до 5 числа Міністерству економічного розвитку І торгівлі...

Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2016 рік
Стратегією розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 26 вересня 2014 року...

Про організацію І ведення цивільної захисту
План дій (об'єкта) в режимах повсякденної діяльності, підвищенної готовності, надзвичайного стану

План роботи Юровецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на...
Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань...

Рішення органів державної влади, прийняті з питань володіння І користування...
Затвердити Iнструкцію про проведення виконавчих дій (додається) та ввести її в дію з 1 січня 2000 року

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року
Щодо неприпустимості скасування Програми формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 р

Програма економічного І соціального розвитку миколаївської області на 2015-2017 роки
«Миколаївщина – 2017» розроблена І враховує головні цілі та завдання, які визначені в Державній Стратегії регіонального розвитку...

Програма охорони навколишнього природного середовища міста Івано-Франківська на 2016 2020 роки
Паспорт Програми охорони навколишнього природного середовища м. Івано-Франківська на 2016 – 2020 роки

Програма сприяння розвитку громадянського суспільства на території...
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та з метою ефективного використання...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт