Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Прикордонно митного контролю, оформлення та пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, товарів та вантажів у міжнародному пункті

Прикордонно митного контролю, оформлення та пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, товарів та вантажів у міжнародному пункті

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мостиського прикордонного загону

від "___" _____________ 2014 р. № ______


ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА

прикордонно - митного контролю, оформлення та пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, товарів та вантажів у міжнародному пункті пропуску для залізничного сполучення “Мостиська”
І. Загальні положення


  1. Терміни, що вживаються у цій Технологічній схемі визначені нормативно – правовими актами з питань охорони державного кордону та митної справи.


1.2. Визначення термінів

багаж - речі пасажирів, членів екіпажу, що перевозяться, транспортним засобом згідно з угодою з перевізником;

вантаж - майно, крім багажу, а також бортових припасів (для повітряних, морських та річкових суден), що перевозиться транспортними засобами;

віза - наданий уповноваженим органом України в установленій законодавством формі дозвіл, необхідний для в'їзду на територію України або для транзитного проїзду через її територію протягом відповідного строку;

дитина - особа віком до 16 років;

зона митного контролю - місце, визначене митним органом в пункті пропуску через митний кордон України або в інших місцях митної території України, в межах якого митний органи здійснює митні процедури;

зона прикордонного контролю - певна територія в пункті пропуску через державний кордон, на якій Державна прикордонна служба України здійснює прикордонний контроль осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Ця зона включає територію пункту пропуску, потрібну для здійснення прикордонного контролю осіб, транспортних засобів, товарів і інших предметів та запобігання незаконному перетинанню державного кордону;

імміграційна картка - документ, що містить інформацію про іноземця або особу без громадянства, які в'їжджають в Україну чи виїжджають за її межі, та заповнюється у випадках і порядку, що визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту державного кордону;

іноземець - особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав;

контроль першої лінії - заходи щодо перевірки в мінімально необхідному обсязі з метою визначення наявності законних підстав для перетинання державного кордону особами, транспортними засобами та переміщення через нього вантажів;

контроль другої лінії - заходи щодо додаткового вивчення наявності законних підстав для перетинання державного кордону України (далі - державний кордон) особами, транспортними засобами і переміщення через нього вантажів;

контрольні органи і служби - державні органи і служби, що здійснюють санітарний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль, контроль за вивезенням з території України культурних цінностей, інші передбачені законом;

контрольний талон - документ внутрішньої перевірки порядку проходження прикордонного та митного контролю транспортними засобами в пунктах пропуску;

огляд транспортних засобів і вантажів - комплекс дій та заходів щодо недопущення випадків незаконного переміщення через державний кордон осіб з використанням обладнаних схованок та їх виявлення, а також незаконного переміщення, у тому числі з використанням схованок, через державний кордон зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин, матеріалів і предметів, заборонених для переміщення через державний кордон, виявлення викрадених транспортних засобів;

візуальний огляд – спосіб перевірки транспортних засобів (далі – ТЗ), який здійснюється за допомогою органів зору, з метою виявлення місць укриття порушників кордону, аналізу та оцінки ризиків щодо можливого переміщення в них предметів, заборонених до ввезення в Україну або вивезення з України, щодо ввезення/вивезення яких законодавством України встановлено обмеження, які підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню або переміщуються з порушенням митного законодавства України, а у разі перевезення товарів, що належать суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності – перевірки неушкодженості митних забезпечень, накладених на вантажний відсік ТЗ (контейнера), або інших засобів ідентифікації та цілісності стану вантажного відсіку ТЗ (контейнера), без втручання в конструктивні особливості ТЗ;

оцінка ризиків - діяльність, що провадиться службовими особами Державної прикордонної служби України, спрямована на встановлення ймовірності порушення особою законодавства у сфері безпеки державного кордону;

паспортний документ - виданий уповноваженими державними органами України чи іншої держави або статутними організаціями ООН документ, що підтверджує громадянство, посвідчує особу пред'явника, дає право на в'їзд або виїзд з держави і визнаний Україною;

перевізник - будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт діяльність із перевезення пасажирів чи (та) вантажів через державний кордон;

перевірка документів - дослідження уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України паспортного та інших документів фізичних осіб, які перетинають державний кордон, з метою встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі, а також дослідження за результатами оцінки ризиків документів, що стосуються транспортних засобів, вантажів;

підрозділ охорони державного кордону - підрозділ органу охорони державного кордону Державної прикордонної служби України, спеціально призначений для виконання завдань з прикордонного контролю та (або) охорони державного кордону;

підтверджуючі документи - документи, що підтверджують факт туристичного обслуговування, навчання, стажування, працевлаштування, лікування в Україні, бронювання або оплату житла, харчування в Україні та повернення до держави свого громадянства або постійного місця проживання, або до третьої держави (у разі необхідності - інші документи, що підтверджують мету та умови перебування в Україні);

пункт пропуску через державний кордон - спеціально виділена територія на залізничних і автомобільних станціях, у морських і річкових портах, в аеропортах (на аеродромах) з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна;

порушення режиму в пункті пропуску - це фактично здійснені фізичною особою дії, які порушують порядок перебування і пересування всіх осіб і транспортних засобів в межах території пунктів пропуску відкритих для міжнародного сполучення, а також здійснення іншої діяльності, пов'язаної з пропуском через державний кордон України осіб, транспортних засобів, товарів;

режим у пунктах пропуску через державний кордон - порядок перебування і пересування всіх осіб і транспортних засобів у межах території прикордонних залізничних і автомобільних станцій, морських і річкових портів, аеропортів і аеродромів, відкритих для міжнародного сполучення, а також здійснення іншої діяльності, пов'язаної з пропуском через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів, який встановлюється наказом начальника органу охорони державного кордону, погодженим з органом доходів і зборів та керівником підприємства, на території якого розміщено пункт пропуску через державний кордон;

реєстрація в пункті пропуску через державний кордон - проставлення в паспортному документі та/або імміграційній картці іноземця або особи без громадянства чи в інших документах, передбачених законодавством, відмітки «В'їзд», внесення відомостей про іноземця або особу без громадянства, їх паспортних даних до відповідного реєстру;

транзитний проїзд - в'їзд іноземця або особи без громадянства в Україну з однієї держави, переміщення в межах визначеного у проїзному квитку часу (а в разі відсутності квитка - строку, фактично необхідного для перетинання території України на відповідному виді транспорту) через територію України та виїзд за її межі до іншої держави;

транспортний засіб - механічний пристрій, призначений для перевезення людей та (або) вантажів, а також установленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів;

транспортні засоби комерційного призначення - будь-яке судно (у тому числі самохідні та несамохідні ліхтери та баржі, а також судна на підводних крилах), судно на повітряній подушці, повітряне судно, автотранспортний засіб (моторні транспортні засоби, причепи, напівпричепи) чи рухомий склад залізниці, що використовуються в міжнародних перевезеннях для платного транспортування осіб або для платного чи безоплатного промислового чи комерційного транспортування товарів разом з їхніми звичайними запасними частинами, приладдям та устаткуванням, а також мастилами та паливом, що містяться в їхніх звичайних баках упродовж їхнього транспортування разом із транспортними засобами комерційного призначення;

спеціальні вантажі - це вантажі особливої важливості, цілком таємні і таємні вироби та їх компоненти, які мають оборонне і державне значення; особливої важливості, цілком таємні і таємні речовини, матеріали, які включають всі види ядерних матеріалів і у випадку аварії становлять підвищену небезпеку для населення та навколишнього середовища; цінності в особливо великих розмірах; інші вантажі, які згідно з договорами, угодами можуть підпадати під категорію спеціальних вантажів.


  1. При здійсненні пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України посадові особи керуються цією технологічною схемою, іншими нормативно – правовими документами, відомчими наказами та розпорядженнями в межах визначеної законодавством компетенції та повноважень.

У випадку внесення змін чи доповнень до нормативно-правових актів, технологія застосовується в частині, що не суперечить відповідним актам.


  1. Для здійснення прикордонного, митного та інших видів контролю в порядку, встановленому законодавством України, можуть використовуватися технічні та спеціальні засоби, безпечні для життя і здоров'я людини, тварин та рослин і такі, що не завдають шкоди товарам та транспортним засобам.
  1. Рішення щодо застосування того чи іншого технічного засобу приймає посадова особа відповідного органу, яка безпосередньо здійснює контроль.
  1. За невиконання вимог цієї Технології та недотримання при цьому положень чинного законодавства України, винні особи притягуються до відповідальності у встановленому порядку.


ІІ. Місця або приміщення для проведення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, межі території пункту пропуску та зон прикордонного і митного контролю (режимна зона), місця стоянок транспортних засобів, у тому числі затриманих.

2.1 Межі території пункту пропуску визначено наказом начальника Львівської митниці. На території пункту пропуску встановлено режимні правила та обмеження які визначені в розділі 14 цієї Технології.
2.2. Зона прикордонного контролю визначена наказом начальника Мостиського прикордонного загону, в якій встановлено додаткові режимні правила.
2.3 Зона митного контролю визначена наказом начальника Львівської митниці, в якій встановлено режимі правила та обмеження у відповідності цієї Технології.


  1. Прикордонний контроль здійснюється в потягах, на станції «Мостиська-2» (приміщення залізничного вокзалу), в пункті пропуску «Мостиська» (вантажний напрям) та спеціально виділеній території Перемишлянського парку.
  1. Митний контроль транспортних засобів і товарів здійснюється виключно в зоні митного контролю і завершується митним оформленням відповідно до вимог законодавства.Для стоянки затриманих транспортних засобів визначено спеціальну колію на території Перемишлянського парку.
  1. Для стоянки транспортних засобів, які належать працівникам, визначено територію в пункті пропуску «Мостиська» (пасажирський напрям), яка знаходиться на території залізничного вокзалу. Зазначена стоянка не відноситься до меж території пункту пропуску.
  1. Для стоянки транспортних засобів, відносно яких здійснюється додаткові перевірочні заходи (поглиблений огляд, тощо) відноситься територія Перемишлянського парку або територія станції «Мостиська-1».
  1. Заповнення імміграційних карток іноземцями та особами без громадянства здійснюється безпосередньо у купе пасажирів перед прибуттям потягу в пункт пропуску.


ІІІ. Маршрути руху, місця стоянки і місця відстою залізничних транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, а також порядок дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.


  1. Порядок проведення прикордонного та митного контролю транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі визначений Розділом 4 цієї Технології.
  1. Транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі рухаються по спеціально виділеній колії.
  1. Місце стоянки небезпечних вантажів позначено на спеціально виділеній колії Перемишлянського парку.
  1. Порядок дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру встановлено Планом взаємодії.IV. Загальний порядок та послідовність контрольних операцій і порядок пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів
Після в'їзду (прибуття) у пункт пропуску декларант, уповноважена ним особа або перевізник заявляє про готовність до контролю і пред'являє посадовим особам органу охорони державного кордону і митного органу документи, установлені Митним кодексом України, нормативно-правовими актами та міжнародними договорами (особисті, на транспортний засіб і товари).

Особи, транспортні засоби і товари пропускаються через державний кордон після здійснення відповідно до вимог нормативно-правових актів щодо прикордонного та митного контролю.

У випадках, установлених законодавством, товари пропускаються через державний кордон? після здійснення посадовими особами органів виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладено здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей, зазначених видів державного контролю. В інших випадках санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний контроль окремих товарів та контроль за переміщенням культурних цінностей, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється посадовими особами митного поста «Мостиська» у формі попереднього документального контролю відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 року № 1030.

Посадові особи органів охорони державного кордону, які здійснюють паспортний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України, безпосередньо в процесі здійснення такого контролю інформують посадових осіб митних органів про громадян, які в'їжджають в Україну частіше одного разу протягом однієї доби (окрім обслуговуючого персоналу).

Митний контроль транспортних засобів і товарів здійснюється відповідно до Типової технологічної схеми здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними»

У разі необхідності здійснення інших, крім прикордонного і митного, видів контролю транспортних засобів і товарів посадовими особами органів виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладено здійснення таких видів контролю (далі - контролюючі органи), такі особи залучаються для проведення відповідного виду державного контролю та прибувають в пункт пропуску.

Пропуск товарів, що вивозяться за межі митної території України, здійснюється на підставі позитивних результатів здійснення державних видів контролю у митних органах відправлення. Видані контролюючими органами документи, які супроводжують транспортні засоби, що їх переміщують, і товари, митним органам не пред'являються. Посадові особи контролюючих органів до здійснення контролю не залучаються та до пункту пропуску не викликаються.

На підставі переліку товарів, які підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю), та відповідно до поданих декларантом, уповноваженою ним особою або перевізником товаросупровідних (товаротранспортних) документів посадова особа митного поста «Мостиська» визначає вид (види) та форму проведення державного контролю в пункті пропуску (пункті ввезення на митну територію України):

для проведення ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю товарів посадовою особою контролюючого органу;

для проведення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю, контролю за переміщенням культурних цінностей посадовою особою митного поста «Мостиська» у формі попереднього документального контролю.

У разі коли в партії товарів, що ввозяться через пункт пропуску, є певна кількість товарів, що підлягають проведенню відповідних видів державного контролю посадовими особами контролюючих органів (крім радіологічного контролю) та попередньому документальному контролю посадовими особами митного поста «Мостиська», або вся партія товарів підлягає відповідним видам державного контролю, попередній документальний контроль товарів не здійснюється. Стосовно таких товарів державний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами контролюючих органів, які залучаються посадовими особами митного поста «Мостиська» та для проведення зазначених видів державного контролю прибувають в пункти пропуску через державний кордон України.

У разі коли товари підлягають радіологічному та попередньому документальному контролю, контроль здійснюється в такій послідовності:

перший етап - радіологічний контроль посадовою особою відповідного контролюючого органу. Посадова особа митного поста «Мостиська» передає посадовій особі відповідного контролюючого органу подані перевізником або експедитором чи уповноваженою особою товаросупровідні (товаротранспортні) документи. Після здійснення радіологічного контролю посадова особа відповідного контролюючого органу проставляє відповідні відмітки на товаросупровідних (товаротранспортних) документах, які повертаються посадовій особі митного поста «Мостиська»;

другий етап - попередній документальний контроль посадовою особою митного поста «Мостиська». Після здійснення попереднього документального контролю посадова особа митного поста «Мостиська» проставляє відповідні відмітки у формі відбитків штампа та печатки на товаросупровідних (товаротранспортних) документах та вносить інформацію про проведення такого контролю до Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДФСУ.

Загальний час здійснення контролю осіб, транспортних засобів і товарів не повинен перевищувати часу стоянки транспортних засобів у пункті пропуску, передбаченого розкладом або графіком руху.

Тривалість здійснення видів контролю у пунктах пропуску, як правило, не повинна перевищувати часові нормативи виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України, затверджені наказом Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і туризму України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 28 листопада 2005 року № 1167/886/824/643/655/424/858/900.

Граничний строк перебування товарів та транспортних засобів у пункті пропуску не може перевищувати 30 днів з моменту прибуття у пункт пропуску для здійснення митних процедур.

Пропуск через митний кордон України транзитних товарів та залізничних транспортних засобів, що здійснюють транзитні перевезення, а також контроль за їх переміщенням здійснюються в спрощеному режимі у встановленому законодавством та міжнародними договорами порядку.

Пропуск осіб, транспортних засобів і товарів через державний кордон здійснюється уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону за наявності відміток про перетинання державного кордону та відміток посадових осіб митного органу, інших контролюючих органів (у разі проведення державного контролю посадовими особами зазначених органів) про позитивні результати передбачених законодавством видів контролю

  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Технологічна схема пропуску через державний кордон осіб, транспортних...
Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за №522/9121, розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року №342-р...

Пропуску через державний кордон осіб, автомобільних транспортних...
Усі процедури контролю, що здійснюються службовими та посадовими особами підрозділів державних контрольних служб у рамках цієї Технологічної...

Державна
...

I. державна II. Прикордонна служба україни
...

План Загальні положення щодо пропуску та оподаткування товарів, що...
Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України та місця митного оформлення таких товарів

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів...
Донецької та Луганської областей (далі – ато), вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, осіб, транспортних...

Особливостi заповнення й оформлення пдг на транспортнi засоби, що...
Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України

Порядок здійснення попереднього документального контролю в пунктах...
Перевізник або експедитор, чи уповноважена особа, подають митним органам документи та відомості, необхідні для здійснення митного...

Порядок перетину державного кордону іноземними громадянами з метою навчання в україні
Пропуск осіб через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України за дійсними...

Д До наказу Міжрегіональної митниці дфс в від 31. 05. 2017 №43
Дфс контролю за дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установленого законом порядку переміщення товарів,...

Платники Чернігівщини безкоштовно отримали понад 8 тисяч сертифікатів
У пункті пропуску «Сеньківка» під час митного контролю автомобіля, який слідував з Росії до України, водій громадянин Сербії, надав...

Кабінет міністрів україни
У порядку І умовах здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у...

До Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення...
Найменування предмета, його відмітні ознаки (кількість та тип носіїв – дискети, диски, аудіо та відео стрічки)

План загальні положення. Порядок прийняття декларації до митного...
Тези лекції: Порядок заповнення митних декларацій для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України...

З початку року зафіксовано понад 2 тис випадків призупинення митного...
Протягом січня-березня поточного року митниками зафіксовано 2157 випадків призупинення митного оформлення товарів за підозрою у порушенні...

1. Контроль наявності дозвільних документів на виконання перевезень
України у пунктах пропуску через державний кордон України покладено функції здійснення документального контролю за дотриманням автомобільними...

Кодексу торговельного мореплавства України
Ця Технологічна схема розроблена на підставі частини другої статті 25 Закону України “Про прикордонний контроль”, пункту 19 Положення...

Особливості митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт