Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

Затверджено

Сторінка1/16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
ПОГОДЖЕНО
ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Державного агенства з
Заступник голови

енергоефективності та енергозбереження України
Київської обласної державної адміністрації

(підпис, печатка) Пашкевич М.О.
(підпис, печатка) Максименко В.М.

"__ " _____ 2012р.
"24" 02. 2012 р.


МЕТОДИКА НОРМУВАННЯ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПЕР
У СУСПІЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІКиїв 2012
ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО

ТОВ «ЕнКом Трейд Груп»

ВНЕСЕНО
ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ
ПОГОДЖЕНО

Державним агенством з енергоефективності та енергозбереження України від «__» ______ 2012 р.

РОЗРОБНИКИ
Розробка проводиться вперше

ЗМІСТ


2. Класифікація норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів 5

3.  Склад норм питомих витрат ПЕР 7

4. Одиниці виміру норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів 9

5. Методи розробки норм питомих витрат ПЕР 10

6. Основні принципи встановлення наскрізних норм питомих витрат ПЕР 12

7. Огранізація нормування питомих витрат ПЕР
та контролю за виконання встановлених норм. 13

Додаток 1. 15

Терміни та визначення основних понять,
що вживаються в цьому НД 16

Додаток 2. 18

Перелік нормативних документів
з нормування питомих витрат ПЕР. 18

Додаток 3. 20

Перелік документів, що надаються підприємствам для розгляду, погодження та подальшого затвердження норм питомих витрат ПЕР. 20

Додаток 4. 21

План
організаційно-технічних заходів, направлених на підвищення ефективності використання ПЕР
на _________________________________________________________________ 21

Додаток 5. 23

Нормування витрат ПЕР. 23

Додаток 6. 28

Методика розрахунків технологфчних групових, загальновиробничих цехових та загальновиробничих заводських норм питомих витрат ПЕР. 28

Додаток 7. 30

Рекомендації щодо нормування витрат ПЕР на виробництво окремих видів продукції (робіт, послуг) за видами енергоресурсів. 30

Додаток 8.1. 67

Загальновиробничі норми питомих витрат, нормативи споживання паливно-енергетичних ресурсів на 200__рік 67

Додаток 8.2. 69

Загальновиробничі норми питомих витрат, нормативи споживання паливно-енергетичних ресурсів на 200__рік 69

1. Загальні положення

1.1. Метою розробки методики нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві для підприємств Київської області усіх форм власності, що не належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (далі – НД) є забезпечення єдиної методології при нормуванні паливно-енергетичних ресурсів, обґрунтування норм споживання на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг та на їх комунальні потреби: освітлення, опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання. Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів використовується також для прогнозування обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у регіоні.

1.2. Нормування питомих витрат ПЕР здійснюється згідно з:

  • законом України "Про енергозбереження" №74/94-ВР від 01.07.94;

  • постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 №786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів в суспільному виробництві" (з наступними змінами);

  • наказом Державного комітету України з енергозбереження № 112 від 22.10.02 "Про затвердження Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві";

  • наказом Державного комітету України з енергозбереження № 91 від 25.10.99 “Про затвердження Міжгалузевих норм споживання електричної та теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери України”;

  • цим нормативним документом.

1.3. Норма питомої витрати паливно-енергетичних ресурсів – це затверджений уповноваженим на те Кабінетом Міністрів України органом виконавчої влади показник їх використання на одиницю виробленої продукції, виконаних робіт або наданих послуг встановленої якості, орієнтований на прогресивне виробництво.

1.4. Норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів повинні встановлюватися з урахуванням особливостей конкретного виробництва, на рівні підприємства, установи, організації (далі - підприємство). Диференціація норм за конкретними технологіями чи видами споживання здійснюється підприємством самостійно на основі даної Регіональної методики, міжгалузевих, галузевих методик. Ці норми не повинні перевищувати встановлених показників міжгалузевих та галузевих типових норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів для певних видів споживання.

1.5. На рівні конкретного виробництва, встановлюються норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів окремо щодо продукції кожного виду, на рівні підприємств у цілому визначаються додатково укрупнені норми на одиницю зведеної продукції, а на рівні регіонального управління використовуються також узагальнені показники питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.

1.6. Норми питомих витрат на підприємствах встановлюються на всі види паливно-енергетичних ресурсів незалежно від джерел їх постачання та характеру споживання. Вони визначаються на натуральну одиницю кожного з видів товарної продукції (послуг) підприємства. До товарної продукції належать також похідні енергоносії, самостійно вироблені підприємством і відпущені стороннім споживачам (теплова енергія, кисень, стиснене повітря, вода тощо), а також напівфабрикати, товари народного споживання та всі інші види робіт і послуг для сторонніх споживачів. Витрати паливно-енергетичних ресурсів на надання комунально-побутових послуг, здійснення будівництва та капітального ремонту споруд, пусконалагоджувальних та дослідних робіт тощо, якщо вони мають допоміжний характер стосовно виробництва основної продукції, враховуються окремо.

1.7. Для розроблення норм і нормативів та аналізу енергоспоживання використовуються енергобаланси – система взаємопов'язаних показників, які відображають кількісну відповідність між надходженням та використанням усіх видів паливно-енергетичних ресурсів певним об'єктом (виробничою дільницею, цехом, підприємством, регіоном).

1.8. До марнотратних (неефективних) відносяться витрати ПЕР, зумовлені недотриманням вимог державних стандартів, режимних та технологічних карт, затвердженої проектної документації на енергопостачання, а також на споруди в частині погіршення їх теплоізолювальних властивостей в опалювальний сезон, паспортів на діюче обладнання, в тому числі систематичне, без виробничої потреби, використання палива, недовантаження або використання на холостому ходу силових трансформаторів, електродвигунів, електропечей та іншого паливного та енергетичного обладнання і машин, не обумовлене вимогами надійності і технічної або екологічної безпеки.

1.9. Норми витрат паливно-енергетичних ресурсів підлягають систематичному перегляду з урахуванням змін у технології виробництва. Якщо обсяги виробництва товарної продукції продовжують змінюватися, перегляду підлягає також організація виробництва з метою зменшення умовно-постійної складової питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.

1.10. Терміни та визначення основних понять, що вживаються в цьому нормативному документі, наведені у Додатку 1.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт