Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тендерна документація на тендер щодо закупівлі послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту транспортних засобів для південного макрорегіону пат «укртелеком» Лот №1

Тендерна документація на тендер щодо закупівлі послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту транспортних засобів для південного макрорегіону пат «укртелеком» Лот №1

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7

Засвідчено:

Директор департаменту підтримки бізнесу
Попов П.А.Посада
ПІБ
Підпис


ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

НА ТЕНДЕР ЩОДО ЗАКУПІВЛІ ПОСЛУГ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПІВДЕННОГО МАКРОРЕГІОНУ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»
Лот №1 - Технічне обслуговування, поточний ремонт та роботи з кузовного ремонту легкових транспортних засобів марок, що належать країнам СНД у м. Одесі.

Лот №2 - Технічне обслуговування, поточний ремонт та роботи з кузовного ремонту легкових транспортних засобів марок, що належать іншим країнам у м. Одесі

Лот №3 - Технічне обслуговування, поточний ремонт вантажних транспортних засобів у м. Одесі.

Лот №4 –Поточний ремонт устаткування спеціальної техніки (ремонт устаткування вишок, кранів і т.д.) у м. Одесі
Лот №5 - Технічне обслуговування, поточний ремонт та роботи з кузовного ремонту легкових транспортних засобів марок, що належать країнам СНД у м. Херсоні

Лот №6- Технічне обслуговування, поточний ремонт та роботи з кузовного ремонту легкових транспортних засобів марок, що належать іншим країнам у м. Херсоні

Лот №7 - Технічне обслуговування та поточний ремонт вантажних транспортних засобів у м. Херсоні.

Лот №8 - Поточний ремонт устаткування спеціальної техніки (ремонт устаткування вишок, кранів і т.д) у м. Херсоні.
Лот №9 - Технічне обслуговування, поточний ремонт та роботи з кузовного ремонту легкових транспортних засобів марок, що належать країнам СНД у м. Миколаїві.

Лот №10- Технічне обслуговування, поточний ремонт та роботи з кузовного ремонту легкових транспортних засобів марок, що належать іншим країнам у м. Миколаїві.

Лот №11 - Технічне обслуговування та поточний ремонт вантажних транспортних засобів у м. Миколаїві.

Лот №12 - Поточний ремонт устаткування спеціальної техніки (ремонт устаткування вишок, кранів і т.д.) у м. Миколаїві.

Погоджено:

Начальник відділу Управління транспортом
Журавльов Є.М.Посада
ПІБ
Підпис
Виконавець:

Старший спеціаліст із закупівель

Відділу закупівель та логістики
Єршова В.В.Посада
ПІБ
ПідписЗМІСТ
1. Правила проведення тендеру

1.1. Загальні положення

1.2. Процедура подачі Пропозицій

2. Опис предмету тендеру

2.1. Технічне завдання

2.2. Комерційні вимоги

3. Вимоги до Пропозиції учасника

Додаток 1. Інформація про учасника

Додаток 2. Вимоги до умов оплати

Додаток 3. Цінові пропозиції ( ЛОТ №№ 1-12)

Даний документ є запитом (далі - «Запит») Одеської філії ПАТ «Укртелеком», керуючої філії Південного макрорегіона ПАТ «Укртелеком» (далі – «Замовник») учаснику тендера (далі «Учасник») на надання технічної і комерційної пропозиції (далі «Пропозиція») щодо на проведення тендеру щодо закупівлі послуг з поточного ремонту (ПР) та технічного обслуговування (ТО) транспортних засобів (ТЗ) для ПМР ПАТ «Укртелеком» (далі – Послуги ).


 1. Правила проведення тендеру

  1. Загальні положення

Направляючи Пропозицію, Учасник погоджується, що Тендерний комітет має право:

 • прийняти або відхилити Пропозицію Учасника повністю або частково згідно з умовами Запиту без пояснення причин таких дій Учаснику;

 • зупинити процес проведення тендеру в будь-який момент до того, як відповідний договір буде підписаний, не маючи при цьому жодних зобов’язань перед Учасником;

 • змінити та/або доповнити вимоги цього Запиту, а також змінити умови проведення тендеру;

 • вибрати переможця тендеру на свій розсуд без пояснення причин свого вибору учасникам конкурсу;

 • використовувати запропоновані ціни і умови для здійснення подальших закупівель;

 • розцінювати факт подачі Пропозиції Учасником як його згоду з усіма умовами даного Запиту.

Учасники, які будуть готувати відповідь на цю тендерну документацію, повинні прийняти наступні умови:

 1. Всі документи, що мають відношення до цієї тендерної документації, включаючи, але не обмежуючись зазначеними, запити та листи Замовника, так само як і запити та листи Постачальника, повинні бути визнані конфіденційною інформацією (далі «Конфіденційна інформація»).

 2. Сторони згодні використовувати Конфіденційну інформацію лише для цілей даного тендеру. Сторона, яка отримала Конфіденційну інформацію, що не має права розголошувати її третім особам, за винятком своїх співробітників, контрагентів або консультантів, повністю контрольованих дочірніх підприємств і філій, яким необхідний доступ до Конфіденційної інформації та інформації щодо проведення даного тендеру.

 3. Пропозиція учасника має бути чіткою, ґрунтуватися на поточних цінах і бути актуальною протягом 90 робочих днів.

 4. Цей документ є проявом інтересу ПАТ "Укртелеком" та не повинен розглядатися як намір укласти будь-який договір.

 5. ПАТ "Укртелеком" не буде відшкодовувати будь-які витрати, пов’язані з підготовкою пропозиції Учасником, також як і повертати Учасникам відповіді після завершення їх розгляду.

 6. Направляючи Пропозицію, Учасник погоджується, що Замовник має право вибрати форму контрактних відносин на свій розсуд. Це може бути рамковий договір, разовий договір або будь-яка інша форма, включаючи навіть можливість використання існуючих договірних відносин з Учасником - переможцем тендеру.

Учасник несе всі витрати, пов’язані з розробкою та поданням Пропозиції та Замовник не є відповідальним за ці витрати незалежно від їх природи та результатів розгляду Пропозицій.

У разі якщо умови даного Запиту суперечать один одному, Учасник повинен звернутися до Замовника за роз’ясненням. Учасник не уповноважений використовувати протиріччя в даному Запиті як виправдувальний аргумент у разі, якщо його Пропозиція буде оцінено як невідповідна умовам Запиту.

Всі додатки до даного Запиту є його невід’ємною частиною. Всі прикладені документи доповнюють вимоги Запиту і не виключають необхідність надання інформації, зазначеної в тексті даного Запиту.

Учасник повинен уважно ознайомитися з інструкціями та умовами проведення конкурсу та надати інформацію та документацію у форматі, визначеному в даному Запиті. Пропозиції, в яких упущена та чи інша інформація та /або які не підготовлені у форматі, визначеному в даному Запиті, можуть бути не прийняті до розгляду.

  1. Процедура подачі Пропозицій

Терміни підтвердження Участі в конкурсі та подачі Пропозицій. Таблиця 1.
Етап підтвердження

Адреса

Час/Дата отримання інформації,

не пізніше

1

Підтвердження участі в тендері (електронний лист довільної форми)

od-od-tender@ukrtelecom.ua

05.07.2016 р.

2

Надання запитань щодо змісту Запиту і формату його надання (електронний лист довільної форми)

od-od-tender@ukrtelecom.ua

05.07.2016 р.

3

Подання Пропозиції (документарна форма, визначена цим Запитом)

65023, м. Одеса,

вул. Коблевська, 39, каб. 216.

до 16 годин

00 хвилин 14.07.2016 року
Посадові особи замовника, які здійснюють зв’язок з Учасниками.


Напрямок питання

П.І.Б.

Посада

Конт. номер тел./факс/моб.

Електронна адреса

з технічних питань


Журавльов Євген Михайлович

Начальник відділу управління транспортом

048 726-31-00

yzhuravlov@ukrtelecom.ua
Чорний Олександр Вікторович

Начальник транспппооортного цеху

048 751-44-17

091 114-83-84

ochornyi@ukrtelecom.ua

з організаційних питань

Єршова Валентина Вікторівна

Старший спеціаліст із закупівель

(048) 726-42-33

od-od-tender@ukrtelecom.ua

У разі якщо Учасник не підтвердить участь у тендері до зазначеного часу, Замовник має право не прийняти Пропозицію Учасника до розгляду.

Замовник планує наслідувати вищезазначеним термінам при проведенні закупівлі, проте залишає за собою право змінювати дати на свій розсуд у разі потреби.

Після розкриття пропозицій Замовник запрошує Учасників конкурсу на процедуру зниження ціни, на якій замовник пропонує присутнім представникам учасників зменшити запропоновану ними ціну пропозиції у добровільному порядку шляхом оголошення чергової ціни доти, доки кожен з учасників не оголосить про те, що запропонував кінцеву ціну, яка обов’язково заноситься до протоколу. Обов’язковою умовою надання скоригованої пропозиції є те, що по позиційні ціни у такій пропозиції не повинні бути вище відповідних по позиційних цін, зазначеній у первісній пропозиції.

У разі відсутності учасника або його уповноваженого представника на процедурі, ціна пропозиції, вказана у формі пропозиції конкурсу, вважатиметься кінцевою ціною учасника та обов’язково заноситься до протоколу.

В процесі вибору переможця тендерний комітет приймає рішення виходячи із критеріїв: найнижча вартість Пропозиції, кількість набраних балів згідно методики якісної оцінки, кількість набраних балів згідно методики комерційної оцінки, кількість набраних балів комплексної оцінки.

Замовник залишає за собою право обирати переможця тендеру на свій розсуд та не надавати пояснень Учасникам тендеру щодо прийнятих рішень.

  1. Загальні вимоги до Пропозиції

Пропозиція має бути складена українською мовою згідно з форматом, вказаним у даному Запиті.

Пропозиція має бути подана у запечатаному конверті, зовнішня сторона якого промаркована:

 • Назва учасника (повне найменування);

 • Адреса Учасника (юридична та фізична);

 • Код ЄДРПОУ;

 • ПІБ, посада, номери телефону/факсу, адреса електронної пошти співробітника відповідального за надання Пропозиції;

 • найменування предмету закупівлі, лот №___ (у разі наявності лотів у предметі закупівлі);

 • відбиток печатки Учасника в місцях склеювання конверта;

 • маркування «На конкурс! Не відкривати до процедури відкриття тендерних пропозицій!».

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну конкурсну пропозицію.

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Цінова пропозиція повинна прошиватися окремо від інших документів але в одному конверті.

Усі сторінки конкурсної пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів конкурсних пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Конкурсна пропозиція запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

У разі недотримання вимог до оформлення поданих пропозицій, це є підставою для відхилення усієї пропозиції.

Учасник може змінювати або відзивати свою тендерну пропозицію шляхом повідомлення в письмовій формі Замовника до початку остаточного строку надання пропозицій. Після відкриття конвертів, внесення змін в тендерні пропозиції не допускаються, за винятком зниження ціни.

Замовник залишає за собою право на проведення додаткових зустрічей з учасниками тендеру та право на проведення додаткового запиту інформанції з метою отримання відповідей на питання, які можуть виникнути в процесі вивчення Пропозицій.
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тендерна документація на тендер щодо закупівлі: послуг з фізичної...
Даний документ є запитом (далі «Запит») Одеської філії пат «Укртелеком», керуючої філії Південного макрорегіона пат «Укртелеком»...

«Тендерна документація на тендер щодо закупівлі послуг з поточного...
Тендерна документація на тендер щодо закупівлі послуг з поточного ремонту будівель та споруд

Тендерна документація на тендер щодо закупівлі
Будівельно-монтажних робіт з ремонту приміщень В2В, В2с кіровоградської філії пат «Укртелеком»

Засвідчено: Голова Тендерного комітету
Центрального макрорегіону пат «Укртелеком» (надалі «Замовник») учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання комерційної пропозиції...

Тендер щодо закупівлі молока 2,5 2,6% для працівників південного...
Даний документ є запитом (далі «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції...

Тендерна документація на тендер щодо закупівлі
«Кам'яного вугілля Антрацит марки ам, ао для Одеської та Херсонської філій пат «Укртелеком»» (оголошення №193223)

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Іванець Андрій Васильович
На тендер щодо закупівлі послуг з ремонту, технічного обслуговування апаратури систем охоронної, периметрової сигналізації, системи...

Документація конкурсних торгів щодо закупівлі послуг з монтажу, технічного...
Щодо закупівлі послуг з монтажу, технічного обслуговування І ремонту електроустаткування, а саме послуг з ремонту

Документація конкурсних торгів щодо закупівлі послуг з монтажу, технічного...
Щодо закупівлі послуг з монтажу, технічного обслуговування І ремонту апаратури електророзподільної та контрольної, а саме послуг...

На конкурс щодо закупівлі
Мережевого активного та пасивного обладнання для побудови мереж в2в південного макрорегіону (одеська, миколаївська та херсонська...

Технічний регламент послуг з технічного обслуговування
Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів

Тендерна документація на тендер щодо закупівлі
Лот №1 Заміна вікон будівлі атс-72, Дніпропетровська обл, м м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 48

Київська міська філія пат «Укртелеком» запрошує Вас прийняти участь...
Найменування: Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» в особі Київської міської філії

Наказ
Про затвердження Правил надання послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів

На конкурс щодо закупівлі
Пат «Укртелеком» (далі – «Замовник») учаснику тендера (далі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції (далі «Пропозиція»)...

Тендер щодо закупівлі продукт ів харчування для док «юний зв’язківець»...
Пат «Укртелеком» (далі – «Замовник») учаснику тендера (далі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції (далі «Пропозиція»)...

На конкурс щодо закупівлі металевої продукції для одеської
Даний документ є запитом (далі «Запит») Одеської філії пат «Укртелеком», керуючої філії Південного макрорегіона пат «Укртелеком»...

На конкурс щодо закупівлі
Даний документ є запитом (далі «Запит») Одеської філії пат «Укртелеком», керуючої філії Південного макрорегіона пат «Укртелеком»...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт