Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Декларація №1 відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Декларація №1 відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

ДЕКЛАРАЦІЯ № 1
відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки


1. Повне найменування суб'єкта господарювання __ФОП Коваль С.С._________________
________________________________________________________________________________

2. Керівник суб'єкта господарювання Коваль Сергій Сергійович____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

3. Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податку чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) 3143912371______________

4. Телефон 0965553988 телекс відсутній телефакс відсутній_________________________

5. Адреса електронної пошти відсутня__________________________________________

6. Адреса суб'єкта господарювання 54000, м. Миколаїв, вул. Леніна, 5/11_____________
(індекс, область, місто, район, вулиця, номер будинку)

7. Перелік об'єктів нерухомості та їх місцезнаходження приміщення магазину, 54000,
м. Миколаїв, вул. Радянська,5/2
____________________________________________________
(назва, індекс, область, місто, район, вулиця, номер будинку)

8. Характеристика об'єкта нерухомості (окремо кожного):

ступінь ризику незначний ступінь ризику___________________________________________
(відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 306)

конструктивні елементи будівлістіни та перегородки кам’яні, перекриття залізобетонні плити___________________________________________________________________________

(матеріали, з яких виконані стіни,перегородки, перекриття тощо)

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") IIступінь___________________________________________

загальна площа 140 м2 площа забудови відсутня площа території відсутня________________

кількість поверхів 1 поверхнаявність підвальних приміщень відсутні____________________

наявність горищ відсітні___________________________________________________________

система електроосвітлення 220 Вт система опалення електричний котел__________________

розрахункова кількість робочих місць/відвідувачів 4/6_________________________________

добровільна пожежна дружина (згідно з НАПБ А.01.001-2004) не створювалась___________
(дата та номер наказу, яким утворено добровільну пожежну дружину, у разі її утворення)

пожежно-технічна комісія (згідно з НАПБ А.01.001-2004) не створювалась_______________
(дата та номер наказу, яким утворено пожежно-технічну комісію, у разі її утворення)

страхування членів добровільної пожежної дружини не вимагається_____________________

(найменування страхової компанії, дата, номер та строк дії страхового договору)

висота складування продукції 2 метри_______________________________________________

категорія виробництва (згідно з НАПБ Б 03.002-2007) не вимагається____________________

проведення навчань з питань пожежної безпеки (згідно з НАПБ А.01.001-2004) свідоцтво про навчання ФОП Коваль С.С. від 11.07.2013 № 374__________________________________

наявність пожежного посту не вимагається___________________________________________

9. Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів відсутні під'їздів з боку
вул. Радянська


10. Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних нормкоридори, сходові клітки відсутні, шляхи евакуації вільні, двері відчиняються по напрямку евакуації людей__________________________________________________________________________
(коридори, сходові клітки, двері тощо)

11. Установки пожежної автоматики акт № 99 від 08.07.2013 «ТОВ «Пожзабезпечення»__
(ким та коли підписаний акт приймання)

12. Сигнал про спрацювання установки, виведений на пульт спостереження
ТОВ «Оріон-Юг», АГ № 595500___________________________________________________
(найменування організації, що здійснює спостереження, дата та номер ліцензії на спостереження)

13. Висота складування продукції у складському приміщенні більш як 5,5 метра*
_______________________________обєкта не стосується______________________________

14. Замір опору ізоляції електричних мереж та електроустановок технічний звіт
ТОВ «Светолюкс-Електромонтаж» від 11.07.2013 № 542_______________________________
(дата та номер протоколу проведення заміру, найменування організації, що проводила замір)

15. Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єкта будівництва")* обєкта не стосується _________________________

16. Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавстваоб’єкта не стосується

17. Вогнезахист не вимагається__________________________________________________
(дата та номер протоколу проведення робіт, найменуванняорганізації, у разі їх проведення)

18. Первинні засоби пожежогасіння вогнегасники ВВ-3 (2 шт.) ТОВ «Спасательные средства» платіж від 08.07.2013____________________________________________________
(дата та номер документа, найменування організації)

19. Наявність внутрішнього протипожежного водогону* об’єкта не стосується_________

20. Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання* об’єкта не стосується____

21. Площа забудови/загальна площа/обсяг, тип резервуарів (для автомобільних заправних станцій)* об’єкта не стосується____________________________________________________

22. Обсяг, тип резервуарів (спосіб зберігання) (для нафтобаз, складів нафтопродуктів)
об’єкта не стосується_____________________________________________________________

23. Потужність електроустановок* об’єкта не стосується___________________________

24. Наявність системи оповіщення про виникнення надзвичайних ситуацій*
об’єкта не стосується_____________________________________________________________

25. Наявність на виробництвах, на яких застосовуються небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання та апаратуру, системи із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи* об’єкта не стосується_________________________________________

26. Забезпеченість засобами індивідуального захисту органів дихання від небезпечних речовин працівників суб'єкта господарювання*об’єкта не стосується____________________

_____ФОП Коваль С.С.______
(найменування посади керівника
суб'єкта господарювання)

М.П.

________________
(підпис)

____С.С. Коваль____
(ініціали та прізвище)

__________
* Заповнюється суб'єктами господарювання, що в установленому законодавством порядку віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику.поділитися в соціальних мережахСхожі:

6. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Центру...
...

Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам...

Декларація відповідності об ' єкта вимогам законодавства з питань...
Декларація відповідності об'єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (для початку господарської діяльності)

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України
Цей Порядок встановлює процедуру повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної...

Зразок заповнення Декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам...

Декларування відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства...
Аналіз виробничого травматизму на підприємствах області за минулий рік свідчить, що 22,2% від загальної кількості смертельно травмованих...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016...
Цей Порядок встановлює процедуру повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної...

Суб’єкта господарювання в галузі торгівлі та побутового обслуговування вимогам законодавства
Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: центру надання адміністративних послуг

Програми навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств,...
Протипожежний режим. Інструкції з питань пожежної безпеки. Навчання з питань пожежної безпеки в закладах, установах І організаціях...

Зразки бланків заяв/декларацій перелік зразків бланків заяв на отримання...
Купянське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Харківській області

Посвідчення на проведення перевірки
Порядку проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного...

Законодавства з питань пожежної безпеки

Законодавства з питань пожежної безпеки
Зразок бланка заяви на отримання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Методичні рекомендації щодо декларування суб’єктами господарювання...
Ви прийняли рішення – стати суб’єктом господарювання для проведення господарської діяльності

Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного...

Відомості про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого...

Інструкція про заходи пожежної безпеки на приватному підприємстві «Компанія»
України «Про пожежну безпеку», напб а. 01. 001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні» І встановлює правила дотримання пожежної...

Журнал результатів перевірки стану пожежної безпеки
Зовнішнім оглядом перевіряєть­ся наявність та цілість засобів пожежегасіння, пожежної сигналізації, оповіщення тощо. Не­доліки та...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт