Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Перелік документів на отримання Кредиту Документи Позичальника

Перелік документів на отримання Кредиту Документи Позичальника

Перелік документів на отримання Кредиту
Документи Позичальника:

 1. Заявка-анкета.

 2. Паспорти Позичальника та іншого з подружжя (за наявності).

 3. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи/ Картка платника податків Позичальника та іншого з подружжя (за наявності).

 4. Свідоцтво про укладення/ розірвання шлюбу/ смерть подружжя (за наявності).

 5. Належним чином засвідчену письмову згоду іншого з подружжя Позичальника на отримання в Банку Кредиту (у разі перебування Позичальника у зареєстрованому (цивільному) шлюбі або у випадку підтвердження Позичальником проживання з іншою особою однією сім’єю без реєстрації шлюбу), або заяву Позичальника про не перебування у шлюбі та не проживання ні з ким однією сім’єю.

 6. Свідоцтво про народження неповнолітніх дітей (в разі їх наявності). Також необхідно надати документи, що підтверджують забезпеченість житлом дітей.

Наприклад, Довідку про зареєстрованих в квартирі осіб (форма №3) за місцем реєстрації дітей.

 1. Довідка про доходи за останні 6 місяців.

Позичальником можуть бути надані інші документи (копія договору банківського вкладу, довідка з іншого уповноваженого банку про залишок коштів на рахунку, відкритого на ім’я Позичальника або члена його родини, копія трудового договору за неосновним місцем роботи та/або довідка про доходи, копія договору оренди майна, що належить Позичальнику тощо), що підтверджують додатковий дохід Позичальника.

 1. У разі наявності діючих кредитів в інших банках довідки з таких банків про наявність або відсутність таких кредитів, гарантій та порук (надати інформацію про вид кредиту, суму за договором, заборгованість на дату звернення, дату надання, дату погашення, відсоткову ставку, опис застави, якість обслуговування та копії договорів застави та кредитних договорів).


Докменти щодо предмету іпотеки:

 1. Паспорти Продавця нерухомості та іншого з подружжя Продавця.

 2. Картки платника податків (Довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи) Продавця нерухомості та іншого з подружжя Продавця.

 3. Нотаріально засвідчену згоду іншого з подружжя Продавця на продаж об’єкту нерухомості (у разі придбання об’єкту нерухомості під час перебування Продавця у зареєстрованому шлюбі або у випадку Продавця проживання з іншою особою однією сім’єю без реєстрації шлюбу). (Можливе надання безпосередньо в день укладання договорів у нотаріуса).

 4. Правовстановлюючий документ на нерухомість, що буде придбана Позичальником та передана в іпотеку Банку.

 5. Витяг про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно (може бути відсутнім у випадку наявності реєстраційного посвідчення або реєстраційного напису на правовстановлюючому документі).

 6. Технічний паспорт на об’єкт нерухомості, що буде придбаний Позичальником та переданий в іпотеку Банку.

 7. Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, що буде дійсним на дату укладання договорів.

Застереження: У випадку одночасного укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна та іпотеки договір іпотеки укладається на підставі витягу наданого Продавцем для відчуження нерухомого майна.

 1. Довідка з ЖЕО/ ОСББ про зареєстрованих осіб за адресою місцезнаходження нерухомості, (форма 3) та довідку (документи) про відсутність заборгованостей по комунальним платежам.

 2. Звіт про незалежну експертно-грошову оцінку вартості нерухомості, що оформлюється в іпотеку Банку.

 3. Акт перевірки нерухомості (разом з фотографіями застави).

 4. Згода органу опіки та піклування на укладання договору купівлі-продажу об’єкту нерухомості (у випадку, коли неповнолітні особи є власниками (співвласниками) об’єкту нерухомості чи мешкають за адресою об’єкту нерухомості).


Документи поручителя:

 1. Заява-анкета.

 2. Паспорти Поручителя та іншого з подружжя (за наявності).

 3. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи/ Картки платника податків Поручителя та іншого з подружжя Поручителя (за наявності).

 4. Свідоцтво про укладення/ розірвання шлюбу/ смерть подружжя (за наявності).

 5. Довідка про доходи за останні 6 місяців.

Поручителем можуть бути надані інші документи (копія договору депозитного вкладу, довідка з іншого уповноваженого банку про залишок коштів на рахунку, відкритого на ім’я Поручителя або члена його родини, копія трудового договору за неосновним місцем роботи та/або довідка про доходи, копія договору оренди майна, що належить Поручителю тощо), що підтверджують додатковий дохід Поручителя.

Якщо Позичальник/Поручитель є самозайнятою особою, додатково надаються такі документи:

 1. Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця /Звіт суб’єкта малого підприємництва-фізичної особи платника єдиного податку за останній рік (з поквартальною розбивкою, окрім першої групи платників єдиного податку) або декларація з податку на доходи фізичних осіб за останній рік (з поквартальною розбивкою) з відміткою податкової інспекції. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що буде виданий не раніше ніж за місяць до дати надання в Банк.

 2. Копії документу, який підтверджує взяття на податковий облік (форма 4ОПП), та (за наявності) Свідоцтва про сплату єдиного податку, свідоцтво платника ПДВ (в залежності від способу оподаткування).

 3. Копії ліцензій, дозволів, патентів, що надані Позичальнику/ Поручителю державними органами на здійснення його діяльності.

 4. Довідки з обслуговуючих банків про наявність або відсутність діючих кредитів, гарантій та порук (у разі наявності заборгованостей, надати інформацію про вид кредиту, суму за договором, заборгованість на дату звернення, дату надання, дату погашення, відсоткову ставку, опис застави, якість обслуговування та копії договорів застави та кредитних договорів).

 5. Довідки з банків про рух коштів по поточних рахунках Позичальника/ Поручителя в національній та іноземній валюті за останні 12 місяців з щомісячним підсумком (за наявності поточного рахунку в інших банках України), завірені підписом керівника та печаткою такого банку.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
Перелік та умови отримання послуг, що надаються, форми І зразки документів, правила їх заповнення. Порядок складання, подання запиту...

Перелік необхідних документів для отримання ліцензії на промислове...
Виписка з Єдиного державного реєстру або Свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності

Перелік необхідних документів для отримання ліцензії на промислове...
Виписка з Єдиного державного реєстру або Свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності

Законодавства тієї іноземної держави, у якій вона зареєстрована
Ці Ліцензійні умови визначають перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються...

Перелік документів необхідних для отримання санітарно-епідеміологічного...
Довіреність від виробника на Заявника про надання повноважень для подачі та отримання документів, проведення оплат та здійснення...

Перелік документів необхідних для отримання санітарно-епідеміологічного...
Довіреність від виробника на Заявника про надання повноважень для подачі та отримання документів, проведення оплат та здійснення...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. №913
Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів,...

Заяви позичальника про отримання грошових

Перелік документів необхідних для легалізації дієтичних добавок (бад)...
Довіреність від виробника на Заявника про надання повноважень для подачі та отримання документів, проведення оплат та здійснення...

Частину 2 ст. 2 доповнити новим абзацом, згідно якого
Кабінету Міністрів України або уповноваженого законом державного колегіального органу, положення якого встановлюють вичерпний перелік...

Посольство Королівства Норвегія у Києві
Перелік документів, які мають бути подані разом із заявою на отримання дозволу на проживання за сімейними обставинами

Заява анкета позичальника
Піб керівника (повне) (особа, що уповноважена здійснювати юридичні дії від імені позичальника)

Перелік документів, що подаються навчальними закладами до відділу...
Згідно з додатком 3 до п. Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток директори загальноосвітніх...

Перелік та умови отримання послуг, що надаються, форми І зразки документів,...

Вимоги щодо складання та оформлення документів у процесі ведення нотаріального діловодства1
Правил ведення нотаріального діловод­ства складання й оформ­лення документів залежно від їх виду службові, організаційно-розпорядчі...

Перелік документів, необхідних для отримання свідоцтва про визнання
Дсту 3946-2000 Система розроблення І поставляння продукції на виробництво. Продукція харчова – для українського виробника

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва...
Міністрів України, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік...

Анкета позичальника
Список документів, що наданий позичальником у порядку та з нумерацією відповідно до цього перелікуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт