Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю - «затверджено»

«затверджено»

Сторінка4/6
1   2   3   4   5   6

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

Додаток 1

до документації конкурнсих торгів
Пропозиція конкурсних торгів подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.
Форма пропозиції конкурсних торгів

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку у разі його наявності)

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки по кожному з лотів.

Замовник зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції обов’язково безоплатно оприлюднюється на веб - порталі Уповноваженого органу.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п’ять днів з дня оприлюднення на веб - порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю


Зазначається замовником відповідно до вимог статей 40, 41 Закону та наведені у Додатку 4 «Істотні умови договору».

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

При укладанні договору з переможцем торгів (або з переможцем по кожному з лотів) перелік додатків до договору, їх нумерація та зміст можуть бути уточнені та/або змінено за згодою сторін договору.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків передбачених частино 5 статті 40.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю


У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.

Відомості про учасника процедури закупівлі

Повне найменування учасника
Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (за наявності)
Місцезнаходження
Особа, відповідальна за участь у торгах (ПІБ, посада, контактні тел.)
Факс
Електронна адреса
Інша інформаціяМи, _______________________ (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю: 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору за цінами:


Найменування товару

Одиниця виміру

Ціна за одиницю виміру

(грн. з ПДВ*)

Кількість

Загальна вартість

(грн. з ПДВ*)

Лот №1

Дизельне паливо ДСТУ 4840-2007

л
30000
Паливо А 95 ДСТУ 4839-2007

л
20000
Паливо А 92 ДСТУ 4839-2007

л
25000
М8В або еквівалент

л
1000
М10В2 або еквівалент

л
1000
І-20 або еквівалент

л
500
І-30 або еквівалент

л
500
Т1500 або еквівалент

л
200
ТАП15В або еквівалент

л
200
ТАД17И або еквівалент

л
200
15w40 або еквівалент

л
200
10w40 або еквівалент

л
200
Олива промивочна

л
200
Літол 24 або еквівалент

кг
1000
Солідол Жировий (солідол Ж) або еквівалент

кг
1000
Змазка графітна або еквівалент

кг
1000
Змазка 1/13 або еквівалент

кг
1000
Всього по лоту №1 ____________

Лот №2

Олива моторна, (Технічні вимоги Таблиця 1)

л
4000
Всього по лоту №1 ____________

Загальна вартість пропозиції складає: ___________ (_____________)

(цифрами) (прописом)

* - Учаснику необхідно врахувати ПДВ (у разі, якщо учасник є платником податку на додану вартість)
1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом _ днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів (але не менш ніж 90 днів), встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

5.Поставка товару відбувається дрібними партіями згідно заявок Замовника по лоту №1 один день, по лоту №2 впродовж 5 днів з моменту отримання заявки.

6. Виробник товару: _____________________________________________

Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа


___________________________

(підпис)

МП (за наявності)


______________

(ініціали та прізвище)

Додаток 2

до документації конкурнсих торгів

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (ЗАВДАННЯ)

п/п

Найменування

Одиниця виміру

Кількість
Лот №1 - Паливо, мастила:1

Дизельне паливо ДСТУ 4840-2007

л

30000

2

Паливо А 95 ДСТУ 4839-2007

л

20000

3

Паливо А 92 ДСТУ 4839-2007

л

25000

4

М8В або еквівалент

л

1000

5

М10В2 або еквівалент

л

1000

6

І-20 або еквівалент

л

500

7

І-30 або еквівалент

л

500

8

Т1500 або еквівалент

л

200

9

ТАП15В або еквівалент

л

200

10

ТАД17И або еквівалент

л

200

11

15w40 або еквівалент

л

200

12

10w40 або еквівалент

л

200

13

Олива промивочна

л

200

14

Літол 24 або еквівалент

кг

1000

15

Солідол Жировий (солідол Ж) або еквівалент

кг

1000

16

Змазка графітна або еквівалент

кг

1000

17

Змазка 1/13 або еквівалент

кг

1000
Лот №2 - Олива моторна1

Олива моторна, (Технічні вимоги Таблиця 1)

л

4000
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт