Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Детальні технічні вимоги по Лоту №2 - «затверджено»

«затверджено»

Сторінка5/6
1   2   3   4   5   6

Детальні технічні вимоги по Лоту №2п/п

Найменування показника

Норма

за НТД

Метод

випробування

Фактично

1.

В’язкість кінематична при 100оС, мм2/с, у межах

13,0 - 17,0

ДСТУ ГОСТ 33

16,31

2.

Індекс в’язкості, не менше

120

ДСТУ ГОСТ 25371

120

3.

Масова частка механічних домішок, %, не бiльше

0,015

ГОСТ 6370

Відсутня

4.

Масова частка води, не бiльше

сліди

ГОСТ 2477

Відсутня

5.


Температура спалаху, визначена у відкритому тиглі, оС, не нижче


220

ГОСТ 4333


230

6.

Температура застигання, оС, не вище

мінус 30

ГОСТ 20287

-30

7.

Корозійність на пластинках із свинцю, г/м2, не більше

відсутня

ГОСТ 20502

Відсутня

8.

Лужне число, мг КОН/г оливи, не менше

8,0

ГОСТ 11362

8,34

9.

Зольність сульфатна, %, не більше

0,7-1,2

ДСТУ ГОСТ 12417

0,96

10.


Стабільність за індукційним періодом утворення осаду (ІПО), 30 год.

витримує

ГОСТ 11063


Витримує

11.

Колір на колориметрі ЦНТ, одиниці ЦНТ, не бiльше

3,0

ГОСТ 20284

6,0

12.

Густина при 20оС, г/см3, не бiльше

0,900

ГОСТ 3900

0,887

13.Масова частка активних елементів, %, не менше:

- кальцію

- цинку


0,20

0,07

ГОСТ 13538
0,315

0,071

14.

В’язкість динамічна при мінус 15 оС, мПа·с, не більше

3500

ГОСТ 1929

-
  1. Товар закупівлі має бути доставлено за адресою вул. Новозаводська 48, м. Миколаїв, Україна, 54034, згідно з заявкою, строк поставки по лоту №1 один день, по лоту №2 впродовж 5 днів з моменту отримання заявки.

  2. Мінімальна поставка:

Лот №1 - 10л; 18кг

Лот №2 – 400л

  1. Остаточні розрахунки здійснюються строком через 30 днів з моменту отримання товару Замовником.  1. Якість товару повинна відповідати діючим стандартам та нормам України.
  1. Замовник повинен мати можливість отримання товару в талонах. (Умова для палива) Учасник забезпечує можливість Замовника в отриманні товару за талонами і картами в місті Миколаєві та в межах України. (Умова для палива) Поставка та передача товару здійснюється узгодженими партіями (частинами), у відповідності до заявок Замовника, кожного місяця, протягом року. Кількість партій товару, асортимент та ціна зазначаються в накладних та товарно-транспортних накладних (ТТН).

Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
Ми, _________________ у разі акцепту нашої конкурсної пропозиції та укладення Договору із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій документації конкурсних торгів.

Дата: _____________

Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа


___________________________

(підпис)

МП (за наявності)


______________

(ініціали та прізвище)


Додаток 3

до документації конкурнсих торгів

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ТА ІНШІ ВИМОГИ

(З ПЕРЕЛІКОМ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ)

Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям

  1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

Довідка (в довільній формі), яка повинна містити інформацію щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід за підписом керівника скріплена печаткою Учасника.

  1. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

Інформаційна довідка про виконання аналогічних договорів за предметом закупівлі (в довільній формі) за підписом керівника та скріплена печаткою Учасника. Обов’язково до зазначеної довідки надаються копії аналогічних договорів у кількості не менше 3-х.

  1. Наявність фінансової спроможності:

3.1 Копії балансу Учасника (форма № 1 або форма №1м) за 2013 рік.

3.2 Копії звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2 або форма №2м) за 2013 рік.

3.3 Вимога для Учасників торгів – фізичних осіб-підприємців:

3.4 Копії Декларації про доходи, одержані за 2013 рік;

3.5 Копія податкової декларації платника єдиного податку (фізичної особи - підприємця) за 2013 рік.

3.6 Оригінал довідки з обслуговуючого банку (банків) про наявність рахунків в банківських установах та про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

3.7 Копія звіту про рух грошових коштів (форма №3) за 2013 рік.

У разі якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, такий учасник подає інші фінансові документи, що є документами фінансової звітності або інформацію з наведенням підстав для ненадання вказаних документів.
Вимоги, встановлені статтею 17 Закону, інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам:

Документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі:

Оригінал довідки (або скороченого витягу) про відсутність учасника в єдиному реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видана Міністерством юстиції України (відповідні структурні підрозділи Міністерства юстиції України, головні управління юстиції в областях, містах, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства) не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Довідка в довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності) за підписом керівника Учасника про те, що Учасник підтверджує, що відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.
Довідка в довільній формі на фірмовому бланку (у разі наявності) за підписом керівника Учасника, в якій учасник має зазначити місце реєстрації та підтвердити факт, що він не зареєстрований на території, яка віднесена до переліку офшорних зон, затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011р. №143-р.
Оригінал довідки з управління інформаційно – аналітичного забезпечення УМВС України про те, що уповноважена особа (уповноважені особи) учасника, які мають право укладати договори (угоди), пов’язані з господарською діяльністю, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої (яких) не знято або не погашено у встановленому законом порядку.
Службова (або посадова або уповноважена) особа учасника яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої (яких) не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Для підтвердження відсутності вказаного факту учасник надає оригінал або завірену уповноваженою особою Учасника копію довідки з управління інформаційно – аналітичного забезпечення УМВС України про відсутність судимості особи уповноваженої представляти інтереси учасника під час проведення процедури торгів (для представників учасника).
Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно з додатком №5 до документації конкурсних торгів
Учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.

Оригінал витягу або інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення видану на уповноважену особу Учасника, який має право на підписання договору за результатами торгів.

Для представників Учасника підтвердження відсутності вказаного факту в складі пропозиції конкурсних торгів надається оригінал витягу або інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення видану на уповноваженого представляти інтереси учасника під час проведення процедури торгів (для представників учасника). (Оформлений відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 11.01.2012р. №39/5.)
Оригінал довідки виданої Міністерством доходів і зборів України (або його територіальним органом, або податкової інспекції) про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету, яка дійсна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Довідка на фірмовому бланку (у разі наявності) за підписом керівника Учасника, що суб’єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався або не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

Інші документи:

Копія Статуту із змінами (у разі їх наявності) або іншого установчого документу (у випадку відсутності Статуту). У разі якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновника (засновників) про створення такої юридичної особи.
Копія документу, який підтверджує повноваження особи на підписання договору за результатами торгів (протоколу (виписка (витяг) з протоколу) зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління; або наказ; або довіреність керівника учасника у разі підписання договору про закупівлю особою, чиї повноваження не визначені статутом чи інше).
Для допуску представників до процедури розкриття пропозицій, Учасник або уповноважений представник разом з пропозицією конкурсних торгів надає оригінал довіреності на представництво інтересів учасника при розкритті пропозицій конкурсних торгів. Довіреність передається особисто в руки представнику Замовника до кінцевої дати та часу подання пропозицій конкурсних торгів.
Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців - для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності.
Копія свідоцтва про сплату ПДВ або єдиного податку або копія витягу з Реєстру платників податків.
Копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб або представників учасника).
Лист – згода на обробку персональних даних.
Лист згода на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій (додаток 9)
Істотні умови договору згідно з додатком №4 до документації конкурсних торгів
Довідка, яка містить відомості про підприємство (додаток 6)
Копія відповідного дозволу або копія ліцензії на право займатися відповідною діяльністю (у випадках передбачених законодавством).
Технічні вимоги (завдання) за підписом керівника (або уповноваженої особи) Учасника та скріплено печаткою (у разі наявності)
Копія сертифікату відповідності на продукцію або копія паспорту якості тощо
Істотні умови договору (додаток №4 до документації конкурсних торігв)
Технічне завдання (додаток №2 до документації конкурсних торгів)

* Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів, виданих іншими установами) повинні бути завірені учасником відповідно до Розділу ІІІ Документації конкурсних торгів;

б) Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

в) документи, які не передбачені чинним законодавством України при здійсненні господарської діяльності для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі пропозиції конкурсних торгів.

г) у разі ненадання Учасником будь – якого документу в складі пропозиції конкурсних торгів передбаченого документацією конкурсних торгів спричинить відхилення пропозиції конкурсних торгів.

д) якщо учасник торгів не в змозі надати будь-який документ (довідку), який вимагається замовником для підтвердження відповідності пропозиції кваліфікаційним та іншим вимогам, він повинен надати довідку (в довільній формі), в якій вказуються причини відсутності даного документу та посилання на конкретні статті чинного законодавства України (якщо таке має місце бути).
* Усі документи повинні бути завірені підписом уповноваженої особи та власною печаткою Учасника*. Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт