Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

І етапу всеукраїнського конкурсу-захисту

І етапу всеукраїнського конкурсу-захисту

Сторінка1/3
  1   2   3
Затверджую:

завідувач КУ «Районний методичний центр»

_______________ Т.А. Марченко
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

І ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

2014

ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Секція “Українська мова”

10 клас

І рівень (по 1 б. за кожне завдання)

1. Позначте рядок, у якому подано лише глухі звуки:

а) д, т, ж, м, к;

б) с, ш, г, ч, ф;

в) ц, п, х, к, т.

2. Позначте рядок, у якому всі слова у родовому відмінку однини мають закінчення -у:

а) вітер, університет, Єгипет, барвінок;

б) кілометр, світ, екзамен, шум;

в) грам, день, ліс, Лондон.

3. Позначте рядок, у якому всі слова утворено префіксальним способом:

а) відзнака, розбір, перехід, перебіг;

б) прамова, невисокий, перейти, підписати;

в) підвіконня, затінок, підземний, безмежний.

4. Позначте рядок, у якому всі форми кількісних числівників в орудному відмінку однини записано правильно:

а) трьомастами п’ятидесятьма вісьма;

б) шістьмастами шістдесятьма сьома;

в) семистами двадцятьма чотирма.
ІІ рівень

1. Виправте помилки (6 балів).

Під відкритим небом, посторонні люди, важке положення, самий важливий, смачна сельодка, торжественний момент, у цьому році, надсилати за адресою, абонентський ящик, шарикова ручка, об’явити рішення, протягом неділі.

2. Розкажіть про фольклорні джерела повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» (2 бали).
ІІІ рівень

1. Від поданих слів утворіть за допомогою суфікса -ин- неофіційні назви територій, запишіть їх (6 балів).

Черкаси, Глухів, Суми, Вінниця, Галич, Донецьк.

2. Установіть відповідність (12 балів)

1) Вид складного речення Приклади

1 складносурядне А Дитинству все казковим видається - не

збіднюйте ж душі його красу!

2 складнопідрядне Б Клекіт млина термосить пітьму, а вона

чіпляє тендітні зірки, що зриваються і

стрімко линуть десь на заставську сос­нину.

3 безсполучникове В Вода хлюпотіла, розливалася через верх

кількома живими цівками.

4 складне з різни­ми Г Пам'ятай, що легко нам усім буває

видами зв'язку сплутать щирість і підступність.

Д Підбилися в зеніт Волосожари, і каже

казку зірка до зорі.
2) Установіть відповідність між БСР і смисловими відношеннями, що виражають частини їх.

Смислові відношення Речення

1 пояснення А На небі сонце - серед нив я.

2 умова-наслідок Б Оглянися — прожиті твої дні летять слідом за тобою.

3 причина В Висновок напрошується сам: письменник, митець

починається з уяви

4 протиставлення Г Жайворонки дзвенять у синьому небі, пшениця

колосом шумить на полях.

Ґ Вогонь не гасили: він сам мав дотліти.
3) Установіть відповідність (розділові знаки при прямій мові пропущено).

Приклад Схема речення

1 Ет байдуже озвалася матуся то був не день, А А: «П!»

то сполох був, та й годі. Б «П», — а.

2 А ясень їй киває в верховітті Найкраща в світі! В «П, — а, — п».

3 Це і все. Я йду помститися, Олесю сказала Христя. Г «П, - а: - П».

4 Драбиною її плещи, та добре! кричала Кайдашиха Д «П! - а. - П!»

Нехай не збирає яєць на нашому горищі!

УСЬОГО: 30 балів

Затверджую:

завідувач КУ «Районний методичний центр»

_______________ Т.А. Марченко
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

І ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

2014

ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
Секція «Російська мова»

9 клас
І рівень

1. Расставьте ударение в словах. (6 б.)

Звонишь, диспансер, торты, каталог, жалюзи, столяр, кухонный, брала, красивее, углубить, кладовая, договоренность, танцовщица, добыча, снадобье, несказанно, мастерски, пломбировать, апостроф, солгала, партер, квартал, черпать, туфля, нанял.

2. Вставьте пропущенные буквы (4 б.)

Вдумч..вый, выносл..вый, выхухол..вый, гречн..вый, доверч.. вый, заботл..вый, ландыш..вый, марл..вый, неповоротл..вый, вкрадч..вый, плюш..вый, доходч..вый, со..вый, щавел..вый, завистл..вый.
ІІ рівень

1. Какими частями речи являются выделенные слова? (6 б.)

А) Нами ты была любима и для милого хранима. (А. С. Пушкин)

Б) Всякий разговор, даже о погоде, она непременно сводила на спор. (А. Чехов)

В) Взволнованный и раздраженный этими мыслями, князь Андрей пошел в свою комнату. (Л. Толстой)

Г) Чем ниже спускаешься к реке, тем гуще заросли. (М. Пришвин)

Д) Для детей каждый взрослый кажется существом немного таинственным. (К.Паустовский)

Е) Вчетвером толкаем баркас в сонную воду. (В. Песков)

2. Расставьте знаки препинания в предложениях. (4 б.)

А) Взошло бы солнце сразу бы потеплело.

Б) Среди птиц насекомых в сухой траве словом всюду даже в воздухе чувствовалось приближение осени.(В. Арсеньев)

В) Зима недаром злится прошла ее пора. (Ф. Тютчев)

Г) Тополи покрытые росой наполняли воздух нежным ароматом. (А. Чехов)
ІІІ рівень

Какие из представленных сочетаний слов являются фразеологическими оборотами? Объясните их значение (10 б.)

Красивые руки, согреть руки, на скорую руку, вымыть руки, с легкой руки, сон в руку, отбиться от рук, схватить рукой, под горячую руку, положа руку на сердце, сломать руку, нечист на руку, дать руку на отсечение, руки не доходят, руки коротки, прикоснуться рукой, надеть на руку, помахать рукой.
УСЬОГО: 30 балів

Затверджую:

завідувач КУ «Районний методичний центр»

_______________ Т.А. Марченко


КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

І ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

2014
ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Секція “Українська література”

10 клас
І рівень (по 1 балу за кожне завдання)

1. Укажіть, хто з відомих українських письменників назвав І. Нечуя-Левицького «всеобіймаючим оком України», «артистом зору»:

а) Т. Шевченко; б) І. Франко; в) Леся Українка; г) О. Маковей.

2. Укажіть, що заперечує автор у повісті «Кайдашева сім'я», створю­ючи комічні ситуації і сцени:

а) необхідність відокремлення господарства старшого брата Карпа від молодшого Лавріна зі своїм господарством;

б) крутий характер Марусі Кайдашихи;

в} постійне вживання спиртного старим Кайдашем;

г) зумовлене пореформеною психологією селянина безглузде марнування життя і здоров'я на суперечки, які порушують цілісність і міцність родини.

3. Укажіть, який жанр української прози започаткував І. Нечуй-Ле­вицький:

а) соціально-побутову повість; б) соціально-психологічний роман; в) ліро-епічний роман; г) психологічну новелу.

4. Назвіть співавтора роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:

а) І. Франко; б) І. Білик; в) І. Нечуй-Левицький; г) П. Рудченко.

5. Вкажіть подію і твір, що передували задуму роману-епопеї «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:

а) реформа 1861 р. і повість «Лихо давнє й сьогочасне»;

б) мандрівка навесні 1872 р. та враження від неї, описані Панасом Мир­ним у нарисі «Подоріжжя від Полтави до Гадячого»;

в) життя с. Піски як типовий зразок безвиході, до якої потрапили селяни після реформи, що знайшло своє відображення у повісті «Голодна воля»;

г) особисті враження та переживання автора, відображені в повісті Панаса Мирного «Чіпка».

6. З'ясуйте, у чому виявляється новаторство роману Панаса Мирно­го «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:

а) у створенні першого зразка соціально-психологічного роману, в якому розкрито соціальну дійсність в усіх її суперечностях та впливо­вості на формування характеру особистості;

б) у створенні багатогранного, динамічного образу селянина-борця, формування якого спричинене розоренням селянства, формуванням робітництва;

в) у всебічному показі життя українського пореформеного села;

г) у показі причин розшарування селянства, розладу патріархальних норм родинного життя під тиском пореформених обставин.

7. Назвіть регіон України, в якому народився і тривалий час працю­вав І. Карпенко-Карий:

а} Кіровоградщина; б) Харківщина; в) Миколаївщина; г) Київщина.

8. Драма як рід літератури:

а) зображує світ у формі дії, здебільшого призначений для сценічного втілення;

б) виконується між актами вистави і має розважальний характер;

в) ґрунтується на гострому непримиренному конфлікті особистості, що прагне максимально втілити свої творчі потенції, з об'єктивною неможливістю їх реалізації;

г) одноактна п'єса з анекдотичним сюжетом, наповнена динамічними діалогами, піснями, танцями.

9. Слова персонажа комедії І. Карпенка-Карого «Хазяїн»

Це комерческий гендель! /.../ тут вор у вора краде!., виражають життєвий принцип:

а) Пузиря;

б) Ліхтаренка;

в) Калиновича;

г) Зозулі.
ІІ рівень (по 2 бали за кожне завдання)

1. Назвіть відомі вам драматичні твори Івана Карпенка-Карого, визначте їх жанрову природу.

2. З’ясуйте культурні та політичні чинники, що спонукали П. Мирного до написання твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

3. Дайте визначення понять «соціально-побутова повість», «повість-хроніка». Назвіть відомі вам твори цих жанрів.
ІІІ рівень (9 балів)

Виправити помилки

Мова йде про, лишати права, ізвращати слова, зложити повноваження, вмішуватися в обговорення, відложити на невизначений срок, користуватися попитом, наступаючий рік, торгівельний центр.

УСЬОГО: 24 бали


Затверджую:

завідувач КУ «Районний методичний центр»

_______________ Т.А. Марченко

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

І ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

2014

ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Секція “Українська література”

11 клас

І рівень (по 1 балу за кожне завдання)

1. Темі національно-визвольних змагань присвячена новела:

А) «Новина»; б) «Палій»; в) «Камінний хрест»; г) «Сини»; д) «Синя книжечка».

2. Реалістичний метод зображення – це зображення:

А) «світу в собі»; б) вигаданого світу; в) бажаної дійсності; г) «світу довкола себе»; д) характерне тільки для реалістичного стилю.

3. В еміграції В. Винниченко жив у:

А) Франції; б) Чехії; в) Угорщині; г) Польщі; д) Німеччині.

4. Який поет випадає з логічного ряду?

А) В. Чумак; б) І. Франко; в) В. Еллан-Блакитний; г) В. Сосюра; г) П. Тичина.

5. Поема «Золотий гомін» належить перу:

А) В. Сосюри; б) М. Рильського; в) П. Тичини; г) В Чумака; д) М.Зерова.

6. Який троп яскраво виражений у наведених нижче рядках:

Нам треба нервів, наче з дроту,

Бажань, як залізобетон… (В. Еллан-Блакитний0

А) епітет; б) перифраза; в) алегорія; г) порівняння; д) метафора.

7. Який прийом яскраво виражений у наведених нижче рядках:

Хто може випити Дніпро,

Хто властен виплескати море,

Хто наше злото-серебро

Плугами кривди переоре?

А) риторичне запитання; б) тавтологія; в) епіфора; г) антитеза;

д) алегорія.

8. У 1918 р. був козаком петлюрівської армії:

А) П. Тичина; б) М. Рильський; в) В. Чумак; г) В. Еллан-Блакитний;

д) В. Сосюра.

9. За яку поезію найбільше розпинали В. Сосюру:

А) «Каїн»; б) «Так ніхто не кохав»; в) «Любіть Україну»; г) «Як не любити рідну мову»; д) «Червона зима».
ІІ рівень (по 2 бали за кожне завдання)

1. З’ясуйте особливості жанру новели. Які твори цього жанру вам відомі?

2. Розкрийте зміст поняття «Розстріляне відродження».

3. Назвіть основні літературні організації та угрупування 20-х рр. ХХ ст. і коротко схарактеризуйте їх естетичні засади.

4. Дайте визначення поняття «імпресіонізм» та проілюструйте його на прикладі української прози 20-30-х років ХХ ст.

ІІІ рівень (5 балів)

Виправити помилки

По закону, проводити міроприємства, рядом з нами, віддихати після роботи, виключити мобільний.


УСЬОГО: 22 бали

Затверджую:

завідувач КУ «Районний методичний центр»

_______________ Т.А. Марченко

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

І ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

2014

ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Секції «Фольклористика» та «Мистецтвознавство»

10 клас

І рівень (по 1 б. за кожне завдання)

1. Позначте рядок, у якому подано лише глухі звуки:

а) д, т, ж, м, к;

б) с, ш, г, ч, ф;

в) ц, п, х, к, т.

2. Позначте рядок, у якому всі слова у родовому відмінку однини мають закінчення -у:

а) вітер, університет, Єгипет, барвінок;

б) кілометр, світ, екзамен, шум;

в) грам, день, ліс, Лондон.

3. Позначте рядок, у якому всі слова утворено префіксальним способом:

а) відзнака, розбір, перехід, перебіг;

б) прамова, невисокий, перейти, підписати;

в) підвіконня, затінок, підземний, безмежний.

4. Позначте рядок, у якому всі форми кількісних числівників в орудному відмінку однини записано правильно:

а) трьомастами п’ятидесятьма вісьма;

б) шістьмастами шістдесятьма сьома;

в) семистами двадцятьма чотирма.
ІІ рівень

1. Виправте помилки (6 балів).

Під відкритим небом, посторонні люди, важке положення, самий важливий, смачна сельодка, торжественний момент, у цьому році, надсилати за адресою, абонентський ящик, шарикова ручка, об’явити рішення, протягом неділі.

2. Розкажіть про фольклорні джерела повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» (2 бали).

ІІІ рівень

1. Від поданих слів утворіть за допомогою суфікса -ин- неофіційні назви територій, запишіть їх (6 балів).

Черкаси, Глухів, Суми, Вінниця, Галич, Донецьк.

2. Установіть відповідність (12 балів)

1) Вид складного речення Приклади

1 складносурядне А Дитинству все казковим видається - не

збіднюйте ж душі його красу!

2 складнопідрядне Б Клекіт млина термосить пітьму, а вона

чіпляє тендітні зірки, що зриваються і

стрімко линуть десь на заставську сос­нину.

3 безсполучникове В Вода хлюпотіла, розливалася через верх

кількома живими цівками.

4 складне з різни­ми Г Пам'ятай, що легко нам усім буває

видами зв'язку сплутать щирість і підступність.

Д Підбилися в зеніт Волосожари, і каже

казку зірка до зорі.
2) Установіть відповідність між БСР і смисловими відношеннями, що виражають частини їх.

Смислові відношення Речення

1 пояснення А На небі сонце - серед нив я.

2 умова-наслідок Б Оглянися — прожиті твої дні летять слідом за тобою.

3 причина В Висновок напрошується сам: письменник, митець

починається з уяви

4 протиставлення Г Жайворонки дзвенять у синьому небі, пшениця

колосом шумить на полях.

Ґ Вогонь не гасили: він сам мав дотліти.
3) Установіть відповідність (розділові знаки при прямій мові пропущено).

Приклад Схема речення

1 Ет байдуже озвалася матуся то був не день, А А: «П!»

то сполох був, та й годі. Б «П», — а.

2 А ясень їй киває в верховітті Найкраща в світі! В «П, — а, — п».

3 Це і все. Я йду помститися, Олесю сказала Христя. Г «П, - а: - П».

4 Драбиною її плещи, та добре! кричала Кайдашиха Д «П! - а. - П!»

Нехай не збирає яєць на нашому горищі!
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Анкета учасника II етапу конкурсу
...

Диплом ІІІ ступеня хрда відділом освіти, 2004 рік Учасник районної...
«За підготовку переможця І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України...

Відділ освіти, молоді І спорту Баштанської районної державної адміністрації
Про проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

Старовірівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені двічі Героя...
Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2016/2017...

Відділ освіти
Провести І етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів загальноосвітніх шкіл району та Будинку дитячої та юнацької творчості...

Роботи
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман україни проводиться з метою

П л а нроботи відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради на листопад 2012 року
Проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу малюнків «Олімпійський рух. Історія та сьогодення»

Наказ
Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук...

Наказ
Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук...

Наказ
Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук...

Назва відділення Секція Базова дисципліна
...

Відділ освіти
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман (далі конкурс-захист), забезпечення об’єктивності оцінки...

Умови та порядок проведення другого (обласного) туру Всеукраїнського...
Про проведення в області у 2015/2016 навчальному році першого та другого турів Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2016” у таких...

До Програми проведення Конкурсу у 2012 році рекомендації для учасників...
Рекомендації для учасників всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)

До Програми проведення Конкурсу у 2011 році рекомендації для учасників...
Рекомендації для учасників всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)

До Програми проведення Конкурсу у 2008 році, затвердженої на засідання...
Рекомендації для учасників всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)

Рекомендації щодо проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського...
Міністерство освіти І науки України. Він об’єднує усіх працівників освіти: від директорів та їх заступників, педагогів І бібліотекарів...

Інструктивно-методичні матеріали щодо проведення Всеукраїнського...
«Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2015 році, відповідно до Положення, затвердженого наказом Міністерства...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт