Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

УСЬОГО: 30 балів - І етапу всеукраїнського конкурсу-захисту

І етапу всеукраїнського конкурсу-захисту

Сторінка2/3
1   2   3

УСЬОГО: 30 балів

Затверджую:

завідувач КУ «Районний методичний центр»

_______________ Т.А. Марченко
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

І ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

2014
ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Секції «Фольклористика» та «Мистецтвознавство»

11 клас

І рівень(по 1 б. за кожне завдання)

1. Позначте рядок, у якому допущено помилку в написанні прислівників.

а) тет-а-тет, удвох, навпростець, надвоє, раз у раз;

б) зранку, поволі, нажаль, де-не-де, з давніх-давен;

в) втретє, позаторік, відтепер, поки що, вгору.

2. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження записано правильно.

а) фортепіано, айкідо, сольфеджіо, фортісімо, стакато;

б) лібрето, мецо-сопрано, бароко, попурі, казино;

в) фейєрія, авокадо, вар’єте, нетто, фуете.

3. Позначте рядок, у якому допущено помилку в написанні складних слів:

а) жовтогарячий, яскраво-червоний, роси-сльози;

б) народно-поетичний, сімдесятилітній, темнозабарвлений;

в) рута-м’ята, швидкоплинний, світло-блакитний.

4. Позначте рядок, у якому подано лише метафори:

а) читати Шевченка; Україна радіє; стежки ведуть;

б) парасоля неба; вітер виє; листя шепоче;

в) Київ вітає гостей; сніговий килим; товпляться хмари.
ІІ рівень

1. Виправте помилки (6 балів).

На слідуючий день, по завершенні, по крайній мірі, скрита камера; я рахую, що; приймати міри, подавляюща більшість, зробити по замовленню, приносити вибачення, пливти по течії, пробачте мене, на протязі тижня.

2. Визначте проблематику новели М. Хвильового «Я (Романтика)» (2 бали).
ІІІ рівень

1. Від поданих іменників утворіть іменники за допомогою суфікса -ств-, запишіть їх (6 балів).

Козак, кріпак, студент, виробник, брат, товариш.

2. Установіть відповідність (12 балів)

1) Установіть відповідність між речен­нями і видами відокремлених членів.

Види відокремлених членів Речення

1 означення А Починаючи з часів Яросла­ва, Софія Київська стає культурним центром східнослов'янської держави.

2 прикладка Б Ніжність, наприклад, математично описати не можна.

3 додаток В Софія Київська - джерело для пізнання історії нашої культури, зокрема мистец­тва Київської Русі.

4 обставина Г Серед інших речей під час археологічних розкопок виявлено сірі бляшки з фігур­ками чоловіків, одягнених у широкі сорочки з вишивкою на грудях.

Ґ Київ, столиця України, - древній стольний град Ки­ївської

Русі.
2) Установіть відповідність між одно­складними реченнями і видами їх.

Види речень Речення

1 означено-особове А Не взявшись за соки­ру, хати не збудуєш.

2 неозначено–особове Б Про успішний виступ Остапа Вересая

3 узагальнено-особове довідалися і в дворі.

4 безособове В Розумну річ приємно й слухати.

Г Добрі вісті не лежать на місці.

Ґ Скажемо відверто про наші помилки й

безвідповідальність.
3) Установіть відповідність між речен­нями і способами вираження в них підметів.

Способи вираження підметів Речення

1 займенник А Увійшли двоє.

2 числівник Б Чумацький Шлях – вірний орієнтир наших 3 сполучення числівника пращурів.

з іменником В Багато грабіжників зазіхало на наші

4 власна назва багатства.

Г Правда світліша за сонце.

Ґ Ніхто не сміє підійти до дубів-ветеранів з

пилкою чи сокирою.

УСЬОГО: 30 балів

Затверджую:

завідувач КУ «Районний методичний центр»

_______________ Т.А. Марченко

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

І ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

2014

ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Секція “Журналістика ”

10 клас

І рівень (по 1 б. за кожне завдання)

1. Позначте рядок, у якому подано лише глухі звуки:

а) д, т, ж, м, к;

б) с, ш, г, ч, ф;

в) ц, п, х, к, т.

2. Позначте рядок, у якому всі слова у родовому відмінку однини мають закінчення -у:

а) вітер, університет, Єгипет, барвінок;

б) кілометр, світ, екзамен, шум;

в) грам, день, ліс, Лондон.

3. Позначте рядок, у якому всі слова утворено префіксальним способом:

а) відзнака, розбір, перехід, перебіг;

б) прамова, невисокий, перейти, підписати;

в) підвіконня, затінок, підземний, безмежний.

4. Позначте рядок, у якому всі форми кількісних числівників в орудному відмінку однини записано правильно:

а) трьомастами п’ятидесятьма вісьма;

б) шістьмастами шістдесятьма сьома;

в) семистами двадцятьма чотирма.
ІІ рівень

1. Виправте помилки (6 балів).

Під відкритим небом, посторонні люди, важке положення, самий важливий, смачна сельодка, торжественний момент, у цьому році, надсилати за адресою, абонентський ящик, шарикова ручка, об’явити рішення, протягом неділі.

2. Розкажіть про фольклорні джерела повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» (2 бали).
ІІІ рівень

1. Від поданих слів утворіть за допомогою суфікса -ин- неофіційні назви територій, запишіть їх (6 балів).

Черкаси, Глухів, Суми, Вінниця, Галич, Донецьк.

2. Установіть відповідність (12 балів)

1) Вид складного речення Приклади

1 складносурядне А Дитинству все казковим видається - не

збіднюйте ж душі його красу!

2 складнопідрядне Б Клекіт млина термосить пітьму, а вона

чіпляє тендітні зірки, що зриваються і

стрімко линуть десь на заставську сос­нину.

3 безсполучникове В Вода хлюпотіла, розливалася через верх

кількома живими цівками.

4 складне з різни­ми Г Пам'ятай, що легко нам усім буває

видами зв'язку сплутать щирість і підступність.

Д Підбилися в зеніт Волосожари, і каже

казку зірка до зорі.
2) Установіть відповідність між БСР і смисловими відношеннями, що виражають частини їх.

Смислові відношення Речення

1 пояснення А На небі сонце - серед нив я.

2 умова-наслідок Б Оглянися — прожиті твої дні летять слідом за тобою.

3 причина В Висновок напрошується сам: письменник, митець

починається з уяви

4 протиставлення Г Жайворонки дзвенять у синьому небі, пшениця

колосом шумить на полях.

Ґ Вогонь не гасили: він сам мав дотліти.
3) Установіть відповідність (розділові знаки при прямій мові пропущено).

Приклад Схема речення

1 Ет байдуже озвалася матуся то був не день, А А: «П!»

то сполох був, та й годі. Б «П», — а.

2 А ясень їй киває в верховітті Найкраща в світі! В «П, — а, — п».

3 Це і все. Я йду помститися, Олесю сказала Христя. Г «П, - а: - П».

4 Драбиною її плещи, та добре! кричала Кайдашиха Д «П! - а. - П!»

Нехай не збирає яєць на нашому горищі!

УСЬОГО: 30 балів

Затверджую:

завідувач КУ «Районний методичний центр»

_______________ Т.А. Марченко
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

І ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

2014
ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Секція “Англійська мова”

9 клас

LEVEL 1

Section 1. Vocabulary. Put the words in the box into the correct column (3 бали)

Disease operation nurse clinic surgery treatment surgeon malnutrition injury

PERSON OR THING

CONDITION

ACTION

Section 2.Grammar Comprehension. Choose the right word to put in the gaps (10 б.)

50 years ago there were 0___ ____ (much/many) people living in the town of Smallholden. Today, if you walk down the High Street at night you 1__________(probably /certainly) 2__________(don’t/won’t) see anyone, just the policeman and his dog. It 3__________ (have/has) been like this 4__________ (for/since) 1984, when the car factory closed. There is 5__________ (less/least) pollution in the town today, but 6__________ (few/little) money in Smallholden. However, things are looking 7__________ (best /better) for the town. A new call-centre 8__________ (will/might) open in June offering 5,000 new jobs. The council has 9__________ (gave/given) permission and now, although the policeman is still alone at night with his dog, he has a smile on his face.
LEVEL 2

Section 1 Vocabulary. Choose the correct word to fill in the gaps (6 балів).

1. There has been a steady increase in the _____ in the last few years.

a) graduate

b) birth rate

c) childcare

d) teenager

2. He is a very valuable member of _____.

a) staff

b) committee

c) civil servant

d) minister

3 . Toothpaste usually comes in a _____.

a) pot

b) jar

c) bottle

d) tube

4 . John is so _____. He’s so easy to talk to.

a) cautious

b) sociable

c) competitive

d) individualistic

5 . There are many cliffs along the _____.

a) lagoon

b) wave

c) coast

d) sand

6. If you buy an extra 5,000, I’ll give you a _____.

a) quantity

b) delivery

c) import

d) discount
Section 2. Grammar Comprehension. Fill in the blanks with the correct form of the verbs (9 балів)

On Friday night I 0_______________ (have) a meeting with Arnulph Finderson, owner of Finders Electronics. Then, on Monday I 1_________________________ (start) work as Assistant Manager of one of the shops. The first Finders Electronics Shop 2_________________________ (open) in Iceland in 1969. Recently, it 3_________________________ (grow) quite quickly and you can find Finders Electronics shops in most countries. If Mr Finderson was English, French or German, it 4_________________________ (be) easier for his company to grow but Arnulph is happy with the growth he 5_________________________ (see) in the last ten years. Today you can find his shops in every town and city in Europe. It’s a good job for me. If I had a better degree I 6_________________________ (wait) and try and find a better job but the results I 7_________________________(give) in my last exams weren’t very good. I am lucky that I 8_________________________ (not work) with my brothers at the factory on Monday morning.
УСЬОГО: 28 балів
Затверджую:

завідувач КУ «Районний методичний центр»

_______________ Т.А. Марченко
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

І ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

2014
ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Секція “Англійська мова”

10 клас

LEVEL 1

Section I. Grammar Comprehension (10 б.)

1. Choose the correct sentence.

a) Some of the dessert was left by the end of the birthday party

b) Some of the dessert were left by the end of the birthday party.

c) Some of the desserts was left by the end of the birthday party.

d) Some desserts was left by the end of the birthday party.

2. Choose the correct sentence.

a) The papa bear thought that all of his porridge were missing.

b) The papa bear thought that none of his porridge were missing.

c) The papa bear thought that some of his porridge were missing.

d) The papa bear thought that some of his porridge was missing.

3. Choose the correct sentence.

a) Your brilliant excuses almost makes up for your tardiness.

b) Your brilliant excuses almost make up for your tardiness.

c) Your brilliant excuses makes up for your tardiness

d) Your brilliant excuses will makes up for your tardiness.

4. Choose the correct sentence.

a) Neither Jackson nor Jenna have played hooky.

b) Neither Jackson nor Jenna are playing hooky.

c) Neither Jackson nor Jenna is playing hooky.

d) Neither Jackson nor Jenna were playing hooky.

5. Choose the correct sentence.

a) Neither Jackson nor I am playing hooky.

b) Neither Jackson nor I is playing hooky.

c) Neither Jackson nor I are playing hooky.

d) Neither Jackson nor I were playing hooky.

6. Choose the correct sentence.

a) Either of us were capable of winning

b) Either of us are capable of winning.

c) Either of us have been capable of winning.

d) Either of us is capable of winning.

7. Choose the correct sentence.

a) All of the class is willing to take part in the prank.

b) All of the classes is willing to take part in the prank.

c) All of the class are willing to take part in the prank.

d) All of the classes has been willing to take part in the prank.

8. Choose the correct sentence.

a) One-third of the eligible population tend not to vote in national elections.

b) One-third of the eligible population are tending not to vote in national elections.

c) One-third of the eligible population have tended not to vote in national elections.

d) One-third of the eligible population tends not to vote in national elections.

9. Choose the correct sentence.

a) One-third of the voters tend not to cast their ballots in national elections.

b) One-third of the voters tends not to cast their ballots in national elections.

c) One-third of the voters tends not to cast its ballots in national elections.

d) One-third of the voters tends not to cast its ballot in national elections.

10. Choose the correct sentence.

a) Here is the paper clips you requested

b) Here's the paper clips you requested.

c) Here are the paper clips you requested.

d) Here are the box of paper clips you requested.
Section II. Structure and written expression. Choose the correct variant

(8 балів).

1.To think carefully about an idea before making a decision is to ___.

a. figure outb

b. think over

c. chip in

2. To think of a suggestion, a solution or plan is to ___.

a. come up with

b. come out with

c. come over

3. To think about something that has happened is to ___.

a. run over

b. go over

c. go with

4.To create an idea, or plan using your imagination is to ___.

a. work out

b. think over

c. think up

5. To stop yourself from thinking about something is to

a. think it out

b. bring it out

c. shut it out
6. To think of a very imaginative and not really possible plan is to ___.

a. dream it up

b. go over it

c. come out with

7. To think about an idea, but not seriously is to ___.

a. toy with it

b. dream about it

c. work it out

8. To find the answer to something through deep thinking is ___.

a. think it up

b. figure it out

c. play with it
LEVEL 2

Section I. Read the sentences and choose the best alternative (9 балів):

1. He ___ asleep during the long lecture.

a. fall

b. fell

c. felt

d. feel

2. I can't ___ out what has happened to him.

a. fill

b. fall

c. figure

d. think

3. The boys ___ fire to a big haystack.

a. settled

b. set

c. placed

d. caught.

4. Must I ___ back the book, or is it a gift I may keep?

a. turn

b. hold

c. return

d. givе

5. I used to ___ on to my Mom's dress when we crossed the street.

a. hang

b. hand

c. pull

d. push

6. The Great Wall of China was not thick enough to ___ back the invading hordes.

a. hold

b. Play

c. give

d. go

7. ___ in mind that you are working to improve your ability, not to earn money.

a. Think

b. Be

c. Put

d. Keep

8. He ___ after his father in that he has blue eyes.

a. looks

b. takes

c. goes

d. gets

9. I don't know what ___ about her tears.

a. caused

b. thought

c. brought

d. said
1   2   3

Схожі:

Анкета учасника II етапу конкурсу
...

Диплом ІІІ ступеня хрда відділом освіти, 2004 рік Учасник районної...
«За підготовку переможця І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України...

Відділ освіти, молоді І спорту Баштанської районної державної адміністрації
Про проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

Старовірівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені двічі Героя...
Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2016/2017...

Відділ освіти
Провести І етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів загальноосвітніх шкіл району та Будинку дитячої та юнацької творчості...

Роботи
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман україни проводиться з метою

П л а нроботи відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради на листопад 2012 року
Проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу малюнків «Олімпійський рух. Історія та сьогодення»

Наказ
Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук...

Наказ
Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук...

Наказ
Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук...

Назва відділення Секція Базова дисципліна
...

Відділ освіти
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман (далі конкурс-захист), забезпечення об’єктивності оцінки...

Умови та порядок проведення другого (обласного) туру Всеукраїнського...
Про проведення в області у 2015/2016 навчальному році першого та другого турів Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2016” у таких...

До Програми проведення Конкурсу у 2011 році рекомендації для учасників...
Рекомендації для учасників всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)

До Програми проведення Конкурсу у 2012 році рекомендації для учасників...
Рекомендації для учасників всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)

До Програми проведення Конкурсу у 2008 році, затвердженої на засідання...
Рекомендації для учасників всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)

Рекомендації щодо проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського...
Міністерство освіти І науки України. Він об’єднує усіх працівників освіти: від директорів та їх заступників, педагогів І бібліотекарів...

Інструктивно-методичні матеріали щодо проведення Всеукраїнського...
«Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2015 році, відповідно до Положення, затвердженого наказом Міністерства...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт