Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Посадова інструкція музичного керівника дошкільного навчального закладу Загальні положення

Посадова інструкція музичного керівника дошкільного навчального закладу Загальні положення

Посадова інструкція музичного керівника

дошкільного навчального закладу

Загальні положення

 • Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики музичного керівника, Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

 • Музичний керівник призначається завідуючою закладу.

 • На посаду музичного керівника може призначатися особа, яка має спеціальну педагогічну освіту.

 • Музичний керівник підпорядковується завідуючій, або особі, яка її заміняє.

 • У своїй роботі музичний керівник керується законодавством України, постановами та рішеннями Уряду України і Міністерства освіти України, Статутом ДНЗ і даною інструкцією.

 • Музичний керівник працює за графіком роботи, затвердженим завідуючою.

2.Функції.

Музичний керівник:

 • Виконує програму навчання й виховання дітей у ДН3.

 • Дотримується Правил внутрішнього розпорядку.

 • Дотримується встановленого в ДНЗ режиму дня.

 • Тісно співпрацює з батьками в питаннях навчально-виховного процесу.

 • Виявляє та розвиває творчі, індивідуальні та музичні здібності дітей.

 • Спільно з вихователем організовує святкові ранки.

 • Створює атмосферу спокою, доброзичливого ставлення між дорослими і дітьми.

3. Посадові обов‘язки

Музичний керівник

 • Несе повну відповідальність за охорону життя і здоров‘я, за виховання і навчання дітей відповідно до Статуту ДНЗ.

 • Складає плани роботи згідно з чинними вимогами

 • Старанно готується до занять.

 • Організовано передає дітей вихователю ( за наявності) із зауваженнями

та пропозиціями.

 • Вільно володіє державною мовою.

 • Бере участь у роботі методичних об‘єднань міста.

 • Дотримується правил охорони дитинства під час роботи з дітьми, охорони

праці на робочому місті.

 • Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини.

 • Вміє користуватися засобами пожежного гасіння, володіє навичками надання першої медичної допомоги.

 • Своєчасно проходить медичний огляд.

 • Виконує доручену йому роботу сам і не передоручає її іншим особам за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

 • Бере участь у проведенні ремонту в ДНЗ.

4. Права

Музичний керівник користується:

 • Рівністю у трудових правах незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

 • Правом на отримання роботи відповідно до документа про освіту.

 • На розірвання трудового договору згідно з чинним трудовим законодавством.

 • Отримувати відповідну зарплату за працю з доплатами і надбавками згідно з чинним трудовим законодавством.

 • На матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності.

 • На матеріальну допомогу і винагороду згідно з чинним законодавством та Статутом ДНЗ. Звертатися до суду для захисту своїх трудових прав.

 • На відпустку по догляду за дитиною віком до 3 - 6 років.

 • Проходити чергову і позачергову атестацію щодо підтвердження фахового рівня, а та отримання певної категорії й звання.

 • Раз у 5 років проходити курси підвищення кваліфікації.

 • Одержувати заохочення та нагороди за старанне і зразкове виконання своїх службових обов'язків .

 • Працювати за сумісництвом.

 • На щорічну відпустку - 42 календарних днів;

5.Відповідальність.

Музичний керівник відповідає:

За невиконання або порушення даної інструкції.

 • За порушення Статуту та Правил внутрішнього розпорядку ДНЗ.

 • За життя та здоров'я дітей у закладі.

 • За порушення техніки безпеки , протипожежної безпеки ,санітарних норм і правил. За збереження ввіреного майна.

 • Несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, порушення даної інструкції.

6.Взаємовідносини.

Музичний керівник: зобов'язаний:

 • Повідомити про хворобу або іншу причину невиходу на роботу в день неявки.

 • В разі потреби змінювати графік тільки за погодженням з адміністрацією.

 • Може замінити вихователя за додаткову оплату згідно з чинним законодавством.

7.0хорона праці.

 • Музичний керівник дотримується вимог Законів України «Про охорону праці», «Про дошкільну освіту».

 • Проходити навчання з охорони праці і перевірки знань з безпеки життєдіяльності згідно з «Положенням про порядок проведення і перевірки знань з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу ДНЗ».

 • Несе відповідальність за збереження життя і здоров'я дітей під час навчально-виховного процесу.

 • Забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинним законодавством та нормативно - правовими документами з охорони праці.

 • Терміново повідомляє керівника про нещасні випадки, що сталися з вихованцями під час навчально-виховного процесу, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілим,

 • Може брати участь у розслідуванні, та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

 • Робочий тиждень - 24 год.

Зміст посадових обов’язків музичного керівника.

Проводить музичні заняття у всіх групах, починаючи з І молодшої, де виховуються діти 3-го року життя. Заняття проводяться 2 рази на тиждень в ранкові години. Їх тривалість різна, залежно від віку дітей. Протягом одного дня дозволяється проводити заняття не більше як у трьох групах: у двох - до прогулянки і в одній (старшій або підготовчій) - після прогулянки.

Перед заняттям музичний керівник відвідує групу для того, щоб дізнатися про здоров'я дітей, їх настрій. Він також готує приміщення до заняття: провітрює кімнату, підбирає необхідне обладнання, атрибути, розставляє стільчики і т.д.

У дні занять музичний керівник зобов'язаний брати участь у ранковій гімнастиці в д / с, тому що музика викликає емоційний підйом у дітей, викликає в них радісне почуття, допомагає дружньо і ритмічно рухатися .

На всю цю роботу разом із заняттями дається 1 год 20хв; на 2 заняття на тиждень у кожній групі відповідно 2 години 40 хв.

Окрім занять музичний керівник готує і проводить години розваг і святкових ранків. Вечори розваг музичний керівник організовує двічі на місяць у кожній віковій групі ( при наявності у д\з інструктора з фізичного виховання - 1 раз на місяць у кожній групі ). Проводити їх треба в другій половині дня. Тривалість вечорів для дітей молодших і середніх груп 15 - 20хв, для старшої і підготовчої 20 - 30хв.

Велика підготовча роботи вимагається від музичного керівника для проведення свят: це і складання програм свят і відпрацювання разом з ведучою сценаріїв, і оформлення приміщення та ін .

На цю підготовку відводиться 1 год 20хв щотижня в кожній групі.

Діти готуються до розваг і святкових ранків під час музичних занять і занять рідної мови, а також інших видів навчання.

Музичний керівник проводить з вихователями групові та індивідуальні заняття та консультації, на яких розучуються рухи, пісні, інсценізації, які з часом будуть виконувати діти або вихователі на святах, а також продумуються та готуються святкові сюрпризи і репертуари розваг.

Вони разом продумують, як краще і цікавіше провести вечір розваг за участю дорослих, з'ясовують роль кожної дитини у святковому ранку, планують самостійну діяльність дітей, готують костюми та різні атрибути.

Проводиться робота з ознайомлення вихователів з методикою гри на дитячих музичних інструментах.

На роботу музичному керівникові з вихователями кожної групи відводиться по 2 години щотижня.

Музичний керівник турбується про те, щоб в д \ саду був оформлений «куточок батьків». У ньому, разом з іншими матеріалами, повинні зберігатися ноти й тексти пісень, які співали діти даної групи, список платівок і музичних інструментів, доступних і цікавих дітям, методичні статті й запитання музичного виховання.

З дітьми старшої групи доцільно проводити екскурсії на лялькові вистави в театр, театр опери та балету і ін. культпоходи.

У підсумку, на всі види роботи в дошкільному закладі музичний керівник витрачає по 6 годин на тиждень у кожній віковій групі (у чотирьох групах - 24 години
Джерело:

Методика музичного виховання в дитячому садку

За редакцією кандидата педагогічних наук С.Шоломович (І.Рудченко,Р.Різнич)

Видання друге, перероблене та доповнене.

Київ «Музична Україна» 1979.

Підготовка до занять та заняття —1 год.20 хв.( на 2 з. - 2год.40 хв. ),

2На підготовку до свят та розваг відводиться 1 год 20хв .щотижня на кожну групу.

3.. На роботу музичному керівникові з вихователями кожної групи відводиться по 2 години щотижня.

Всього по 6 год на кожну групу.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Рекомендації до складання та оформлення посадових інструкцій працівників закладу освіти
Посадова інструкція є документом, що визначає підпорядкованість працівника навчального закладу, його конкретні функції та обов’язки,...

Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому просторі дошкільного навчального закладу
Ганна Анатоліївна, завідувач дошкільного навчального закладу ясел-садка №18 «Росинка»

Звіт керівника вищого навчального закладу за 2013 рік щодо виконання...
...

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу №74 про свою діяльність...
Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі

Створення умов для розвитку творчого потенціалу особистості керівника...
Поява нового покоління з іншою філософією життя, якісно іншою моделлю адаптації викликає необхідність переглянути позиції сучасного...

Створення умов для розвитку творчого потенціалу особистості керівника...
Поява нового покоління з іншою філософією життя, якісно іншою моделлю адаптації викликає необхідність переглянути позиції сучасного...

Затверджую
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики заступника директора (керівника, на­чальника,...

План роботи комунального дошкільного навчального закладу санаторного...
Завдання педагогічного колективу комунального санаторного дошкільного навчального закладу №164

Посадова інструкція секретаря-друкарки
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики

Річний план роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк
Аналіз роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк 2012 – 2013 навчальний рік

Наказ
Затвердити Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, що додається

Річний план роботи Сумського санаторного дошкільного навчального закладу
Аналіз роботи Сумського санаторного дошкільного навчального закладу №24 «Оленка» за 2015-2016 н р

2. Кваліфікаційні вимоги до керівника
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність інструктора з фізкультури

Оформлення наказів з основної діяльності дошкільного навчального закладу
Зокрема, згідно з пунктом 4 цього до­датка Книгу реєстрації наказів з основної діяльності веде керівник дошкільного навчального закладу....

Орієнтовний зміст діяльності керівника навчального закладу під час атестаційного періоду
Складено відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти...

«Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу»
Міністерство звертає увагу на дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт