Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Обслуговуючий кооператив “Житлово будівельний кооператив Затишний квартал”

Обслуговуючий кооператив “Житлово будівельний кооператив Затишний квартал”

ДОГОВІР №_______ про сплату внесків у

обслуговуючий кооператив «Затишний квартал »
м. Чернівці «__» _______ 2017

р.
Обслуговуючий кооператив “Житлово будівельний кооператив «Затишний квартал”(код ЄДРПОУ 41054157), місцезнаходження за адресою: Чернівецьвека обл, Глибоцький р-н, с.Чагор , вул._Мазепи , 3, в особі Голови Килимник О.В, що діє на підставі Статуту, іменований надалі “ЖБК”, з однієї сторони, та асоційований член обслуговуючого кооперативу «Житлово будівельний кооператив «_Затишний квартал » громадянин України _______________, паспорт __ серія ______, виданий _________________________, РНОКПП ___________, який проживає за адресою: ____________________, іменований надалі «Учасник» з другої сторони, а разом Сторони Договору, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору, уклали даний договір про нижченаведене:

1. ТЕРМІНОЛОГІЯ


  1. Для цілей даного Договору використовуються наступні терміни:

  • Квартира (об’єкт нерухомого майна) – до моменту завершення будівництва та введення в експлуатацію, комплекс майнових прав на ізольоване помешкання (приміщення) в житловому будинку призначене та придатне для постійного у ньому проживання .

  • Планове закінчення будівництва – строк створення квартири (об’єкту нерухомого майна) передбачений проектно-кошторисною документацією та проектом організації робіт.

  • Вступний внесок - грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, який зобов'язана сплатити особа у разі вступу до кооперативної організації.

  • Цільовий внесок - грошовий чи інший майновий внесок члена кооперативу, що вноситься понад пай до спеціального фонду кооперативу для забезпечення виконання конкретних завдань кооперативу.

  • Пай - майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки.
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1. За цим Договором ЖБК зобов’язується організувати будівництво житлового будинку по вул__Мазепи _, в с. Чагор, Чернівецької області (далі за текстом Об’єкт будівництва) за рахунок внесків Учасника та внесків інших асоційованих членів ЖБК, здати його в експлуатацію, передати Учаснику квартиру в Об’єкті будівництва, обумовлену цим Договором (далі за текстом Об’єкт нерухомості) та всі документи, необхідні Учаснику для реєстрації права власності на нього, а Учасник зобов’язується сплатити до ЖБК внески у розмірах та в порядку, встановлених даним Договором та додатками до нього, та має право отримати Об’єкт нерухомості лише за умови повної сплати внеску, встановленого даним Договором для Учасника.

2.2. Даний Договір вважається заявою Учасника про вступ до асоційованих членів ЖБК. Після зарахування вступного та цільового внеску на рахунок ЖБК даний договір вважається рішенням голови ЖБК про прийняття Учасника до асоційованих членів ЖБК.

2.3. Сторони домовляються, що розмір внеску залежить від вартості будівництва одного квадратного метра площі Об’єкту нерухомості та остаточної загальної приведеної площі, яка фактично побудована.

2.4. Внесок, який підлягає сплаті Учасником, розподіляється наступним чином:

2.4.1. Вступний внесок – разовий грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, який зобов'язана сплатити особа при вступі до ЖБК. Розмір вступного внеску становить 2 % від загального розміру внеску, встановленого п. 2.3 Договору, та сплачується в складі першої суми, що вноситься Учасником;

2.4.2. Цільовий внесок - разовий грошовий чи інший майновий неповоротний внесок члена кооперативу, що вноситься понад пай до спеціального фонду кооперативу для забезпечення статутної діяльності ЖБК. Розмір цільового внеску становить 1 % від загального розміру внеску, встановленого п. 2.3 Договору, та сплачується в складі першої суми, що вноситься Учасником;

2.4.3. Пай – грошовий чи інший майновий поворотний внесок, який сплачує особа за будівництво Об’єкту нерухомості. Розмір паю становить 97% від внеску, встановленого п.2.3. Договору, та сплачується частинами згідно графіку, встановленого Додатком 1 до цього Договору.

2.5. Сторони домовились, що Об’єкт нерухомості, розташований за адресою:

____________, та передається з наступними характеристиками:


Примітки

Номер

Загальна площа, кв.м

Поверх

Підїзд

Будинок

Об’єкт Нерухомості

Вказана площа проектна,

номер будівельний


__


_____


__


_


_


_______


2.6. Квартира, що має бути створена за даним Договором повинна відповідати всім необхідним вимогам, в ній повинен бути виконаний наступний обсяг робіт:

 • чорнова штукатурка стін;

 • двухконтурний газовий котел;

 • утеплення стелі нульового поверху;

 • встановлені вхідні броньвані двері;

 • встановлені металопластикові п’ятикамерні вікна з потрійним склом та балконні рами;

 • монтаж стояків системи водопостачання та каналізації;

 • підведення системи внутрішнього газопостачання, електроенергії, води до квартирних

лічильників;

 • встановленні лічильники обліку газу, електроенергії та води;

 • облаштування під’їзду;

 • благоустрій прилеглої території;

 • дитячій майданчик

Цей перелік є вичерпним та не підлягає розширеному тлумаченню.

Окрім того, в будинку, в якому розташована квартира, що є предметом даного договору, повинні бути проведені опоряджувальні роботи сходових кліток.

2.7. Загальна площа Об’єкту нерухомості, що вказана в п. 2.5. Договору, є проектною та підлягає уточненню за даними технічної інвентаризації Об’єкту нерухомості, проведеної незалежним Замірювачем.

2.8. Учасник здійснює оплату внеску по спорудженню Об’єкту нерухомості і може отримати його лише за умови оплати у розмірі 100 (сто) відсотків внеску з врахуванням положень п. п. 3.6, - 3.9. даного Договору.

2.9. Сторони підтверджують, що укладання договору відповідає їх інтересам; волевиявлення є вільним; умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін; договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовленні в ньому; заявляють, що кожна із сторін однаково розуміє значення, умови правочину та його правові наслідки, про що свідчать особисті підписи сторін на правочині.


 1. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


3.1. Вартість будівництва одного квадратного метра загальної приведеної площі Об’єкту нерухомості визначається ЖБК відповідно до проектно-кошторисної документації та договору підряду з підрядною організацією складає ____,00 (__________) грн. 00 коп. за один квадратний метр . Комісія банку сплачується Учасником додатково.

3.2. Вартість будівництва квадратного метру площі Об’єкту нерухомості є сталою та не може змінюватись в будь-якому разі.

3.3. Вартість будівництва метру квадратного Об’єкту нерухомості розрахована без урахування внутрішніх оздоблювальних робіт, але з врахуванням тих робіт, які визначені у п. 2.6. даного Договору.

3.4. Учасник сплачує повний розмір внеску ( вступний внесок, цільовий внесок, пай) в строки та в розмірах, визначених у Додатку №1 до даного Договору . У виключних випадках, за згодою Сторін може бути передбачений інший строк сплати внесків.

3.5. У випадку, коли за результатами технічної інвентаризації Об’єкту нерухомості, здійсненої незалежним Замірювачем, загальна площа Об’єкту нерухомості виявиться більшою ніж проектна площа, яка визначена в п. 2.5. даного Договору, Учасник зобов’язується додатково сплатити вартість будівництва Об’єкту нерухомості згідно площі, встановленої за результатами технічної інвентаризації необхідну суму протягом 15 (пятнадцяти) календарних днів з моменту отримання від ЖБК повідомлення про фактичну загальну площу Об’єкту нерухомості (за результатами технічної інвентаризації, здійснених незалежним Замірювачем).

Вартість одного квадратного метра понад проектну площу дорівнює вартості квадратного метра вказаного у п.3.1 Договору.

3.6. У випадку, коли за результатами технічної інвентаризації Об’єкту нерухомості, здійсненої незалежним Замірювачем, загальна площа Об’єкту нерухомості виявиться меншою ніж проектна площа, яка визначена в п. 2.5. даного Договору, а Учасник сплатив внесок з розрахунку площі Об’єкту нерухомості у розмірі згідно Додатку № 1 до даного Договору і така сума перевищує суму фактичної вартості будівництва Об’єкту нерухомості згідно площі, встановленої за результатами технічної інвентаризації, ЖБК повертає у безготівковій формі надлишково сплачені Учасником кошти протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання від учасника письмової заяви про повернення надлишково сплачених коштів та надання довідки з банківської установи про відкриття рахунку.

Вартість одного квадратного метра понад проектну площу дорівнює вартості квадратного метра вказаного у п.3.1 Договору.

3.7. Після сплати Учасником повного розміру внеску (з урахуванням технічної інвентаризації) ЖБК надає Учаснику Довідку про асоційоване членство у ЖБК та Довідку про внесення пайового внеску в повному обсязі.

3.8. Обов’язок Учасника по сплаті внеску по даному Договору вважається виконаним в день зарахування коштів на рахунок ЖБК, зазначений у реквізитах даного Договору.

3.9. У випадку замовлення Учасником додаткового оздоблення Сторони проводять розрахунки окремо. Про додаткове оздоблення укладається додаткова угода, яка є невід’ємною частиною даного Договору .

3.10. У випадку відмови Учасника від робіт заначених в п.2.6. цього Договору, вартість робіт та матеріалів, які мали б бути використані при їх виконанні Учаснику не компенсуються.


 1. ПРАВА СТОРІН

4.1. Учасник має право:

4.1.1. Вимагати від ЖБК своєчасного виконання зобов’язань за умови виконання Учасником всіх своїх зобов’язань, згідно даного Договору.

4.1.2. Достроково виконати свої зобов’язання зі сплати внеску.

4.1.3. Звертатись із пропозиціями до ЖБК стосовно зміни проектних характеристик Об’єкту нерухомості, якщо така зміна не несе загроз втрати міцності, руйнування, порушення функціонування інженерних мереж Об’єкта будівництва в цілому чи його складових та необхідності внесення змін в проектну документацію, інших негативних наслідків.

4.1.4. До моменту введення Об’єкта будівництва в експлуатацію передати свої права та обов’язки по цьому Договору третім особам за умови наявності письмової згоди ЖБК та сплати новим Учасником вступного та цільового внесків в розмірах, встановлених п.п. 2.4.1 та 2.4.2 цього Договору.

4.1.5. Ініціювати розірвання цього Договору.

4.1.6. До моменту введення Об’єкту будівництва в експлуатацію, за умови отримання письмової згоди від ЖБК, Учасник має право відмовитись від Об’єкту нерухомості, шляхом розірвання цього договору або змінити Об’єкт нерухомості на інший з переліку об’єктів нерухомості, що є у пропозиції ЖБК.

4.1.7. Після введення Обєкту будівництва в експлуатацію та повної сплати внеску за наслідками технічної інвентаризації отримати від ЖБК Довідку про асоційоване членство у ЖБК та Довідку про внесення пайового внеску в повному обсязі та інші документи необхідні для оформлення право власності, перелік яких передбачено нормативними документами у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в межах компетенції ЖБК. Оформлення права власності відбувається за рахунок Учасника.

4.1.8. Здійснювати контроль за якістю виконаних робіт на етапах будівництва: загально-будівельні роботи, монтаж мереж, внутрішні роботи.

4.2. ЖБК має право:

4.2.1. Перевіряти достовірність наданих Учасником документів про здійснення оплати.

4.2.2. Вимагати від Учасника виконання умов даного Договору.

4.2.3. Розірвати договір в односторонньому порядку у випадку прострочення сплати внесків більш, ніж на 20 календарних днів або у випадку невиконання Учасником, п.5.1.10., п.5.1.11. та п.5.1.12 цього договору шляхом вручення письмового повідомлення про розірвання договору Учаснику попередньо (за 5 днів) зателефонувавши йому. У разі, якщо після телефонного повідомлення Учасник протягом п’яти днів не з’являється для вручення письмового повідомлення, письмове повідомлення вважається врученим Учаснику. В такому випадку договір вважається розірваним (припиненим) на десятий день з дня вручення ЖБК такого повідомлення. Після розірвання договору в односторонньому порядку ЖБК має право укласти Договір про сплату внеску на Об’єкт нерухомості з новим Учасником на свій розсуд.

4.2.4. Укладати з третіми особами договори підряду, субпідряду та інші договори, необхідні для спорудження Об’єкту будівництва та виконання ЖБК своїх зобов’язань перед пайовиками.


 1. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН


5.1. Учасник зобов’язаний:

5.1.1. Своєчасно та належним чином виконувати свої зобов’язання за цим Договором.

5.1.2. У випадку замовлення додаткових послуг та/або виявлення бажання щодо перепланування Об’єкту нерухомості узгодити розміщення внутрішньо-квартирних перегородок, об’єм та перелік таких послуг із ЖБК та підрядником. У випадку підписання цього Договору після фактичного спорудження Об’єкту нерухомості Учасник не має права здійснювати перепланування Об’єкту нерухомості.

5.1.3. Не змінювати вигляд зовнішніх стін Об’єкту будівництва, в тому числі встановлювати кондиціонери, здійснювати перепланування або виконувати будь-які інші будівельні роботи без попереднього письмового дозволу ЖБК та/або експлуатуючої організації.

5.1.4. Особисто, або через уповноважену особу подавати документи, що підтверджують факт оплати внеску і документи, що засвідчують його особу.

5.1.5. Вносити платежі на умовах, узгоджених Сторонами і обумовлених в Додатку №1 цього Договору.

5.1.6. Письмово повідомляти ЖБК про зміну номеру телефону (в тому числі мобільного) та місця проживання, вказаних у даному Договорі. У випадку невиконання вказаного обов’язку Учасник особисто несе відповідальність за настання несприятливих наслідків, аж до розірвання цього Договору в односторонньому порядку з ініціативи ЖБК.

5.1.7. Відшкодувати вартість всіх витрат, що виникли у ЖБК та пов’язані з виконанням будівельних робіт та витрат на обладнання, не передбачених цим Договором, які виконані з вини Учасника.

5.1.8. Не передавати свої права за цим Договором третім особам до оформлення права власності на Об’єкт нерухомості без письмової згоди ЖБК.

5.1.09. У випадку відмови від Об’єкту нерухомості або його зміни, виконати всі вимоги ЖБК щодо письмового оформлення цих дій.

5.1.10. Не пізніше 15 календарних днів після введення Об‘єкту будівництва в експлуатацію провести звірку з ЖБК та сплатити внесок відповідно до фактично побудованої площі Об’єкту нерухомості, визначеної за наслідками технічної інвентаризації, в порядку передбаченому п.п. 3.7, 3.8 цього Договору.

5.1.11. Не пізніше 15 календарних днів після отримання ЖБК документу, що підтверджує присвоєння адреси Об’єкту будівництва та з моменту повної сплати внеску (за наслідками технічної інвентаризації) отримати Довідку про асоційоване членство у ЖБК та Довідку про внесення пайового внеску в повному обсязі для оформлення права власності в реєстраційній службі.

5.1.12. Не пізніше 15 календарних днів після отримання ЖБК документу, що підтверджує присвоєння адреси Об’єкту будівництва та з моменту сплати внеску (за наслідками технічної інвентаризації) та отримання ЖБК Довідки про асоційоване членство в ЖБК, прийняти від ЖБК за Актом прийому-передачі вказаний Об’єкт нерухомості. Всі витрати, пов’язані з оформленням права власності, бере на себе Учасник.

5.1.13. Протягом 60 (шістдесяти) днів після оформлення права власності на Об’єкт нерухомості укласти індивідуальні угоди на постачання комунальних послуг, якщо такі угоди не будуть укладатися через ЖБК.

5.1.14. Дотримуватись правил протипожежної безпеки, санітарних норм, тощо.

5.1.15. За рахунок власних коштів нести витрати на утримання Об’єкту нерухомості з дати введення будинку в експлуатацію до моменту укладення індивідуальних угод на постачання комунальних послуг шляхом відшкодування відповідних витрат ЖБК.

5.1.16. В 10-ти денний термін після повідомлення ЖБК, встановити в Об’єкті нерухомості за свій рахунок газову плиту для своєчасної газифікації Об’єкта будівництва. Забороняється до моменту приймання внутрішньо-квартирних систем газопостачання (пуску побутового газу) проводити будь-які зміни до проектної системи газопостачання та планування Об’єкта нерухомості.

5.1.17. Виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та чинним законодавством України.

5.2. ЖБК зобов’язаний:

5.2.1. Організувати будівництво Об’єкту будівництва та здачу його в експлуатацію у строк до «_1_» _жовтня_2017 року при умові дотримання Учасниками порядку та строків сплати внесків.

5.2.2. Не пізніше 15 календарних днів з моменту введення Об’єкту будівництва в експлуатацію, оформлення всіх необхідних документів та сплати внеску (за наслідками технічної інвентаризації) передати Учаснику за Актом прийому-передачі Об’єкт нерухомості.

5.2.3. Надавати Учаснику інформацію, що стосується питань будівництва.

5.2.4. Повідомляти Учасника про всі обставини, що роблять неможливим виконання даного Договору.

5.2.5. Забезпечити будівництво Об’єкту будівництва та введення його в експлуатацію в строки, передбачені даним Договором.

5.2.6. Виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та чинним законодавством України.

5.2.7. Не пізніше 5 (п’яти) календарних днів після підписання даного договору видати посвідчення про членство учаснику або його представнику.

5.2.8. Всі повідомлення учасника, що здійснюватимуться ЖБК при виконанні цього договору, вважаються здійсненими належним чином, якщо вони вручені особисто Учаснику (його представнику) після попереднього повідомлення по телефону протягом 5 календарних днів.
6. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ПОВЕРНЕННЯ УЧАСНИКУ КОШТІВ
6.1. У випадку розірвання даного Договору з ініціативи Учасника, на умовах, викладених у цьому Договорі, вступний та цільовий внески Учаснику не повертаються, а пай повертається після укладення Договору про сплату внесків на будівництво вказаного в цьому договорі Об’єкту нерухомості з новим учасником після сплати новим учасником паю в сумі, внесеній Учасником.

6.2. У випадку розірвання або припинення дії даного Договору з ініціативи ЖБК з підстав передбачених цим Договором, вступний та цільовий внески Учаснику не повертаються, а пай повертається у безготівковій формі протягом 10 кланедарних днів після укладення Договору про сплату внесків на будівництва вказаного в цьому договорі Об’єкту нерухомості з новим Учасником, сплати новим учасником паю в сумі, внесеній Учасником. В угоді про розірвання договору Сторони можуть передбачити більш короткий строк повернення паю.

6.3. Для отримання коштів від ЖБК Учасник повинен письмово повідомити ЖБК про реквізити свого банківського рахунку або надати інші дані (реквізити), що дозволяють ЖБК перерахувати Учаснику належні йому кошти у безготівковій формі.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1 За невиконання чи неналежне виконання сторонами зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства України.

7.2. У випадку порушення терміну передачі квартири у власність Учасника, що виникло по вині ЖБК, більш ніж на 90 календарних днів, ЖБК виплачує на вимогу Учасника неустойку в розмірі 0,01% від суми фактично виплачених Учасником ЖБК грошових коштів за кожен день такого прострочення, але не більше ніж 5 (п’ять) % від загальної суми даного Договору.

7.3. У випадку затримки передачі вищевказаної квартири у власність Учасника понад 3 (три) місяці з вини Учасника даний Договір розривається за згодою Сторін або в судовому порядку. При цьому, після розірвання договору, ЖБК зобов’язаний повернути Учаснику протягом 30 (тридцяти) банківських днів грошові кошти у розмірі паю, отримані ним за даним Договором.

7.4. У випадку перевищення Учасником прострочення платежу більше ніж на 20 (двадцять) днів, ЖБК вправі розірвати даний Договір в односторонньому порядку, наслідком чого є його припинення, з поверненням Учаснику, отриманих від останнього грошових коштів у розмірі паю у відповідності до умов даного Договору з утриманням штрафу у розмірі 5 (п’яти) % від суми фактично сплачених коштів Покупцем.

7.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за даним Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили природного чи іншого характеру, а саме (але не обмежуючись ними): пожежі, повені, землетруси, природні чи кліматичні явища, воєнні дії будь-якого виду, проведення на території області антитерористичної операції, ембарго, епідемії, масові заворушення, страйк, дії і рішення державних органів, в тому числі виконавчої влади, що перешкоджають нормальній роботі на об’єкті будівництва та суперечать законодавчій базі, яка регулює правовідносини, за якими працюють Сторони, через неможливість виконання зобов’язань внаслідок нововведень в нормативно-правові акти держави та рішень місцевої влади, навмисні шкідливі дії третіх осіб, направлені на припинення або призупинення виконання робіт ЖБК. Належним підтвердженням факту настання обставин непереборної сили є довідка Торгово-промислової палати або іншого уповноваженого органу.

 1. СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ


8.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами або їх уповноваженими представниками і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за Договором, якщо він не буде припинений раніше у відповідності до положень цього Договору та чинного законодавства України.

8.2. Цей Договір може бути припинений:

 • у випадках, встановлених Договором;

 • у випадках, встановлених законодавством України.

8.3. Сторони домовились, що Довідка про асоційоване членство Учасника оформлена у відповідності до даного Договору, вважається анульованою та такою, що не породжує прав (крім права вимагати повернення сплаченого паю) та обов’язків для будь-якої Сторони та третіх осіб з моменту розірвання або припинення даного Договору. При цьому ЖБК зобов’язане повернути сплачений пай Учаснику відповідно до п.6.1. даного Договору.


 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ


9.1. ЖБК гарантує відсутність будь-яких прав третіх осіб на Об’єкт нерухомості.

9.2. Оформлення права власності здійснюється в реєстраційній службі після здачі Об’єкту будівництва в експлуатацію, виготовлення уповноваженою особою або організацією технічної документації на Об’єкт будівництва та надання Учасником Довідки про асоційоване членство у ЖБК, Довідки про внесення пайового внеску в повному обсязі, Акту прийому-передачі Об’єкту нерухомості, що підтверджують його право на отримання Об’єкту нерухомості як цілісного майнового об’єкту.

9.3. Всі питання щодо відчуження за вимогами відповідних державних органів внеску Учасника, вирішуються відповідно до діючого законодавства України.

9.4. Учасник не має право передавати свої права за цим Договором третім особам до моменту оформлення права власності без письмової згоди ЖБК.

9.5. В разі відмови Учасника протягом п’яти календарних днів отримати письмове повідомлення ЖБК після попереднього телефонного повідомлення – письмове повідомлення вважається врученим.

9.6. Всі спори по цьому Договору у разі, якщо Сторонами не досягнуто згоди, вирішуються в судовому порядку.

9.7. Сторони зобов’язуються зберігати сувору конфіденційність отриманої один від одного технічної, фінансової, комерційної та іншої інформації та приймуть всі необхідні заходи для попередження розголошення цієї інформації навіть після закінчення строку дії цього Договору.

9.8. Підписуючи даний Договір, з метою реалізації державної політики у сфері захисту персональних даних, у відповідності до Закону України №2297-VI від 01.06.10р. «Про захист персональних даних» кожна з Сторін:

1) надає згоду на збирання, обробку, накопичення, зберігання його особистих персональних даних, у тому числі на їх передачу третім особам без наступного повідомлення іншу Сторону про таку передачу;

2) надає згоду на те, що вся отримана однією Стороною інформація про представників іншої Сторони є персональними даними (тобто даними які використовуються для ідентифікації такого представника) може зберігатися в іншої Сторони та надає згоду на збирання, обробку, накопичення, зберігання його вказаних персональних даних, у тому числі, на їх передачу третім особам без наступного повідомлення Сторони про таку передачу;

3) підтверджує повідомлення та роз'яснення прав, наданих статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», повідомлення про місцезнаходження бази персональних даних та її призначення.

 1. ФОРС-МАЖОР


10.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це сталось внаслідок дій обставин непереборної сили природного чи іншого характеру, а саме (але, не обмежуючись ними): пожежі, повінню, землетрусу, воєнних дій будь-якого виду, зміни діючого законодавства, ембарго, епідемії, які роблять виконання умов даного Договору неможливим.Належним підтвердженням факту настання обставин непереборної сили є довідка Торгово-промислової палати або іншого уповноваженого органу.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Договір складений українською мовою у двох оригінальних примірниках, однакової юридичної сили – по одному примірнику для кожної Сторони.

11.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.3. Будь-яка домовленість між Сторонами, яка тягне за собою нові зобов’язання та не випливає з цього Договору, повинна бути письмово підтверджена Сторонами в формі доповнення (додаткової угоди) до Договору, якщо інше не передбачено Договором.

11.4. Усі зміни та доповнення до цього Договору є чинними за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами належним чином, якщо інше не передбачено Договором.

11.5. При зміні ідентифікаційних даних, адреси, контактних телефонів, банківських реквізитів, паспортних даних та інших суттєвих відомостей Сторони зобов’язані письмово повідомити одна одну протягом 3 (трьох) робочих днів з дати здійснення таких змін.

11.6. Будь-які повідомлення, за цим Договором, повинні бути здійснені у письмовій формі, і спрямовані іншій Стороні поштовими відправленнями у вигляді рекомендованих листів з повідомленням про вручення за адресами зазначеними у цьому Договорі або вручені особисто.

11.7. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.


 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

БК: Житлово будівельний кооператив «Затишний квартал »

Код ЄДРПОУ - 410 54 157

Юр.адреса: _м.Чернівці, 58000,Украина,Чернівецька обл,Шевченківський район місто Чернівці,вулиця Головна ,буд №219 б, кв 32

р/р _ПАТ «УкрСиббанк» 26000643338600,
М.П. Голова__Килимник О.В __.__.______Учасник:

___________________________,

паспорт серія ___________, виданий ____________________________________,

РНОКПП ____________, зареєстрований за адресою: ________________________________________________________________________________
___________________________ __.__._______
Додаток № 1

до Договору № _______ про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово будівельний кооператив «________»

від «__» ________ року
ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ
На дату підписання цього Порядку сплати внесків, розмір внесків з врахуванням площі Об’єкту нерухомості згідно проекту та вартості будівництва одного квадратного метру становить _________ (_______________) грн. __ коп.
Учасник сплачує внески на розрахунковий рахунок ЖБК в наступному порядку:

№ п/п

Дата

(не пізніше)

Кількість квадратних метрів

Сума

(грн.)

в т.ч.

Вступний внесокв т.ч.

Цільовий внесок


в т.ч.

Пай

(грн.)Комісія банку


Цей додаток є невід’ємною частиною Договору №________ про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово будівельний кооператив «_Затишний квартал _».

Даний додаток вступає в силу з моменту підписання і є чинним протягом дії основного Договору.
АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
БК: Житлово будівельний кооператив «Затишний квартал »

Код ЄДРПОУ - 410 54 157

Юр.адреса: м.Чернівці, 58000,Украина,Чернівецька обл,Шевченківський район місто Чернівці,вулиця Головна ,буд №219 б,кв 32

р/р _ПАТ «УкрСиббанк» 26000643338600,
М.П. Голова__Килимник О.В __.__.______Учасник:

___________________________,

паспорт серія ___________, виданий ____________________________________,

РНОКПП ____________, зареєстрований за адресою: ________________________________________________________________________________

___________________________ __.__._______


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено
Обслуговуючий кооператив “Гаражний кооператив “моноліт-сбу” (далі за текстом – Кооператив) заснований відповідно до Конституції України,...

Обслуговуючого кооперативу «Лісове містечко» Протокол №1 від «17»...
Обслуговуючий кооператив «Лісове містечко» (надалі "Кооператив") створений згідно із Цивільним кодексом України, Господарським кодексом...

Догов І р № про сплату пайових внесків до жбк "Діамант"
Житлово–будівельний кооператив "Діамант", в подальшому іменований "Кооператив", код єдрпоу: 39516174, місцезнаходження: Київська...

Рішення Київської міської Ради №607/3068, від 16 грудня 2005 року „
Обслуговуючий Кооператив (у подальшому „Кооператив”), є садівничим дачним кооперативом створений на власності та на власні кошти...

„Бути самим собою – природній стан чи героїчне зусилля?”
Ясен, вишняк, Львів, ячмінь, номер, хребет, кооператив, ідеал, родовід, побут, феєрверк, Відень, Псков, мільйон, мозок, випадок,...

Кооператив – це юридична особа
Член кооперативу робить вступний внесок, а в подальшому оплачував ще й пайові внески, в розмірі визначеному статутом. За це він отримував...

Вих. №29/08-14/635-oг/МЮ/вгсу від 29. 08. 2014 року міністерство юстиції україни
Одеса, вул. Князівська, 32, повідомляє про проведення аукціону (біржових торгів) на тб «Електронні торги України» з продажу майна...

Рекомендації щодо заповнення відповіді на запити районних управлінь...
Нів соціального захисту населення житлово-експлуатаційні організації, житлово-будівельні (житлові) кооперативи, об’єднання співвласників...

Житлово
Житлово-комунальне підприємтво маріупольської міської ради «житло «центр», іменований далі – «Виконавець», в особі т в о директора...

Звіт про роботу уаіб за 2 квартал 2015 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 2 квартал 2015 року та Плану роботи уаіб на 2015 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2013 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 3 квартал 2013 року та Плану роботи уаіб на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

До уваги отримувачів житлової субсидії
В умовах систематичного підвищення цін І тарифів на житлово-комунальні послуги соціальний захист малозабезпечених сімей забезпечує...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Тимощенко М. П. – в о директора дптнз "Чернігівський професійний будівельний ліцей"

Зразок заповнення
Прошу видати (внести зміни в) будівельний паспорт забудови земельної ділянки загальною площею

Миколаївський будівельний коледж
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики

І курс Іваненко Олена Анатоліїна Ровеньківський професійний будівельний ліцей
Обладнання: презентація, яка ілюструє новий матеріал, картки із завданнями, комп’ютери

Рішення від 20 травня 2016 року №117 VII про виконання районного...
Виконані всі затверджені доходні джерела. Районний бюджет по доходам разом із трансфертами по загальному фонду виконаний на 86%....

Граничний термін подання декларації з податку на прибуток за І квартал 2016 року 10 травняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт