Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

О. Л. Горган Екологічний паспорт - Сторінка 15

О. Л. Горган Екологічний паспорт

Сторінка15/52
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   52


Поширеність деградаційних процесів

Таблиця 22
Види деградованих земель

За роками

2015 рік*

2016 рік*

Площа земель, підданих впливу,

тис. га

% від загальної площі регіону

Площа земель, підданих впливу,

тис. га

% від загальної площі регіону
Дефляційно небезпечні землі (с/г угіддя)

-

-

-

-

Землі (с/г угіддя), піддані водній ерозії

-

-

-

-

Землі (с/г угіддя), піддані сумісній дії водної та вітрової ерозії

-

-

-

-

Землі (с/г угіддя) з кислими ґрунтами

-

-

-

-

Землі (с/г угіддя) із засоленими ґрунтами

-

-

-

-

Землі (с/г угіддя) із солонцюватими ґрунтами

-

-

-

-

Землі (с/г угіддя) із солонцевими комплексами

-

-

-

-

Землі (с/г угіддя) осолоділі

-

-

-

-

Землі (с/г угіддя) перезволожені

-

-

-

-

Землі (с/г угіддя) заболочені

-

-

-

-

Землі (с/г угіддя) кам’янисті

-

-

-

-

Землі, що піддані зсувам

-

-

-

-

Землі над породами, що здатні до карсту-вання, у тому числі під ____ од. карстопроявів

-

-

-

-

Забруднені землі (с/г угіддя), які не використовуються у с/г виробництві

-

-

-

-

Землі, що перебувають у стані консервації

-

-

-

-

Підтоплені землі

-

-

-

-

Порушені землі

-

-

-

-

Примітка: *інформація відсутня

Характеристика ґрунтів за вмістом гумусу, азоту, фосфору та калію

за результатами агрохімічної паспортизацією

Таблиця 23

Характеристика ґрунтів за вмістом гумусу

Площа ґрунтів, % до обстеженої площі

Середньозважений показник, %

дуже низький

< 1,1

низький

1,1-2,0

середній

2,1-3,0

підвищений

3,1-4,0

високий

4,1-5,0

дуже високий

> 5,0

1

16

33

39

10

1

2,98


Характеристика ґрунтів за вмістом азоту, що легко гідролізується

Площа ґрунтів, % до обстеженої площі

Середньозважений показник, мг/кг ґрунту (Корнфілд)

дуже низький

< 100

низький

101,0-150,0

середній

151,0-200,0

підвищений

> 200
24

57

17

1

124,0


Характеристика ґрунтів за вмістом азоту за нітрифікаційною здатністю

Площа ґрунтів, % до обстеженої площі

Середньозважений показник, мг/кг ґрунту

дуже низький

< 5

низький

5-8

середній

9-15

підвищений

16-30

високий

31-60

дуже високий

> 60
-

-

-

-

-

-

-


Характеристика ґрунтів за вмістом рухомих сполук фосфору

Площа ґрунтів, % до обстеженої площі

Середньозважений показник, мг/кг ґрунту (Чиріков)

дуже низький

< 20

низький

21-50

середній

51-100

підвищений

101-150

високий

151-200

дуже високий

> 200
0,4

4

26

44

22

3

121


Характеристика ґрунтів за вмістом рухомих сполук калію

Площа ґрунтів, % до обстеженої площі

Середньозважений показник, мг/кг ґрунту (Чиріков)

дуже низький

≤ 20

низький

21-40

середній

41-80

підвищений

81-120

високий

121-180

дуже високий

> 180
1

8

20

37

32

2

103
Розподіл ґрунтів за реакцією ґрунтового розчину

Площа ґрунтів, % до обстеженої площі

Середньо зважений показник рН

Всього кислих

< 4,1-5,5

Близькі до нейтральних

5,6 – 6,0

Нейтральні

6,1 – 7,0

Всього лужних

> 7,1

6,2

21,1

27,0

39,2

12,9


9. Лісові ресурси
Лісовий фонд регіону (станом на 01.01.2017 року)

Таблиця 24

№ з/п
Загальна площа, га

Вкриті лісовою рослинністю, га

Загальний запас деревини, тис. м3

Примітка

1

2

3

4

5

6

І

Усього лісового фонду (сума рядків 1+2)

408300

3547001.

Усього земель лісогосподарського призначення

408300

354007


у тому числі:

1.1

державних лісогосподарських підприємств

1.2

комунальних лісогосподарських підприємств

1.3

власників лісів

1.4

не наданих у користування (землі запасу)

2.*

Усього лісових ділянок, розташованих на землях іншого призначення
у тому числі:

2.1

державних підприємств

2.2

комунальних підприємств

2.3

приватних підприємства

2.4

інших організацій та установ

2.5

власників лісів

2.6

не наданих у користування (землі запасу)

3.

Загальний запас деревини лісового фонду

Х

Х

90805,9
4.

Запас деревини у розрахунку на один гектар лісового фонду

Х

Х

256
5.

Площа лісів у розрахунку на одну особу

Х
Х
6.

Запас деревини у розрахунку на одну особу

Х

Х7.

Лісистість (відношення покритої лісом площі до загальної площі регіону)

Х

22,2

Х
* пункт 2 повторюється для кожної категорії цільового призначення земель, у яких є лісові ділянки.
Непридатні для використання в сільському господарстві, деградовані і малопродуктивні землі, можливі для лісорозведення,

станом на 01.01.2017 року)

Таблиця 25
Види деградованих і малопродуктивних земель

яри

еродовані балки

крутосхили

піски

пустирі, галявини

кар’єри

1

2

3

4

5

6

7

Загальна площа, га

-

-

-

-

-

-

у тому числі можливі для лісорозведення:

-

-

-

-

-

-

посадка лісу

-

-

-

-

-

-

посів лісуЛісовий фонд регіону в розрізі категорій земель

(станом на 01.01.2017 року)

Таблиця 26

№ з/п

Міністер-

ства, відомства (постійні лісокорис-тувачі, власники лісів), інші


Загальна площа, га

Лісові землі, тис. га

Нелісові землі, тис. га

вкриті лісовою рослин-ністю

не вкриті лісовою рослинністюусього лісо-вих зе-мель

у тому числі сільськогосподарські угіддя

інші нелі-сові землі

усього нелісо-вих земель

усього

у тому числі лісові куль-тури

незім-кнуті лісові куль-тури

інші не вкриті лісовою рослин-ністю

усього

не вкритих лісовою рослин-ністю
сіно-

жаті

ріл-ля

пасо-вища

ра-зом

с/г угідь1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

І. Землі лісогосподарського призначення

408,3

354,7

253,8

14,4

13,8

28,2

382,9

0,4

0,4

0,2

1,0

24,4

25,4

ІІ. Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

290,2

265,1

12,6

0,2

2,4

2,6

267,7

0,3
0,5

2,7

19,8

22,5

ІІІ. Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
ІV. Землі історико-культурного природно-заповідного призначення
V. Інше

Проведення рубок головного користування за 2016 рік

Таблиця 27

Назва лісоко

ристувача

Розрахункова лісосіка

Кате

горія лісів

Площа, га

Усього,

тис. м3

У тому числі за господарствами

хвойні

твердолистяні

м’яколистяні

площа, га

ліквідна деревина, тис. м3

площа, га

ліквідна деревина, тис. м3

площа, га

ліквідна деревина, тис. м3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
затверджена

1

2

3

4
Разом

Х

623,3

623,3

Х

455,0

455,0

Х

90,1

90,1

Х

78,2

78,2

освоєна

1

2

3

4

Разом
576,5


576,5
443,9


443,9
76


76
56,8


56,8

неосвоєна

Разом

Х

46,6

Х

12,0

Х

14,1

Х

21,4

Лісовідновлення за 2016 рік

(в розрізі державних органів влади)

Таблиця 28

№ з/п

Органи державної влади, постійні лісокористувачі, власники лісів,

лісовідновлення, га

у тому числі:

усього

посадка

лісу, га

посів

лісу, га

природне поновлення лісу, га

1

3

4

5

6

7

1

Держлісагентство

1.1

Білоцерківський лісгосп

89

31

1

121

1.2

Богуславський лісгосп

202

39

9

250

1.3

Бориспільський лісгосп

70

26

34

130

1.4

Вищедубичанський лісгосп

268

-

-

268

1.5

Димерський лісгосп

285

-

41

326

1.6

Іванівський лісгосп

205

-

64

269

1.7

Київський лісгосп

77

-

13

90

1.8

Клавдієвський лісгосп

384

20

20

424

1.9

Макарівський лісгосп

157

-

32

189

1.10

Поліський лісгосп

140

-

35

175

1.11

П-Хмельницький лісгосп

101

-

10

111

1.12

Ржищівський лісгосп

15

-

4

19

1.13

Тетерівський лісгосп

344

8

37

389

1.14

Фастівський лісгосп

230

55

4

289

1.15

Д-Тетерівський лісгосп

95

-

-

95

1.16

Ржищівський військовий лісгосп

70

-

3

73

1.17

ДП Київська ДЛДС

60

-

-

60

Усього

за Держлісагентством

2792

179

307

3278

2

Мінагрополітики

Усього

за Мінагрополітики

3

Міноборони

4

Мінприроди
ДАЗВ

5

Інші

189,3

-

2,4

191,7


Лісорозведення (створення нових лісових насаджень)

за 2016 рік (в розрізі державних органів влади)

Таблиця 29

№ з/п

Органи державної влади, постійні лісокористувачі, власники лісів,

Створення нових лісових насаджень, га

лісорозведення, га

природне само

заліснення земель, га

усього створено нових лісів, га

посадка, га

посів, га

у тому числі

заліснення мало

продуктивних земель, га

заліснення ярів, балок, кар’єрів, га

створення нових полезахисних лісових смуг, га

заліснення інших земель, га1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Держлісагентство

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Мінагрополітики

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Міноборони

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Мінприроди

-

-

-

-

-

-

-

-
ДАЗВ

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Інші

-

-

-

-

-

-

-

-


Проведення лісогосподарських заходів, пов’язаних із

вирубуванням деревини за 2016 рік

Таблиця 30

Категорія лісів

Загальна площа,

га

Ліквідна деревина, тис. м3

У т. ч. за господарствами

хвойні

твердолистяні

м’яколистяні

площа,

га

ліквідний запас, тис. м3

площа, га

ліквідний запас, тис. м3

площа,

га

ліквідний запас, тис. м3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Усього рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства

1

2

3

4

Разом

26974,3

1211,053у тому числі: 1. Рубки догляду

1

2

3

4

Разом

7724

213,712. Лісовідновні рубки

1

2

3

4

Разом

26

4,693. Суцільні санітарні рубки

1

2

3

4

Разом

6611,7

599,914. Розрубка, розчистка ліній електропередач

1

2

3

4

Разом

-

-

-

-

-

-5. Розрубка, розчистка автомобільних доріг

1

2

3

4

Разом

-

-

-

-

-

-Усього

26974,3

1211,053

-

-

-

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   52

Схожі:

О. Л. Горган Екологічний паспорт

Екологічний паспорт

М. Д. Мельничук Екологічний паспорт

Методичні рекомендації до практично-семінарських занять з дисципліни «Екологічний аудит»
«Екологічний аудит» для студентів денної форми навчання за спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване...

Державна податкова адміністрація україни
Починаючи з 1 січня 2011 року з набранням чинності Кодексу на заміну загальнодержавного збору за забруднення навколишнього природного...

Методичний паспорт проекту Автор проекту Назва проекту Тип проекту
Тип проекту (літературно-творчий, інформаційний, ігровий, соціальний, дослідницький, пригодницький, телекомунікаційний, практично-орієнтований,...

Пояснювальна записка Шановні колеги! Представляємо до вашої уваги...
Представляємо до вашої уваги освітній екологічний проект «В світі дерев» алгоритм роботи щодо ознайомлення з деревами найближчого...

Тов «Екологічний Консалтинг«Надра»
Мікологічна експертиза житлових, громадських І будівельних об'єктів, видалення цвілі

«Український сертифікаційний центр» Паспорт адміністратора реєстрації...
Цск. Паспорт має бути використано як практичний посібник в повсякденній роботі адміністраторів реєстрації та при підготовці до кваліфікаційних...

1 конкурс. Привітання команд
...

Анкета туриста (заповнюється розбірливим почерком або на комп'ютері,...
Закордонний паспорт (дійсний мінімум 3 місяці після закінчення дії візи) + копії всіх шенгеньских віз (якщо є від'їзджений або другий...

План проведення семінарів та практикумів (тренінгів) із платниками податків на жовтень 2017 року
Рентна плата та екологічний податок: типові помилки при складанні податкової звітності

Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних,...
Дозвіл Держсанепідслужби України на проведення робіт з дів в установах України («Санітарний паспорт»; «Санітарний паспорт на право...

Кожен громадянин України має право на отримання паспорта для виїзду за кордон
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі паспорт) є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України...

Отже, після досягнення 16-ти років до територіального підрозділу...
Відповідно до п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992...

Екологічний проект
Все це набуло нині загрозливих масштабів І темпів, викликає велике занепокоєння людства. З розвитком цивілізації та через стрімке...

Паспорт водного господарства підприємства загальні положення
Паспорт водного господарства Підприємства розробляється відповідно до вимог "Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні...

Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення...
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі паспорт для виїзду за кордон) є документом, що посвідчує особу, підтверджує...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт