Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

О. Л. Горган Екологічний паспорт - Сторінка 5

О. Л. Горган Екологічний паспорт

Сторінка5/52
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52


Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Таблиця 6

Назва забруднюючої речовини

2014 рік

2015 рік

2016 рік

1

2

3

4

1. Викиди забруднюючих речовин,

усього, тис. т

252,1

203,6

98,2**

у тому числі від:


1.1. стаціонарних джерел:

96,2

78,1

98,2

метали та їх сполуки

0,0

0,0

0,1

стійкі органічні забруднювачі

0,0

0,0

0,0

оксид вуглецю

3,4

4,5

3,2

діоксид та інші сполуки сірки

44,5

35,9

44,2

оксиди азоту

-

0,2

0,2

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

22,0

14,7

30,0

леткі органічні сполуки

1,1

1,0

1,5

1.2. пересувних джерел:

155,9

125,5

*

сірчистий ангідрид

1,8

1,5

-

оксиди азоту

-

-

-

оксид вуглецю

117,0

94,3

-

вуглеводні

0,0

0,0

-

леткі органічні сполуки

17,5

13,6

-

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

2,2

1,8

-

у тому числі від:

1.2.1. автомобільного транспорту:


147,6


117,4


*

діоксид та інші сполуки сірки

1,5

1,2

-

оксид азоту

-

-

-

оксид вуглецю

112,7

90,2

-

вуглеводні

0,0

0,0

-

леткі органічні сполуки

16,6

12,8

-

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

1,9

1,5

-

2. Парникові гази,

усього, млн. т СО2 – екв.

7,7

6,2

5,0**


Примітка: * - у 2016 році розрахунки щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітрявід пересувних джерел не проводилися;

** - бер врахування викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел.


Основні забруднювачі атмосферного повітря за звітний рік

Таблиця 7

№ з/п

Назва об’єкту

Назва забруднюючої речовини

Частка викидів забруднюючої речовини

Частка оснащення джерел викидів газоочисними установками (ГОУ), %

Ефективність роботи ГОУ, %

Заходи, спрямовані на зменшення викидів

усього викидів, т/рік

до загального обсягу викидів об’єкту, %

до загального обсягу викидів (населеного пункту) , %

загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю,

тис. грн.

фактично витрачено з початку виконання заходу, тис. грн

зменшення викидів після впровадження заходу, т/рік *

очікуване

фактичне

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

1

ПАТ Центренерго Трипільська ТЕС

Всього

74713,338

100
24
Метали та їх сполуки

29,378

0,039


Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

27765,946

37,163


Речовини у вигляді сусп. Твердих частинок більше 2,5 мкм та менше 10 мкм

141,722


46,85

Речовини у вигляді сусп. твердих частинок 2,5 та менше

27622,784


91,49

Сполуки азоту

7512,926

10,056


Діоксид та інші сполуки сірки

38996,559

52,195


Оксид вуглецю

372,465

0,499


НМЛОС

1,893

0,003


Метан

34,116

0,046


Поліароматичні вуглеводні

0,005

0,00


Хлор та сполуки хлору

0,001

0,00


Фтор та його сполуки

0,049

0,00


Вуглецю оксид


3208137,696

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

2

ПРАТ «Білоцерківська ТЕЦ»

Всього

5412,320

100


Ванадій та його сполуки (у перерахунку на п’ятиокис ванадію)

52,288

0,9661


Залізо та його сполуки

0,016

0,0003


Ртуть та її сполуки

0,001

0,0000


Марганець та його сполуки

0,004

0,0001


Суспендовані тверді частинки

141,684

2,6178


Діоксид азоту

621,462

11,4824


Азоту (І) оксид

3,994

0,0738


Діоксид сірки

4450,253

82,2245


Сульфатна кислота (Н2SO4)

0,040

0,0007


Оксид вуглецю

121,817

2,2507


НМЛОС

0,027

0,0005


Метан

20,727

0,3830


Фтористий водень

0,007

0,0001


Діоксид вуглецю

587352

3

Яготинське ЛВУМГ

Всього

159096,895

100


Залізо та його сполуки

0,005

0,0003


Речовини у вигляді сусп. Твердих частинок більше 2,5 мкм та менше 10 мкм

0,367

0,020
100

81,2

Речовини у вигляді сусп. твердих частинок 2,5 та менше

0,102

0,006


Сажа

0,002

0,0001


Діоксид азоту

436,605

23,810


Азоту оксид

6,838

0,373


Сірка діоксид

0,005

0,0003


Сульфатна кислота (Н2SO4)

0,001

0,0001


Оксид вуглецю

683,190

37,251


НМЛОС

10,595

0,578


Метан

696,305

37,966


Діоксид вуглецю


157262,88

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

4

Приватне акціонерне товаристо «Ветропак Гостомельський Склозавод»

Всього

1017,244

100
33,7

75-99

Оксид азоту

696,840

68,5


Азоту(І) оксид

0,130

0,01


Сірки діоксид

241,068

23,7


Сульфатна кислота

0,076

0,01


Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

67,073

6,6


Сажа

0,694

0,07


Оксид вуглецю

7,358

0,7


Залізо та його сполуки

0,027

0,003


Хром та його сполуки

0,010

0,001


Кобальт та його сполуки

0,013

0,001


Манган та його сполуки

0,003

0,0003


Неметанові леткі органічні сполуки

2,059

0,2


Метані

1,305

0,1


Водню хлорид

0,587

0,06


Фтор та його сполуки

0,001

0,0001


Вуглецю оксид

93103,401

5

ТОВ «Комплекс Агромарс»

Всього

1991,5100

695,904


Залізо та його сполуки (в перер. На залізо)

0,004

0,001


Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

158,143

183,67
0,3

95%

Оксиди азоту (в перерахунку на діоксин азоту)

69,099

17,54


Азоту (І) оксид

0,09

0,032


Аміак

16,654

16,98


Метилмеркаптан

0,354

0,40


Сірки діоксид

1,580

0,24


Сірководень

4,0340

4,87


Вуглецю оксид

62,8460

29,05


Диметиламін

7,7960

9,59


Альдегід пропіоновий

1,9010

2,22


1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13Диметилсульфіт

3,5140

4,021


Кислота капронова

2,15

2,44


Бензин

0,006

0,00


Вуглеводні

0,317

0,05


Фуран

0,003

0,00


Фенол

0,3540

0,41


Формальдегід

4,7700

3,47


Метан

1449,2360

410,90


Хлористий водень

0,158

0,02


Фтористий водень

0,003

0,00


Діоксин вуглецю

51069,9690

695,904*графи 12 та 13 заповнюються тільки щодо виконаних заходів
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за видами економічної діяльності

Таблиця 8
з/п

Види економічної діяльності

Обсяги викидів за регіоном

тис. т

відсотків до загального підсумку

1

2

3

4

Усього

98237

100,0

1

Сільське, лісове та рибне господарство

5470

5,6

2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

143

0,1

2.1

у тому числі добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів

120

0,1

3

Переробна промисловість

4529

4,6

3.1

у тому числі виробництво харчових продуктів

1437

1,5

3.2

виробництво напоїв

51

0,1

3.3

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

294

0,3

3.4

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

1660

1,7

3.5

металургійне виробництво

40

0,0

3.6

виробництво готових металевих виробів, крім машин та устаткування

147

0,1

4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

81408

82,9

5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

32

0,0

6

Будівництво

110

0,1

7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

3591

3,7

8

Інші види економічної діяльності

2954

3,0


7. Водні ресурси
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

Схожі:

О. Л. Горган Екологічний паспорт

Екологічний паспорт

М. Д. Мельничук Екологічний паспорт

Методичні рекомендації до практично-семінарських занять з дисципліни «Екологічний аудит»
«Екологічний аудит» для студентів денної форми навчання за спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване...

Державна податкова адміністрація україни
Починаючи з 1 січня 2011 року з набранням чинності Кодексу на заміну загальнодержавного збору за забруднення навколишнього природного...

Методичний паспорт проекту Автор проекту Назва проекту Тип проекту
Тип проекту (літературно-творчий, інформаційний, ігровий, соціальний, дослідницький, пригодницький, телекомунікаційний, практично-орієнтований,...

Пояснювальна записка Шановні колеги! Представляємо до вашої уваги...
Представляємо до вашої уваги освітній екологічний проект «В світі дерев» алгоритм роботи щодо ознайомлення з деревами найближчого...

Тов «Екологічний Консалтинг«Надра»
Мікологічна експертиза житлових, громадських І будівельних об'єктів, видалення цвілі

«Український сертифікаційний центр» Паспорт адміністратора реєстрації...
Цск. Паспорт має бути використано як практичний посібник в повсякденній роботі адміністраторів реєстрації та при підготовці до кваліфікаційних...

1 конкурс. Привітання команд
...

Анкета туриста (заповнюється розбірливим почерком або на комп'ютері,...
Закордонний паспорт (дійсний мінімум 3 місяці після закінчення дії візи) + копії всіх шенгеньских віз (якщо є від'їзджений або другий...

План проведення семінарів та практикумів (тренінгів) із платниками податків на жовтень 2017 року
Рентна плата та екологічний податок: типові помилки при складанні податкової звітності

Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних,...
Дозвіл Держсанепідслужби України на проведення робіт з дів в установах України («Санітарний паспорт»; «Санітарний паспорт на право...

Кожен громадянин України має право на отримання паспорта для виїзду за кордон
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі паспорт) є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України...

Отже, після досягнення 16-ти років до територіального підрозділу...
Відповідно до п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992...

Екологічний проект
Все це набуло нині загрозливих масштабів І темпів, викликає велике занепокоєння людства. З розвитком цивілізації та через стрімке...

Паспорт водного господарства підприємства загальні положення
Паспорт водного господарства Підприємства розробляється відповідно до вимог "Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні...

Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення...
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі паспорт для виїзду за кордон) є документом, що посвідчує особу, підтверджує...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт