Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Розділ І загальні положення

Розділ І загальні положення

Сторінка1/19
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

ПРО ПРОФЕСІЙНУ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНУ) ОСВІТУРОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Сфера застосування Закону

1. Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти в Україні.

Стаття 2. Визначення термінів


1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

1) заклад професійної (професійно-технічної) освіти – це заклад освіти, основним видом якої є освітня діяльність щодо здобуття особою кваліфікацій, що відповідають другому-п’ятому рівням Національної рамки кваліфікацій, на базі базової/повної загальної середньої освіти та/або на базі раніше отриманих кваліфікацій професійної (професійно-технічної) освіти;

2) засновник закладу професійної (професійно-технічної) освіти – центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та/або юридичні особи, рішенням та за рахунок яких засновано заклад професійної (професійно-технічної) освіти або які в інший спосіб відповідно до законодавства набули прав і обов’язків засновника;

3) первинна професійна (професійно-технічна) підготовка – процес здобуття та отримання особою вперше професійних кваліфікацій відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій за відповідною професією (групою професій), спеціальністю.

4) підвищення кваліфікації – процес здобуття та отримання особою, яка раніше здобула професійну кваліфікацію відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій за певною професією (групою професій), професійної кваліфікації вищого рівня за цією ж професією;

5) професійна (професійно-технічна) освіта - складник системи освіти, який забезпечує набуття особою професійних і ключових компетентностей та здобуття освітніх і професійних кваліфікацій, що відповідають другому-п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій;

6) професійна перепідготовкапроцес здобуття та отримання особою професійної кваліфікації за іншою професією (групою професій) на основі раніше здобутої професійної кваліфікації відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій;

7) професійне навчання – процес здобуття особою нових часткових/повних професійних кваліфікацій з метою розширення, удосконалення, спеціалізації відповідної професійної кваліфікації за тією ж професією (групою професій) або за новою професією;

8) рівень професійної (професійно-технічної) освіти – завершений етап освіти, що характеризується рівнем складності освітньої програми/ стандарту, сукупністю компетентностей, які визначені, стандартом освіти/освітньою програмою та відповідають другому-п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій;

9) регіональна рада професійної (професійно-технічної) освіти – консультативно-дорадчий орган в регіоні, який формується з представників роботодавців (об’єднань роботодавців), профспілок, державних органів служби зайнятості, обласних рад, місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, та надає консультації щодо впровадження політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, проводить діалог щодо розбудови та пріоритетів у сфері мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти в регіоні.

10) центр професійної досконалості - це багатофункціональний та (або) багатопрофільний опорний заклад професійної (професійно-технічної) освіти, який забезпечує можливості отримання якісної первинної та безперервної, формальної й неформальної професійної освіти та навчання для всіх вікових груп населення, здобуття професійних кваліфікацій, які відповідають третьому-п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій;

11) якість професійної (професійно-технічної) освіти – відповідність результатів навчання вимогам, що встановлені законодавством, професійними стандартами/кваліфікаційними характеристиками, відповідними освітніми програмами/стандартами освіти та/або договором про надання освітніх послуг.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розділ І. Загальні положення
Розділ ІІ. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи

Розділ загальні положення та сфера дії колективного договору
Розділ соціальні гарантії, пільги та компенсації у сфері праці та зайнятості 10

Вінниця – 2013 зміст розділ загальні положення
Розділ порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

Постатейний коментар до Кримінального кодексу України загальна частина...
Загальна частина розділ І загальні положення стаття Завдання Кримінального кодексу

Товариства «банк січ», Протокол №7 від 22. 04. 2016 р. Україна м. Київ розділ загальні положення
Положення про Загальні збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства «банк січ» (далі – Положення) розроблено відповідно до...

Конкурсних торгів капітальний ремонт гуртожитку №3
Розділ 1 Загальні положення

Розділ I. Загальні положення 4
Стаття Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 7

Розділ I. Загальні положення 6
Стаття Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 10

Розділ I. Загальні положення 4
Стаття 10. Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 7

Розділ I. Загальні положення 4
Стаття 10. Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 7

Розділ I. Загальні положення 4
Стаття 10. Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 8

Розділ І. Загальні положення стаття Право територіальної громади проводити громадські слухання
Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів органами...

Розділ I загальні положення
З 1 січня 2018 року до цього Закону будуть внесені зміни, передбачені пунктом 1 розділу I закону України від 20 грудня 2016 року...

Розділ I. Загальні положення 6 Стаття Поняття Статуту територіальної громади 6
Стаття Форми реалізації права членів територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні 8

Положенн я про загальні збори публіічного акціонерного товариства
Положення про загальні збори товариства (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту пат «Електровимірювач»...

Правила відкриття, використання І обслуговування поточних рахунків...
Розділ І: Загальні положення, що застосовуються для врегулювання порядку надання Банком будь-якого виду послуг згідно Договору

Правила відкриття, використання І обслуговування поточних рахунків...
Розділ І: Загальні положення, що застосовуються для врегулювання порядку надання Банком будь-якого виду послуг згідно Договору

Розділ Правовий статус та компетенція Загальних зборів
Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства „Вовчанський агрегатний завод”» (надалі по тексту – Положення) є...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт