Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Додаток №1 до агентського договору

Додаток №1 до агентського договору

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Додаток № 1 до агентського договору

_____ від „____” _____ 20__р.


ДОГОВІР № ____

на туристичне обслуговування

м. ____ „____” _________ 20__ р.

__________________________________________, в особі ______________________________, який діє на підставі ___________________________________________________________________________________________________, платник податку ____________________________________, надалі ТУРАГЕНТ, з одного боку, який діє від імені та за дорученням Товариства з обмеженою відповідальністю „АККОРД-ТУР” (ліцензія на право зайняття туроператорською діяльністю серія АГ № 580907 від 16.03.2012р. адреса: 79013, м. Львів, вул. Новий Світ, 15/5, код ЄДРПОУ 32800179), надалі ТУРОПЕРАТОР, відповідно до агентської угоди з ТОВ «АйТі Системс» на реалізацію туристичних продуктів № 11138186 (адреса: 61174, м. Харків, пр. Перемоги, 77 Літ.«А-1», платник єдиного податку 4 категорії ) від „2” 01. 2013р., та

___________________________________________________________, надалі ТУРИСТ, який діє від свого імені та у власних інтересах, з другого боку,

надалі разом іменовані СТОРОНИ, уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Турагент за встановлену Договором плату зобов’язується забезпечити надання за замовленням Туриста комплексу туристичних послуг (туристичний продукт), а Турист зобов’язується на умовах цього Договору прийняти та оплатити дані послуги.

1.2. Турагент/Туроператор виступає як посередник між Туристом, з одного боку, і відповідними транспортними, страховими компаніями, готелями та іншими організаціями (підприємствами, установами), з іншого боку.

1.3. Турист не має право використовувати надані Туроператором туристичні послуги з метою від'їзду з місця постійного проживання з метою працевлаштування, у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, з іншими підприємницькими цілями або з метою зміни громадянства, отримання посвідки на проживання або права на роботу в іншій країні або в сімейних справах.
2. Права та обов'язки сторін

2.1. Турагент має право на:

2.1.1. Отримання від Туриста необхідної інформації, необхідної для реалізації туристичного продукту.

2.1.2. Вимагати відшкодовування Туристом збитків, завданих Турагентові неправомірними діями Туриста.

2.1.3. При формуванні складу туристичної групи з метою забезпечення безпечних умов подорожі Турагент має право не включати до складу групи таких осіб:

 • у віці до 7 років / від 7 до 18 років без супроводження / від 75 років (для туристів таких вікових категорій участь в турах Турагента може викликати підвищену втомлюваність, інші незручності, а також неможливість повноцінної участі у відповідних заходах на маршруті);

 • фізичний стан та/або стан здоров’я яких обмежує участь в автобусних турах у складі екскурсійних груп;

 • туристам, які перебувають на наркологічному або психоневрологічному обліку у відповідних установах охорони здоров’я;

 • за наявності у туристів фактів порушення громадського порядку на попередніх маршрутах Турагента.

2.1.4. Замінити транспорт по маршруту на рівнозначний транспорт такої ж категорії, яка зазначена в програмі туру. Жодної компенсації у зв’язку з цим не передбачено.

2.1.5. Замінити засіб розміщення по маршруту на рівнозначний засіб розміщення такої ж категорії, яка зазначена в програмі туру. Жодної компенсації у зв’язку з цим не передбачено. Категорія готелю визначається офіційними органами країни розташування готелю. В цьому випадку, обов’язки Турагента/Туроператора з розміщення Туриста вважаються виконаними і Турист не має права на пред’явлення будь-яких претензій щодо умов розташування готелю та оплати за проживання.

2.1.6. В рамках цього Договору Турагент може надати Туристу інші супутні послуги. Під супутніми послугами слід розуміти послуги з підбору туру, оформлення заявки на бронювання туристичних послуг; інформаційно-консультаційні послуги щодо туристичного продукту інші послуги на вимогу Туриста. Надаючи супутні послуги Туристу Турагент діє від власного імені і за власний кошт.

2.2. Турист має право на:

2.2.1. Отримання необхідної і достовірної інформації про правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування, а також виїзду з країни (місця) тимчасового перебування і перебування там, про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього середовища та іншої необхідної інформації, визначеної Законом України «Про туризм» та положеннями цього Договору.

2.2.2. Отримати інформацію про наявність ліцензії у Турагента/Туроператора, дозволів, сертифікатів, інших документів, наявність яких передбачена законодавством для здійснення відповідної діяльності.

2.2.3. Отримати інформацію про наявність фінансового забезпечення відповідальності Турагента/Туроператора у вигляді банківської гарантії, виданої банківською чи кредитною установою, назву банківської (кредитної) установи, розмір гарантії.

2.2.4. Отримання комплексу туристичних послуг, передбачених цим Договором.

2.2.5. Особисту безпеку, захист життя, здоров'я, прав споживача, а також майна.

2.2.6. У випадку, визначеному у ч. 11 ст. 20 Закону України «Про туризм», Туроператор через Турагента може надати Туристу компенсацію у розмірі 300 (триста) грн.

2.3. Турагент зобов'язується:

2.3.1. Забезпечити надання Туристу комплексу туристичних послуг (туристичний продукт), відповідно до умов цього Договору. Зобов’язання Турагента щодо виконання умов цього Договору виникає тільки після повної та своєчасної сплати Туристом вартості Турпродукту та надання всіх необхідних для оформлення туристичної подорожі документів.

2.3.2. Надати Туристу інформацію про умови надання туристичних послуг, яка містить відомості про:

 1. основні вимоги до оформлення виїзних/в'їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в'їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі строк їх оформлення;

 2. медичні застереження стосовно здійснення туристичної подорожі, зокрема протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів, а також умови безпеки туристів у країні (місці) тимчасового перебування;

 3. Туроператора (Турагента), його місцезнаходження, поштові реквізити, контактний телефон, наявність ліцензії на провадження туристичної діяльності, сертифікат відповідності та інші відомості відповідно до законодавства про захист прав споживачів;

 4. розмір фінансового забезпечення Туроператора/Турагента на випадок його неплатоспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення;

 5. керівника групи та засоби зв’язку з ним у разі здійснення туристичної подорожі за кордон чи перебування за кордоном неповнолітньої та/або малолітньої особи з метою встановлення законними представниками неповнолітньої та/або малолітньої особи прямого зв’язку з нею;

 6. час та місце проміжних зупинок і транспортних сполучень та категорію місця, яке Турист займатиме в певному виді транспортного засобу;

 7. місце надання туристичних послуг, програму туристичного обслуговування;

 8. характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид і категорію;

 9. характеристику готелів та інших об'єктів, призначених для надання послуг з тимчасового розміщення, у тому числі місце їх розташування, категорію, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, строки і порядок оплати готельного обслуговування;

 10. звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя;

 11. правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;

 12. види і способи забезпечення харчування під час туристичної подорожі;

 13. види і тематику екскурсійного обслуговування, порядок здійснення зустрічей і проводів, супроводу туристів;

 14. дату і час початку та закінчення туристичного обслуговування, його тривалість;

 15. про мінімальну кількість туристів у групі, а також інформування туриста про те, що туристична подорож не відбудеться через недобір групи, не пізніше ніж за три дні до початку туристичної подорожі;

 16. порядок забезпечення Туроператором обов’язкового та/або добровільного страхування туристів, розмір, порядок і умови виплати страхового відшкодування, а також можливість та умови добровільного страхування витрат, пов’язаних з розірванням договору на туристичне обслуговування за ініціативою туриста, страхування майна;

 17. про страхову організацію, що здійснює страхування ризиків, пов'язаних з наданням туристичного обслуговування, розмір страхових відшкодувань, порядок і умови їх виплати;

 18. ціну туристичних послуг і порядок здійснення оплати;

 19. назву, адресу та контактний телефон представництв Туроператора або організації (організацій), уповноваженої Туроператором на прийняття скарг і претензій туристів, а також адреси і телефони дипломатичних установ України у країні (місці) тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної подорожі.

Вказана інформація про умови надання туристичних послуг надається Турагентом Туристу до моменту укладання цього Договору, підписанням цього Договору Турист підтверджує, що отримав належним чином дану інформацію (у доступній, наочній формі, яка є для Туриста розбірливою та зрозумілою) та не має ніяких зауважень чи заперечень.

2.3.3. Забезпечити бронювання туристичних послуг відповідно до умов цього Договору.

2.3.4. Забезпечити Туриста, за умови повної сплати вартості туристичного продукту, необхідними документами: ваучером, страховим полісом, проїзними та іншими необхідними для отримання туристичних послуг документами. Надати Туристу програму надання туристичних послуг.

2.3.5. Надати Туристу документ, що підтверджує оплату Туристом вартості туристичних послуг згідно з умовами цього Договору.

2.3.6. Виконувати вимоги закону щодо забезпечення безпеки Туриста, охорони туристичних ресурсів України та довкілля.

2.3.7. Забезпечити схоронність отриманих від Туриста документів та своєчасне подання необхідних документів Туроператору, у консульські установи (у разі необхідності оформлення віз). При цьому, терміни подання документів у консульські установи визначаються Турагентом/Туроператором самостійно з урахуванням вимог консульства (посольства) країни призначення.

2.3.8. У разі виникнення технічних несправностей автобуса, що є перепоною для виконання програми туру, Турагент / Туроператор зобов’язується організувати заміну даного транспортного засобу протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин.

2.3.9. Повернути Туристу сплачені ним за тур грошові кошти протягом 25 (двадцяти п’яти) робочих днів з моменту відмови Туриста від цього Договору (туристичних послуг), за виключенням сум, зазначених в п. 4.2. цього Договору.

2.3.10. Додержуватися умов надання комплексу туристичних послуг, про які був проінформований Турист до укладення цього Договору, крім випадків, коли про зміну таких умов повідомлено Туристу до укладення договору або якщо зміни внесено на підставі угоди, укладеної між сторонами Договору.

2.4. Турист зобов'язується:

2.4.1. Своєчасно, у встановлений Турагентом строк, але не пізніше до 14 (чотирнадцяти) календарних днів до початку поїздки, надати Турагенту необхідні для бронювання та реалізації туристичного продукту відомості та документи:

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.4.2. Надати Турагенту достовірні дані про порушення законодавства, митного та візового режиму, якщо такі мали місце в минулому, та інформацію про обставини, що перешкоджають здійсненню подорожі, до яких, в тому числі, але не обмежуючись, відносяться: різного роду захворювання Туриста і пов’язані з ним медичні протипоказання (у тому числі, стосовно до різних видів пересування, зміни кліматичних умови, особливостей національної кухні, застосування лікарських засобів і т.ін.); конфліктні ситуації в минулому з державними органами влади та управління; необхідність отримання Туристом спеціальних дозволів або погоджень від третіх осіб або компетентних органів.

2.4.3. Надати Турагенту дійсні документи для оформлення туру, а також для подання запиту на оформлення візи згідно вимог консульства (посольства) у необхідний термін, повідомлений Турагентом/Туроператором. Документи повинні бути оформлені у встановленому законодавством порядку.

2.4.4. Надати Турагенту точну та достовірну інформацію про свою адресу (місце реєстрації, фактичне місце проживання) та контактні телефони, необхідні Турагенту для оперативного зв’язку з Туристом.

2.4.5. У разі необхідності особисто прибути на співбесіду до консульства (посольства) країни призначення.

2.4.6. Надати Турагенту згідно отриманого від нього запиту додаткові документи та відомості, які додатково можуть бути витребувані консульськими підрозділами країни призначення.

2.4.7. Сплатити вартість туристичного продукту в порядку і терміни, передбаченому п. 3.4. цього Договору.

2.4.8. Оплатити вартість в’їзної візи при проходженні паспортного контролю, якщо віза не була оформлена заздалегідь, а придбання візи у спрощений спосіб передбачено законодавством країни, до якої в’їжджає Турист.

2.4.9. Самостійно сплачувати додаткові послуги, що обрані Туристом за власним бажанням: транспортні послуги (не передбачені умовами цього Договору), будь-які інші послуги (в тому числі, замовлені за кордоном), що не передбачені умовами цього Договору, в тому числі, в місцях проживання та перебування.

2.4.10. Оплатити Турагенту/Туроператору витрати із забезпечення надання Туристу туристичного продукту відповідно до п. 4.2. цього Договору, у разі відмови Туриста від виконання цього Договору (туристичних послуг) до початку подорожі або при зміні заявки, та в інших випадках, передбачених положеннями цього Договору.

2.4.11. Пройти профілактику у відповідності до міжнародних медичних вимог у разі здійснення подорожі до країни (місця) тимчасового перебування, в якій існує високий ризик захворювання на інфекційну хворобу.

2.4.12. До початку поїздки отримати документи, необхідні для здійснення подорожі, в офісі Турагента (в необхідних випадках, - в аеропорту/ на залізничному/автомобільному вокзалі у представника Турагента/Туроператора).

2.4.13. Своєчасно, не пізніше ніж за 2 (дві) години до часу вильоту (виїзду), якщо про інші строки не попередить Турагент/Туроператор, прибути до місця початку туру (на вказане Турагентом/Туроператором місце реєстрації / місце зустрічі). Всі витрати, пов’язані із запізненням Туриста до місця збору групи (місця початки туру) несе Турист.

2.4.14. Взяти з собою в тур та мати при собі оригінали необхідних документів, в тому числі, підтверджуючих правомірність виїзду та в’їзду неповнолітньої дитини за межі України (свідоцтво про народження, згода на виїзд неповнолітньої особи від батьків/законних представників, інші документи).

2.4.15. Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо перетину Державного кордону України, а також прикордонних, митних правил та правил в’їзду/виїзду до/з країни тимчасового перебування, санітарних правил; поважати звичаї, традиції місцевого населення, політичний та соціальний лад країни перебування; не порушувати суспільний порядок та вимоги законів чинних на території країни тимчасового перебування; зберігати довкілля, дбайливо ставитися до об’єктів природи та культурної спадщини в країні (місці) перебування, не порушувати права та законні інтереси інших громадян; дотримуватись правил поведінки на борту літака / салоны автобусу, дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування. Виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України та законодавством країни тимчасового перебування.

2.4.16. Дотримуватись графіку руху по маршруту, складеного керівником групи у складі групи і в терміни туру. Всі витрати, пов’язані із затриманням Туриста при повергненні з туру після його завершення, в тому числі, пов’язані з порушенням графіку руху транспорту, дорожніми заторами, аварійними ситуаціями, Турист несе самостійно.

2.4.17. Дотримуватись під час подорожі правил особистої безпеки та збереження особистого майна.

2.4.18. Дотримуватись правил проживання в готелях, та дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки у складі групи, в тому числі, під час проїзду у транспорті (не вживати алкогольних напоїв, наркотичних засобів, не палити, не здійснювати будь-яких хуліганських дій).

2.4.19. Виконувати пов’язані з наданням туристичних послуг вимоги представників Турагента/Туроператора та приймаючої сторони.

2.4.20. Під час перебування в турі дотримуватись вказівок керівників групи, гідів приймаючої сторони та повідомлень, розміщених в готелі на інформаційних стендах щодо часу вильоту (в’їзду) відповідними рейсами та часу початку необхідної реєстрації.

2.4.21. Повернутися до України в терміни, передбачені умовами туру та/або чинною візою.

2.4.22. У випадку виникнення претензій у Туриста щодо якості послуг, які надаються, - Турист зобов’язується здійснити усі необхідні дії, передбачені п. 5.2. цього Договору.

2.4.23. Повернути Турагенту ваучер, страховий поліс та інші документи, що надають Туристу право на отримання туристичних послуг, у разі відмови Туриста від виконання цього Договору та розірвання цього Договору з будь-яких інших причин.

2.4.24. Відшкодувати Турагенту/Туроператору збитки, заподіяні неправомірними діями Туриста, у тому числі, але не обмежуючись:

 • через порушення, пов’язані з неналежним оформленням документів для перетину Державного кордону України;

 • через порушення Туристом візового режиму в країні перебування, виплатити Турагенту/Туроператору штрафні санкції імміграційних служб країни перебування Туриста і всі можливі витрати стосовно депортації Туриста.

 • у разі подання Туристом безпідставних/необґрунтованих скарг, претензій та ін. документів відповідно до положень п. 5.2.11. цього Договору.

2.4.25. Заповнити / підписати власноручно / особисто необхідні аплікаційні форми для оформлення візи (Анкету для отримання Шенгенської візи).

Під час заповнення / підписання необхідної аплікаційної форми для оформлення візи (Анкети для отримання Шенгенської візи) Турист зобов’язується надавати правдиві дані стосовно себе / членів свої сім’ї у повному обсязі.

Під час заповнення / підписання необхідної аплікаційної форми для оформлення візи (Анкети для отримання Шенгенської візи) відповідно до умов цього Договору Турист надає зобов’язання покинути територію відповідної держави-члена ЄС до закінчення строку дії виданої візи.

2.4.26. Підтвердити факт власноручного / особистого заповнення / підписання необхідної аплікаційної форми для оформлення візи (Анкети для отримання Шенгенської візи) під час телефонної / особистої розмови з представниками відповідного посольства (консульства) іноземної держави.

2.4.27. Турист ознайомлений з тим, що у разі невиконання ним п.п. 2.4.25., 2.4.26. цього Договору (не заповнення / не підписання Туристом необхідної аплікаційної форми для оформлення візи та/або заповнення / підписання такої аплікаційної форми будь-якими третіми / сторонніми особами, зазначення будь-якої неправдивої інформації стосовно себе / членів своєї сім’ї, а також, не підтвердження / заперечення факту заповнення / підписання Туристом аплікаційної форми у телефонній / особистій розмові з представниками відповідного посольства (консульства) іноземної держави), - вказане може стати приводом для відмови у видачі візи, в анулюванні виданої візи і може мати наслідком кримінальну відповідальність відповідно до законодавства держави-члена ЄС, яка розглядає дану аплікаційну форму (Анкету для отримання Шенгенської візи). У цьому разі грошові кошти, сплачені в якості вартості Турпродукту, Туристу не повертаються, а на Туриста покладається відповідальність згідно п. 5.1.9.1. цього Договору.

2.4.28. Турист ознайомлений / погоджується з тим, що: дані, які потрібно вказати в аплікаційній формі (Анкеті для отримання Шенгенської візи), надання фотографії і, у разі необхідності, відбитки пальців є обов'язковими для розгляду заяви на отримання візи; персональні дані та дані вказані в анкеті на отримання візи, а також відбитки пальців Туриста та фотографія будуть передані до компетентних органів держав-членів ЄС та розглядатимуться цими органами при прийнятті рішення щодо видачі візи.

2.4.29. Турист ознайомлений / погоджується з тим, що інформація, яка ним вказується в аплікаційні формі (Анкеті для отримання Шенгенської візи) зберігатиметься у системі VIS протягом п'яти років та буде доступною для компетентних органів, що здійснюють візовий контроль на зовнішніх кордонах на території держав-членів ЄС; для міграційних служб, установ, що розглядають надання політичного притулку держав-членів ЄС з метою перевірки виконання вимог в'їзду, законного перебування та проживання на території держав-членів ЄС; з метою встановлення особистості осіб, які не дотримуються або перестали виконувати ці вимоги; з метою вивчення заяви на отримання політичного притулку та встановлення ступені відповідальності за це. У певних випадках, також зможуть перевіряти ці дані компетентні органи держав ЄС та Європол з метою уникнення, розкриття або розслідування терористичних або інших тяжких злочинів. Відповідальним органом держави-члена за обробку цих даних є: Управління у справах Іноземців, вул.. Кошикова, 16, 00-564 Варшава.

2.4.30. Турист ознайомлений / погоджується з тим, що факт отримання візи не означає, що він має право на відшкодування, якщо Турист порушив положення статті 5, пункту 1 Регламенту ЄС № 562/2006 (Шенгенський прикордонний кодекс), внаслідок чого Туристу заборонили в'їзд до країни призначення.

2.4.31. Турист ознайомлений / погоджується з тим, що відмова у видачі візи не є приводом для повернення організаційних витрат..
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Додаток №1 до агентського договору

Додаток №1 до агентського договору

Додаток №1 до агентського договору

Додаток №1 до агентського договору
Прат тк «АйТі-тур» на реалізацію туристичних продуктів №11118166 (адреса: 61174, м. Харків, пр. Перемоги, 77 Літ.«А-1», ліцензія...

Рекомендації щодо оформлення додатків до договору транспортування природного газу
Додаток №2. В цілому обсяги в додатку повинні відповідати (бути не меншими) майбутнім номінаціям. Даний додаток може бути скоригований...

Додаток №6 до Сервісного договору №1 від «01» січня 2016 процедура подачі гарантійних рекламацій
Попереднє погодження ремонту (Додаток №5) являє собою документальне узгодження між Сервісним Підприємством І дистриб'ютором можливості...

Догов І р на туристичне обслуговування
Державної служби туризму І курортів Міністерства культури І туризму України від 26/11/2010, серія ае №272527, платник єдиного податку...

Терміни, категорії І поняття, що вживаються в договорі турист (споживач туристичних послуг)
Державної служби туризму І курортів Міністерства культури І туризму України від 26/11/2010, серія ае №272527, платник податку на...

Додаток №2 до договору на відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків

Терміни, категорії І поняття, що вживаються в договорі турист (споживач туристичних послуг)
Перемоги, 77 Літ.«А-1», ліцензія Державної служби туризму І курортів Міністерства культури І туризму України від 26/11/2010, серія...

Додаток №2 до Договору про надання послуг
Відповідно до умов Договору про надання послуг «Екта Смарт» №177-ес-2017 від 15. 03. 2017 року (далі – Договір) у даному Додатку...

Тема: I’ve got a letter from my pen friend!
О. Карп’юк “English 3”, маленька сумочка, у якій лежить лист у конверті (Додаток 1), роздатковий матеріал (копії з текстом (Додаток...

Додаток №1 до Договору добровільного страхування майна
З метою об’єктивної оцінки ризику дайте, будь-ласка, відповіді на питання, що вказані нижче

Публічна пропозиція про приєднання до договору банківського обслуговування...
Додаток №126 до Розпорядження №49р від 22. 08. 2013 року в редакції від 04. 02. 2019р

Додаток а зразок друкованого шрифту Додаток б зразок рукописного...

Слід враховувати що форма попереднього договору повинна відповідати...
Отже, під час укладання попереднього договору основне чому слід приділити увагу: термін укладення основного договору, умови основного...

Література Додаток А. Таблиці обліку проведення психолого-педагогічної...
Додаток В. Таблиці оцінювання результатів корекційної діагностики (на прикладі другого року навчання)

Приватний нотаріус, м. Харків Кровь, когда-то скреплявшую договоры
Запропоновано в цьому випадку посвідчувати змішаний договір з елементами договору купівлі-продажу та договору про переведення боргу....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт