Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Туристичний оператор приватне підприємство «Еліта-тур», в особі директора Гусейнової Тетяни Володимирівни, що діє на підставі Статуту та відповідно до ліцензії

Туристичний оператор приватне підприємство «Еліта-тур», в особі директора Гусейнової Тетяни Володимирівни, що діє на підставі Статуту та відповідно до ліцензії

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР №
м. Київ «_____» ________________ 2017 р.
Туристичний оператор приватне підприємство «Еліта-тур», в особі директора Гусейнової Тетяни Володимирівни, що діє на підставі Статуту та відповідно до ліцензії № 505868 від 09 квітня 2010 р. на здійснення Туроператорської діяльності, виданої Державною Туристичною Адміністрацією України (розмір фінансового забезпечення 20000 євро (двадцять тисяч євро), наданий кредитною установою ПАТ «Комерційний БАНК «Глобус» , надалі «ТУРОПЕРАТОР», та ________________________________________________________________в особі директора_________________________, що діє на підставі______________, надалі – «ТУРАГЕНТ», разом «СТОРОНИ», а кожен окремо – «СТОРОНА» уклали даний ДОГОВІР про наступне.

1.ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ

Турист - особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місцеперебування в зазначений термін;

Туристичний продукт - попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо);
Супутні туристичні послуги та товари - послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання та виробництво яких несуттєво скоротиться без їх реалізації туристам;

Просування туристичного продукту - комплекс заходів, спрямованих на створення та підготовку до реалізації туристичного продукту чи туристичних послуг (організація рекламно-ознайомлювальних подорожей, участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, видання каталогів, буклетів тощо);

Місце продажу (реалізації) туристичних послуг - країна, в якій зареєстровано відповідний суб'єкт господарювання, що реалізує туристичний продукт;

Туроператор - юридична особа, створена згідно із законодавством України, для якої виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на тур операторську діяльність;

Турагент - юридична особа, створена згідно із законодавством України, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка здійснює посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг і яка в установленому порядку отримала ліцензію на тур агентську діяльність;

Субагент – юридична особа, а також фізична особа-суб’єкт підприємницької діяльності, яка здійснює посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту Туроператорів через Турагента. Фінансову і юридичну відповідальність перед Туроператором за дії Субагента несе Турагент;

Заявка на бронювання – безвідклична оферта Туриста або юридичної особи, направлена Туроператору через Турагента або Субагента, в якій міститься пропозиція укласти Договір на туристичне обслуговування на умовах зазначених в Заявці Турагента або Субагента.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. ТУРОПЕРАТОР доручає, а ТУРАГЕНТ зобов’язується, діючи від імені ТУРОПЕРАТОРА приймати Заявки від Туристів на організацію відпочинку та подорожей, та укладати договори від імені ТУРОПЕРАТОРА на організацію туристичного обслуговування, за рахунок Туриста та за винагороду з його боку.

  2. За надані ТУРОПЕРАТОРУ послуги ТУРАГЕНТ отримує від ТУРОПЕРАТОРА винагороду.

  3. Відносини, що виникають з даного Договору, не є монопольними агентськими відносинами.
 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. ТУРОПЕРАТОР ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

2.1.1. Своєчасно повідомляти ТУРАГЕНТА про умови придбання туристичного продукту та окремих туристичних послуг та про їх зміни.

2.1.2. Приймати від ТУРАГЕНТА заявку на надання туристичного продукту чи окремих туристичних послуг.

2.1.3. Інформувати ТУРАГЕНТА про всі вимоги, умови та обмеження, що пред’являються туристам з боку українських та іноземних туристичних агентств, перевізниками, консульськими, митними та іншими органами і установами України та інших держав посольствами іноземних держав в Україні.

2.1.4. Забезпечити ТУРАГЕНТА зразком договору з Туристом, розрахунком вартості замовленого тур продукту, дотримуватись вимог Закону про Туризм та Ліцензійних умов.

2.1.5. Згідно заявки ТУРАГЕНТА бронювати готельні номери, квитки, різноманітні туристичні послуги, а також супутні послуги, у разі їх замовлення туристами.

2.1.6. Всі необхідні документи, що стосуються туристичного продукту, передавати ТУРАГЕНТОВІ не пізніше, ніж за 24 години до початку туру чи безпосередньо туристу на місці початку тура.

2.1.7. Своєчасно передавати ТУРАГЕНТУ інформацію про строки та тарифи на оформлення документів для виїзду за межі України, правила та умови підготовки необхідних документів.

2.1.8. ТУРОПЕРАТОР зобов’язаний не пізніше 15 числа місяця наступного за місяцем подання ТУРАГЕНТОМ звіту перерахувати винагороду ТУРАГЕНТА на вказаний рахунок.
2.2. ТУРАГЕНТ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

2.2.1. Приймати від ТУРИСТІВ заявки на організацію відпочинку та подорожей, заключати від імені ТУРОПЕРАТОРА та згідно з наданим зразком договору доручення на туристичне обслуговування.

2.2.2. До укладення договору на туристичне обслуговування надати туристові інформацію, передбачену положеннями ч.4,5 ст. 20 ЗУ «Про туризм» та Договором. При укладанні Договору на туристичне обслуговування ТУРАГЕНТ зобов’язаний повідомити Туриста про правила перевезення пасажирів та багажу перевізника, зокрема надати інформацію, щодо правила застосувань його тарифів при здійсненні перевезення.

2.2.3. Направляти ТУРОПЕРАТОРОВІ замовлення на бронювання туристичного продукту з зазначенням всіх необхідних та обов'язкових даних, не пізніше строків, встановлених ТУРОПЕРАТОРОМ за кожною пропозицією, що вказана в замовленні.

2.2.4. У разі необхідності оформлення виїзних віз у країни за маршрутом туристичного продукту вчасно забезпечувати передачу ТУРОПЕРАТОРОВІ повного пакету документів щодо кожного туриста зокрема та групи туристів загалом.

2.2.5. Сплачувати рахунки, виставлені ТУРОПЕРАТОРОМ на підставах та умовах, визначених даним Договором та Додатками до даного Договору, що становлять його невід’ємну частину.

2.2.6. Інформувати туриста про екологічний, епідеміологічний та політичний стан в країні призначення, митні, прикордонні, еміграційні, санітарні та інші правила на підставі інформаційних матеріалів, наданих ТУРОПЕРАТОРОМ.

2.2.7. Розглядати всі претензії туристів, які пред’являються ТУРОПЕРАТОРОВІ та інформувати ТУРОПЕРАТОРА про результати їх розгляду. У випадку звернення туриста до ТУРАГЕНТА з претензією у письмовій формі проінформувати про це ТУРОПЕРАТОРА протягом одного робочого дня з моменту отримання такого документа від туриста.

2.2.8. Не пізніше 5 числа наступного місяця ТУРАГЕНТ зобов’язаний надіслати ТУРОПЕРАТОРОВІ звіт про наданні тур послуги. Форма звіту додається.

2.2.9. ТУРАГЕНТ одночасно зі звітом надає акт на отримання тур послуг (тур пакета) туристом. Форма акта додається.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість туристичного продукту зазначається в кожному разі окремим рахунком, виставленим ТУРОПЕРАТОРОМ.

3.2. ТУРАГЕНТ сплачує ТУРОПЕРАТОРОВІ отримані від туриста кошти в повному обсязі не пізніше 2-х банківських днів на поточний рахунок ТУРОПЕРАТОРА шляхом безготівкового переказу згідно виставленого рахунку-фактури.

3.3. У разі несвоєчасної оплати та/або несвоєчасності подачі документів ТУРАГЕНТОМ, ТУРОПЕРАТОР не гарантує своєчасного оформлення візових документів та направлення туристів за кордон, а також не несе відповідальності за таку затримку та за збільшення розмірів плати за видачу термінових віз відповідними установами.

3.4. У разі відмови Посольства чи консульської установи в наданні туристові візи ТУРОПЕРАТОР гарантує повернення сплачених коштів відповідним туристам за даний тур за винятком суми консульського збору.

3.5. Розмір агентської винагороди ТУРАГЕНТА за послуги з укладання ним договорів з туристами від імені ТУРОПЕРАТОРА встановлюється за домовленістю.

3.6. Грошові кошти, отримані ТУРАГЕНТОМ від туриста є транзитними і ТУРАГЕНТ не має права власності на них. Отримані кошти, у т.ч. винагорода ТУРОПЕРАТОРА, підлягають перерахуванню у повному обсязі на розрахунковий рахунок ТУРОПЕРАТОРА згідно п.3.2.

3.7. ТУРАГЕНТ реалізує Турпродукт Туроператора лише за ціною, вказаною в рахунку-фактурі.

3.8. ТУРАГЕНТ має право надавати додаткові послуги ТУРИСТУ (інформаційні, консультаційні, тощо) поза межами даного договору, та отримувати за них кошти на свій розсуд.

3.8. ТУРОПЕРАТОР перераховує винагороду ТУРАГЕНТУ окремим платежем не пізніше 15 числа кожного місяця, наступного за місяцем подання ТУРАГЕНТОМ звіту.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. ТУРОПЕРАТОР та ТУРАГЕНТ несуть відповідальність відповідно до норм чинного законодавства України.

4.2. ТУРОПЕРАТОР несе відповідальність у повному обсязі за ті збитки, які він спричинив ТУРАГЕНТОВІ та/або туристу невиконанням чи неналежним виконанням своїх зобов’язань по даному Договору.

4.3. ТУРОПЕРАТОР несе повну відповідальність за інформацію, яка міститься у рекламі його туристичного продукту та/або окремих туристичних послуг.

4.4. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за заміну готелю, передбаченого у програмі туру, на інший такої ж категорії, а також за зміну строків поїздки у випадку затримки відкриття візи посольством або консульської установи відповідної держави або неповної комплектації групи.

4.5. У випадку неможливості забезпечення проживання туриста у заброньованому та оплаченому засобі розміщення. ТУРОПЕРАТОР зобов’язаний безкомпенсаційно розмістити туриста у готелі (віллі), тощо аналогічно класу, або класом вище, але, у будь-якому випадку клас заброньованого та оплаченого класу розміщення не може бути вищим за клас фактично наданого готелю (вілли) тощо.

4.6. ТУРАГЕНТ самостійно несе відповідальність за правильність отримання та подання всіх даних, що вказані у заявці на замовлення туристичного продукту, як перед туристами, так і перед ТУРОПЕРАТОРОМ. ТУРАГЕНТ несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації, яка подається туристам. ТУРАГЕНТ зобов’язаний надавати інформацію згідно рекламних та інформаційних матеріалів, наданих йому ТУРОПЕРАТОРОМ.

4.7. В разі, якщо надання недостовірної інформації заподіяло збитки ТУРОПЕРАТОРУ, ТУРАГЕНТ зобов’язаний їх відшкодувати у повному обсязі.

4.8. ТУРАГЕНТ несе відповідальність у повному обсязі за ті збитки, які він спричинив ТУРОПЕРАТОРУ та/або туристу невиконанням чи неналежним виконанням своїх агентських зобов'язань за даним договором.

4.9. У випадку анулювання туру, яке сталось з провини ТУРАГЕНТА, ТУРАГЕНТ сплачує на користь ТУРОПЕРАТОРА штраф в наступних розмірах:

 • більше 15 днів до початку поїздки – 10 % від вартості тур продукту;

 • від 14 до 8 днів – 20 % вартості тур продукту;

 • від 7 до 4 днів – 40 % вартості тур продукту;

 • від 3-х днів та при неявці туриста відбувається утримання штрафу у розмірі фактично понесених витрат за послуги, надані до моменту відмови та додатково 50 % від вартості тур продукту.

4.10. У разі відмови від тура з провини Туриста, ТУРАГЕНТ зобов’язується повністю утримати з ТУРИСТА та відшкодувати ТУРОПЕРАТОРУ понесені витрати та штрафні санкції, передбачені договором з ТУРИСТОМ.

4.11. У випадку подання ТУРАГЕНТОМ невірно оформлених або підроблених документів, що спричинило неможливість оформлення виїзних документів, ТУРАГЕНТ відшкодовує ТУРОПЕРАТОРОВІ всі понесені у зв’язку з цим збитки, в т.ч. фактично понесені та упущену вигоду.

5. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

5.1. Даний Договір складений СТОРОНАМИ українською мовою, при повному розуміння використаної термінології, укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє протягом __________________р.

 2. З моменту вступу в дію цього Договору підписаний між сторонами попередній Агентський договір/ Агентська угода припиняє свою силу.

 3. У випадку, якщо будь-яка зі СТОРІН виразить пропозицію щодо розірвання даного Договору, вона зобов'язана попередньо за тридцять календарних днів письмово повідомити іншу СТОРОНУ про його розірвання.

 4. У випадку порушення туристами візового режиму, ТУРОПЕРАТОР має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку. Факт порушення туристом візового режиму фіксується в акті, складеному відповідними посадовими особами ТУРОПЕРАТОРА або ТУРАГЕНТА.

 5. Всі зміни і доповнення до цього Договору оформляються виключно у письмовій формі, і є чинними за умови їх належного оформлення та скріплення підписами і печаткою повноважними особами СТОРІН.

 6. СТОРОНИ домовилися, що усі документи, які передаються один одному факсимільними чи електронними засобами зв'язку, мають силу оригіналу до отримання оригінальних примірників.

 7. Усі додатки до даного Договору є його невід'ємною частиною.

 8. У випадку виникнення спорів, що так чи інакше випливають із виконання зобов'язань за даним Договором, вони вирішуються із застосуванням заходів досудового врегулювання спору. У випадку, якщо СТОРОНАМ не вдалося вирішити спір у досудовому порядку, він вирішується у Господарському суді міста Києва.

 9. При укладанні договорів на туристичне обслуговування з туристами відповідно до даного Договору, ТУРАГЕНТ зобов'язаний використовувати рекомендований ТУРОПЕРАТОРОМ текст (форму) Договору на туристичне обслуговування без жодних, попередньо письмово не погоджених з ТУРОПЕРАТОРОМ змін, виправлень, доповнень тощо. В іншому випадку ТУРОПЕРАТОР не несе жодної відповідальності перед туристом чи ТУРАГЕНТОМ за наслідки, спричинені такими діями ТУРАГЕНТА, а також не відшкодовує ТУРАГЕНТОВІ/Туристу жодної шкоди (як матеріальної (майнової), так і моральної (немайнової).

 10. На момент укладення даного Договору ТУРОПЕРАТОР має статус платника єдиного податку.

 11. На момент укладення даного Договору ТУРАГЕНТ має статус платника_______________________.

 12. У разі зміни реквізитів СТОРІН, вказаних у даному Договорі, СТОРОНИ зобов'язуються протягом двох календарних днів з моменту настання таких змін у письмовій формі повідомити іншу СТОРОНУ про такі зміни.

 13. Кожна із сторін може вимагати внесення змін або розірвання договору у зв'язку з істотними змінами обставин, визначеними Законом України “Про внесення змін до Закону України про туризм”, з яких вони виходили при укладенні договору.

 14. Фінансове забезпечення цивільної відповідальності ТУРОПЕРАТОРА підтверджується банківською гарантією на суму еквівалентну 20.000 (двадцять тисяч) Євро, яка надана банківською (кредитною) установою ПАТ «Комерційний Банк «Глобус» відповідно до умов договору про надання банківської гарантії № 2599 від 26.01.2017 р.

 15. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.


6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
ТУРОПЕРАТОР ТУРАГЕНТ
ПП “ЕЛІТА-ТУР”

вул. Борщагівська, 2, офіс 112, м. Київ, 03056

р/р 260033217301, ПАТ «Айбокс Банк»,

МФО 322302, Код ЕДРПОУ 25402998

e-mail: tania@elitatour.com,

телефон:+38 (044) 236-75-64, +38 (044) 4918924

факс:+38 (044) 238-75-26

Директор __________________Гусейнова Т.В. Директор __________________


поділитися в соціальних мережахСхожі:

№505868 від 09 квітня 2010 року, в особі директора Тетяни Володимирівни...

Приватне підприємство „Світлана Тур
Приватне підприємство „Світлана Тур”, яке є платником єдиного податку, ліцензія серія ае №185629 (надалі іменується "туроператор")...

Умови подорожі, перелік та вартість замовлених послуг
Приватне підприємство «Фламінготур» в особі директора Бурлай Олени Іванівни, який діє на підставі Статуту та ліцензії Міністерства...

Приватне підприємство пал-тур” (Ліцензія Державної служби туризму...
Тур” (Ліцензія Державної служби туризму І курортів на тур операторську діяльність від 09. 04. 2010 р серія аб, №505870;), платник...

Статуту, з однієї сторони та покупець
Постачальник: Приватне підприємство фірма “Інтерекопласт”, в особі директора Власюк Вікторія Антонівна, що діє на підставі Статуту,...

Юридична особа, що створює туристичний продукт, має ліцензію на туроператорську...
«медіагід», в особі Директора Відлоги Наталі Сергіївни, що діє на підставі Статуту та відповідно до ліцензії на право провадження...

Приватне Підприємство „антарес тур
Юрченка Миколи Миколайовича, який діє на підставі Доручення №001 від 06. 08. 07. та відповідно до ліцензії даутк аг №580610 від 05....

Стаття терміни, що використовуються в договорі
Виробничо-комерційне приватне підприємство «Галлея» (ліцензія Державного агентства України з туризму та курортів від «20. 02. 2012»,...

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Тур-Експрес" лтд
Туроператор, що діє на підставі ліцензії на здійснення туроператорської діяльності, виданої Держтурадміністрацією (№ ав 349168),...

Договір на супровід дитячої туристичної групи
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аккорд-Тур" (тов " Аккорд-Тур "), в особі директора Бучинської Галини Ігорівни, яка діє...

Державне Підприємство "Вугілля України" (далі Продавець), в особі...
Державне Підприємство "Вугілля України" (далі – Продавець), в особі в о генерального директора Стародубцева С. В., що діє на підставі...

Державне Підприємство "Вугілля України" (далі Продавець), в особі...
Державне Підприємство "Вугілля України" (далі – Продавець), в особі в о генерального директора Стародубцева С. В., що діє на підставі...

Ф 2-9-01 договір №
Виконавець, в особі директора Кравченка О. Г., що діє на підставі Статуту та Положення про Орган з сертифікації, з одної сторони,...

Звіт про інженерно-геологічні вишукування
Печерській районній державній адміністрації м. Києва, надалі Виконавець, в особі директора Мандрика Ігоря Петровича, що діє на підставі...

Тов «ігро-ленд»  іменоване надалі “Покупець”, в особі директора...
Покупець”, в особі директора Нарольського Р. А., що діє на підставі Статуту , І

Акт прийому-передачі векселя
Цей акт складений між тов „1”, надалі іменоване Векселедавець, в особі директора Я, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,...

Договір про надання послуг електронного цифрового підпису
Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю "ключові системи", в особі Директора – керівника Центру сертифікації ключів Кокори...

Виконавець
Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс» в особі директора Ліщука Л. С., який діє на підставі Статуту та...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт